İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
Ali İhsan ÇELİK
Öğretim Görevlisi

Birim

  • Besni Meslek Yüksekokulu
  • Bilgisayar Programcılığı

İletişim

Öğretim Örevlisi, Bilgisayar Teknolojileri Bölümünde 

İdari Görevler:

1998-2002 Teknik Prog Bölüm Başkanlığı Besni Meslek Yüksekokulu

2001-2005 Müdür Yardımcısı Besni Meslek Yüksekokulu

2007-2011 Müdür Yardımcısı Besni Meslek Yüksekokulu

2012-16.01.2014 Müdür Yardımcısı Besni Meslek Yüksekokulu

Gaziantep Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümünde 2012 yılında aşağıda özeti verilen tez ile Yüksek Lisansı eğitimini tamamladı.

NUMERICAL SIMULATION AND OPTIMIZATION OF CROSS WEDGE ROLLING PARAMETERS

 Cross wedge rolling (CWR) is a metal forming process for the production of rotational parts. In this process, a cylindrical billet is plastically deformed to an axisymmetric part by two wedge tools assembled in rolls or plates. Cross wedge rolling has been used in many applications in industrial production in elongated pieces, stepped shafts and axles. These kinds of parts are mainly applied in the automotive machine and aircraft industries. CWR technology has many advantages in comparison to other metal forming methods such as high productivity, high precise product, saving in material and energy cost. In addition to the positive aspects of CWR, this method has not been widely used in industry due to the difficulties of die design. This can mainly be attributed to complexities involved in CWR tool design. The design of CWR tooling is difficult because of the many parameter alternatives that can be encountered during the CWR process. In this thesis, extensive investigation on numerical simulation have been performed to analyze the interactions of CWR parameters by using DEFORM 3D package program. Main effect plots, interactions and the contribution of the parameters were presented by the power of ANOVA and TAGUCHI methods. Prediction of the forming loads and the optimization of the parameters were also searched by ANN.

 

Keywords: Cross Wedge Rolling, Numerical Simulation, ANOVA, TAGUCHI

ÇAPRAZ KAMALI HADDELEME PARAMETRELERİNİN SAYISAL SİMÜLASYONU VE OPTİMİZASYONU

 Çapraz kamalı haddeleme (ÇKH) silindirik iş parçalarını üretmek için kullanılan metal şekillendirme işlemdir. Bu yöntem, silindirik iş parçalarının merdaneler üzerine veya düz plakalar üzerine monte edilmiş çapraz iki kama arasında deforme edilerek eksenel simetrik şekil verme işlemidir. Çapraz kamalı haddeleme yöntemi endüstrideki birçok uzun iş parçası, kademeli şaft ve mil üretiminde kullanılmaktadır. Bu yöntem ile üretilen parçalar ağırlıklı olarak otomotiv ve havacılık sektöründe kullanılmaktadır. ÇKH yöntemin diğer metal şekillendirme yöntemlerine göre yüksek verimlilik, hassas ürün, düşük malzeme ve enerji sarfiyatı gibi birçok avantajı bulunmaktadır. Bu avantajlarının yanı sıra ÇKH'nin kalıp tasarımındaki zorluklar nedeni ile endüstride kullanımı yaygınlaşmamıştır. Bu zorluklar, işlem sırasında karşılaşılan birçok alternatif parametreden kaynaklanmaktadır. Bu tezde sayısal simülasyon üzerine kapsamlı bir araştırma yapılmış ve ÇKH parametrelerinin etkileşimini analiz etmek için DEFORM 3D paket programı kullanılmıştır. ANOVA ve TAGUCHI istatistik yöntemi ile ana etki ve etkileşim grafikleri elde edilerek parametrelerin etkileşimi ve katkısı sunulmuştur. Ayrıca yapay sinir ağı yöntemi ile işlem sırasında ihtiyaç duyulan kuvvet tahminleri yapılmış ve parametrelerin optimizasyonu araştırılmıştır.

Anahtar Kelime: Çapraz Kamalı Haddeleme, Sayısal Simülasyon, ANOVA, TAGUCHI

Yurt Dışı Tecrübesi:

Erasmus personel değişimi ders verme hareketliği ile Macaristan(2011), Litvanya(2013), Polanya(2014) ülkelerinde ders verdi ;

Projelerde Yaptığı Görevler:

 1.      23 ile 27 Mayıs 2011 tarihleri arasında Universite of Debrecen (Macaristan) ile Erasmus Kapsamında öğretim elemanı değişimi (ders verme).

2.      07 ile 14 Mayıs 2013 tarihleri arasında Alytus Collegia (Litvanya) ile Erasmus Kapsamında öğretim elemanı değişimi (ders verme).

3.      Gazi İşlevsel Görme Değerlendirme Az Görenler Arge Projesinde Web Proje Desteği (Tubitak) 2012-2013

4.      Web Tabanlı Eşzamanlı Staj Denetimi ile Mesleki Verimliğin Artırılması, Araştırmacı (2014 Devam Ediyor)

 

Doktora

Doktora eğitimine Hasan Kalyoncu Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünü Mekanik Ana bilim dalında devam etmektedir.


Oluşturulma11 Mart 2013 12:12
Düzenlenme 19 Nisan 2018 21:15
Görüntülenme609