İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
Alime EVCİ
Öğretim Görevlisi


            1987 yılında Denizli’de doğdu. Orta öğretimini Denizli/Çivril Şevkiye Özel Anadolu Öğretmen Lisesi’nde İngilizce ve Almanca dilleriyle tamamladı. 2005 yılında Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümü’nde yükseköğrenimine başladı. 2010 yılında bu bölümden mezun olup, aynı yıl Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü’nde Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Türk Dili Bilim Dalı’nda yüksek lisansa başladı. 2013 yılında yüksek lisansını "Şükrullah el-Amasyavî’nin Kitâbu Behceti’t-Tevârîh’inin Mustafa El-Fârisî Çevirisi (vr. 31b - 61a) (İnceleme - Metin - Dizin - Tıpkıbasım)" adlı tez çalışmasıyla tamamlayıp, aynı yıl Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü’nde Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Türk Dili Bilim Dalı’nda doktora eğitimine başladı. Halen doktora eğitimine devam etmektedir.
 

Oluşturulma19 Şubat 2014 11:51
Görüntülenme549