İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
Aydın ÖZDEMİR
Öğretim Görevlisi

Birim

 • Besni Meslek Yüksekokulu
 • İşletme Yönetimi

İletişim

 • 04163110422

Akademik Çalışmalar

Bildiri (Uluslararası)

 • Saygılı, Metin; Özdemir, Aydın; Tanyeri, Ahmet Erhan ve Erden, Caner (2016), “Çevre Bilinci ve Çevre Dostu Ürün Bilincine İlişkin Tutumların İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma: Adıyaman Üniversitesi Örneği”,
  06-11-2016
  3rd International Symposium on Environment and Morality (ISEM 2016), 4-6 November 2016, Alanya-Turkey ss.:1089-1098
 • ÖZDEMİR AYDIN; ÇÜTCÜ İBRAHİM (2017). Çalışanların Kayıtdışı İstihdama Yönelik Algıları ve Uluslararası Karşılaştırması: Gaziantep İli Örneği
  01-01-2017
  3.Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu
 • ÖZGÜNER MERT; ÖZDEMİR AYDIN; ÖZGÜNER ZEYNEP (2017). TEKSTİL SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELERİN NİTELİKLİ PERSONEL DURUMU VE SINIR GEÇİŞLERİNDEN KAYNAKLANAN LOJİSTİK SORUNLAR HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNE DAİR NİTEL BİR ARAŞTIRMA:GAZİANTEP OSB ÖRNEĞİ.
  01-01-2017
  III. ULUSLARARASI KAFKASYA ORTA ASYA DIŞ TİCARET VE LOJİSTİK KONGRESİ
 • ÖZGÜNER ZEYNEP; ÖZGÜNER MERT; ÖZDEMİR AYDIN (2017). LOJİSTİK FAALİYETLER KAPSAMINDA MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİNİN İŞLETME PERFORMANSINA ETKİSİ: GAZİANTEP ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÖRNEĞİ.
  01-01-2017
  III. ULUSLARARASI KAFKASYA ORTA ASYA DIŞ TİCARET VE LOJİSTİK KONGRESİ
 • ŞAHİN AHMET; ÖZDEMİR AYDIN; ÖZGÜNER MERT (2017). Bankacılık Bölümü Öğrencilerinin Aldıkları Bankacılık Eğitimine Yönelik Beceri Gelişim Algısı.
  01-01-2017
  2. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu
 • ÖZDEMİR AYDIN; ŞAHİN AHMET; ÖZGÜNER MERT (2017). Üniversite Öğrencilerinin Kendi Kendine Liderlik Eğilimlerinin Belirlenmesi.
  01-01-2017
  2. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu
 • Özgüner, Mert; Özgüner, Zeynep ve Özdemir, Aydın (2017), "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN TÜKETİCİ TİPLERİ ENVANTERİNİN OLUŞTURULMASINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA"
  23-04-2017
  2nd International Scientific Researches Congresson Humanities and Social Sciences (IBAD-2017)
 • Özgüner, Zeynep; Özgüner, Mert ve Özdemir, Aydın (2017), "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMLERİNİN ÇEŞİTLİ DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ"
  23-04-2017
  2nd International Scientific Researches Congresson Humanities and Social Sciences (IBAD-2017)
 • UĞUR ATİLLA AHMET; ÇÜTCÜ İBRAHİM; ÖZDEMİR AYDIN (2018). KAYITDIŞI İSTİHDAMIN KÜRESEL REKABETE ETKİSİ VE DIŞ TİCARET İLİŞKİSİ: GAZİANTEP İLİ FİRMALARININ KAYITDIŞI İSTİHDAM ALGISI ANALİZİ
  01-01-2018
  INTERNATIONAL ECONOMIC RESERACH ANDFINANCIAL MARKETS CONGRESS

Kongre/Sempozyum

 • Özdemir, Aydın ve Özgüner Mert (2014), “Besni Halkının Besni MYO ve Öğrencilerine Bakış Açısı Üzerine Ampirik Bir Çalışma”,
  03-04-2014
  Adıyaman Üniversitesi Bilim Kültür ve Sanat Sempozyumu, 03-04 Nisan 2014, Adıyaman, ss.: 39-59
 • Özdemir, Aydın ve Demirağ, Bülent (2014), “Tükenmişlik Sendromunun Esnaflara Etkisi: Gaziantep Gaziler Caddesi Esnafları Üzerinde Bir Uygulama”,
  03-04-2014
  Adıyaman Üniversitesi Bilim Kültür ve Sanat Sempozyumu, 03-04 Nisan 2014, Adıyaman, ss.:139-145
 • Özdemir, Aydın (2016), “Küreselleşen Dünyada Müşteri İlişkileri Yönetimi İle Müşteri Tatmini - Müşteri Sadakati İlişkisini Kurma: GSM Sektörü Bağlamında Adıyaman Üniversitesi Öğrencileri Üzerinde Bir Uygulama”,
  07-04-2016
  1. Lisansüstü İşletme Öğrencileri Sempozyumu, 7-9 Nisan 2016, Gaziantep, ss.:457-465
 • Çelik, Mazlum ve Özdemir, Aydın (2016), “Çalışanların Tekno-Stres Seviyelerinin Örgütsel Sinizm Üzerine Etkisi: Bankacılık Sektöründe Bir Araştırma”,
  04-11-2016
  4. Örgütsel Davranış Kongresi, 4-5 Kasım 2016, Adana, ss.:256-263
 • Özdemir, Aydın; Özgüner, Mert; Saygılı, Metin; Uslu, Mustafa Emre (2017), "Kontrol Odağının Girişimcilik Potansiyeline Etkisinde Kırılgan Narsizm Düzeyinin Aracılık Rolü"
  20-04-2017
  2. Lisansüstü İşletme Öğrencileri Sempozyumu, 20-22 Nisan 2017, Bursa, ss.:432-440
 • Özgüner, Mert; Özdemir, Aydın; Saygılı, Metin; Uslu, Mustafa Emre (2017), "Kontrol Odağının Girişimcilik Potansiyeline Etkisinde Başarma İhtiyacının Aracılık Rolü"
  20-04-2017
  2. Lisansüstü İşletme Öğrencileri Sempozyumu, 20-22 Nisan 2017, Bursa, ss.:404-412

Makale (Uluslararası)

 • Durmaz, Yakup ve Özdemir, Aydın (2016), “A Study On The Relationship Between Percived Consumer Effectiveness, Environmental Concern And Green Purchase Behavior Of Consumers At University”,
  30-10-2016
  İnterantional Journal of Management and Information Technology, v.11, n.5, p.2994-3000
 • Özdemir, Aydın ve Özgüner, Mert (2016), “Perception Of The Community About The Effects Of Universities On The City’s Socio-Economic Structure”,
  01-12-2016
  International Journal of Humanities and Social Science Invention, pp:49-59
 • Özdemir, Aydın ve Özgüner, Mert (2016), “Psikolojik Sermayenin Girişimcilik Eğilimine Etkisi: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma”,
  01-12-2016
  Journal of Human Sciences, c.13, s.3, ss.5107-5121
 • Büyükşe, Tuba ve Özdemir, Aydın (2016), “Üniversitelerde Bireysel ve Örgütsel Değerler İle Üniversite Öğrencilerinin Değerlerle Yönetime Yönelik Algıları”,
  25-12-2016
  Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, c.9, s.47, ss:743-754
 • Özdemir, Aydın; Saygılı, Metin; Yıldırım, Kadir (2016), "Risk Alma Eğilimi Ve Başarma İhtiyacının Girişimcilik Potansiyeline Etkisi: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma",
  31-12-2016
  İşletme Bilimi Dergisi, c.4, s.2, ss.121-141
 • Özgüner, Mert ve Özdemir, Aydın (2016), "Üniversite Öğrencilerinin Öğrenim Gördükleri Yöreye Ve Yöre Halkına Yönelik Algılarının Ölçülmesi",
  31-12-2016
  İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ c.5, s.8, ss.3012-3032
 • ÇÜTCÜ İBRAHİM; ÖZDEMİR AYDIN; ERKAN HAYRETTİN (2017). Kobi’lerin İhracat Piyasalarında Karşılaştığı Sorunlara İlişkin Algıları: Gaziantep’teki Kobi’ler Üzerine Bir Araştırma
  01-01-2017
  İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 6(5), 2691-2709
 • ÖZGÜNER MERT; ÖZDEMİR AYDIN; SAYGILI METİN; ONAY ÖMER ALPEREN (2017). KONTROL ODAĞININ GİRİŞİMCİLİK POTANSİYELİNE ETKİSİNDE BAŞARMA İHTİYACININ ARACILIK ROLÜ
  01-01-2017
  Türk Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 2(2), 1-11.
 • ŞAHİN AHMET; ÖZDEMİR AYDIN; ÖZGÜNER MERT (2017). MOBİL UYGULAMA KABUL DÜZEYİNİN YAŞAM DOYUMUNA ETKİSİ
  01-01-2017
  The Journal of Social Sciences, 4(17), 380-394., Doi: 10.16990/SOBIDER.3922
Oluşturulma06 Şubat 2013 15:12
Düzenlenme 25 Mart 2019 14:43
Görüntülenme292