İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
Ayşe ATILGAN YAŞA
Araştırma Görevlisi (Doktor)

Birim

  • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
  • Maliye

İletişim

1988 yılında Manisa-Akhisar’da doğmuştur. Lisans eğitimini 2010 yılında Balıkesir Üniversitesi Bandırma İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümünde, Yüksek lisans eğitimini 2013 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalında “Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne Üyelik Sürecinin Belediyelerin Mali Uygulamalarına Etkisinin Değerlendirilmesi” başlıklı tezi ile Doktora eğitimine ise “Bütçe Politikaları Perspektifinde Mali Alan İncelemesi: Türkiye Üzerine Bir Uygulama (1980- 2015)” başlıklı tezi ile 2017 yılında tamamlamıştır. 2010 yılında Adıyaman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak akademik yaşamına başlamış olup, 2011 yılından itibaren 35.madde ile Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümünde 2017 yılı Ağustos ayına kadar görev yapmıştır. 


Oluşturulma24 Ağustos 2017 10:56
Düzenlenme 25 Ağustos 2017 09:32
Görüntülenme756