İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
Aysun KALENDEROĞLU
Doktor Öğretim Üyesi

Birim

 • Tıp Fakültesi
 • Dahili Tıp Bilimleri

İletişim

Akademik Çalışmalar

Bildiri

 • HERKEN HASAN, ERDAL E, TUTKUN HAMDI, SAVAS HALUK,OZEN MURAT, YUMRU MEHMET,SELEK SALIH KIRNIK KALENDEROGLU AYSUN Depresyon Hastalarında Katekol-O-Metil Transferaz Enzim Gen Polimorfizmi Ile Tedaviye Cevap Iliskisi.. 40. Ulusal Psikiyatri Kongresi bildiri kitabı, 2004., 1(1), 19- 24.
  [Hatalı Tarih]
  40. Ulusal Psikiyatri Kongresi bildiri kitabı,
 • TUTKUN HAMDI, NACAK M, OZEN MURAT, HERKEN HASAN, SAVAS HALUK, YUMRU MEHMET, SELEK SALIH, KIRNIK KALENDEROGLU AYSUN Panik Hastalarında Anjiyotensin Dönüstürücü Enzim Gen Polimorfizmi Ile Tedaviye Cevap Iliskisi.. 40. Ulusal Psikiyatri Kongresi bildiri kitabı, 2004., 21(1), 53- 59., Atıf Sayısı: 38,
  [Hatalı Tarih]
  40. Ulusal Psikiyatri Kongresi bildiri kitabı
 • OZEN MURAT, HERKEN HASAN, TUTKUN HAMDI, SAVAS HALUK, GURSOY SAVAS,BULBUL FERIDUN, KIRNIK KALENDEROGLU AYSUN . Serotonin Gerilım inhibitörlerinin kullanımınınRaynaud Fenomeni tedavisindeki yeri. 13. Anadolu Psikiyatri Günleri, Gaziantep, 19-22 Mayıs 2004., 5(1), 42-44.,
 • KIRNIK KALENDEROGLU AYSUN, TUTKUN HAMDI, HERKEN HASAN, SAVAS HALUK, YUMRU MEHMET Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Kliniginde Takip Edilen OKB Hastalarının Klinik Seyri.. 13. Anadolu Psikiyatri Günleri Kongre Bildiri Kitabı, 2004
 • SAVAS HALUK, KALENDEROGLU AYSUN, SELEK SALIH, YUMRU MEHMET Eroin kullanımı ile remisyona giren tedaviye dirençli obsesif kompulsif bozukluk: Olgu sunumu.. 42. Ulusal Psikiyatri Kongresi Bildiri Kitabı 2006:, 31(1), 475-478.,
 • KALENDEROGLU AYSUN, SAVAS HALUK, YUMRU MEHMET, SELEK SALIH,VIRIT OSMAN Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Yaslılık Psikiyatrisi birimine basvuran hastaların sosyodemografik ve klinik özellikleri. 42. Ulusal Psikiyatri Kongresi Bildiri Kitabı 2006:, 8(3), 179-185.,
 • YUMRU MEHMET, SAVAS HALUK, KALENDEROGLU AYSUN, BULUT MAHMUT, CELIK HAKIM, EREL OZCAN Ikiuçlu Bozukluk Alttiplerinde Oksidatif Dengesizlik.. 44.Ulusal Psikiyatri Kongresi ve Anksiyete Sempozyumu, Antalya, 14-19 Ekim 2008., 33(1), 1070-1077.,
  [Hatalı Tarih]
  44.Ulusal Psikiyatri Kongresi ve Anksiyete Sempozyumu,
 • CELIK MUSTAFA,CELIK SUMEYRA,OZCAN HALIL,ELBOZAN CUMURCU BIRGUL,KALENDEROGLU AYSUN, HAN ALMIS BEHICE (2015). Tıp fakültesine baslayan ögrencilerde kaygı ve depresyon düzeyinin egitim fakültesine baslayan ögrencilerle karsılastırılması. 51. ULUSAL PSIKIYATRI KONGRESI,
 • hatipoglu hamit sinan,celik mustafa,KALENDEROGLU AYSUN,egilmez oguzhan bekir (2015). ANAL FISTÜLÜ OLAN HASTALARIN DEPRESYON VE ANKSIYETE DÜZEYLERININ GENEL CERRAHI POLIKLINIGINDEKI DIGER HASTALARLA KARSI LASTIRILMASI. 12. Ulusal Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi ve Psikosomatik Tıp Kongresi
  [Hatalı Tarih]
  Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi ve Psikosomatik Tıp Kongresi
 • capkın musa,celik mustafa,KALENDEROGLU AYSUN,bilak semsettin,güler mete,simsek ali (2015). SASI LIK CERRAHISININ HASTALARIN ANKSIYETE, DEPRESYON VE BENLIK SAYGISI DÜZEYLERINE ETKISI. 12. Ulusal Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi ve Psikosomatik Tıp Kongresi
  [Hatalı Tarih]
  12. Ulusal Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi ve Psikosomatik Tıp Kongresi
 • CELIK MUSTAFA,SARIKAYA YASIN,ACAR MUSTAFA,KALENDEROGLU AYSUN,DOGAN SEDAT,ASLAN EMIN,KARATAS MEHMET (2015). Obstrüktif Uyku Apne Sendromu olan hastalarda sürekli pozitif havayolu basıncı tedavisinin depresyon, kaygı ve algılanan stres düzeylerine etkisi. 51. ULUSAL PSIKIYATRI KONGRESI
 • KALENDEROGLU AYSUN,KARADAG AYSE SEVGI,CELIK MUSTAFA,EGILMEZ OGUZHAN BEKIR,OZEN MURAT EREN (2015). Bipolar bozuklukta retinal gangliyon hücre tabakası nörodejenerasyonu belirlemede yeni bir gösterge olabilir mi?. 51. ULUSAL PSIKIYATRI KONGRESI
 • CELIK MUSTAFA,KALENDEROGLU AYSUN,KARADAG AYSE SEVGI,EGILMEZ OGUZHAN BEKIR,HAN ALMIS BEHICE,CAPKIN MUSA (2015). Retinanın gangliyon hücre tabakası, iç pleksiform tabaka ve retinal sinir lifi tabakası kalınlıklarının sizofrenide hastalıgın siddetine göre degisimi. 51.ULUSAL PSIKIYATRI KONGRESI
 • ASLI EGELİ, MEHMET HAMDİ ÖRÜM, AYSUN KALENDEROĞLU. Dürtü Kontrol Bozukluğu İle Giden Mıller-Fısher Sendromu Tanılı Olgu 53.ULUSAL PSİKİYATRİ KONGRESİ 03-07 EKİM 2017-BURSA S-78-79
  07-10-2017
  53.ULUSAL PSİKİYATRİ KONGRESİ 03-07 EKİM 2017-BURSA
 • MEHMET HAMDİ ÖRÜM , HELİN YILMAZ , TEZAN BİLDİK , ALİ SAFFET GÖNÜL , AYSUN KALENDEROĞLU , OĞUZHAN BEKİR EĞİLMEZ , BEHİCE HAN ALMIŞ. Subfebril Ateşle Birlikte Kreatin Kinaz Yüksekliği Bulunan Psikotik Bozukluk Tanılı Olguda Ayırıcı Tanı. 53.ULUSAL PSİKİYATRİ KONGRESİ 03-07 EKİM 2017-BURSA S-52
  07-10-2017
  53.ULUSAL PSİKİYATRİ KONGRESİ 03-07 EKİM 2017-BURSA
 • MEHMET HAMDİ ÖRÜM, ASLI EGELİ, HALİS TOLGA KARACA, AYSUN KALENDEROĞLU. İn-Vitro Fertilizasyon Tekniği İle Gebe Kalan Postpartum Depresyon Tanılı Hastanın Tedavi Süreci: Bir Olgu Sunumu. 53.ULUSAL PSİKİYATRİ KONGRESİ 03-07 EKİM 2017-BURSA S-60
  07-10-2017
  53.ULUSAL PSİKİYATRİ KONGRESİ 03-07 EKİM 2017-BURSA
 • MEHMET HAMDİ ÖRÜM, AYSUN KALENDEROĞLU Psikotik Özellikli Mani İle Psikotik Özellik Göstermeyen Maninin Oksidatif Stres Açısından Karşılaştırılması 53.ULUSAL PSİKİYATRİ KONGRESİ 03-07 EKİM 2017-BURSA S-59
  07-10-2017
  53.ULUSAL PSİKİYATRİ KONGRESİ 03-07 EKİM 2017-BURSA
 • MEHMET HAMDİ ÖRÜM, AYSUN KALENDEROĞLU. Kahta Devlet Hastanesi Psikiyatri Kliniği’nde Yatan Hastaların Sosyodemografik Ve Klinik Özellikleri . 53.ULUSAL PSİKİYATRİ KONGRESİ 03-07 EKİM 2017-BURSA S-59
  07-10-2017
  53.ULUSAL PSİKİYATRİ KONGRESİ 03-07 EKİM 2017-BURSA
 • ESRA KAYA BOZKURT , MEHMET HAMDİ ÖRÜM , AYSUN KALENDEROĞLU. Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Olan Çocuklarda Otistik Belirtilerin İncelenmesi: Adıyaman İli Örneği . 53.ULUSAL PSİKİYATRİ KONGRESİ 03-07 EKİM 2017-BURSA S-58
  07-10-2017
  53.ULUSAL PSİKİYATRİ KONGRESİ 03-07 EKİM 2017-BURSA
 • ALİ KUŞTEPE , MEHMET HAMDİ ÖRÜM , AYSUN KALENDEROĞLU. Madde Kullanım Bozukluğu Olan Bireylerde Dürtüsellik Ve Karmaşık Dikkat İşlevlerinin İncelenmesi: Adıyaman İli Örneği. 53.ULUSAL PSİKİYATRİ KONGRESİ 03-07 EKİM 2017-BURSA S-58
  07-10-2017
  53.ULUSAL PSİKİYATRİ KONGRESİ 03-07 EKİM 2017-BURSA
 • MURAT EREN ÖZEN , AYSUN KALENDEROĞLU. Obsesif Kompulsif Bozukluk Ekleme Tedavisinde Aripiprazol, Klomipramin Ve Buspironun Etkinliği 53.ULUSAL PSİKİYATRİ KONGRESİ 03-07 EKİM 2017-BURSA S-11-12 SÖZEL BİLİDİRİ
  07-10-2017
  53.ULUSAL PSİKİYATRİ KONGRESİ 03-07 EKİM 2017-BURSA
 • MEHMET HAMDİ ÖRÜM , YUNUS KARAKOÇ , AYSUN KALENDEROĞLU , OĞUZHAN BEKİR EĞİLMEZ , BEHİCE HAN ALMIŞ. 85 Desibel Şiddetindeki Sese Maruziyetin Sıçanların Farklı Beyin Bölgeleri Ve Plazmalarındaki Makro Ve Eser Element Düzeyleri Üzerine Etkisi. 53.ULUSAL PSİKİYATRİ KONGRESİ 03-07 EKİM 2017-BURSA S-53
  07-10-2017
  53.ULUSAL PSİKİYATRİ KONGRESİ 03-07 EKİM 2017-BURSA
 • MURAT EREN ÖZEN , AYSUN KALENDEROĞLU , MEHMET HAMDİ ÖRÜM. Haloperidol Kullanımına Bağlı Temporomandibular Eklem Dislokasyonu: Bir Olgu Sunumu. 53.ULUSAL PSİKİYATRİ KONGRESİ 03-07 EKİM 2017-BURSA S-86-87
  07-10-2017
  53.ULUSAL PSİKİYATRİ KONGRESİ 03-07 EKİM 2017-BURSA
 • MEHMET HAMDİ ÖRÜM, AYSUN KALENDEROĞLU, OĞUZHAN BEKİR EĞİLMEZ, BEHİCE HAN ALMIŞ Bipolar Bozukluk Tanılı Olguda Menstrüel Siklus Dönemlerinde Şiddeti Artan Cotard Ve Capgras Sendromu Bulguları Ve Semptomların Klozapine Yanıtı . 53.ULUSAL PSİKİYATRİ KONGRESİ 03-07 EKİM 2017-BURSA S-53
  07-10-2017
  53.ULUSAL PSİKİYATRİ KONGRESİ 03-07 EKİM 2017-BURSA

Bildiri (Uluslararası)

 • YUMRU MEHMET, SAVAS HALUK, GERGERLIOGLU SERDAR, BASARILI KEMAL, KALENDEROGLU AYSUN, SAVAS HALUK, BUYUKBAS S Ikiuçlu bozukluk hastalarında metabolik sendrom ve serum leptin düzeyleri arasındaki iliski.. 2. ULUSLARARSI Psikofarmakoloji Kongresi Bildiri Kitabı. 2007, Istanbul., 18(2), 79-83.
  [Hatalı Tarih]
  2. ULUSLARARSI Psikofarmakoloji Kongresi
 • HERKEN HASAN, ERDAL ME, SELEK SALIH, BULUT MAHMUT, AKYOL OMER, SAVAS HALUK, OZEN MURAT, YUMRU MEHMET,KALENDEROGLU AYSUN LACK OF ASSOCIATION BETWEEN COMT GENE POLYMORPHISM AND TREATMENT OUTCOME IN MAJOR DEPRESSION. XV th WORLD CONGRESS OF PSYCHIATRC GENETICS (WCPG) 2007,
  [Hatalı Tarih]
  XV th WORLD CONGRESS OF PSYCHIATRC GENETICS (WCPG) 2007,
 • SAVAS HALUK, KALENDEROGLU AYSUN, GERGERLIOGLU SERDAR, BASARILI KEMAL, YUMRU MEHMET, SELEK SALIH, BUYUKBAS S, ERGENE N Low serum ghrelin levels in metabolic syndrome of bipolar disorder.. 3rd Biennial Conference of the International Society of Bipolar Diorders Conference,2008 47(1), 328-332. (
  [Hatalı Tarih]
  3rd Biennial Conference of the International Society of Bipolar Diorders Conference,
 • SAVAS HALUK, KALENDEROGLU AYSUN, GERGERLIOGLU SERDAR, YUMRU MEHMET, SELEK SALIH Corelation Between Metabolic Syndrome and Serum Ghrelin Levels in Bipolar Patients.. 11th Bridging Eastern and Western Psychiatry Congress. 2008, 47(1), 327-338.
  [Hatalı Tarih]
  11th Bridging Eastern and Western Psychiatry Congress.
 • YUMRU MEHMET, SAVAS HALUK, KALENDEROGLU AYSUN, BULUT MAHMUT, ÇELIK HAKIMEREL OZCAN Oxidative Imbalanca in Bipolar Disorder Subtypes: A Comparative Study.. 11th Bridging Eastern and Western Psychiatry Congress. 2008., 33(1), 1070-1077.
  [Hatalı Tarih]
  11th Bridging Eastern and Western Psychiatry Congress.
 • SELEK SALIH, BULUT MAHMUT, OCAK ALI RIZA, KALENDEROGLU AYSUN, SAVAS HALUK EVALUATION OF GENERAL OXIDATIVE METABOLISM IN ADULT ATTENTION DEFICIST HYPERACTIVITY DISORDER AND ITS DIAGNOSTIC IMPLICATIONS.. APA COLLOG, 46(4), 451- 455., Doi: doi:10.1016/j.jpsychires.2011.12.007
  [Hatalı Tarih]
  APA COLLOG
 • KALENDEROGLU AYSUN,mustafa celik,oguzhan bekir egilmez,sema saglam,behice han almıs,emel kutuk koyuncu (2014). Improvement in negative symptoms in schizophrenia patients taking clozapine after paliperidone augmentation: a case series. 6.Uluslararası Klinik Psikofarmakoloji Kongresi 2014
  [Hatalı Tarih]
  6.Uluslararası Klinik Psikofarmakoloji
 • oguzhan bekir egilmez,mustafa celik,KALENDEROGLU AYSUN,behice han almıs,saglam sema, koyuncu kutuk emel (2014). Spontaneous ejaculations related with aripiprazole. 6.uluslararası klinik psikofarmakoloji kongresi
  [Hatalı Tarih]
  6.Uluslararası Klinik Psikofarmakoloji
 • mustafa celik,KALENDEROGLU AYSUN,oguzhan bekir egilmez,sema saglam,emel koyuncu kutuk, behice han almıs (2014). Copycat suicides in 5-year old children: presentation of 2 cases. 6. uluslararsı klnik psikofarmakoloji kongresi
  [Hatalı Tarih]
  6.Uluslararası Klinik Psikofarmakoloji
 • KALENDEROGLU AYSUN,mustafa celık (2015). "Can Augmentation of Clozapine with Paliperidone Improve Negative Symptoms in Schizophrenia Patients with Partial Response to Treatment: A Case Series.. TURKISH JOURNAL OF PSYCHIATRY
  [Hatalı Tarih]
  TURKISH JOURNAL OF PSYCHIATRY
 • CELIK MUSTAFA,KALENDEROGLU AYSUN,ALMIS HABIB,TURGUT MEHMET (2015). Copycat Suicides without an Intention to Die After TV Programmes: Two Cases at Five Years. ARCHIVES OF NEUROPSYCHIATRY
 • behice almıs han,mustafa celik,birgul cumurcu elbozan,KALENDEROGLU AYSUN (2015). Association of Lack of Dreaming and Forgetfulness: Presentation of a Case with Depression. Medicine Science, Doi: 10.5455/medscience.2015.04.8267
  [Hatalı Tarih]
  Medicine Science
 • bekir egilmez oguzhan,mustafa celik,KALENDEROGLU AYSUN (2015). Aripiprazolle Iliskili Spontan Ejakülasyonlar: Bir Vaka Bildirimi.. Archives Of Neuropsychiatry
 • EĞİLMEZ, O. B., KALENDEROĞLU, A., KARADAĞ, A. S., ÖRÜM, M. H., & ÖZEN, M. E. (2018). Comparison of optic coherence tomography results of patients with obsessive-compulsive disorder with controls: findings in favour of neurodegeneration. Klinik Psikofarmakoloji Bulteni, 28, 57-57. 10th International Congress on Psychopharmacology & 6th International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology. Psychıatry And Clınıcal Psychopharmacology, 2018. Oral Research Presentatıons
  07-10-2018
  10th International Congress on Psychopharmacology & 6th International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology. Psychıatry And Clınıcal Psychopharmacology, 2018.
 • ÖZEN, M. E., ÖRÜM, M. H., KALENDEROĞLU, A., ATMACA, M., & KARA, M. Z. (2018). Potential relationship between eating disorder and bipolar disorder: evaluation of women with polycystic ovary syndrome. Klinik Psikofarmakoloji Bulteni, 28, 29-29. 10th International Congress on Psychopharmacology & 6th International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology. Psychıatry And Clınıcal Psychopharmacology, 2018. Poster Presentation
  07-10-2018
  10th International Congress on Psychopharmacology & 6th International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology. Psychıatry And Clınıcal Psychopharmacology, 2018.
 • ORUM, M. H., KALENDEROGLU, A., EGİLMEZ, O. B., OZEN, M. E., & KAPİCİ, Y. (2018). Hyponatremia associated with repeated use of sodium valproate. Klinik Psikofarmakoloji Bulteni, 28, 110-110. 10th International Congress on Psychopharmacology & 6th International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology. Psychıatry And Clınıcal Psychopharmacology, 2018. Case Presentation
  07-10-2018
  10th International Congress on Psychopharmacology & 6th International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology. Psychıatry And Clınıcal Psychopharmacology, 2018.
 • ÖZEN, M. E., ÖRÜM, M. H., & KALENDEROĞLU, A. (2018). The burden of schizophrenia on caregivers. Klinik Psikofarmakoloji Bulteni, 28, 26-26. 10th International Congress on Psychopharmacology & 6th International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology. Psychıatry And Clınıcal Psychopharmacology, 2018. Poster Presentation
  07-10-2018
  10th International Congress on Psychopharmacology & 6th International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology. Psychıatry And Clınıcal Psychopharmacology, 2018.
 • ÖZEN, M. E., ÖRÜM, M. H., & KALENDEROĞLU, A. (2018). Escitalopram-induced hyponatremia: a case report. Klinik Psikofarmakoloji Bulteni, 28, 211-211. 10th International Congress on Psychopharmacology & 6th International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology. Psychıatry And Clınıcal Psychopharmacology, 2018. Case Presentation
  07-10-2018
  10th International Congress on Psychopharmacology & 6th International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology. Psychıatry And Clınıcal Psychopharmacology, 2018.
 • ÖZEN, M. E., VURAL, M., AYDIN, H., ÖRÜM, M. H., KALENDEROĞLU, A., & SELEK, S. (2018). Body image satisfaction of highly fertile women and infertile women: the impact of cultural influences. Klinik Psikofarmakoloji Bulteni, 28, 27-28. 10th International Congress on Psychopharmacology & 6th International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology. Psychıatry And Clınıcal Psychopharmacology, 2018. Poster Presentation
  07-10-2018
  10th International Congress on Psychopharmacology & 6th International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology. Psychıatry And Clınıcal Psychopharmacology, 2018.
 • ORUM, M. H., BİLDİK, T., KARA, M. Z., YİLMAZ, H., TAHİLLİOGLU, A., & KALENDEROGLU, A. (2018). High functioning autism or Asperger’s disorder follow-up period: Detailed retrospective evaluation and novel status determination of a case and prospective guidance. Klinik Psikofarmakoloji Bulteni, 28, 109-109. 10th International Congress on Psychopharmacology & 6th International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology. Psychıatry And Clınıcal Psychopharmacology, 2018. Case Presentation
  07-10-2018
  10th International Congress on Psychopharmacology & 6th International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology. Psychıatry And Clınıcal Psychopharmacology, 2018.
 • ÖZEN, M. E., PELTEK, G., ÖRÜM, M. H., KALENDEROĞLU, A., & SELEK, S. (2018). Mental health of Turkish immigrants living in Germany. Klinik Psikofarmakoloji Bulteni, 28, 26-27. 10th International Congress on Psychopharmacology & 6th International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology. Psychıatry And Clınıcal Psychopharmacology, 2018. Poster Presentation
  07-10-2018
  10th International Congress on Psychopharmacology & 6th International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology. Psychıatry And Clınıcal Psychopharmacology, 2018.
 • OZEN, M. E., ORUM, M. H., & KALENDEROGLU, A. Olgu Sunumu/Case Report Possible hiccup-inducing mechanism of aripiprazole: a case report. Klinik Psikofarmakoloji Bulteni, 28, 109-109. 10th International Congress on Psychopharmacology & 6th International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology. Psychıatry And Clınıcal Psychopharmacology, 2018. Case Presentation
  07-10-2018
  10th International Congress on Psychopharmacology & 6th International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology. Psychıatry And Clınıcal Psychopharmacology, 2018.
 • OZEN, M. E., ORUM, M. H., KALENDEROGLU, A., & ATMACA, M. (2018). Attention deficit and hyperactivity disorder in patients attending remedial treatment due to substance use disorder in Adiyaman Research and Training Hospital. Klinik Psikofarmakoloji Bulteni, 28, 27-27. 10th International Congress on Psychopharmacology & 6th International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology. Psychıatry And Clınıcal Psychopharmacology, 2018. Poster Presentation
  07-10-2018
  10th International Congress on Psychopharmacology & 6th International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology. Psychıatry And Clınıcal Psychopharmacology, 2018.
 • ÖRÜM, M. H., KARA, M. Z., EĞİLMEZ, O. B., KALENDEROĞLU, A., & ÖZEN, M. E. (2018). Evaluation of probation implementations of drug users in Adiyaman University Research and Training Hospital: a one-year retrospective study. Klinik Psikofarmakoloji Bulteni, 28, 30-31. 10th International Congress on Psychopharmacology & 6th International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology. Psychıatry And Clınıcal Psychopharmacology, 2018. Poster Presentation
  07-10-2018
  10th International Congress on Psychopharmacology & 6th International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology. Psychıatry And Clınıcal Psychopharmacology, 2018.
 • ÖZEN, M. E., ÖRÜM, M. H., KALENDEROĞLU, A., & ATMACA, M. (2018). Relationship between thyroid function disorder and severity of major depressive disorder. Klinik Psikofarmakoloji Bulteni, 28, 28-29. 10th International Congress on Psychopharmacology & 6th International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology. Psychıatry And Clınıcal Psychopharmacology, 2018. Poster Presentation
  07-10-2018
  10th International Congress on Psychopharmacology & 6th International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology. Psychıatry And Clınıcal Psychopharmacology, 2018.
 • ÖZEN, M. E., ÖRÜM, M. H., KALENDEROĞLU, A., & ATMACA, M. (2018). Retrospective case series study of patients with delusional disorder in a descriptive design. Klinik Psikofarmakoloji Bulteni, 28, 104-104. 10th International Congress on Psychopharmacology & 6th International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology. Psychıatry And Clınıcal Psychopharmacology, 2018. Poster Presentation
  07-10-2018
  10th International Congress on Psychopharmacology & 6th International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology. Psychıatry And Clınıcal Psychopharmacology, 2018.
 • KARADAĞ, A. S., KALENDEROĞLU, A., ÖRÜM, M. H., & ÖZEN, M. E. (2018). Optic coherence tomography findings in conversion disorder: are there any differences in the aetiopathogenesis of subtypes?. Klinik Psikofarmakoloji Bulteni, 28, 56-56.10th International Congress on Psychopharmacology & 6th International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology. Psychıatry And Clınıcal Psychopharmacology, 2018. Oral Research Presentatıons
  07-10-2018
  10th International Congress on Psychopharmacology & 6th International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology. Psychıatry And Clınıcal Psychopharmacology, 2018.
 • KALENDEROĞLU, A., YILMAZ, S., ÖNER, R. İ., ÖRÜM, M. H., & KARADAĞ, A. S. (2018). Comparison of nitric oxide level in Behçet's disease patients with or without psychiatric comorbidity. Klinik Psikofarmakoloji Bulteni, 28, 28-28. 10th International Congress on Psychopharmacology & 6th International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology. Psychıatry And Clınıcal Psychopharmacology, 2018. Poster Presentation
  07-10-2018
  10th International Congress on Psychopharmacology & 6th International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology. Psychıatry And Clınıcal Psychopharmacology, 2018.

Diğer

 • KALENDEROGLU AYSUN, OZEN MURAT, SELEK SAIH, SAVAS ESEN,SAVAS HALUK (2006). Persistent Nephrogenic Diabetes Insipidus After Discontinuation of Lithium: A Case Report. DÜSÜNEN ADAM, 19(1), 50-54.
  [Hatalı Tarih]
  DÜŞÜNEN ADAM DERGİSİ
 • KALENDEROGLU AYSUN, SAVAS ESEN, BUYUKBESE AKIF, SAVAS HALUK (2006). TEK DOZ OLANZAPIN ENJEKSIYONU UYGULAMASI SONRASI GELISEN NÖROLEPTIK MALIGN SENDROM: OLGU SUNUMU. KLINIK PSIKIYATRI DERGISI, 9(2), 99-102.
  [Hatalı Tarih]
  KLINIK PSIKIYATRI DERGISI,
 • KALENDEROGLU AYSUN, SAVAS ESEN, BUYUKBESE AKIF, SAVAS HALUK (2006). DIABETIS MELLITUS ILE PSIKIYATRININ ÖRTÜSEN YÜZLERI. DIABETE BAKIS, 1(1), 30-34.
  02-01-2006
  DİABETE BAKIŞ
 • OZEN MURAT, HERKEN HASAN, SAVAS HALUK, TUTKUN HAMDI, GURSOY SAVAS,BULBUL FERIDUN,KIRNIK KALENDEROGLU AYSUN (2007). Serotonin geri alım inhibitörlerinin Raynaud fenomeni tedavisindeki yeri
  [Hatalı Tarih]
  TIP ARAŞTIRMA DERGİSİ
 • CANSEL NESLIHAN, SAVAS HALUK, OZOVACI ARZU, KALENDEROGLU AYSUN, SAVAS ESEN (2008). Eroine Baslamada Yeni Bir Motivasyon: Diabetli 3 Olgu. BAGIMLILIK DERGISI, 9(1), 41- 44.
  [Hatalı Tarih]
  BAGIMLILIK DERGISI
 • KALENDEROGLU AYSUN, VIRIT OSMAN, SAVAS HALUK (2008). ANTIPSIKOTIKLERIN PSIKOZ DISINDA KULLANIMI. REVİEW. RCHP, 2(3), 7-19.
 • VIRIT OSMAN, KAKACYA HANIFI, KALENDEROGLU AYSUN, ALTINDAG ABDURAHMAN, SAVAS HALUK (2009). Karmasık Bir Katatoni Olgusu.. KLINIK PSIKIYATRI DERGISI, 12(1), 51-55., Atıf Sayısı: 6
  [Hatalı Tarih]
  KLINIK PSIKIYATRI DERGISI
 • MEHMET HAMDİ ÖRÜM, AYSUN KALENDEROĞLU. The treatment process of a patient with postpartum depression who conceived with in vitro fertilization technique: A case report. FNG & Bilim Tıp Dergisi 2017;3(4):120-124
  01-01-2017
  FNG & Bilim Tıp Dergisi 2017;3(4):120-124
 • ALTUN, Y., KALENDEROGLU, A., & ÇELİK, M. (2017). Psikofarmakolojik tedavilere yanit vermeyen bir psikojenik yürüyüs bozuklugu olgusu/A case of psychogenic movement disorder unresponsive to psychopharmacological treatment. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 18, 11.
  01-01-2017
  Anatolian Journal of Psychiatry
 • ORUM, M. H., KALENDEROGLU, A., KARA, M. Z., & EGİLMEZ, O. B. (2017). The Importance of Separation-Individuation Process in the Treatment Course of a Monozygotic Twin Pair Concordant for Anorexia Nervosa: A Case Report. Journal of Mood Disorders (JMOOD), 7(3), 163-5.
  07-01-2017
  Journal of Mood Disorders (JMOOD), 7(3), 163-5.
 • KARADAĞ, A. S., & KALENDEROĞLU, A. (2017). Psikiyatrik Hastalıklar ve Göz: Optik Koherens Tomografinin Psikiyatride Yeri. Klinik Psikiyatri Dergisi, 20(3). DERLEME
  10-04-2017
  Klinik Psikiyatri Dergisi, 20(3). DERLEME
 • ORUM MH, KALENDEROGLU A, EGİLMEZ OB. Fluoxetine-induced hypertrichosis. Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2017;30:389-390.
  11-04-2017
  Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2017;30:389-390.
 • OZEN, M. E., KALENDEROGLU, A., ORUM, M. H., & EGİLMEZ, O. B. (2017). Topiramate Add-On for Treatment of Migraine-Type Headache Cures Alcohol Dependence: A Case Report. Journal of Mood Disorders (JMOOD), 7(4), 241-2.
  11-07-2017
  Journal of Mood Disorders (JMOOD), 7(4), 241-2.
 • TAK, Z. A., ÇELİK, M., KALENDEROĞLU, A., SAĞLAM, S., EKMEKÇİ, B., & ALTUN, Y. (2017). Letter to the Editor: A Case of Sub-Acute Sclerosing Panencephalitis Presenting With Nonspecific Psychiatric Symptoms. Turk Psikiyatri Dergisi, 28(3), 221.
  13-07-2017
  Turk Psikiyatri Dergisi, 28(3), 221.
 • OZEN, M. E., KALENDEROGLU, A., ORUM, M. H., & EGİLMEZ, O. B. (2017). Topiramate Add-On for Treatment of Migraine-Type Headache Cures Alcohol Dependence: A Case Report. Journal of Mood Disorders (JMOOD), 7(4), 241-2.
  05-09-2017
  Journal of Mood Disorders (JMOOD), 7(4), 241-2.
 • ORUM, M. H., EGELİ, A., & KALENDEROGLU, A. (2018). Behavioural disinhibition associated with miller fisher syndrome occurred after a surgery for pulmonary hydatid cyst. Medicine Science| International Medical Journal, 7(2), 459-60.
  07-01-2018
  Medicine Science| International Medical Journal, 7(2), 459-60.
 • ÖRÜM, M. H., & KALENDEROĞLU, A. (2018). Cotard and Capgras delusions in a patient with bipolar disorder:“I’ll prove, I’m dead!”. Psychiatry and Clinical Psychopharmacology, 28(1), 110-112. CASE REPORT
  04-04-2018
  Psychiatry and Clinical Psychopharmacology
 • ORUM, M. H., KUSTEPE, A., KARA, M. Z., DUMLUPİNAR, E., EGİLMEZ, O. B., OZEN, M. E., & KALENDEROGLU, A. (2018). Addiction profiles of patients with substance dependency living in Adiyaman province. Substance, medicine science.35(43), 8. doi: 10.5455/medscience.2018.07.8752
  11-07-2018
  Medicine science, 2, 3. with doi: 10.5455/medscience.2018.07.8846
 • ORUM, M. H., EGİLMEZ, O. B., & KALENDEROGLU, A. (2018). Bupropion extended-release induced spontaneous orgasms. Dusunen Adam: Journal of Psychiatry & Neurological Sciences, 31(1).
  13-07-2018
  Dusunen Adam: Journal of Psychiatry & Neurological Sciences, 31(1).
 • ORUM, M. H., KARA, M. Z., EGİLMEZ, O. B., OZEN, M. E., & KALENDEROGLU, A. (2018). Evaluation of probation implementations of drug users in Adiyaman university training and research hospital: A one-year retrospective study. Medicine science, 2, 3. with doi: 10.5455/medscience.2018.07.8846
  01-09-2018
  Medicine science, 2, 3. with doi: 10.5455/medscience.2018.07.8846
 • OZEN, M. E., ORUM, M. H., KALENDEROGLU, A., & EGİLMEZ, O. B. Quetiapine-induced priapism. Medicine Science 2018;7(2):426-7
  21-09-2018
  Quetiapine-induced priapism. Medicine Science 2018;7(2):426-7
 • ORUM, M. H., KALENDEROGLU, A., EGİLMEZ, O. B., OZEN, M. E., & KAPİCİ, Y. (2018). Hyponatremia associated with repeated use of sodium valproate. Klinik Psikofarmakoloji Bulteni, 28, 211-211. CASE REPORT
  07-10-2018
  Klinik Psikofarmakoloji Bulteni
 • OZEN, M. E., AYDİN, M., DERİCİ, C., ORUM, M. H., & KALENDEROGLU, A. (2018). Successful treatment of olfactory reference syndrome with clomipramine. Psiquiatría Biológica, 25(1), 29-31. CASE REPORT
  07-10-2018
  Psiquiatría Biológica,

Hakemlik

 • A rarely known topic ‘Delusional Parasitosis’: A case report
  12-02-1019
  KPD-99815: Olgu Sunumu
 • The Place of Optical Coherence Tomography in The Patients with Obsessive- Compulsive Disorder
  12-12-2018
  The Eurasian Journal of Medicine

Kitap Çevirisi

 • Dopamin Reseptör Agonistleri ve Öncülleri
  [Hatalı Tarih]
  Kaplan & Sadock’s Synopsis of Psychiatry Behavioral Sciences/Clinical Psychiatry

Makale

 • SELEK SALIH, KAYA CEMAL, ERDAL EMIN, BULUT MAHMUT, OZEN MURAT,YUMRU MEHMET, BARLAS OMER,KALENDEROGLU AYSUN, HERKEN HASAN (2011). Lack of association between COMT gene polymorphism and treatment outcome in major depression. JMOOD, 1(1), 19-24.,
  [Hatalı Tarih]
  JMOOD
 • YUMRU MEHMET, GERGERLIOGLU SERDAR, SAVAS HALUK, BASARILI KEMAL, KALENDEROGLU AYSUN, BUYUKBAS SADIK (2012). Serum resistin levels and metabolic changes in bipolar disorder. JMOOD, 2(2), 47-50., Doi: doi: 10.5455/jmood.20120516040842,
  [Hatalı Tarih]
  JMOOD
 • ÖZEN MURAT EREN,ÇELIK MUSTAFA,KALENDEROGLU AYSUN (2016). Ilaca Baglı Hipomanik Manik Nöbet GeçirenOlguların Klinik Ve Sosyodemografik Özelliklerinin Incelenmesi. KLINIK PSIKIYATRI DERGISI, 19, 118-124., Doi: 10.5505/kpd.2016.33042 (Kontrol No: 2876246)
  06-10-2016
  KLINIK PSIKIYATRI DERGISI, 19, 118-124., Doi: 10.5505/kpd.2016.33042 (Kontrol No: 2876246)
 • KALENDEROGLU AYSUN Kahta Devlet Hastanesi Psikiyatri Kliniginde Yatan Hastaların Sosyodemografik Ve Klinik Özellikleri. KLINIK PSIKIYATRI DERGISI, Doi: 10.5505/kpd.2017.76476 (Kontrol No: 2951275)
  01-09-2017
  KLINIK PSIKIYATRI DERGISI, Doi: 10.5505/kpd.2017.76476 (Kontrol No: 2951275)
 • ÖZEN MURAT EREN,ÖRÜM MEHMET HAMDİ,KALENDEROĞLU AYSUN (2018). Hasta-Hekim İlişkisinde Zor Olan Nedir? Hasta? Hekim? Ya da Aralarındaki İlişki? Bir Vaka-Kontrol Çalışması. Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 1064-1073., Doi: 10.30569/adiyamansaglik.458680 (Yayın No: 4458035)
  03-10-2018
  Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 1064-1073., Doi: 10.30569/adiyamansaglik.458680 (Yayın No: 4458035)
 • Örüm, M. H., Kara, M. Z., Kuştepe, A., & Kalenderoğlu, A. (2019). Bilişsel hatalar ve dikkat-eksikliği hiperaktivite bozukluğu belirtilerinin madde kullanım özellikleri ile ilişkisi. Bağımlılık Dergisi, 20(2), 47-60.
  07-02-2019
  Bağımlılık Dergisi, 20(2), 47-60.
 • Esra Kaya-Bozkurt,Mustafa Celik,Aysun Kalenderoglu,Ali Kustepe,Mehmet Hamdi Orum,Sukru Uguz Autistic symptoms in children with attention deficit hyperactivity disorder JNBS, 2019, 6(1), p:6-11 JNBS, 2019, 6(1), p:6-11
  05-03-2019
  JNBS, 2019, 6(1), p:6-11 DOI : 10.5455/JNBS.1541518052

Makale (Uluslararası)

 • HERKEN HASAN, AKYOL OMER, TUTKUN HAMDI, SAVAS HALUK, OZEN MURAT EREN, KALENDEROGLU AYSUN (2006). Nitric oxide, adenosine deaminase, xanthine oxidase and superoxide dismutase in patients with panic disorder: alterations by antidepressant treatment.. HUMAN PSYCHOPHARMACOLOGY-CLINICAL AND EXPERIMENTAL, 21(1), 53-59., Atıf Sayısı: 45, Doi: 10.1002/hup.742 (
  [Hatalı Tarih]
  HUMAN PSYCHOPHARMACOLOGY-CLINICAL AND EXPERIMENTAL
 • KALENDEROGLU AYSUN, YUMRU MEHMET, SELEK SALIH, CANSEL NESLIHAN, VIRIT OSMAN, SAVAS HALUK (2007). Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Yaslılık Psikiyatrisi Birimi’ne basvuran hastaların sosyodemografik ve klinik özellikleri. Anatolian Journal of Psychiatry , 8(3), 179-185.
  [Hatalı Tarih]
  Anatolian Journal of Psychiatry
 • KALENDEROGLU AYSUN, YUMTU MEHMET, SELEK SALIH, SAVAS HALUK (2007). Gaziantep Üniversitesi tip fakültesi adli psikiyatri birimine gönderilen olgularin incelenmesi. / Evaluation of cases, referred to forensic psychiatry unit in Gaziantep University.. / Archives of Neuropsychiatry, 44(3), 86-90
 • AKBAS EBRU, VIRIT OSMAN, KALENDEROGLU AYSUN, SAVAS HALUK, SERTBAS G (2008). Gebelikte Sosyodemografik Degiskenlerin Kaygı ve Depresyon Düzeyleriyle Iliskisi.ARCHIVES OF NEUROPSYCHIATRY 45(3), 86-91
 • YUMRU MEHMET, SAVAS ESEN, GERGERLIOGLU SERDAR, BASARILI KEMAL, KALENDEROGLU AYSUN, SAVAS HALUK, BUYUKBAS HA (2008). The relationship of metabolic syndrome, serum leptin levels and treatment in bipolar disorder. Bulletin of Clinical Psychopharmacology, 18(2), 79- 83.
  [Hatalı Tarih]
  Bulletin of Clinical Psychopharmacology
 • YUMRU MEHMET, SAVAS HALUK, KALENDEROGLU AYSUN, BULUT MAHMUT, EREL OZCAN,CELIK H (2009). Oxidative imbalance in bipolar disorder subtypes: A comparative study. Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry, 33(6), 1070-1074
  [Hatalı Tarih]
  Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry
 • KALENDEROGLU AYSUN, SAVAS HALUK, GERGERLIOGLU SERDAR, BASARILI KEMAL, YUMRU MEHMET, SELEK SALIH, BUYUKBAS S, ERGENE N (2010). Correlation Between Metabolic Syndrome and Serum Ghrelin Levels in Bipolar Patients. ARCHIVES OF NEUROPSYCHIATRY, 47 (4), 328-332.
 • SELEK SALIH, BULUT MAHMUT, OCAK ALI RIZA, KALENDEROGLU AYSUN, SAVAS HALUK (2012). Evaluation of total oxidative status in adult attention deficit hyperactivity disorder and its diagnostic implications. JOURNAL OF PSYCHIATRIC RESEARCH, 46(4), 451-455., Atıf Sayısı: 24, Doi: doi:10.1016/j.jpsychires.2011.12.007
  [Hatalı Tarih]
  JOURNAL OF PSYCHIATRIC RESEARCH,
 • Mustafa ÇELİK1,, Yasin SARIKAYA, Mustafa ACAR, Aysun KALENDEROĞLU, Sedat DOĞAN,Emin KASKALAN, Mehmet KARATAŞ.Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Olan Hastalarda Sürekli Pozitif Havayolu Basıncı Tedavisinin Depresyon, Kaygı ve Algılanan Stres Düzeylerine EtkisiTürk Psikiyatri Dergisi 2016;27():
  01-01-2016
  Türk Psikiyatri Dergisi
 • Celik, M., Kalenderoglu, A., Karadag, A. S., Egilmez, O. B., Han-Almis, B., & Şimşek, A. (2016). Decreases in ganglion cell layer and inner plexiform layer volumes correlate better with disease severity in schizophrenia patients than retinal nerve fiber layer thickness: Findings from spectral optic coherence tomography. European Psychiatry, 32, 9-15.
  02-02-2016
  European Psychiatry
 • Kalenderoglu, A., Sevgi-Karadag, A., Celik, M., Egilmez, O. B., Han-Almis, B., & Ozen, M. E. (2016). Can the retinal ganglion cell layer (GCL) volume be a new marker to detect neurodegeneration in bipolar disorder?. Comprehensive psychiatry, 67, 66-72
  05-05-2016
  Comprehensive psychiatry
 • Kalenderoglu, A., Çelik, M., Sevgi-Karadag, A., & Egilmez, O. B. (2016). Optic coherence tomography shows inflammation and degeneration in major depressive disorder patients correlated with disease severity. Journal of Affective Disorders, 204, 159-165.
  06-06-2016
  Journal of Affective Disorders
 • OZEN, M. E., ORUM, M. H., KALENDEROGLU, A., & ATMACA, M. (2018). Improvement of an atypical Kikuchi-Fujimoto disease (KFD) with antidepressant treatment: the first psychiatric approach to a KFD case. Psychiatry and Clinical Psychopharmacology, 1-3.
  01-01-2018
  Psychiatry and Clinical Psychopharmacology
 • AYDİN, I., ALGİN, A., POYRAZ, M. K., & KALENDEROGLU, A. (2018). An Analysis with Rotter Internal-External Locus of Control Scale, Rosenberg Self-Esteem Scale, and the Barratt Impulsivity Scale on Patients Who Attempted to Recurrent Suicide. eajem. com.
  01-01-2018
  The Eurasian Journal of Medicine
 • OZEN, M. E., ORUM, M. H., KALENDEROGLU, A., & ATMACA, M. (2018). Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder in Patients Attending Remedial Treatment Due to Substance Use Disorder in Adiyaman University Training and Research Hospital. Klinik Psikofarmakoloji Bulteni, 28, 98-99.
  01-01-2018
  Psychiatry and Clinical Psychopharmacology
 • TAK, A. Z. A., ÇELİK, M., KALENDEROĞLU, A., SAĞLAM, S., ALTUN, Y., & GEDİK, E. (2017). Huzursuz Bacak Sendromu Olan Hastaların Optik Koherens Tomografi Sonuçlarının ve Kognitif Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi. Arch Neuropsychiatry 2018; DOI:10.5152/npa.2017.21598
  09-01-2018
  Arch Neuropsychiatry
 • ORUM, M. H., BİLDİK, T., KARA, M. Z., YİLMAZ, H., TAHİLLİOGLU, A., & KALENDEROGLU, A. (2018). High functioning autism or Asperger’s disorder follow-up period: Detailed retrospective evaluation and novel status determination of a case and prospective guidance. Psychiatry and Behavioral Sciences 2018;8(2):79-85
  04-04-2018
  Psychiatry and Behavioral Sciences
 • KESKİNRÜZGAR AYDIN,KALENDEROĞLU AYSUN,yavuz günay yapıcı,KOPARAL MAHMUT,ŞİMŞEK ALİ,KARADAĞ AYŞE SEVGİ,UTKUN MUSTAFA (2018). Investigation of neurodegenerative and inflammatory processes in sleep bruxism. CRANIO®, 1-7., Doi: 10.1080/08869634.2018.1543829 (Yayın No: 4455780)
  21-07-2018
  CRANIO®, 1-7., Doi: 10.1080/08869634.2018.1543829 (Yayın No: 4455780)
 • ÖZEN MURAT EREN,KALENDEROĞLU AYSUN,KARADAĞ AYŞE SEVGİ,ÖRÜM MEHMET HAMDİ (2018). Comparison of optic coherence tomography results in patients diagnosed with OCD: findings in favor of neurodegeneration. Anatolian Journal of Psychiatry, 1, Doi: 10.5455/apd.301482 (Yayın No: 4427912)
  13-08-2018
  Anatolian Journal of Psychiatry, 1, Doi: 10.5455/apd.301482 (Yayın No: 4427912)
 • Karadag, Ayse Sevgi, Aysun Kalenderoglu, and Mehmet Hamdi Orum. "Optical coherence tomography findings in conversion disorder: are there any differences in the etiopathogenesis of subtypes?." Archives of Clinical Psychiatry (São Paulo) 45.6 (2018): 154-160.
  13-08-2018
  Archives of Clinical Psychiatry (São Paulo) 45.6 (2018): 154-160.
 • ORUM, M. H., KARA, M. Z., EGİLMEZ, O. B., & KALENDEROGLU, A. (2018). Complete blood count alterations due to the opioid use: what about the lymphocyte-related ratios, especially in monocyte to lymphocyte ratio and platelet to lymphocyte ratio?. Journal of Immunoassay and Immunochemistry, 1-12.
  07-12-2018
  Journal of Immunoassay and Immunochemistry
 • Ozen, M. E., Vural, M., Aydin, H., Orum, M. H., Kalenderoglu, A., & Selek, S. (2019). Influences of various variables on body image satisfaction among highly fertile women and infertile women. Turkish J Clinical Psychiatry, 22.
  11-04-2019
  Turkish J Clinical Psychiatry, 22.

Ödül

 • YUMRU MEHMET, SAVAS HALUK, KALENDEROGLU AYSUN, BULUT MAHMUT, ÇELIK HAKIMEREL OZCAN Oxidative Imbalanca in Bipolar Disorder Subtypes: A Comparative Study.. 11th Bridging Eastern and Western Psychiatry Congress. 2008.,
  [Hatalı Tarih]
  11th Bridging Eastern and Western Psychiatry Congress.

Panel

 • KALENDEROGLU AYSUN,KARADAG AYSE SEVGI,CELIK MUSTAFA,EGILMEZ OGUZHAN BEKIR (2015). GÖZLER BEYININ AYNASI MIDIR? "OPTIK KOHERANS TOMOGRAFININ (OCT) PSIKIYATRIDEKI YERI OB: Aysun Kalenderoglu. 51. ULUSAL PSIKIYATRI KONGRESI
 • KALENDEROGLU AYSUN (2015). BIPOLAR BOZUKLUGU OLAN HASTALARDA OPTIK KOHERANS TOMOGRAFI (OKT) BULGULARI. 51. ULUSAL PSIKIYATRI KONGRESI,
 • AYSUN KALENDEROĞLU. PANEL: GONADAL HORMONLARIN ÖNEMİ VE PSİKOPATOLOJİ. 54.ULUSAL PSİKİYATRİ KONGRESİ 02-06 EKİM 2018-İzmir
  06-10-2018
  54.ULUSAL PSİKİYATRİ KONGRESİ 02-06 EKİM 2018-İzmir
 • AYSUN KALENDEROĞLU. PANEL: OTİZME EŞLİK EDEN PSİKİYATRİK BOZUKLUKLAR. 54.ULUSAL PSİKİYATRİ KONGRESİ 02-06 EKİM 2018-İzmir
  06-10-2018
  54.ULUSAL PSİKİYATRİ KONGRESİ 02-06 EKİM 2018-İzmir

Proje

 • Atipik antipsikotiklerin cinsel yan etkilerinin arastırılması., ARASTIRMA PROJESI, Arastırmacı, 2004 KESİTSEL FAZ-4
  [Hatalı Tarih]
  GAZİANTEP
 • Sizofreni Hastalarında Esnek Dozlu Paliperidon ER’nin Tolere Edilebilirligi, Güvenilirligi ve Etkinligini Arastırmak Için Yapılan Açık Etiketli Ileriye Dönük Çalısma., ARASTIRMA PROJESI, Arastırmacı, FAZ-4 ÇALIŞMASI 2007-2009
  [Hatalı Tarih]
  GAZİANTEP
 • TERCIH: Olanzapin Agızda-çözünür Tablet ile Oral Olanzapin Tercihinin Karsılastırıldıgı 12-Haftalık 2. Açık Çalısma, ARASTIRMA PROJESI, Arastırmacı, 2007-2007
  [Hatalı Tarih]
  GAZİANTEP

Uzmanlık Tezi

 • MEHMET HAMDİ ÖRÜM: Birinci kuşak antipsikotik, klozapin ve klozapin dışındaki diğer ikinci kuşak antipsikotikleri kullanan şizofreni hastalarının optik koherens tomografi sonuçlarının kontrol grubu ile karşılaştırılması tıpta uzmanlık tezi 2018-
  01-01-2018
  ADIYAMAN ÜNİVERİTESİ TIP FAKÜLTESİ PSİKİYATRİ A.D.

Yüksek Lisans Tezi

 • KUSTEPE ALI, (2017). Madde kullanım bozuklugu olan bireylerde dürtüsellik ve karmasık dikkat islevlerinin incelenmesi -Adıyaman ili örnegi-, Çag Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Psikoloji Anabilim Dalı
  09-01-2017
  ADANA ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ
Oluşturulma19 Kasım 2013 19:26
Düzenlenme 14 Haziran 2019 16:02
Görüntülenme362