İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
Aysun KALENDEROĞLU
Doktor Öğretim Üyesi

Birim

 • Tıp Fakültesi
 • Dahili Tıp Bilimleri

İletişim

Akademik Çalışmalar

Bildiri

 • HERKEN HASAN, ERDAL E, TUTKUN HAMDI, SAVAS HALUK,OZEN MURAT, YUMRU MEHMET,SELEK SALIH KIRNIK KALENDEROGLU AYSUN Depresyon Hastalarında Katekol-O-Metil Transferaz Enzim Gen Polimorfizmi Ile Tedaviye Cevap Iliskisi.. 40. Ulusal Psikiyatri Kongresi bildiri kitabı, 2004., 1(1), 19- 24.
  [Hatalı Tarih]
  40. Ulusal Psikiyatri Kongresi bildiri kitabı,
 • TUTKUN HAMDI, NACAK M, OZEN MURAT, HERKEN HASAN, SAVAS HALUK, YUMRU MEHMET, SELEK SALIH, KIRNIK KALENDEROGLU AYSUN Panik Hastalarında Anjiyotensin Dönüstürücü Enzim Gen Polimorfizmi Ile Tedaviye Cevap Iliskisi.. 40. Ulusal Psikiyatri Kongresi bildiri kitabı, 2004., 21(1), 53- 59., Atıf Sayısı: 38,
  [Hatalı Tarih]
  40. Ulusal Psikiyatri Kongresi bildiri kitabı
 • OZEN MURAT, HERKEN HASAN, TUTKUN HAMDI, SAVAS HALUK, GURSOY SAVAS,BULBUL FERIDUN, KIRNIK KALENDEROGLU AYSUN . Serotonin Gerilım inhibitörlerinin kullanımınınRaynaud Fenomeni tedavisindeki yeri. 13. Anadolu Psikiyatri Günleri, Gaziantep, 19-22 Mayıs 2004., 5(1), 42-44.,
 • KIRNIK KALENDEROGLU AYSUN, TUTKUN HAMDI, HERKEN HASAN, SAVAS HALUK, YUMRU MEHMET Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Kliniginde Takip Edilen OKB Hastalarının Klinik Seyri.. 13. Anadolu Psikiyatri Günleri Kongre Bildiri Kitabı, 2004
 • SAVAS HALUK, KALENDEROGLU AYSUN, SELEK SALIH, YUMRU MEHMET Eroin kullanımı ile remisyona giren tedaviye dirençli obsesif kompulsif bozukluk: Olgu sunumu.. 42. Ulusal Psikiyatri Kongresi Bildiri Kitabı 2006:, 31(1), 475-478.,
 • KALENDEROGLU AYSUN, SAVAS HALUK, YUMRU MEHMET, SELEK SALIH,VIRIT OSMAN Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Yaslılık Psikiyatrisi birimine basvuran hastaların sosyodemografik ve klinik özellikleri. 42. Ulusal Psikiyatri Kongresi Bildiri Kitabı 2006:, 8(3), 179-185.,
 • YUMRU MEHMET, SAVAS HALUK, KALENDEROGLU AYSUN, BULUT MAHMUT, CELIK HAKIM, EREL OZCAN Ikiuçlu Bozukluk Alttiplerinde Oksidatif Dengesizlik.. 44.Ulusal Psikiyatri Kongresi ve Anksiyete Sempozyumu, Antalya, 14-19 Ekim 2008., 33(1), 1070-1077.,
  [Hatalı Tarih]
  44.Ulusal Psikiyatri Kongresi ve Anksiyete Sempozyumu,
 • CELIK MUSTAFA,CELIK SUMEYRA,OZCAN HALIL,ELBOZAN CUMURCU BIRGUL,KALENDEROGLU AYSUN, HAN ALMIS BEHICE (2015). Tıp fakültesine baslayan ögrencilerde kaygı ve depresyon düzeyinin egitim fakültesine baslayan ögrencilerle karsılastırılması. 51. ULUSAL PSIKIYATRI KONGRESI,
 • hatipoglu hamit sinan,celik mustafa,KALENDEROGLU AYSUN,egilmez oguzhan bekir (2015). ANAL FISTÜLÜ OLAN HASTALARIN DEPRESYON VE ANKSIYETE DÜZEYLERININ GENEL CERRAHI POLIKLINIGINDEKI DIGER HASTALARLA KARSI LASTIRILMASI. 12. Ulusal Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi ve Psikosomatik Tıp Kongresi
  [Hatalı Tarih]
  Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi ve Psikosomatik Tıp Kongresi
 • capkın musa,celik mustafa,KALENDEROGLU AYSUN,bilak semsettin,güler mete,simsek ali (2015). SASI LIK CERRAHISININ HASTALARIN ANKSIYETE, DEPRESYON VE BENLIK SAYGISI DÜZEYLERINE ETKISI. 12. Ulusal Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi ve Psikosomatik Tıp Kongresi
  [Hatalı Tarih]
  12. Ulusal Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi ve Psikosomatik Tıp Kongresi
 • CELIK MUSTAFA,SARIKAYA YASIN,ACAR MUSTAFA,KALENDEROGLU AYSUN,DOGAN SEDAT,ASLAN EMIN,KARATAS MEHMET (2015). Obstrüktif Uyku Apne Sendromu olan hastalarda sürekli pozitif havayolu basıncı tedavisinin depresyon, kaygı ve algılanan stres düzeylerine etkisi. 51. ULUSAL PSIKIYATRI KONGRESI
 • KALENDEROGLU AYSUN,KARADAG AYSE SEVGI,CELIK MUSTAFA,EGILMEZ OGUZHAN BEKIR,OZEN MURAT EREN (2015). Bipolar bozuklukta retinal gangliyon hücre tabakası nörodejenerasyonu belirlemede yeni bir gösterge olabilir mi?. 51. ULUSAL PSIKIYATRI KONGRESI
 • CELIK MUSTAFA,KALENDEROGLU AYSUN,KARADAG AYSE SEVGI,EGILMEZ OGUZHAN BEKIR,HAN ALMIS BEHICE,CAPKIN MUSA (2015). Retinanın gangliyon hücre tabakası, iç pleksiform tabaka ve retinal sinir lifi tabakası kalınlıklarının sizofrenide hastalıgın siddetine göre degisimi. 51.ULUSAL PSIKIYATRI KONGRESI

Bildiri (Uluslararası)

 • YUMRU MEHMET, SAVAS HALUK, GERGERLIOGLU SERDAR, BASARILI KEMAL, KALENDEROGLU AYSUN, SAVAS HALUK, BUYUKBAS S Ikiuçlu bozukluk hastalarında metabolik sendrom ve serum leptin düzeyleri arasındaki iliski.. 2. ULUSLARARSI Psikofarmakoloji Kongresi Bildiri Kitabı. 2007, Istanbul., 18(2), 79-83.
  [Hatalı Tarih]
  2. ULUSLARARSI Psikofarmakoloji Kongresi
 • HERKEN HASAN, ERDAL ME, SELEK SALIH, BULUT MAHMUT, AKYOL OMER, SAVAS HALUK, OZEN MURAT, YUMRU MEHMET,KALENDEROGLU AYSUN LACK OF ASSOCIATION BETWEEN COMT GENE POLYMORPHISM AND TREATMENT OUTCOME IN MAJOR DEPRESSION. XV th WORLD CONGRESS OF PSYCHIATRC GENETICS (WCPG) 2007,
  [Hatalı Tarih]
  XV th WORLD CONGRESS OF PSYCHIATRC GENETICS (WCPG) 2007,
 • SAVAS HALUK, KALENDEROGLU AYSUN, GERGERLIOGLU SERDAR, BASARILI KEMAL, YUMRU MEHMET, SELEK SALIH, BUYUKBAS S, ERGENE N Low serum ghrelin levels in metabolic syndrome of bipolar disorder.. 3rd Biennial Conference of the International Society of Bipolar Diorders Conference,2008 47(1), 328-332. (
  [Hatalı Tarih]
  3rd Biennial Conference of the International Society of Bipolar Diorders Conference,
 • SAVAS HALUK, KALENDEROGLU AYSUN, GERGERLIOGLU SERDAR, YUMRU MEHMET, SELEK SALIH Corelation Between Metabolic Syndrome and Serum Ghrelin Levels in Bipolar Patients.. 11th Bridging Eastern and Western Psychiatry Congress. 2008, 47(1), 327-338.
  [Hatalı Tarih]
  11th Bridging Eastern and Western Psychiatry Congress.
 • YUMRU MEHMET, SAVAS HALUK, KALENDEROGLU AYSUN, BULUT MAHMUT, ÇELIK HAKIMEREL OZCAN Oxidative Imbalanca in Bipolar Disorder Subtypes: A Comparative Study.. 11th Bridging Eastern and Western Psychiatry Congress. 2008., 33(1), 1070-1077.
  [Hatalı Tarih]
  11th Bridging Eastern and Western Psychiatry Congress.
 • SELEK SALIH, BULUT MAHMUT, OCAK ALI RIZA, KALENDEROGLU AYSUN, SAVAS HALUK EVALUATION OF GENERAL OXIDATIVE METABOLISM IN ADULT ATTENTION DEFICIST HYPERACTIVITY DISORDER AND ITS DIAGNOSTIC IMPLICATIONS.. APA COLLOG, 46(4), 451- 455., Doi: doi:10.1016/j.jpsychires.2011.12.007
  [Hatalı Tarih]
  APA COLLOG
 • KALENDEROGLU AYSUN,mustafa celik,oguzhan bekir egilmez,sema saglam,behice han almıs,emel kutuk koyuncu (2014). Improvement in negative symptoms in schizophrenia patients taking clozapine after paliperidone augmentation: a case series. 6.Uluslararası Klinik Psikofarmakoloji Kongresi 2014
  [Hatalı Tarih]
  6.Uluslararası Klinik Psikofarmakoloji
 • oguzhan bekir egilmez,mustafa celik,KALENDEROGLU AYSUN,behice han almıs,saglam sema, koyuncu kutuk emel (2014). Spontaneous ejaculations related with aripiprazole. 6.uluslararası klinik psikofarmakoloji kongresi
  [Hatalı Tarih]
  6.Uluslararası Klinik Psikofarmakoloji
 • mustafa celik,KALENDEROGLU AYSUN,oguzhan bekir egilmez,sema saglam,emel koyuncu kutuk, behice han almıs (2014). Copycat suicides in 5-year old children: presentation of 2 cases. 6. uluslararsı klnik psikofarmakoloji kongresi
  [Hatalı Tarih]
  6.Uluslararası Klinik Psikofarmakoloji
 • KALENDEROGLU AYSUN,mustafa celık (2015). "Can Augmentation of Clozapine with Paliperidone Improve Negative Symptoms in Schizophrenia Patients with Partial Response to Treatment: A Case Series.. TURKISH JOURNAL OF PSYCHIATRY
  [Hatalı Tarih]
  TURKISH JOURNAL OF PSYCHIATRY
 • CELIK MUSTAFA,KALENDEROGLU AYSUN,ALMIS HABIB,TURGUT MEHMET (2015). Copycat Suicides without an Intention to Die After TV Programmes: Two Cases at Five Years. ARCHIVES OF NEUROPSYCHIATRY
 • behice almıs han,mustafa celik,birgul cumurcu elbozan,KALENDEROGLU AYSUN (2015). Association of Lack of Dreaming and Forgetfulness: Presentation of a Case with Depression. Medicine Science, Doi: 10.5455/medscience.2015.04.8267
  [Hatalı Tarih]
  Medicine Science
 • bekir egilmez oguzhan,mustafa celik,KALENDEROGLU AYSUN (2015). Aripiprazolle Iliskili Spontan Ejakülasyonlar: Bir Vaka Bildirimi.. Archives Of Neuropsychiatry

Diğer

 • KALENDEROGLU AYSUN, OZEN MURAT, SELEK SAIH, SAVAS ESEN,SAVAS HALUK (2006). Persistent Nephrogenic Diabetes Insipidus After Discontinuation of Lithium: A Case Report. DÜSÜNEN ADAM, 19(1), 50-54.
  [Hatalı Tarih]
  DÜŞÜNEN ADAM DERGİSİ
 • KALENDEROGLU AYSUN, SAVAS ESEN, BUYUKBESE AKIF, SAVAS HALUK (2006). TEK DOZ OLANZAPIN ENJEKSIYONU UYGULAMASI SONRASI GELISEN NÖROLEPTIK MALIGN SENDROM: OLGU SUNUMU. KLINIK PSIKIYATRI DERGISI, 9(2), 99-102.
  [Hatalı Tarih]
  KLINIK PSIKIYATRI DERGISI,
 • KALENDEROGLU AYSUN, SAVAS ESEN, BUYUKBESE AKIF, SAVAS HALUK (2006). DIABETIS MELLITUS ILE PSIKIYATRININ ÖRTÜSEN YÜZLERI. DIABETE BAKIS, 1(1), 30-34.
  02-01-2006
  DİABETE BAKIŞ
 • OZEN MURAT, HERKEN HASAN, SAVAS HALUK, TUTKUN HAMDI, GURSOY SAVAS,BULBUL FERIDUN,KIRNIK KALENDEROGLU AYSUN (2007). Serotonin geri alım inhibitörlerinin Raynaud fenomeni tedavisindeki yeri
  [Hatalı Tarih]
  TIP ARAŞTIRMA DERGİSİ
 • CANSEL NESLIHAN, SAVAS HALUK, OZOVACI ARZU, KALENDEROGLU AYSUN, SAVAS ESEN (2008). Eroine Baslamada Yeni Bir Motivasyon: Diabetli 3 Olgu. BAGIMLILIK DERGISI, 9(1), 41- 44.
  [Hatalı Tarih]
  BAGIMLILIK DERGISI
 • KALENDEROGLU AYSUN, VIRIT OSMAN, SAVAS HALUK (2008). ANTIPSIKOTIKLERIN PSIKOZ DISINDA KULLANIMI. REVİEW. RCHP, 2(3), 7-19.
 • VIRIT OSMAN, KAKACYA HANIFI, KALENDEROGLU AYSUN, ALTINDAG ABDURAHMAN, SAVAS HALUK (2009). Karmasık Bir Katatoni Olgusu.. KLINIK PSIKIYATRI DERGISI, 12(1), 51-55., Atıf Sayısı: 6
  [Hatalı Tarih]
  KLINIK PSIKIYATRI DERGISI

Kitap Çevirisi

 • Dopamin Reseptör Agonistleri ve Öncülleri
  [Hatalı Tarih]
  Kaplan & Sadock’s Synopsis of Psychiatry Behavioral Sciences/Clinical Psychiatry

Makale

 • SELEK SALIH, KAYA CEMAL, ERDAL EMIN, BULUT MAHMUT, OZEN MURAT,YUMRU MEHMET, BARLAS OMER,KALENDEROGLU AYSUN, HERKEN HASAN (2011). Lack of association between COMT gene polymorphism and treatment outcome in major depression. JMOOD, 1(1), 19-24.,
  [Hatalı Tarih]
  JMOOD
 • YUMRU MEHMET, GERGERLIOGLU SERDAR, SAVAS HALUK, BASARILI KEMAL, KALENDEROGLU AYSUN, BUYUKBAS SADIK (2012). Serum resistin levels and metabolic changes in bipolar disorder. JMOOD, 2(2), 47-50., Doi: doi: 10.5455/jmood.20120516040842,
  [Hatalı Tarih]
  JMOOD

Makale (Uluslararası)

 • HERKEN HASAN, AKYOL OMER, TUTKUN HAMDI, SAVAS HALUK, OZEN MURAT EREN, KALENDEROGLU AYSUN (2006). Nitric oxide, adenosine deaminase, xanthine oxidase and superoxide dismutase in patients with panic disorder: alterations by antidepressant treatment.. HUMAN PSYCHOPHARMACOLOGY-CLINICAL AND EXPERIMENTAL, 21(1), 53-59., Atıf Sayısı: 45, Doi: 10.1002/hup.742 (
  [Hatalı Tarih]
  HUMAN PSYCHOPHARMACOLOGY-CLINICAL AND EXPERIMENTAL
 • KALENDEROGLU AYSUN, YUMRU MEHMET, SELEK SALIH, CANSEL NESLIHAN, VIRIT OSMAN, SAVAS HALUK (2007). Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Yaslılık Psikiyatrisi Birimi’ne basvuran hastaların sosyodemografik ve klinik özellikleri. Anatolian Journal of Psychiatry , 8(3), 179-185.
  [Hatalı Tarih]
  Anatolian Journal of Psychiatry
 • KALENDEROGLU AYSUN, YUMTU MEHMET, SELEK SALIH, SAVAS HALUK (2007). Gaziantep Üniversitesi tip fakültesi adli psikiyatri birimine gönderilen olgularin incelenmesi. / Evaluation of cases, referred to forensic psychiatry unit in Gaziantep University.. / Archives of Neuropsychiatry, 44(3), 86-90
 • AKBAS EBRU, VIRIT OSMAN, KALENDEROGLU AYSUN, SAVAS HALUK, SERTBAS G (2008). Gebelikte Sosyodemografik Degiskenlerin Kaygı ve Depresyon Düzeyleriyle Iliskisi.ARCHIVES OF NEUROPSYCHIATRY 45(3), 86-91
 • YUMRU MEHMET, SAVAS ESEN, GERGERLIOGLU SERDAR, BASARILI KEMAL, KALENDEROGLU AYSUN, SAVAS HALUK, BUYUKBAS HA (2008). The relationship of metabolic syndrome, serum leptin levels and treatment in bipolar disorder. Bulletin of Clinical Psychopharmacology, 18(2), 79- 83.
  [Hatalı Tarih]
  Bulletin of Clinical Psychopharmacology
 • YUMRU MEHMET, SAVAS HALUK, KALENDEROGLU AYSUN, BULUT MAHMUT, EREL OZCAN,CELIK H (2009). Oxidative imbalance in bipolar disorder subtypes: A comparative study. Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry, 33(6), 1070-1074
  [Hatalı Tarih]
  Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry
 • KALENDEROGLU AYSUN, SAVAS HALUK, GERGERLIOGLU SERDAR, BASARILI KEMAL, YUMRU MEHMET, SELEK SALIH, BUYUKBAS S, ERGENE N (2010). Correlation Between Metabolic Syndrome and Serum Ghrelin Levels in Bipolar Patients. ARCHIVES OF NEUROPSYCHIATRY, 47 (4), 328-332.
 • SELEK SALIH, BULUT MAHMUT, OCAK ALI RIZA, KALENDEROGLU AYSUN, SAVAS HALUK (2012). Evaluation of total oxidative status in adult attention deficit hyperactivity disorder and its diagnostic implications. JOURNAL OF PSYCHIATRIC RESEARCH, 46(4), 451-455., Atıf Sayısı: 24, Doi: doi:10.1016/j.jpsychires.2011.12.007
  [Hatalı Tarih]
  JOURNAL OF PSYCHIATRIC RESEARCH,
 • Mustafa ÇELİK1,, Yasin SARIKAYA, Mustafa ACAR, Aysun KALENDEROĞLU, Sedat DOĞAN,Emin KASKALAN, Mehmet KARATAŞ.Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Olan Hastalarda Sürekli Pozitif Havayolu Basıncı Tedavisinin Depresyon, Kaygı ve Algılanan Stres Düzeylerine EtkisiTürk Psikiyatri Dergisi 2016;27():
  01-01-2016
  Türk Psikiyatri Dergisi
 • Celik, M., Kalenderoglu, A., Karadag, A. S., Egilmez, O. B., Han-Almis, B., & Şimşek, A. (2016). Decreases in ganglion cell layer and inner plexiform layer volumes correlate better with disease severity in schizophrenia patients than retinal nerve fiber layer thickness: Findings from spectral optic coherence tomography. European Psychiatry, 32, 9-15.
  02-02-2016
  European Psychiatry
 • Kalenderoglu, A., Sevgi-Karadag, A., Celik, M., Egilmez, O. B., Han-Almis, B., & Ozen, M. E. (2016). Can the retinal ganglion cell layer (GCL) volume be a new marker to detect neurodegeneration in bipolar disorder?. Comprehensive psychiatry, 67, 66-72
  05-05-2016
  Comprehensive psychiatry
 • Kalenderoglu, A., Çelik, M., Sevgi-Karadag, A., & Egilmez, O. B. (2016). Optic coherence tomography shows inflammation and degeneration in major depressive disorder patients correlated with disease severity. Journal of Affective Disorders, 204, 159-165.
  06-06-2016
  Journal of Affective Disorders

Ödül

 • YUMRU MEHMET, SAVAS HALUK, KALENDEROGLU AYSUN, BULUT MAHMUT, ÇELIK HAKIMEREL OZCAN Oxidative Imbalanca in Bipolar Disorder Subtypes: A Comparative Study.. 11th Bridging Eastern and Western Psychiatry Congress. 2008.,
  [Hatalı Tarih]
  11th Bridging Eastern and Western Psychiatry Congress.

Panel

Proje

 • Atipik antipsikotiklerin cinsel yan etkilerinin arastırılması., ARASTIRMA PROJESI, Arastırmacı, 2004 KESİTSEL FAZ-4
  [Hatalı Tarih]
  GAZİANTEP
 • Sizofreni Hastalarında Esnek Dozlu Paliperidon ER’nin Tolere Edilebilirligi, Güvenilirligi ve Etkinligini Arastırmak Için Yapılan Açık Etiketli Ileriye Dönük Çalısma., ARASTIRMA PROJESI, Arastırmacı, FAZ-4 ÇALIŞMASI 2007-2009
  [Hatalı Tarih]
  GAZİANTEP
 • TERCIH: Olanzapin Agızda-çözünür Tablet ile Oral Olanzapin Tercihinin Karsılastırıldıgı 12-Haftalık 2. Açık Çalısma, ARASTIRMA PROJESI, Arastırmacı, 2007-2007
  [Hatalı Tarih]
  GAZİANTEP
Oluşturulma19 Kasım 2013 19:26
Görüntülenme320