İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi

Akademik Çalışmalar

Bildiri

 • Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Müzik Bölümü Bünyesinde Yer Alan Müzikoloji Ve Müzik Teknolojisi Anabilim Dalında Okuyan, Kız Öğrencilerin Genel Ders Başarıları ve Bu Dersler İçerisinde Piyano Dersindeki Başarı Durumlarının Değerlendirilmesi.
  03-05-2011
  4. Uluslararası Bir Bilim Kategorisi Olarak 'Kadın Edebiyat, Dil, Kültür, Sanat, Peyzaj ve Tasarım Çalışmalarında Kadın Sempozyumu, 2011 Cilt 1 S.271- MALATYA
 • Adıyaman Yöresi Halk Oyunlarının İncelenmesi
  04-04-2014
  Adıyaman Üniversitesi Bilim, Kültür ve Sanat Sempozyumu (ADYÜ-Sempozyum-2014)
 • Ses Eğitiminin Konuşmaya Etkisinin İncelenmesi
  04-04-2014
  Adıyaman Üniversitesi Bilim, Kültür ve Sanat Sempozyumu (ADYÜ-Sempozyum-2014)
 • Seçim Müziklerinin İnsanlar Üzerindeki Etkileri
  04-04-2014
  Adıyaman Üniversitesi Bilim, Kültür ve Sanat Sempozyumu (ADYÜ-Sempozyum-2014)
 • Halk Türkülerinin Sistematik Olarak Piyano Eğitiminde Kullanılması
  18-04-2014
  İpek Yolu'nda Müzik Kültürü ve Eğitimi, İstanbul
 • Farklı Sosyo-Ekonomik Düzeydeki Ailelerin Müziksel Geçmişleri ve Bu Doğrultuda Çocuklarını Müzik Eğitimine Yönlendirme Durumları
  19-04-2014
  İpek Yolu'nda Müzik Kültürü ve Eğitimi, İstanbul
 • İlkokul Öğrencilerinin Müzik Dersine Yönelik Tutumları ve Benlik Saygı Düzeylerinin İncelenmesi
  19-04-2014
  İpek Yolu'nda Müzik Kültürü ve Eğitimi, İstanbul

Jüri

Kitap

Makale

Makale (Uluslararası)

Oluşturulma08 Şubat 2013 10:19
Görüntülenme494