İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
Beyhan YİĞİT
Doçent Doktor

Birim

  • Fen-Edebiyat Fakültesi
  • Kimya

Adı Soyadı: Beyhan Yiğit

Doğum Yeri ve Tarihi: Yeşilyurt-MALATYA 1973

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Kimya

İnönü Üniversitesi

1995

Y. Lisans

Kimya/Anorganik Kimya

İnönü Üniversitesi

1998

Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

Kimya/ Anorganik Kimya

İnönü Üniversitesi

2005

Doc. / Prof.

Kimya/Anorganik Kimya      

 UAK

2014

Görevler:

Görev Unvanı

                           Görev Yeri

Yıl

Ar.Gör.

Fen Edebiyat Fakültesi, İnönü  Üniversitesi

1996-2005

Ar.Gör.Dr

Fen Edebiyat Fakültesi, İnönü  Üniversitesi

2005-2009

Yrd.Doç.Dr

Fen Edebiyat Fakültesi, Adıyaman Üniversitesi

2009-

İdari Görevler : Anorganik Kimya Anabilim Dalı Başkanı, 23.01.2012-

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri  : Oya Yetkin, N-Heterosiklik Karben Ligantları  İçeren Palladyum (II) Komplekslerinin Sentezi ve Özellikleri (Devam ediyor).

Projelerde Yaptığı Görevler :

1. Suda Çözünen Karben Komplekslerinin Sentezi ve Katalitik Tepkimeleri, İnönü Üniversitesi Araştırma Fon Saymanlığı Projesi, İ.Ü.A.F. 98/6, Araştırmacı, 1999.

2. Hibrit Poliimit Seramik Materyallerin Piridin Temelli Monomerlerden Sentezi, TÜBİTAK, TBAG 2017(101T029), Araştırmacı, 2005.

3. Hundsdiecker Reaksiyonunda 1,3-Dialkil(benz)imidazolidinyum Tuzlarının Katalizör Olarak Kullanılması, İnönü Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeler Birimi, İ.Ü.BAP. 2003/66, Araştırmacı, 2005.

4. N-Heterosiklik-Metal-Karben Katalizli C-N ve C-C Bağ Oluşum Tepkimeleri, TÜBİTAK, TBAG 2474(104T085), Araştırmacı, 2006.

5. Yeni Benzimidazol Tuzlarının Sentezi ve Katalitik Özelliklerinin İncelenmesi, Adıyaman Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeler Birimi, FEFBAP 2009-7, Proje yürütücüsü, 2010.

6. Rutenyum(II)-Karben Komplekslerinin Sentezi ve Katalitik Özellikleri, Adıyaman Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeler Birimi, FEFBAP 2011-0006, Proje yürütücüsü, 2012.

7.  Ketonların rodyum-karben katalizli arilasyonu, Adıyaman Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeler Birimi, FEFBAP 2012/ , Araştırmacı.

 

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

1. Çetinkaya B., Özdemir İ., Binbaşıoğlu B., Durmaz R., Günal S. “Antibacterial and Antifungal Activities of Complexes of Ruthenium(II)” Arzneimittel-Forschung / Drug Research., 49(I), 538-540, (1999).

2. Özdemir İ., Yiğit B., Çetinkaya B., Ülkü D., Tahir M.N., Arıcı C. “ Synthesis of a Water-Soluble Carbene Complex and its Use as Catalyst for the Synthesis of 2,3-Dimethylfuran” Journal of Organometallic Chemistry, 633, 27-32, (2001).

3. Seckin T., Köytepe S., Çetinkaya B., Özdemir İ., Yiğit B. “Synthesis and  Properties of Novel Polyimides from Dichloro (1,3-p-Dimethylaminobenzylimidazolidine-2-ylidene)-p-Cymene Ruthenium(II)” Designed Monomers and Polymers, 6, 175-185, (2003).

4. Seckin T., Çetinkaya E., Köytepe S., Yiğit B. “Synthesis and Properties of Polyimides from 1,3-Di(p-Dimethylaminobenzyl)-Imidazolidine-2-Thion” Polymer Bulletin, 50,139-146, (2003).

5. Yiğit M., Yiğit B., Özdemir İ., Çetinkaya E., Çetinkaya B. “Active Ruthenium-(N-Heterocyclic Carbene) Complexes for Hydrogenation of Ketones” Applied Organometallic Chemistry, 20, 322-327 (2006).

 6. Özdemir İ., Yiğit M., Yiğit B., Çetinkaya B., Çetinkaya E. “Synthesis and Cataytic Properties of N-Functionalised Carbene Complexes of Rhodium(I)” Journal of Coordination Chemistry, 60 (21), 2377-2384 (2007).

7. Yiğit B., Yiğit M., Özdemir İ., Çetinkaya E. “The Synthesis of Some Benzimidazolium Salts and Use as Precursors in the Heck and Suzuki Reactions” Heterocycles, 81, 943-953, (2010).

8. Yiğit, B., Yiğit, M., Özdemir, İ., Çetinkaya, B., Çetinkaya, E. “2-(4-Pyridyl)-1,3-di(4-picolyl)imidazolidine” Molbank., M649, (2010).

9. Yiğit B., Yiğit M., Özdemir İ., Çetinkaya E. Picolyl Substituted N-Heterocyclic Carbene/Palladium Catalyzed Heck Reactions” Turkish Journal of Chemistry, 34, 1-8, (2010).

10. Yiğit B., Yiğit M., Özdemir İ., Çetinkaya E. “The Synthesis of Novel Palladium(II) Carbene Complexes, Azolium Salts and their Catalytic Properties” Heterocycles, 83(2), 299-309 (2011).

11. Yiğit B., Gök Y., Özdemir İ., Günal S. “Synthesis and Antimicrobial Studies of 1-methyl-2 - dimethylaminoethyl-substituted Benzimidazolium Salts and N-Heterocyclic Carbene–Silver Complexes” Journal of Coordination Chemistry, 65 (3), 371-379 (2012).

12. Yiğit B. “The Synthesis and Catalytic Properties of Imidazolinium Salts and Their Palladium(II) Complexes” Transition Metal Chemistry, 37 (2), 183-188 (2012).

13. Yiğit B., Yiğit M., Özdemir İ., Çetinkaya E.Synthesis of Ruthenium(II) N-Heterocyclic Carbene Complexes and Their Catalytic Activities in Transfer Hydrogenation of Ketones” Transition Metal Chemistry, 37 (3), 297-302 (2012).

14. Yiğit M., Bayam G., Yiğit B., Özdemir İ. “Synthesis of 1,3-Dialkylperhydrobenzimidazolinium Salts and Their Catalytic Properties in Heck Reactions” Heterocycles, 87(4), 897-908 (2013). 

15. Yiğit M., Seçkin T., Yiğit B., Köytepe S. “Synthesis and Characterization of Thermally Stable Camphorine-Based Polyimide-Clay Nanocomposites” Turkish Journal of Chemistry, 37, 182-194, (2013).

 

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

1. Yiğit B.,Çetinkaya B. “Sübstitüye Benzil Grubu İçeren Tetraaminoalkenlerin Üre, Tiyoüre ve Selenoüre Türevlerinin Sentezi” Adıyaman Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 2 (1), 10-15 (2012).

 2. Yiğit B., Gok Y., Çetinkaya E. “Pikolil Sübstitüye Tetraaminoalken Türevlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu ” Adıyaman Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 2 (2), 86-92 (2012).

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

1. Gök Y., Binbaşıoğlu B., Alıcı B., Çetinkaya E. “Fonksiyonel Grup İçeren Schiff Bazlarının Sentez ve Özelliklerinin İncelenmesi”, II. Kızılırmak Uluslararası Fen Bilimleri Kongresi, 267, Kırıkkale, 1998.

2. Binbaşıoğlu B., Özdemir İ., Çetinkaya B. “Suda Çözünen Karben Komplekslerinin Sentezi ve Katalitik Özellikleri”, II. Kızılırmak Uluslararası Fen Bilimleri Kongresi, 268, Kırıkkale, 1998.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

1. Gök Y., Binbaşıoğlu B., Özdemir İ., Alıcı B., Çetinkaya B., Çetinkaya E. “Fonksiyonel N-Sübstitüye Tetraaminoalkenlerin Sentezi ve Türevleri” XI. Ulusal Kimya Kongresi, 600, Van, 1997.

2. Binbaşıoğlu B., Gök Y., Çetinkaya E., Çetinkaya B. “2-Pikolil Grubu İçeren Tetraaminoalkenler  ve Türevleri” XIII Ulusal Kimya Kongresi, 188, Samsun, 1999.

3. Köytepe S., Seçkin T., Çetinkaya E., Yiğit B. “Heteroatom Temelli Çözünebilir  Poliimitlerin sentezi” XVII. Ulusal Kimya Kongresi, 778, İstanbul, 2003.

4. Yiğit B., Çetinkaya E., Çetinkaya B. “Bazik Fonksiyonlu N-Heterosiklik Karben Kompleksleri ve Özellikleri” XVII. Ulusal Kimya Kongresi, 260, İstanbul, 2003.

5. Yigit B., Çetinkaya E., Çetinkaya B. “Benzimidazol Çekirdeği İçeren N-Heterosiklik Karben Kompleksleri ve Özellikleri” XIX. Ulusal Kimya Kongresi, 255, İzmir, 2005.

6. Yiğit B., Yiğit M., Özdemir İ., Çetinkaya B. “Fonksiyonel Azolyum Tuzlarının C-C Bağ Oluşumundaki Katalitik Etkileri” 1. Ulusal Anorganik Kimya Günleri, P13, Adana, 2007.

7. Yiğit M., Özdemir İ., Yiğit B., Çetinkaya E. “Yeni Rutenyum Karben Komplekslerinin Hidrojen Transfer Reaksiyonlarındaki Katalitik Etkisi” 1. Ulusal Anorganik Kimya Günleri, P72, Adana, 2007.

8. Yiğit B., Yiğit M., Özdemir İ., Çetinkaya E. Karben Katalizli Hidrosilasyon” XXI. Ulusal Kimya Kongresi, ANO123P, Malatya, 2007.

9. Yiğit B., Yiğit M., Özdemir İ., Çetinkaya E. “Pikolil Grubu İçeren İmidazolinyum Tuzlarının C-C Bağ Oluşumundaki Katalitik Rolü” XXI. Ulusal Kimya Kongresi, ANO124P, Malatya, 2007.

10. Yiğit B., Yiğit M., Özdemir İ., Çetinkaya B. “Yeni Palladyum N-Heterosiklik Karben Komplekslerinin Sentezi ve Karakterizasyonu” II.Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, P34, Elazığ, 2009.

11. Yiğit B., Yiğit M., Özdemir İ., Çetinkaya B. “Pikolil Grubu İçeren Tetrahidropirimidinyun Tuzlarının C-C Bağ Oluşumundaki Katalitik Etkisi” II.Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, P35, Elazığ, 2009.

12. Yiğit M., Yiğit B., Özdemir İ., Çetinkaya E. “Ketonların Rutenyum Karben Katalizli Hidrojenasyonu” II. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, P166, Elazığ, 2009.

13. Yiğit M., Yiğit B., Özdemir İ., Çetinkaya E. “Tersiyer Alkollerin Rodyum Karben Katalizli Sentezi” II. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, P167, Elazığ, 2009.

14. Yiğit B., Yiğit M., Özdemir İ., Çetinkaya E. “Yeni Palladyum(II) Karben Komplekslerinin Sentezi ve Katalitik Uygulamaları” Organometalik Kimya ve Kataliz Çalıştayı, P6, Malatya, 2010.

15. Yiğit B., Yiğit M., Özdemir İ., Çetinkaya E. “Yeni Karben Öncüllerinin Sentezi ve Katalitik Özellikleri” Organometalik Kimya ve Kataliz Çalıştayı, P7, Malatya, 2010.

16. Yiğit M., Yiğit B., Özdemir İ., Çetinkaya E. “Perhidrobenzimidazolyum Tuzlarının Sentezi ve Katalitik Uygulamaları” Organometalik Kimya ve Kataliz Çalıştayı, P35, Malatya, 2010.

17. Ateş B., Köytepe S., Yiğit B., Seçkin T. “Anazincir Üzerinde Ag Taşıyan Poliimidlerin Hazırlanması ve Özelliklerinin İncelenmesi” XXIV. Ulusal Kimya Kongresi, FP075, Zonguldak, 2010.

18. Yiğit B., Gök Y., Yiğit M., Özdemir İ., Çetinkaya E. “Benzimidazol-2-iliden Ligantları İçeren Palladyum(II) Komplekslerinin Sentezi” III.Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, P40, Çanakkale, 2011.

19. Yiğit B., Yiğit M., Gök Y., Özdemir İ., Çetinkaya E. “Fonksiyonel Grup İçeren Gümüş-Karben Komplekslerinin Sentezi” III.Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, P41, Çanakkale, 2011.

20. Yiğit M., Bayam G., Yiğit B., Özdemir İ., Çetinkaya E. “N,N’-Dialkilperhidrobenzimidazolinyum Tuzlarının Sentezi ve Özellikleri” III.Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, P196, Çanakkale, 2011.

21. Yiğit M., Bayam G., Yiğit B., Özdemir İ., Çetinkaya E. “1,3-Dialkil-4-Metilimidazolinyum Tuzlarının Sentezi ve Katalitik Uygulamaları” III.Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, P197, Çanakkale, 2011.

22. Yiğit B., Gök Y., Yiğit M., Özdemir İ., Çetinkaya E. “Hidroaminasyon Reaksiyonu ile Sekonder Aminlerin Sentezi” 26.Ulusal Kimya Kongresi, IP-TR-120, Muğla, 2012.

23. Yiğit B., Gök Y., Yiğit M., Özdemir İ., Çetinkaya E. “Palladyum(II)-Karben Katalizli Arilasyon Reaksiyonları” 26.Ulusal Kimya Kongresi, IP-TR-121, Muğla, 2012.

 


Oluşturulma23 Mayıs 2013 14:06
Görüntülenme632