İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
Burcu SANCAR BEŞEN
Doktor Öğretim Üyesi

Birim

  • Mühendislik Fakültesi

İletişim

 

Adı Soyadı: Burcu SANCAR BEŞEN

Doğum Tarihi: 08.08.1987 / DİYARBAKIR

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Doktora

Tekstil Mühendisliği Ana Bilim Dalı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi  

2013-2016

Y. Lisans

Tekstil Mühendisliği Ana Bilim Dalı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi  

2011-2012

Lisans

Tekstil Mühendisliği Bölümü

Ege Üniversitesi

2005-2010 

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışman(lar)ı  :

Tekstil Terbiyesinde Ozon Uygulamaları İle Sürdürülebilir, Ekonomik ve İnovatif Proseslerin Geliştirilmesi

Danışman: Yrd. Doç.Dr. Onur BALCI

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve  Danışman(lar)ı :

Ozonlanmış Bitkisel Yağ İçeren Mikrokapsüllerin Üretilmesi ve Tekstil Yüzeylerine Aktarılması

Danışman: Doç.Dr. Onur BALCI

Eş Danışman: Doç.Dr. Cem GÜNEŞOĞLU

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Dr. Öğretim Üyesi

Adıyaman Üniversitesi-Mühendislik Fakültesi- Tekstil Mühendisliği Bölümü

2018-Halen

Öğretim Görevlisi

Balıkesir Üniversitesi/Balıkesir Meslek Yüksek Okulu- Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri Bölümü (Tekstil Teknolojisi Prog.)

2015- 2018

SANTEZ Projesi Tez Öğrencisi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi- Mühendislik-Mimarlık Fakültesi- Tekstil Mühendisliği Bölümü

2011-2013

 

Projelerde Yaptığı Görevler :

KSÜ-BAP-MÜNFERİT (Yardımcı Araştırmacı)

2017/7-199M: Ozon Gazı ile İşlem Görmüş Bitkisel-Hayvansal Yağlar ve Bu Yağların Kapsüllerini İçeren Medikal Özellikleri Geliştirilmiş Nanolif ve Tekstil Yüzeyi Eldesi (Devam Ediyor)

 

Destek Dönemi: 2018-2019 (21 ay) Destek Miktarı: 35.954,00 TL

 

KSÜ-BAP-MÜNFERİT (Yardımcı Araştırmacı)

2014/3-48M: Medikal Tekstil Üretimi İçin Nonwoven Yüzeylere Ozon Yağı ve Mikrokapsüllerinin Püskürtme Yoluyla Aktarılması (Tamamlandı)

 

Destek Dönemi: 2014-2016 (18 ay) Destek Miktarı: 57.369,14 TL

 

KSÜ-BAP-DOKTORA (Tez Öğrencisi)

2015/1-83D: Ozonlanmış Bitkisel Yağ İçeren Mikrokapsüllerin Üretilmesi ve Tekstil Yüzeylerine Aktarılması (Tamamlandı)

 

Destek Dönemi: 2015-2016 (15 ay) Destek Miktarı: 7.184,31 TL

 

SAN-TEZ (Tez Öğrencisi)

STZ-787: İndigo Çözgü Boyama Prosesi Sırasında Efekt Eldesi İçin Yenilikçi Ozon Uygulamaları, Uygun Sistem Tasarımı ve Katma Değeri Yüksek Denim Kumaş Eldesi (Tamamlandı)

 

Destek Dönemi: 2011-2013 (18 ay) Destek Miktarı: 415.495 TL

 

İdari Görevler :

Bölüm Başkanı (2018-..): Adıyaman Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Tekstil Mühendisliği Bölümü

 

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

Ödüller :

Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü (UBYT)                  TÜBİTAK                                      2018

Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü (UBYT)                  TÜBİTAK                                      2016

Yurt İçi Doktora Bursu                                                TÜBİTAK                             2013-2016

Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü (UBYT)                  TÜBİTAK                                       2013

SAN-TEZ Tez Öğrencisi Bursu             Bilimsel Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı     2011-2012

      

Son iki yılda verdiği dersler (Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir):

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2016-2017

Güz

Doğal Lifler

3

0

13

Kimya

2

0

13

 

 

Bilgi ve İletişim Teknolojisi

2

0

13

ESERLER

  1. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. Sancar Beşen, B., Balcı, O., Investigation of the Effects of Silicone Emulsions Having Different Particle Sizes on Knitted Fabrics Depending on the Type of Yarn, International Journal of Clothing Science and Technology, 29(3): 394-416, 2017

 

A2. Sancar Beşen, B., Balcı, O., Güneşoğlu, C., Orhan, M., Somuncuoğlu, E.İ., Tatlı, İ.İ.,  Obtaining Medical Textiles Including Microcapsules of the Ozonated Vegetable Oils, Fibers and Polymers, 18(6), 1079-1090, 2017

 

A3.  Sancar Beşen, B., Balcı, O., Fading of Cotton Yarn Colored with C. I. Vat Blue I (Indigo Dye) via Ozone Application, Ozone: Science & Engineering, 38(5): 395-409, 2016

 

A4. Sancar Beşen, B., Güneşoğlu, C., Balcı, O., Antibacterial Finishing of 100% Cotton Fabric with β-Cyclodextrin-Ozonated Olive Oil Inclusion Complex, AATCC Journal of Research, 3(6): 12-18, 2016

 

A5. Balcı, O., Alver, U., Sancar Beşen, B., Tanrıverdi, A., Tutak, M., In-Situ Generation of ZnO on the Textile Surfaces by Hydrothermal Method,  Industria Textila, Vol.65 (3), 2014.

 

A6. Sancar, B., and Balcı, O., Decolorization of Different Reactive Dye Wastewaters by O3 and O3/ultrasound Alternatives Depending on Different Working Parameters, Textile Research Journal, 83(6): 574-590, 2013

 

  1. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1. Pektaş, K., Sancar Beşen, B., Balcı, O., Güneşoğlu, C., Orhan, M., Tatlı, İ.İ., The Usage of Microcapsules Containing Various Ozonated Oils in the Productıon of Antibacterial Textile Surfaces, 3rd Internatıonal Congress on Healthcare and Medical Textiles, 26-28 Ekim 2017, İzmir, Türkiye, Sözlü Bildiri Olarak Değerlendirilmiştir.

 

B2. Balcı, O., Sancar Beşen, B., Paksoy, N., The Simultaneous Dyeing and Antibacterial Application to Textiles, 1st International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2016), 26-28 Ekim 2016, Adana, Türkiye, Sözlü Bildiri Olarak Değerlendirilmiştir.

 

B3. Sancar Beşen, B., Balcı, O., Güneşoğlu, C., Orhan, M., Tatlı, İ.İ., Beyli, A.E., Determining the Optimum Application Recipe For Microcapsules Of Ozonated Vegetable Oils To Save Antibacterial Activity To Textiles, 1st International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2016), 26-28 Ekim 2016, Adana, Türkiye, Sözlü Bildiri Olarak Değerlendirilmiştir. Sunan: Burcu SANCAR BEŞEN

 

B4. Bakan, S., Balcı, O., Sancar Beşen, B., Production of Hydrophilic Fiber by Environment-Friendly Processes, International Energy & Engineering Conference (UEMK 2016), 13-14 Ekim 2016, Gaziantep, Türkiye, Sözlü Bildiri Olarak Değerlendirilmiştir.

 

B5.  Sancar Beşen, B., Kılıç, A.B., Karakoç, M.S., AUTEX 2015-15th World Textile Conference", The Effect of Softeners Adding to Coating Paste on the Performance of Denim Fabrics, 10-12 Haziran 2015, Bükreş, Romanya, Sözlü Bildiri Olarak Değerlendirilmiştir, Sunan: Burcu SANCAR BEŞEN

 

B6. Balcı, O., Sancar Beşen, B., Uncu, İ., Kadıoğlu H.C., Paksoy, N., "AUTEX 2013-13th World Textile Conference" The Bleaching of Indigo Dyed Cotton Yarn By Different Oxidative and Enzymatic Methods, 22-24 Mayıs 2013, Dresden, Almanya, Sözlü Bildiri Olarak Değerlendirilmiştir.

 

B7. Balcı, O., Tandoğan, G., Sancar, B., "AUTEX 2012-12th World Textile Conference" konferansı dahilinde bildiri kitapçığındaki "Prediction of Important Properties of Woven Fabrics Treated by Different Resin Finishing Agents by Artificial Neural Networks", Cilt I, 881-887 pp., 13-15 Haziran 2012, Zadar, Hırvatistan, Sözlü Bildiri Olarak Değerlendirilmiştir.

 

  1. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :
  2. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1. Sancar Beşen, B., Balcı, O., Güneşoğlu, C., Orhan, M., Tatlı, İ.İ., Beyli, A.E., Determining The Optimum Application Recipe For Microcapsules Of Ozonated Vegetable Oils To Save Antibacterial Activity To Textiles, Çukurova Ünv. Müh. Mim. Fak. Dergisi, 31(2) (özel sayı): 99-106, 2016

 

D2. Sancar Beşen, B., Balcı, O., Orhan, M., Güneşoğlu, C., Tatlı, İ.İ., Ozonlanmış Yağlar ile İşlem Uygulanmış Dokusuz Yüzeylerin Antibakteriyel Etkinliklerinin İncelenmesi, Tekstil ve Mühendis, 22(100): 25-31, 2015

 

D3. Sancar, B., Paksoy, N., Balcı, O., Kurtoğlu, N., Pamuklu Dokuma Kumaşların Boyamaya Hazırlık İşlemlerinde Enzim Kullanım Olanaklarının İncelenmesi ve Kombine Proses Geliştirilmesi, Tekstil ve Mühendis, 19(86), 2012

 

  1. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. Sancar Beşen, B., Paksoy, N., Balcı, O., %100 Pamuklu Kumaşların Ön Terbiye İşlemlerinde Farklı Ultrasonik Ortamların Kullanımı, Ulusal Çukurova Tekstil Kongresi, 28-29 Eylül 2017, Adana, Türkiye, Sözlü Bildiri Olarak Değerlendirilmiştir.

E2. Akçul, E.A., Sancar Beşen, B., Balcı, O., Yüksel, F., Yıldız, G., Ozon Gazıyla Renksizleştirilmiş Boyama Suyunun Reaktif Boyama Prosesinde Kullanımının Araştırılması, 16. Ulusal & 2. Uluslararası Tekstil Teknolojisi ve Kimyasındaki Son Gelişmeler Sempozyumu, 4-6 Mayıs 2017, Bursa, Türkiye, Sözlü Bildiri Olarak Değerlendirilmiştir.

 

E3. Sancar Beşen, B., Balcı, O., Hidrotermal Yöntemi ile Nano Çinko Oksit- Gümüş İçeren Toz Partiküllerinin Sentezi ve Tekstil Yüzeylerine Aktarılması, 15. Ulusal Tekstil Teknolojisi ve Kimyasındaki Son Gelişmeler Sempozyumu, 14-16 Mayıs 2015, Bursa, Türkiye, Sözlü Bildiri Olarak Değerlendirilmiştir. Sunan: Burcu SANCAR BEŞEN

E4. Sancar Beşen, B., Balcı, O., Yaman, O., Aslan, H., 14. Ulusal & 1. Uluslararası Tekstil Teknolojisi ve Kimyasındaki Son Gelişmeler Sempozyumu,  Tekstil Boyama/Yıkama Atık Suyunun Ozon Gazı ve Ultrasonik Homojenizatör Kullanılarak Renksizleştirilmesi, 8-10 Mayıs 2013, Bursa, Sözlü Bildiri Olarak Değerlendirilmiştir. Sunan: Burcu SANCAR BEŞEN

 

 


Oluşturulma05 Nisan 2018 12:29
Düzenlenme 23 Mayıs 2018 13:59
Görüntülenme312