İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
Burcu SANCAR BEŞEN
Doktor Öğretim Üyesi

Birim

 • Mühendislik Fakültesi
 • Tekstil Mühendisliği

İletişim

Akademik Çalışmalar

Bildiri

 • Tekstil Boyama/Yıkama Atık Suyunun Ozon Gazı ve Ultrasonik Homojenizatör Kullanılarak Renksizleştirilmesi
  08-05-2013
  14. Ulusal & 1. Uluslararası Tekstil Teknolojisi ve Kimyasındaki Son Gelişmeler Sempozyumu
 • Hidrotermal Yöntemi ile Nano Çinko Oksit- Gümüş İçeren Toz Partiküllerinin Sentezi ve Tekstil Yüzeylerine Aktarılması
  14-05-2015
  15. Ulusal Tekstil Teknolojisi ve Kimyasındaki Son Gelişmeler Sempozyumu
 • Ozon Gazıyla Renksizleştirilmiş Boyama Suyunun Reaktif Boyama Prosesinde Kullanımının Araştırılması
  04-05-2017
  16. Ulusal & 2. Uluslararası Tekstil Teknolojisi ve Kimyasındaki Son Gelişmeler Sempozyumu
 • %100 Pamuklu Kumaşların Ön Terbiye İşlemlerinde Farklı Ultrasonik Ortamların Kullanımı
  29-09-2017
  Ulusal Çukurova Tekstil Kongresi

Bildiri (Uluslararası)

 • Prediction of Important Properties of Woven Fabrics Treated by Different Resin Finishing Agents by Artificial Neural Networks
  13-05-2012
  AUTEX 2012-12th World Textile Conference
 • The Bleaching of Indigo Dyed Cotton Yarn By Different Oxidative and Enzymatic Methods
  22-05-2013
  AUTEX 2013-13th World Textile Conference
 • The Effect of Softeners Adding to Coating Paste on the Performance of Denim Fabrics
  10-06-2015
  AUTEX 2015-15th World Textile Conference
 • Production of Hydrophilic Fiber by Environment-Friendly Processes
  13-10-2016
  International Energy & Engineering Conference (UEMK 2016)
 • The Simultaneous Dyeing and Antibacterial Application to Textiles
  26-10-2016
  1st International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2016)
 • Determining the Optimum Application Recipe For Microcapsules Of Ozonated Vegetable Oils To Save Antibacterial Activity To Textiles
  26-10-2016
  1st International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2016)
 • The Usage of Microcapsules Containing Various Ozonated Oils in the Productıon of Antibacterial Textile Surfaces
  26-10-2017
  3rd Internatıonal Congress on Healthcare and Medical Textiles
 • Antibacterial Fabric Production With Process Water of Synthesis of Nanoparticle By Hydrothermal Method
  10-10-2018
  7th International Technical Textiles Congress
 • Transferring of the PVA Microcapsules Containing Ozonized Oils Onto Textıle Surfaces and Evaluation of Their Anti-Bacterial Activity
  10-10-2018
  7th International Technical Textiles Congress
 • Investigation on the Possibilities of the Reusing of the Wastewaters Decolored with Ozone Gas in the Washing Processes
  24-10-2018
  3rd International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2018)
 • The Possibility of the Coloring of the 100% Cotton Fabrics via Marigold (Calendula officinalis) Natural Dye
  25-04-2019
  4th International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2019)
 • A Research on Coloring of 100% Polyester Fabrics via Natural Dyes
  02-05-2019
  International Symposium on Advanced Engineering Technologies (ISADET 2019)
 • An Environmentally-Friendly Bleaching for Hemp and Linen Fabrics
  25-05-2019
  International Symposium for Environmental Science and Engineering Research (ISESER 2019)

Doktora Tezi

 • Ozonlanmış Bitkisel Yağ İçeren Mikrokapsüllerin Üretilmesi ve Tekstil Yüzeylerine Aktarılması
  30-05-2016
  Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Makale

 • Pamuklu Dokuma Kumaşların Boyamaya Hazırlık İşlemlerinde Enzim Kullanım Olanaklarının İncelenmesi ve Kombine Proses Geliştirilmesi
  25-12-2012
  Tekstil ve Mühendis
 • Ozonlanmış Yağlar ile İşlem Uygulanmış Dokusuz Yüzeylerin Antibakteriyel Etkinliklerinin İncelenmesi
  25-12-2015
  Tekstil ve Mühendis
 • Determining The Optimum Application Recipe For Microcapsules Of Ozonated Vegetable Oils To Save Antibacterial Activity To Textiles
  25-12-2016
  Çukurova Ünv. Müh. Mim. Fak. Dergisi
 • Tekstilde Farklı Kullanım Olanaklarına Sahip Çinkooksit Nanopartiküllerinin Hidrotermal Sentezi Üzerinde Ultrason Enerjisinin Etkisinin Araştırılması
  14-03-2019
  Tekstil ve Mühendis

Makale (Uluslararası)

 • Decolorization of Different Reactive Dye Wastewaters by O3 and O3/ultrasound Alternatives Depending on Different Working Parameters
  11-10-2013
  Textile Research Journal
 • In-Situ Generation of ZnO on the Textile Surfaces by Hydrothermal Method
  11-10-2014
  Industria Textila
 • Fading of Cotton Yarn Colored with C. I. Vat Blue I (Indigo Dye) via Ozone Application
  11-10-2016
  Ozone: Science & Engineering
 • Antibacterial Finishing of 100% Cotton Fabric with β-Cyclodextrin-Ozonated Olive Oil Inclusion Complex
  11-10-2016
  AATCC Journal of Research
 • Obtaining Medical Textiles Including Microcapsules of the Ozonated Vegetable Oils
  11-10-2017
  Fibers and Polymers
 • Investigation of the Effects of Silicone Emulsions Having Different Particle Sizes on Knitted Fabrics Depending on the Type of Yarn
  11-10-2017
  International Journal of Clothing Science and Technology
 • Silicone Oil Based Softeners Including Different Additives – Part I: Characterization of the Softeners and Investigation of Their Effects on Mechanical Properties of the Fabrics
  16-01-2019
  International Journal of Clothing Science and Technology
 • Silicone Oil Based Softeners Including Different Additives – Part II: Investigation of Effects of Silicone Softeners on the Comfort Properties of the Fabrics
  16-01-2019
  International Journal of Clothing Science and Technology

Yüksek Lisans Tezi

 • Tekstil Terbiyesinde Ozon Uygulamaları İle Sürdürülebilir, Ekonomik ve İnovatif Proseslerin Geliştirilmesi
  27-12-2012
  Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Düzenlenme 29 Mayıs 2019 14:59
Görüntülenme73