İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
Cumhur KIRILMIŞ
Doçent Doktor

Birim

 • Fen-Edebiyat Fakültesi
 • Kimya

İletişim

Doğum Yeri             : Aschaffenburg (Almanya)

Memleketi                 : Adana

Doğum Yılı                : 1975

Yabancı Dili             : Almanca (ÜDS 71,25) / İngilizce

Uzmanlık Alanı        : Organik Sentez, Polimer Kimyası, Heterosiklik Bileşikler…

İlkokul                      : Hefner-Alteneck Grundschule / Aschaffenburg

Ortaokul                    : Atatürk Anadolu Lisesi (Almanca) / Adana

Lise                            : Baraj Lisesi / Adana

Askerlik Durumu     : 321. Dönem Yedek Subay (tamamladı)  

Medeni Durumu      : Evli, 2 Çocuk Babası

 

 

 

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Kimya 

Fırat Üniversitesi

1998

Y. Lisans

Kimya / Organik Kimya

Fırat Üniversitesi

2001

Doktora

Kimya / Organik Kimya

Fırat Üniversitesi

2006

Doçent

Kimya / Organik Kimya

UAK

2012

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı:

Tez Başlığı              : 1,3,3-Trisübstitüesiklobütan Halkalı Alkil Ditiyokarbamat Esterleri ve Tiyazolin-2-Tiyonların Sentezi ve Türevleri

Tez Danışmanı         : Prof. Dr. Misir AHMEDZADE

Doktora Tezi Başlığı ve Danışmanı:

Tez Başlığı              : Klormetil Ketonların 2-Hidroksi-Benzaldehitlerle Etkileştirilerek Benzofuran Halkası İçeren Ketonlar ve Onların Çeşitli Türevlerinin Sentezi

Tez Danışmanı         : Prof. Dr. Misir AHMEDZADE


Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Arş. Gör.

Fen Edebiyat Fakültesi Fırat Üniversitesi

1998-2006

Arş. Gör. Dr.

Fen Edebiyat Fakültesi Fırat Üniversitesi

2006-2007

Yrd. Doç. Dr.

Fen Edebiyat Fakültesi Adıyaman Üniversitesi

2007- 2012

Doç. Dr.

Fen Edebiyat Fakültesi Adıyaman Üniversitesi

2012-

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:

 • Zehra BOLAT BARUTÇU, (Benzofuran-2-İl-)metil-ketoksim-O-metakrilat Monomerinin ve Polimerlerinin Sentezi, Karakterizasyonu, Adıyaman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, tamamlandı, 2012.
 • Niyazi BERK, Benzofuran Türevli Ditiyokarbamat Esterlerinin Sentezi, Adıyaman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, tamamlandı, 2013.
 • Mehmet TAŞKIN, Benzofuran Grubu içeren Kalgonlar ve Pirimidin Türevlerinin Sentezi, Adıyaman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013-2016.
 • Osman KILINÇ, Tiyazolamin-Schiff Bazlarının Sentezi Ve Özelliklerinin Araştırılması, Adıyaman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015-devam ediyor.
 • Songül GÜLMEZ, N-Sübstitüe 2-Aminotiyazollerin Sentezi, Adıyaman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016-devam ediyor.

Yönetilen Doktora Tezleri:

 • Esra BARIM, Benzofuran içeren Polimerlerin Sentezi ve Karakterizasyonu, Harran Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013-2015 (İkinci Danışman).
 • Bayhan KARABULUT, İnönü Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016- devam ediyor. (İkinci Danışman)

Projelerde Yaptığı Görevler:

 1. Kırılmış C., Ahmedzade M., “1,1,3-Trisübstitüe siklobütan halkası içeren tiyazolin-2-tiyonların, 2-hidrazino ve 2-amino 1,1,3-tiyadiazinlerin ve alkilditiyokarbamat esterlerinin sentezi ve karakterizasyonu”, Fırat Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi (FÜNAF-363), Araştırmacı, 1998-2000.
 2. Kırılmış C., Ahmedzade M., “Klormetil ketonların 2-hidroksi-benzaldehitlerle etkileştirilerek benzofuran halkası içeren ketonlar ve onların çeşitli türevlerinin sentezi”, Fırat Üniversitesi Bilimsel Araştırma Yönetim Birim Projesi (FÜBAP 866), 2003-2006.
 3. Servi S., Tuncer H., Genç M., Koca M., Kırılmış C., Topaloğlu Ç., Danışman O., “Mikrodalga Destekli Sübstitüe İminoimidazolinler ve İmidazolin Halkası İçeren Taç Eterlerinin Sentezleri”, TÜBİTAK Araştırma Projesi No: 105 T419, Araştırmacı, 2006-2008.
 4. Aydoğdu Y., Yakıncı M. E., Aydoğdu A., Dağdelen F., Canbay C. A., Sakallıoğlu M., Koca M., Kırılmış C., Balcı Y., Altın S., Arslan H., Dey K., Sarkar S., “ Metal Kompleks Yarıiletken Tabanlı  Schottky Diyot Yapımı ve  Elektronik Özelliklerinin Belirlenmesi” , DPT Proje no: 2003K120440-2, Araştırmacı,  Ocak 2006-Aralık 2009.
 5. Bolat Barutçu Z., Kırılmış C., “(Benzofuran-2-İl-)metil-ketoksim-O-metakrilat Monomerinin ve Polimerlerinin Sentezi, Karakterizasyonu”, Adıyaman Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Projesi (FEFYL2010/0002), Yönetici, 2010-2012. Bütçe: 3.500 TL.
 6. Berk N., Kırılmış C., "Benzofuran Türevli Ditiyokarbamat Esterlerinin Sentezi", Adıyaman Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Projesi (FEFYL2011/0019), Yönetici, 2011-2014. Bütçe: 3.500 TL.
 7. Taşkın M., Kırılmış C., “Benzofuran Sübstitüe Kalkonların Sentezi”, Adıyaman Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Projesi (FEFYL2013/0011), Yönetici, 2013-2016. Bütçe: 7.500 TL.
 8. Kırılmış C., Aymelek F., Şahin İ., Türkan K., “Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezinin (ADYÜMLAB) Üniversite Sanayi Kamu İşbirliğini Geliştirme Amaçlı Altyapı Yeterliliğinin İyileştirilmesi”, ADYÜMLABAAP/2014-0001, Yürütücü, 2014-2015. Bütçe: 453.002 TL.
 9. Yiğit H., Kırılmış C., “Bazı Bitkilerin Anti-Bakteriyel ve Anti-Viral Aktivitelerinin Araştırılması”, TÜBİTAK 1001 Projesi (113Z056), Araştırmacı, 2013-devam ediyor. Bütçe: 375709 TL.
 10. Kılınç O., Kırılmış C., “Tiyazolamin-Schiff Bazlarının Sentezi Ve Özelliklerinin Araştırılması”, Adıyaman Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Projesi (FEFYL2016-0001), Yönetici, 2016-devam ediyor. Bütçe: 5.000 TL

İdari Görevler:

 1. Dekan Yardımcılığı, 15.06.2009-11.05.2011
 2. Bölüm Başkan Yardımcılığı, 10.01.2008-31.03.2008; 13.04.2009-15.06.2009
 3. Anabilim Dalı Başkanlığı, Fizikokimya, 12.01.2010 – 21.01.2013
 4. Anabilim Dalı Başkanlığı (Vekâleten), Analitik Kimya, 21.01.2013 -
 5. Anabilim Dalı Başkanlığı, Biyokimya 2008-2010
 6. Fakülte Kurulu Üyeliği, Fen Edebiyat Fakültesi, 17.01.2011 – 08.10.2012
 7. Yönetim Kurulu Üyesi, Merkezi Araştırma Lab., 09.02.2011 – 20.05.2015
 8. Müdür, Merkezi Araştırma Laboratuvarı, 28.02.2013 – 20.05.2015

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler ve Bilimsel Etkinlikler:

 1. Düzenleme Kurulu Üyesi, Adıyaman Üniversitesi, Bilim, Kültür ve Sanat Sempozyumu-1, 03-04 Nisan 2014, Adıyaman.
 2. Bilim Kurulu Üyesi, Adıyaman Üniversitesi, Bilim, Kültür ve Sanat Sempozyumu-2, 02-03 Nisan 2015, Adıyaman.
 3. Danışma Kurulu Üyesi, 2023 Vizyonunda Üniversitelerin Araştırma Laboratuvarları Çalıştayı 1, 06-08 Mart 2014, Diyarbakır.
 4. Kimyagerler Derneği (2002-2007) Fırat Üniversitesi Temsilcisi.
 5. Kimyagerler Derneği (2007-devam) Adıyaman Üniversitesi Temsilcisi.
 6. Bilim Kurulu Üyesi, 5. İlaç Kimyası: Uluslararası katılımlı İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi, 30 Mart - 2 Nisan 2017, Antalya.

 

ESERLER

 

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 1. Ahmedzade M., Kirilmis C., Cukurovali A. and Dilsiz N., “Synthesis and Antimicrobial Activity of New Thiazole-2(3H)-Thiones Containing 1,1,3-Trisubstituted Cyclobutane”, Afr.J. Chem., 56, 21-24,2003.
 2. Arici C., Ulku D., Kirilmis C., Koca M. and Ahmedzade M., “1-(3-Amino-1-benzofuran-2-yl)-2-mesitylethanone”, Acta Cryst., E60, 1211-1212, 2004.
 3. Arici C., Ulku D., Kirilmis C., Koca M. and Ahmedzade M., “1-(1-Benzofuran-2-yl)-2-mesitylethanone”, Acta Cryst., 60, 941-942, 2004.
 4. Kirilmis C., Koca M., Arici C., Heinemann F. W. and Ahmedzade M., “3-Butyl-4-(3-methyl-3-phenylcyclobut-1-yl)-1,3-thiazole-2(3 H)-thione”, Acta Cryst., 61, 555-556, 2005.
 5. Iskeleli N. O., Kazak C., Kirilmis C. and Koca M., “2-Acetyl-3-amino-1-benzofuran”, Acta Cryst., 61, 1212-1213, 2005.
 6. Iskeleli N. O., Kazak C., Kirilmis C. and Koca M., “1-(1-Benzofuran-2yl)ethanone O-(2-chlorobenzoyl)oxime”, Acta Cryst., 61, 1205-1206. 2005.
 7. Kirilmis C., Koca M., Arici C., Heinemann F. W. and Ahmedzade M., “3-Cyclohexyl-4-(3-methyl-3-phenylcyclobutyl)-1,3-thiazole-2(3H)-thione”, Acta Cryst., 61, 1176-1777, 2005.
 8. Arslan B., Kazak C., Kirilmis C., Koca M. and Buyukgungor O., “2-Acetamidobenzonitrile”, Acta Cryst., E61, 1652-1653, 2005.
 9. Iskeleli N. O., Kazak C., Kirilmis C. and Koca M., “2-Acetyl-3-(benzoylamino)-1-benzofuran”, Acta Cryst., 61, 1571-1573, 2005.
 10. Yilmaz V. T., Kazak C., Kirilmis C., Koca M. and Heinemann F. W., “C-H..O, C-H..π and π- π interactions in three benzofuran-2-yl ketone derivatives”, Acta Cryst., C61, 438-441, 2005.
 11. Acikses A., Kaya I., Sezek U. and  Kirilmis C., “Synthesis, characterization and thermodynamic properties of poly(3-mesityl-2-hydroxypropyl methacrylate-co-N-vinyl-2-pyrrolidone)”, Polymer, 46, 11322-11329, 2005.
 12. Koca M., Servi S., Kirilmis C., Ahmedzade M., Kazaz C., Ozbek B. and Otuk G., “Synthesis and antimicrobial activity of some novel derivatives of Benzofuran: Part 1. Synthesis and antimicrobial activity of (Benzofuran-2-yl)(3-phenyl-3-methylcyclobutyl)ketoxime derivatives”, Europan Journal of Medicinal Chemistry, 40, 1351-1358, 2005.
 13. Kirilmis C., Koca M., Cukurovali A., Ahmedzade M. and Kazaz C., “Synthesis, Reactivity and Biological Activity of Novel bisbenzofuran-2-yl-methanone Derivatives”, Molecules, 10, 1399-1408, 2005.
 14. Koca M., Kirilmis C., Arici C., Tuncer H. and Heinemann F. W., “Crystal Structure of Ethyl(3-methyl-7-coumaryloxy)acetate”, Analyticial Sciences, 21, 215-216, 2005.
 15. Arici C., Kirilmis C., Koca M. and  Heinemann F. W., “(3-Methyl-3-phenylcyclobutyl)(naphtho[2,1- b]furan-2-yl)methanone”, Acta Cryst., 62, 2783-2784, 2006.
 16. Oter O., Ertekin K., Kirilmis C. and Koca M., “Spectral Characterization of a newly synthesized fluorescent semicarbazone derivative and usage as a fiber optic sensor for Cu (II)”, Analytical Chimica Acta, 584, 308-314, 2007.
 17. Oter O., Ertekin K., Kirilmis C., Koca M. and Ahmedzade M., “Characterization of a newly synthesized fluorescent benzofuran derivative and its usage as a selective fiber optic sensor for Fe (III)”, Sensors and Actuators B, 122, 450-456, 2007.
 18. Kirilmis C., Ahmedzade M., Servi S., Koca M. , Kizirgil A. and Kazaz C., “Synthesis and antimicrobial activity of some novel derivatives of benzofuran: Part 2. The synthesis and antimicrobial activity of some novel 1-(1-benzofuran-2-yl)-2-mesitylethanone derivatives”, Europan Journal of Medicinal Chemistry, 43, 300-308, 2008.
 19. Kirilmis C., Koca M., Servi S. and Gur S., “Synthesis and Antimicrobial Activity of dinaphtho[2,1-b]furan-2-yl-methanone and Their Oxime Derivatives”, Turkish Journal of Chemistry, 33, 375-384, 2009.
 20. Koca M., Kirilmis C. and Arici C., “1-(3-Mesityl-3-methylcyclobuthyl)-2-phenoxyethanone”, Acta Cryst., 66, 523, 2010.
 21. Yildirim G., Zalaoglu Y., Kirilmis C., Koca M., Terzioglu C., "A characterization study on 2,6-dimethyl-4-nitropyridine N-oxide by density functional theory calculations", Spectrochimica Acta Part A, 81, 104-110, 2011.
 22. Koca M., Kurt A., Kirilmis C., Aydogdu Y., “Synthesis, characterization and thermal degradation of novel poly(2-(5-bromo benzofuran-2-yl)-2-oxoethyl methacrylate)”, Polymer Engineering and Science, 52(2), 323-330, 2012.
 23. Koca M., Yildirim G., Kirilmis C. andKaraboga F., “Density functional theory study on the identification of Pd(Me-Xanthate)2”, The Arabian Journal For Science and Engineering A-Science, 37(5),1283-1291, 2012.
 24. Bolat, Z., Kirilmis, C. and Kurt, A., “Synthesis, Characterization and Thermal Decomposition Kinetics of a Novel Benzofuran Ketoxime Derived Polymer” Acta Chim. Slov. 2015, 62, 428–436 (DOI: 10.17344/acsi.2014.900)
 25. Şen, B., Barım, E., Kirilmis, C. and Aygün, M., “Crystal Structure of 3-Benzyl-4-(3-methyl-3-phenylcyclobu-1-yl)-1,3-thiazole-2(3H)-thione” Asian Journal of Chemistry, 2016, 28(3), 631-633.
 26. Şen, B., Barım, E., Kirilmis, C. and Aygün, M., “Synthesis, Structural Characterization and DFT Calculations of 3-Buthyl-4-(3-methyl-3-mesitylcyclobut-1-yl)-1,3-thiazole-2(3H)-thione”, Crystallography Report, 2016, 61(2), 243-248.
 27. Yakalı G., Barım E., Kırılmış C., and Aygün M., “Synthesis and X-ray structural Characterization of 1-(5-bromobenzofuran-2-yl)-2- mesitylethanoneoxime and 1-(5-bromobenzofuran-2-yl)-2-mesitylethanone-O-(2-phenylacetyl)oxime” Chil. Chem. Soc., 2016, 61(3),3140-3143.
 28. Karabıyık, H., Kırılmış, C., and Karabıyık, H., “Geometry Dependence of Electron Donating or Accepting Abilities of Amine Groups in 4,4'-disulfanediylbis(methylene)dithiazol-2-amine: Pyramidal versus Planar” Journal of Molecular Structure, 2017, 1141, 650-659. (http://dx.doi.org/10.1016/j.molstruc.2017.04.022)
 29. Barim, E., Sevinçek, R. and Kirilmis, C., “Synthesis and Crystal Structure of Benzonitrile-2-yl-phenacylether”, Journal of Chemical Crystallography, accepted 2017.
 30. Yakalı G., Barım E., Degirmenci M., Kirilmis C., “Synthesis, Structural Characterization, Quantum Chemical Studies and Hirshfeld Surface Analysis of The Novel Benzofuran Compound: N-(2-acetyl-benzofuran-3-yl)methacrylamide” Crystallography Report, in review, 2016.
 31. Yakalı G. and Kirilmis C., “Redetermınatıon of Crystal Structure of Benzofuran Compound wıth XCALIBUR EOS DIFFRACTOMETER at Low Temperature (100 K) and DFT Calculatıons and HIRSHFELD SURFACE ANALYSIS of the Compound” Journal of Turkish Physics. in review

 

Sum of the Times Cited                         :        309

Sum of Times Cited without self-citations  :        275

Citing Articles                                      :        263

Citing Articles without self-citations         :        246

Average Citations per Item                     :        11.88

h-index                                               :        6              (Güncelleme 25.04.2017 WOS)


 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

 1. Cil E., Arslan M., and Kirilmis C., O-Allyloxıme Containing Cyclophosphazenes, 16 th International Conference on Phosphorus Chemistry  (ICPC 2004), PS1-003 , S88, July 2004 Birmingham, ENGLAND.
 2. Ahmedzade M., Kırılmış C., Koca M. and Kazaz C., Biologically Active New Benzofurane Derivatives, International Workshop on “Bioengineering; Problems and Perspectives”, 61-62, October 2004 Istanbul, TURKEY.
 3. Dagdelen F., Koca M., Kirilmis C. and Aydogdu Y., Electrical and Optical Characterization of Bis(7-methoxybenzofuran-2-yl)ketone, Sixth International Conference of the Balkan Physical Union, AIP Conference Proceedings Volume 899 (April 23, 2007) p.581, 2006 Istanbul, TURKEY.
 4. Öter Ö., Ertekin K., Kirilmis C. and Koca M., Selective Determination of Fe(III) by using a newly synthesized fluoroionophore: Bis(Naphto[2,1-b]furan-2-yl)methanone oxime, Eurptrode IX Ninth European Conference on Optical Chemical Sensors and Biosensors, 221, 30 March-2 April 2008, Dublin, IRELAND.
 5. Barim E., Kirilmis C., Degirmenci M., Genli N., A Novel Methacrylamide Monomer: Synthesis, Characterization And Its Copolymerization With Styrene, 1st International Conference on Organic Electronic Material Technologies (OEMT2015), 277, March 25-28, 2015 Elazığ, TURKEY.
 6. Barim E., Canakci D., Kirilmis C., Barim G., Synthesis And Characterization Of A New Conducting Polymer, 1st International Conference on Organic Electronic Material Technologies (OEMT2015), 278, March 25-28, 2015 Elazığ, TURKEY. 

Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler : ---

 

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 1. Barım E., Kırılmış C., Değirmenci M., Benzofuran İçeren Yeni Bir N-sübstitüe Metakrilamit Monomeri: Sentezi, Karakterizasyonu, Homo- ve Kopolimerizasyonda Kullanılması, Adıyaman Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, Adıyaman, 5 (1) (2015) 43-55.
 2. Berk N., Barım E., Kırılmış C., Benzofuran Türevli Ditiyokarbamat Esterlerinin Sentezi, Adıyaman Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, Adıyaman, 5 (1) (2015) 36-42.
 3. Kırılmış C., Barım E., Alkilditiyokarbamat Tuzlarının 1,3-Dikloroaseton ile Reaksiyonları Adıyaman Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, Adıyaman, 6 (1) (2016) 44-51.
 4. Taşkın M. ve Kırılmış C., “ Benzofuran sübstitüe kalkonların sentezi” Journal of Anatolian Chemistry and Chemical Education Research, (2016) Vol. 1, No. 1, 44-50.

 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

 1. Kırılmış C., Koparır M., Ahmedzade M., Coşkun M.,"4-Klormetil ve 4-metilenmetakrilat 2-aminotiyazoller ve bazı türevlerinin sentezi" XIII. Ulusal Kimya Kongresi, Samsun, 570 (S-1239), 1999.
 2. Ahmedzade M., Kırılmış C., Koparır M., Coşkun M., "4-(1,1,3-trisübstitüe siklobutil)-4-tiyazolin-2-tiyonların sentezi", XIV.  Ulusal Kimya Kongresi, Diyarbakır, 248 (OK-S32), 2000.
 3. Ahmedzade M., Koparır M., Kırılmış C., "Tiyofenin allilsübstitüe epiklorhidrinlerle kalay-4-klorür yanında friedel-crafts sikloalkilleşme reaksiyonunu incelenmesi", XV. Ulusal Kimya Kongresi, İstanbul,  OK-S1, 2001.
 4. Ahmedzade M., Kırılmış C., Koparır M., "Çeşitli tiyazol-2-tiyonların ve ditiyokarbamat esterlerinin sentezi ve karakterizasyonu", XV. Ulusal Kimya Kongresi, İstanbul, OK-S2, 2001.
 5. Kırılmış C., Koca M., Ahmedzade M., ve Kazaz C., "Benzofuran-2-il Halkalı Ketoksim Eterleri ve Esterlerinin Sentezi" XVII. Ulusal Kimya Kongresi, OK-S30, İstanbul, 2003.
 6. Kırılmış C., Koca M., Ahmedzade M., ve Kazaz C., "Mesitil ve Benzen Sübstitüe Benzofuran Keton ve Türevlerinin Sentezi " XVII. Ulusal Kimya Kongresi, OK-P53, İstanbul,
 7. Kırılmış C., Koca M., Ahmedzade M., ve Kazaz C., "Nafto[2,1-B]furan-2-il Halkalı Keton ve Türevlerinin Sentezi" XVII. Ulusal Kimya Kongresi, OK-P54, İstanbul,
 8. Koca M., Kırılmış C., Ahmedzade M., ve Kazaz C., "Siklobütan ve Benzofuran Halkası içeren Oksim ve Oksim Türevlerinin Sentezi " XVII. Ulusal Kimya Kongresi, OK-S27, İstanbul, 2003.
 9. Koca M., Kırılmış C., Ahmedzade M., ve Kazaz C., "1,1,3-Trisübstitüe Siklobütan Halkasi içeren Klormetil Ketonlarin 2-Hidroksi Arilaldehitlerle Reaksiyonlarinin incelenmesi" XVII. Ulusal Kimya Kongresi, OK-P55, Istanbul, 2003.
 10. Koca M., Kırılmış C., Ahmedzade M., ve Kazaz C.,"Siklobütan ve Benzofuran Halkaları içeren çeşitli Aminoalkollerin Sentezi" XVII. Ulusal Kimya Kongresi, OK-S8, İstanbul, 2003.
 11. Kırılmış C., Koca M., Ahmedzade M., Gafuroğlu Ş. ve Kazaz C., “3-Amino Sübstitüe Benzofuran-2-İl Ketonlar ve Türevlerinin  Sentezi” XVIII. Ulusal Kimya Kongresi, s985, Kars, 2004.
 12. Koca M., Kırılmış C., Ahmedzade M., Gafuroğlu Ş. ve Kazaz C., “4-(Benzofuran-2-İl)Aminotiyazol Schiff Bazlarının Çeşitli Açilklorürlerle Siklikleştirme Reaksiyonlarının İncelenmesi “XVIII. Ulusal Kimya Kongresi, s986, Kars, 2004.
 13. Ahmedzade M., Kırılmış C., Koca M. ve Kazaz C., “Bis-(Benzofuran-2-İl)Metan, Siklobütan Ve Tiyazol Halkalarını Birlikte  İçeren Heterosiklik Bileşiklerin Sentezi” XVIII. Ulusal Kimya Kongresi, s987, Kars, 2004.
 14. Öter Ö., Ertekin K., Kırılmış C., Koca M. ve Ahmedzade M. “Yeni sentezlenmiş Bis(7-metoksi-1-benzofuran-2-il)keton ve Ketoksim Bileşiklerinin Spektrofotometrik ve Spektroflorimetrik yöntemlerle fotofiziksel özelliklerinin belirlenmesi ” XIX. Ulusal Kimya Kongresi, İzmir, OKP-62, 2005.
 15. Öter Ö., Ertekin K., Kırılmış C., Koca M. ve Ahmedzade M. “Yeni sentezlenmiş Bis-naftofuran keton ve türevlerinin Spektrofotometrik ve Spektroflorimetrik yöntemlerle fotofiziksel özelliklerinin belirlenmesi ve optik sensör olarak kullanılabilirliğinin incelenmesi” XIX. Ulusal Kimya Kongresi, İzmir, OKP-63, 2005.
 16. Ahmedzade M., Keçeci N., Kırılmış C., “2-Asetil–3-Aminobenzofuranın Kalgon ve Amit Türevlerinin Sentezi” XX. Ulusal Kimya Kongresi, Kayseri, OKP-18, 2006.
 17. Koca M., Kırılmış C., “Sübstitüe bisbenzofuran–2-il Ketonlar ve Türevlerinin Sentezi” XX. Ulusal Kimya Kongresi, Kayseri, OKP-76,  2006.
 18. Koca M., Kırılmış C., “Benzofuran Halkası içeren Metakrilat Monomeri ve Homopolimerinin Sentezi, Çeşitli Özelliklerinin İncelenmesi” XX. Ulusal Kimya Kongresi, Kayseri, FKP-53,
 19. Arslan N. B., Kazak C., Kırılmış C., Koca M. and Büyükgüngör O., “2-Acetamidobenzonitrile”, 2nd Turkish Crystallographic Meeting, Kayseri, P–047, Mayıs, 2006.
 20. Açıkses A., Aksar S., Kırılmış C., Coşkun M. F.  Ve Demirelli K.,  “3-Mesitil-2-okso propil Metakrilat Homopolimeri ve Akrilonitril ile Kopolimerlerinin İnvers Gaz Kromatografisi ile Camsı Geçiş Sıcaklığı ve Adsorpsiyon Isısı Tayini” FZK041P, XXI. Ulusal Kimya Kongresi, Malatya, 2007.
 21. Kurt A., Koca M. ve Kırılmış C., “Poli(2-(5-bromobenzofuran-2-il)-2-oksoetilmetakrilat)’ın Termal Degradasyon Kinetiğinin İncelenmesi” PP-062, XXV. Ulusal Kimya Kongresi, Erzurum, 2011.
 22. Barım E., Kırılmış C. ve Değirmenci M., “Benzofuran İçeren Yeni Bir Metakrilat Monomeri: Sentezi, Karakterizasyonu, Homopolimerizasyon ve Kopolimerizasyonda Kullanılması” P45, V. Ulusal Polimer Bilim ve Teknoloji Kongresi, Tokat, 2014.

 


Oluşturulma11 Ekim 2012 16:12
Düzenlenme 08 Mayıs 2017 17:35
Görüntülenme350