İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
Ebru ELİBOL (ANNAÇ)
Doktor Öğretim Üyesi

Birim

  • Tıp Fakültesi
  • Temel Tıp Bilimleri

İletişim

 

ÖZGEÇMİŞ 

1.     Genel

Düzenleme Tarihi:

13.07.2016

Unvanı Adı Soyadı :            

Yrd. Doç. Dr. Ebru ELİBOL (ANNAÇ)

Yazışma Adresi:

Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji A.D.

Tel:

0 (416) 223 16 90 -1445

GSM:

05414348140

E-Posta:

ebruelibol55@gmail.com

Faks:

 

 

2.     Eğitim: (Son aldığınız dereceden / diplomadan başlayarak yazınız)

Öğrenim Dönemi

Derece (*)

Üniversite

Öğrenim Alanı

2014-Halen

Yrd. Doç. Dr.


Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi

Histoloji ve Embriyoloji

2010-2014

Doktora

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Histoloji ve Embriyoloji

2003-2004

2009-2010

Y. Lisans

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Histoloji ve Embriyoloji

2002-2003

Bilimsel Hazırlık

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi

 Tıp Fakültesi Dönem II Dersleri

2001-2002

Yabancı Dil

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

   Yabancı Diller Eğitim       Merkezi (OYDEM)

1997-2001

Lisans

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Fakültesi

  Biyoloji

(*) Diploma Türü (Lisans, Y.Lisans, vs.)

 

3.     Akademik ve Mesleki Deneyim: (Toplantı ve konusu ile ilgili olanlara öncelik veriniz)

 

Görev Dönemi

Unvan

Üniversite

Bölüm

2014-Halen

Yrd. Doç. Dr.

Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi

Histoloji ve Embriyoloji

2010- 2014

Araştırma  Görevlisi

OMÜ Tıp Fakültesi

Histoloji ve Embriyoloji

2003-2004

2009-2010

Yüksek Lisans Öğrencisi

OMÜ Tıp Fakültesi

Histoloji ve Embriyoloji

 

4.     Yayın Bilgileri

ISI indeksine kayıtlı dergilerde yayınlanan

13

Diğer indekslere kayıtlı / Hakemli dergilerde yayınlanan

-

İndekslere kayıtlı / Hakemli konferans kitaplarında yayınlanan

-

Diğer yayınlar

11

TOPLAM

24

 

5. Yayınlarınıza aldığınız toplam atıf sayısı (Web of Science‘a göre) : 21

 

6.     Bilimsel toplantı düzenleme deneyimi:  En yenisinden başlayarak yazınız. UL: Ulusal, UA: Uluslararası,  K: Toplam Katılımcı Sayısını Yazınız, Y: Toplantının Yürütücüsüydüm,  D: Düzenleme Komitesinde görev aldım, B: Bilimsel Komisyonda görev aldım. Katılımcı sayısına rakam yazınız, diğerlerinde uygun seçeneğe çarpı işareti koyunuz.

 

Bilimsel Toplantının Adı


Yeri

Tarihi

UL

UA

K

Y

D

B

Experimental and clinical stereotactic surgery in neurological and psychiatric disorders

Samsun

4-8 Temmuz 2011

 

x

100

 

x

 

Asian and African Stereology Congress

Samsun

6-8 Kasım 2012

 

x

100

 

x

 

Controversies on Electromegnetic Field in Medicine and Biology

Samsun

17 Haziran 2013

 

x

100

 

x

 

3rd Scientific Writing & Stereology

Samsun

8-12 Nisan 2014

 

x

100

 

x

 

 

7.     Yayınlar (SCI, SSCI, AHCI indekslerine giren dergilerde yayınlanan makaleler)

Arslan Hanıfe,Aktas Abıt, Elıbol Ebru,Esener OBB,Türkmen Aysın Pınar,Yurt Kıymet Kübra,Önger ME,Altunkaynak BZ,Kaplan Süleyman (2016). Effects of prenatal diclofenac sodium exposure on newborn testis: a histomorphometric study. biotechnic & histochemistry, 1-6., doi: 10.3109/10520295.2016.1151551.

Erdemlı ME,Turkoz Yusuf,Altınoz Eyüp, Elıbol Ebru,Dogan Zümrüt (2016). Investigation of the effects of acrylamide applied during pregnancy on fetal brain development in rats and protective role of the vitamin e. human & experimental toxicology, doi: 10.1177 /0960327116632049.

Kaplan Süleyman,Önger ME,Altunkaynak BZ, Elıbol Ebru, Denız Ömür Gülsüm, Karayıgıt MÖ,Yarım Murat,Marangoz Cafer (2015). Effects of spermine and the passive avoidance learning on hippocampus following cerebral ischemia in the chicks. turkish neurosurgery, doi:10.5137/1019-5149.jtn.14311-15.2 

Türkmen, A.P., Altunkaynak, B.Z. , Onger, M.E., Elibol, E., Deniz, O.G., Altunkaynak, M.E., Kaplan,  Development of the Cranial Nerves, Sunderland’s Nerves and Nerve Injuries 3e. Elsevier pres 1, 4 / 2015, 10.1016/B978-0-12-410390-0.00004-4.


Onger, M.E., Türkmen, A.P., Elibol, E., Altun, G., Deniz, O.G., Altunkaynak, B.Z., Kaplan, S Embryology of the Peripheral Nerves, Sunderland’s Nerves and Nerve Injuries 3e.  Elsevier Press 4 / 2015, 10.1016/B978-0-12-410390-0.00003-2.


Khoshvakhti,H., Yurt, K.K., Altunkaynak, B.Z., Türkmen, A.P., Elibol, E., Aydın, I., Kıvrak, E.G., Önger, M.E., Kaplan, S. Effects of melatonin on diclofenac sodium treated rat kidney: a stereological and histopathological study. Renal Failure, 2015, 37:8; 1379-1383. DOI:10.3109/0886022X.2015.1073556.


Önger ME, Kaplan S, Elibol E, Deniz GÖ, Altunkaynak BZ. Melatonin use in peripheral nerve injury. MELATONIN: Therapeutic value and neuroprotection. Taylor &Francis- CRC Press, 2014; 457- 462.


Elibol E, Altunkaynak BZ, Deniz ÖG, Önger ME, Kaplan S. Does melatonin have a protective role against to side effects of nonsteroidal anti-inflammatory drugs? MELATONIN: Therapeutic value and neuroprotection. Taylor &Francis- CRC Press, 2014; 469-484.

 

Guney M, Ayranci E, Kaplan S. Development ang Histology of the Pineal Gland in Animals. Endocrinology Research and Clinical Developments. 2013;  Nova Science Publishers, Newyork. Chapter II, pp. 33-52.

 

Ayranci E, Altunkaynak BZ, Aktaș A, Ragbetli MÇ, Kaplan S. Prenatal exposure of diclofenac sodium affects morphology but not axon number of the median nerve of rats. Folia Neuropathologica 2013; 51 (1): 76-86.

 

Güven D , Altunkaynak BZ , Ayranci E , Kaplan S , Bildircin FD , Kesim Y, Rağbetli MÇ. Stereological and histopathological evaluation of ovary and uterine horns of female rats prenatally exposed to diclofenac sodium. Journal of Obstetrics & Gynaecology 2013; 33(3): 258-263.

 

Altunkaynak BZ, Onger ME, Altunkaynak ME, Ayranci E, Canan S. A Brief Introduction to Stereology and Sampling Strategies: Basic Concepts of Stereology. NeuroQuantology. 2012. 10(1): 31-43.

 

Guney M,  Kaplan S, Marangoz AH, Ayranci E. Length Estimation from the Past to the Future: A Brief Review, NeuroQuantology 2012; 10(4): 754-760.

 

8.     Hakemli konferans/sempozyumların bildiri kitaplarında yer alan yayınlar

 

Parlar A, Arslan SO, Doğan MF, Yalçın A, Kara H, Elibol E, Üçkardeş F, Özer MK. The exogenous administration of CB2 specific agonist, GW405833, inhibits the inflammatory response by reducing cytokine production and oxidative stress. World Congress on Pharmacology. 2015.


Onger ME, Geuna S, Yapıcı T, Ayrancı E, Kocacan SE, Pişkin A, Balcı K, Kaplan S. Protective effects of Momordica charantia, platelet-rich plasma and Ankaferd blood stopper on transected sciatic nerve: A stereological, electromyopraphical and electron microscopical study. Proceedings of 2nd International Symposium on Peripheral Nerve Regeneration, 2014;S:79.

 

Elibol E, Kaplan S, Türkmen AP, Aksoy A, Yurt K, Altun G, Önger ME, Altunkaynak BZ. Effect of different doses of diclofenac sodium on the hippocampus development during the first trimester of pregnancy.J. Exp. Clin. Med., 2014; 31:136.

 

Khoshvaghti H, Yurt KK, Altunkaynak BZ, Türkmen AP, Ayrancı E, Aydın I, Kıvrak EG, Önger ME.Histopathological alterations kidney in adult male rats that prenatally exposed to diclofenac sodium: A histopathological study. J. Exp. Clin. Med., 2014; 31:133.


Onger ME, Geuna S, Elibol E, Turkmen AP, Deniz ÖG, Altun G, Kaplan S. Are we sure to count myelinated fibers entirely? Calibration of a stereological study. J. Exp. Clin. Med., 2014; 31:138.  


Türkmen AP, Kaplan S, Aksoy A, Altunkaynak BZ, Yurt K, Elibol E, Çokluk C, Onger ME. Effects of diclofenac sodium on rat hippocampus exposed to acute unilateral subdural hematoma: A histological, stereological and molecular study. J. Exp. Clin. Med., 2014; 31:139.


Kocacan SE, Sefil F, Ayrancı E, Acar MD, Bağırıcı F, Kaplan S, Marangoz C. The effect of kindling on pyramidal neuron number in hippocampus, Journal Experimental and Clinical Medicine, 2012; 29: S366.

 

Güven D, Altunkaynak BZ, Ayrancı E, Kaplan S, Bıldırcın D, Kesim Y, Rağbetli MC. Prenatal dönemde diklofenak sodyuma maruz bırakılan dişi sıçanların over ve uterus tüplerinde meydana gelen stereolojik ve histopatolojik değişiklikler. Cell and Tissue Biology Research Supp, 2012; P:166.

 

Kaplan S, Önger ME, Ayrancı E, Deniz GÖ, Güney M, Karayiğit MÖ, Altunkaynak BZ, Yarım M, Marangoz  C. The effects of spermine on neurogenesis and the passive avoidance learning after transient cerebral ischemia in the chicks. Frontiers in Human Neuroscience 2012; doi:10.3389/conf.fnhum.2013.210.00005.

 

Ayrancı E, Altunkaynak BZ, Aktaş A, Rağbetli MÇ, Kaplan S. Prenatal dönemde Uugulanan diklofenak sodyumun 20 haftalık sıçanların nervus medianusuna etkisinin araştırılması, Onuncu Ulusal Sinirbilimleri Kongresi, İstanbul- Türkiye, Kongre özet kitabı, (P41), 2011; S: 122.

 

Altunkaynak BZ, Altunkaynak ME, Önger ME, Bekar E, Ayrancı E, Kaplan S. Sıçan hipokampusunda yüksek yağlı diyetin neden olduğu hasar ve hücre kaybı: stereolojik ve histopatolojik bir çalışma, Onuncu Ulusal Sinir Bilimleri Kongresi, İstanbul-Türkiye, Kongre özet kitabı, (P44), 2011; S:125.

 

 


Oluşturulma06 Ocak 2016 12:11
Görüntülenme905