İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
Eda Rukiye DÖNBAK
Doktor Öğretim Üyesi

Akademik Çalışmalar

Bildiri

 • Abdulkadir ÇORBACI ve DÖNBAK, Eda R. , Sürdürülebilir Alternatifler Kırsal ve Tarımsal Turizme Yerel Halkın Yaklaşımları; Karadut Köyü Örneği, 12. Ulusal Turizm Kongresi 30 Kasım - 04 Aralık 2011 / Bolu - Akçakoca
  [Hatalı Tarih]
  Akçakoca - Bolu
 • Abdulkadir ÇORBACI ve DÖNBAK, Eda R., Adıyaman’ da Kırsal Turizm Türü Tarımsal Turizmin Uygulanabilirlik Potansiyeli,I. Ulusal Kırsal Turizm Sempozyumu, 12 – 15 Eylül 2011/ Karaman
  [Hatalı Tarih]
  Karaman
 • DÖNBAK, Eda R., (2018). KADROLU BELGELİ TURİST REHBERİ ÇALIŞTIRAN A GRUBU SEYAHAT ACENTELERİNDE ÖRGÜTSEL YETENEKLERİN ÜRÜN ODAKLI FARKLILAŞTIRMA STRATEJİSİNE ETKİSİ
  05-04-2018
  http://www.turizmrehberligikongresi.com/

Bildiri (Uluslararası)

 • DONBAK. Eda Rukiye (2013,Adıyaman Örneğinde Kültürel Turizm Kaynaklarının Ürün Olma Özelliği ve Kültürel Turistik Ürün Farklılaştırması Üzerine Bir Çalışma” Adıyaman Üniversitesi 1. Uluslararası Bilimsel Proje Pazarı, Proje Özetleri Kitabı, 68 - 71; 08-09 Mayıs 2013, Adıyaman/Türkiye
  09-05-2013
  Adıyaman/Türkiye
 • DONBAK. Eda Rukiye (2013), “An Empırıcal Investıgatıon Of Consumer Onlıne Purchasıng Behavıor Focused Tourısm Products” , Advances in Hotel and Travel Marketing and Management Conference,20 – 23 June ,- Taiwan . ISBN 978 - 986 89560-0-1
 • DÖNBAK, E. R. and GÜLLÜCE, A. Ç., (2017)., The Differentiation of Competition Strategies According to Organizational Capabilities in Travel Agencies Where Tourist Guides Are Permanently Employed, ITC’17 – IX International Tourism Congress, 29 - 30 November 2017.
  07-09-2017
  Peniche/Portekiz
 • DÖNBAK, E.R. and GÜLLÜCE, A. Ç., (2017), Determining Organizational Capabilities in Travel Agencies with Strategic Plans, ITC’17 – IX International Tourism Congress, 29-30 November 2017.
  08-09-2017
  Peniche/Portekiz
 • DÖNBAK, Eda Rukiye., (2018), " İŞLETME ÖZELLİKLERİNE GÖRE REKABET DAVRANIŞLARININ FARKLILAŞMASI: A GRUBU SEYAHAT ACENTELERİ ÖRNEĞİ", II. Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)
  27-05-2018
  Van/TÜRKİYE

Çalıştay

 • TURİZM SEKTÖRÜNDEKİ GELİŞMELER ve ÖNGÖRÜLERİMİZ
  15-08-2014
  Çelikhan Kaymakamlığı

Doktora Tezi

 • İŞLETME YETENEKLERİNE GÖRE REKABET STRATEJİ VE DAVRANIŞLARININ FARKLILAŞMASI: TURİST REHBERİ ÇALIŞTIRAN A GRUBU SEYAHAT ACENTELERİNDE BİR UYGULAMA
  02-08-2017
  ATAUN SOS BİL ENSTİTÜSÜ

Kitap

 • UNUR.Kamil,DONBAK.Eda Rukiye(2008)Turizm İşletmelerinde Çağdaş Yönetim Teknikleri içinde Turizm İşletmelerinde Stratejik Ortaklıklar,255-282,Detay Yayıncılık,Ankara
  15-07-2008
  ANKARA
 • DÖNBAK, Eda R., (2018). Selected Studies on Rural Tourism Development in "Determining the Potential Rural Tourism Areas and Its Properties in Adıyaman", p;77 - 88.
  02-04-2018
  Cambridge Scholar Publishing, Lady Stephenson Library, New Castle upon Tyne, NE6 2PA, UK. ISBN (10): 1-5275-0793-9, ISBN(13): 978-1-5275-0793-7

Makale

 • UNUR.Kamil,DÖNBAK.Eda Rukiye, ÇAKICI.Celil,(2008)"Turizm İşletmeleri ile Bankalar Arasındaki Stratejik İşbirliğinin Değerlendirilmesi: Ankara'daki Turizm İşletmeleri Üzerinde Bir Araştırma" SOİD-Journal of Travel and Hospitality Management,5(4),6-17.
 • ÇORBACI. Kadir, DONBAK. Eda Rukiye ( 2012 ) “Determining the Applicability Potential of Agricultural Tourism, As a Subtype of Rural Tourism in Adıyaman” International Journal of Social and Economic Sciences 2 (2): 103-110
 • DÖNBAK. Eda R.,(20016) "Adıyaman Örneğindeki Tüketicilerin Yeşil Otel Tercih Etme Eğilimlerinde Çevre Tutumu, Sosyal Normlar, Davranış Kontrolü Algısı ve Çevresel Kaygıların Etkisi" YAYIN AŞAMASINDA
  [Hatalı Tarih]

Makale (Uluslararası)

 • DÖNBAK.E,R & GÜLLÜCE.A,Ç, (2016), "An Empirical Investigation On The General and Private Organizations Available In Accommodation Populations With Regards To The Resource Partitioning Theory of Organizational Ecology (Turkey Sample ) " Journal of Tourism and Hospitality Management, ISSN 2328-2169
 • DÖNBAK.E,R,& UKAV.İ,(2016) "Continuing Value Calculation with Discounted Cash Flows Method;An Application Example of Tekart Tourism Establishment Whose Shares Are Dealth in Istanbul Stock",Journal of Tourism and Hospitality Management, DOI:10.17265/2328-2169

Panel

Seminer

Teknik Gezi

Toplantı

 • DONBAK, Eda Rukiye. Turizm Haftası Etkinliği Konuşması “2011 Türk Turizminde Adıyaman’ın Yeri” 21 Nisan 2011, Adıyaman
  [Hatalı Tarih]
  Adıyaman
 • HASIRCI, Bekir ve DONBAK Eda R. Ders Semineri “Seyahat Acenteciliğinde Güncel Trendler”, 12 Ekim 2011, Adıyaman
  [Hatalı Tarih]
  Adıyaman Üniversitesi
 • TORTUM, Sinan ve DONBAK Eda R, Mesleki Bilgilendirme Toplantısı “Turizm Rehberliğinde Güncel Sorunlar”, 9 Şubat 2011, Adıyaman.
  [Hatalı Tarih]
  Adıyaman Üniversitesi
 • DONBAK, Eda. Yerel Tur Operatörü ETS Firması ile Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Bölüm Öğrencilerinin Staj Koordinasyonları
  10-04-2012
  ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
 • Adıyaman Gezi Rehberi, Turizm Haritası ve Poster Hazırlığı
  18-12-2012
  Adıyaman Valiliği
 • Adıyaman'da Yetişen Tarımsal Ürünler ile Gastronomi ürünlerinin Coğrafi İşaret Tescili
  25-12-2012
  Adıyaman Valiliği
 • Adıyaman Kültür Envanterinin Hazırlanması
  29-03-2013
  Adıyaman Valiliği
 • DONBAK, Eda Rukiye. Yerel Tur Operatörü ETS Firması ile Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Bölüm Öğrencilerinin Staj Koordinasyonları
  11-04-2013
  Adıyaman Üniversitesi Fen Edebiyat F. Konferans Salonu
 • Adıyaman Kültür Envanterinin Hazırlanması
  30-04-2013
  Adıyaman Valiliği
 • Turizm Sektöründe Kadın İstihdamının Desteklenmesi Operasyonu Paydaş Toplantısı
  28-06-2013
  TC. Kültür ve Turizm Bakanlığı,Ankara
 • Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Bölümü Öğrencileri ile Staj Bilgilendirme Toplantısı
 • Adıyaman' ın Alternatif Gezi Rotalarını Tanıtım Sunumu
 • Work and Travel kapsamında Danışmanlık firmasının ilgili Semineri
 • Erasmus Staj ve Öğrenim Hareketliliği Bilgilendirme Toplantısı
  28-02-2017
  http://turizm.adiyaman.edu.tr/Files/turizm/Bultenler/Bulten_(Subat-Mart_2017).pdf
 • 21 Şubat 2017 Dünya Rehberler Günü ve Rehber Eğitimleri
  28-02-2017
  http://adiyaman.edu.tr/TR/Haberler/Universiteden-Haberler/Rehberler-Rehberlik-Meslegini-Anlatti-94147

Yüksek Lisans Tezi

 • Türkiye'de Kredi Kartı Sunan Bankalar ile Ankara İlinde Yer Alan Turizm İşletmeleri Arasındaki Pazarlama Ortaklığının İşletme Performansı Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi
  09-09-2006
  MERSİN
Oluşturulma07 Ocak 2013 10:35
Düzenlenme 27 Mayıs 2018 17:31
Görüntülenme459