İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
Elmir BAYRAMOĞLU
Profesör Doktor

Birim

 • Tıp Fakültesi
 • Cerrahi Tıp Bilimleri

ÖZGEÇMİŞ BİLDİRİMİ

                                                                                            

 

Prof.Dr. Elmir  Bayramoğlu

 

 

             1951 yılında Azerbaycan’da doğdum.

               

1975 yılında Azerbaycan Tıp Üniversitesi’nden mezun oldum. 1976 yılında Genel Cerrahi üzerine intörnlüğümü tamamladım.

               

1976-1982 yılları arasında Azerbaycan’da çalıştım.

               

1982-1989 yılları arasında Moskova’da, S.S.C.B. Tıp Akademisi’nde Genel Cerrahi ihtisası yaptım, doçentlik tez çalışmamı tamamladım, Doçent ünvanı aldım.

               

1989-1994 yılları arasında Azerbaycan Tıp Üniversitesi Genel Cerrahi AD’da öğretim üyesi olarak çalıştım.

               

Nisan 1994 yılından itibaren 3 yıl süreyle Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği’nde (Ankara), 1 yıl 4 ay da aynı Hastanenin Endoskopi bölümünde çalıştım.

               

Ekim 1998-Eylül 2002 tarihleri arasında Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi AD’da öğretim üyesi olarak çalıştım.

 

24 Eylül 2002- 28 Nisan 2008 tarihleri arasında Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Gerrahi AD’da öğretim üyesi olarak çalıştım.

 

12.10.2010 tarihinden itibaren Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi AD’da öğretim üyesi (Anabilim Dalı Başkanı) olarak çalışmaktayım. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı ve 6.dönem koordinatörlüğü görevlerini sürdürmekteyim.

 

Türkiye ve Azerbaycan Ulusal Cerrahi Dernekleri, Ulusal Endoskopik-Laparoskopik Cerrahi Derneği üyesi ve  Avrasya Gastroenteroloji Derneği kurucu üyesiyim. Bu dernekce düzenlenen uluslararası kongrelerin ve Ulusal Endoskopik-Laparoskopik kongresinin organizasyonunda yer aldım.

 

                Türkiye, Azerbaycan, Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya dergilerinde yayınlanmış makaleler, buluşlar, tıpda uzmanlık sınavına hazırlık kitapları ve Ulusal ve Uluslararası kongre bildirileri olmak üzere 70’i aşkın çalışmam yayınlanmıştır. S.S.C.B.’de (2)  ve Azerbaycan’da (1) ortak çalışmalarla ilgili almış olduğum üç Patentim vardır.Bir çalışmama  XIV Ulusal Gastroenteroloji Kongresi (1998) Birincilik Ödülü verilmiştir.

 

                Bildiğim yabancı diller- İngilizce, Rusca.

 

                Evliyim, 3 çocuğum, 2 torunum var.

 

 

       

 

          ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLAR

 

1.Granulosit Makrofaj Koloni Stimüle Edici Faktör Uygulamasının Tıkanma Sarılığı Oluşturulan Deneklerde İmmünolojik Parametrelere Etkisi.

Hepato-Gastroenterology”  dergisinde yayınlanmak üzere kabul edilmiştir.

(Çağlıkülekçi M., Beşirov, E., Özkan H., Gündoğdu H., Demirbağ A.)

 

2.Cavitron Ultrasonic Surgical Aspirator (CUSA) for Resection Cirrhotice and Normal Livers.  International İslamic Med. Journal, 1996, ,vol 1, no. 3 p. 12-19.

3.Peritoneal Cytology for Staging of Pancreatic Canser. The Amer J  Surgery (yayınlanmak üzere kabul edilmiştir).

4.Deneklerde pürülan yaraların antioksidan tedavisi. Deneysel biyoloji ve tıp bülteni, Moskova, 1989, N:7.

5.Akut kolessistitin tedavi dinamiğinde mikroflara ve bazı immünolojik parametreler. Sabçota Medisine, Tiftis, 1985, N:1, s.35-36.

6.Pürülan yaraların jet-aerozol ultrason ve transkutan elektronörostimülasyon yardımıyla  tedavisi. Sovetskaya Medisina, Moskova, 1988, N:7.s. 99-102.

7.High-Levle Desinfection with 2% Alkolinized Glutaraldehyde Solution for Reuse of Laparoscopic Disposable Plasitc Troacars   J. Laparoendoseopic & Advanced Surgical Technigues 1998, Vol 8, N: 1, p 47-53

8.Kolesistokoledokolitiyazisin endolaparoskopik tedavisi Azerbaycan Tıp Dergisi No. 3, 1996, s.89-92.

9..İnflamatuvar proçeslerin antioksidan tedavisinde ionol kullanılması. Azerbaycan Tıp dergisi, 1991, N: 9, s. 11-14.

10.Deneysel karaciğer absesi oluşturma metodu, Azerbaycan Devlet Patent Komitesi Bülteni, Bakü 27 Mart 1996

11.Uzun kemiklerde kronik osteomiyelitin tedavi yöntemi. Buluş belgesi N: 1419679. SSCB Bakanlar Kurulu Devlet Keşifler ve Patent Komitesi Bülteni N:32, Moskova, 30.08.1988

 1. İnflamatuvar proseslerin antioksidan tedavisinde ionol kullanılması. Azerbaycan Tıp dergisi, 1991, N: 9, s. 11-14

 

 

ULUSAL DERGİLERDEKİ YAYINLAR

1.Retroperitoneal Sarkomlar ve Tedavi Yaklaşımları. Ulusal Cerrahi Dergisi, 1997, vol 13, No. 2, s. 111-115.

2.Ksantogranulomatöz kolesistit. Turk J. Gastroenterelogy, 1997; 8: 346- 349

3.Tıkanma Sarılığında Postoperatif Renal Fonksiyonlara Monnitol Dopamin ve Laktulözün Etkisi: Klinik Prospektif bir çalışma. Ulusal Cerrahi Dergisi, 1997, Volüsü 13, N:

4.Laparoskopik kolesistektomide plastik trokarların tekrar kullanımı. Ulusal Cerrahi Dergisi 1996. s.763-8

 1. Nadir üst gastrointestinal kanama nedeni - Dieulafoy lezyonu Dirim aylık TG 1997.
 2. Karaciğer Tümörlerinin Rezektabilitesinin Saptanmasında Preoperatif İncelemelerin Yeri. J. Clinical Science/ Surgery 1996, vol 2, No 2, s.14-16.
 3. Karaciğerin Ateşli Silah Yaralanmalarında Debridmandan Sonraki Yara Yüzeyi ve Kavitesinin Tedavisi. Van Tıp Dergisi, cilt: 2, Sayı:2, Nisan 1995, s. 125-130.

8.Diagnostik Laparoskopi Cerrahide Yeniden Popülerize mi Oluyor? Ulusal Cerrahi Dergisi vol: 13, sayı 3, s. 201-206.

 

ULUSLAR ARASI KONFERANSLARDA SUNULAN TEBLİĞLER

1.Our Experience of Laparoscopic Cholecystectomy During Acute Cholecystitis.  I.İnternational Euroasian Congress of Gastroenterology, 1997, 21-25 May, Baku, No 206, p.61.

2.Endoscopic management of biliary leak after laparoscopic cholecystectony. I.İnternational Euroasian Congress of Gastroenterology,  1997,  21-25  May,  Baku,  No 206, p. 61.

3.Anemik ve Tranfüzyon Gerektiren Mide Kanserlerinde Cerrahi Öncesi Eritropoetin Uygulanması: Klinik Prospektif Randomize Çalışma. I. Uluslararası Avrasya Gastroenteroloji Kongresi, 1997, 21-25 Mayıs, Baku, No 56, s.16.

4.Sirotik Karaciğer Rezekisyonlarında Ameliyat Tekniklerinin Karşılaştırılması I. Uluslararası Avrasya Gastroeuteroloji Kongresi, 1997, 21-25 Mayıs, Bakü, No: 99, s. 31

 1. 99 m. Tc ile İşaretlenmiş Liposomların Fare Organlarında Hücreiçi Dağılımı I. Uluslararası Avrasya Gastroenteroloji Kongresi, 1997, 21-25 Mayıs, Bakü, N: 58, s.17.

6.Deneklerde A.corotis communis’in autoarteryal onarımı. Kafkasya Cumhuriyetleri cerrahlarının IX kurultayı, Yerevan, 1979.

7.Eksponensiyal elektrik cereyanının ratlarda postoperatif  yara iyileşmesi üzerine etkisi. Moskova Merkezi İhtisas Sonrası Eğitim Enistitüsü Kogresi, 1986, s.11-12.

8.Güneydoğu Anadolunun merkez konumundaki Şanlıurfa’da peptik ülser hastalığı,

(Y.Nazlıgül, A.Uzunköy, E.Beşirov, T.Sabuncu, T.Seydaliyeva)

IV International Euro-Asıan Congress of Gastroenterology 29 May-2 June 2000, Tashkent-Uzbekistan)

9.Ultrasound Guided-Percutaneous treatment of hydatıd Cysts.

(A.Uzunköy, M.Karaoğlanoğlu, M.Bozer, Ş.A.Düzgün, E.Beşirov,  A.Coşkun, Y.Nazlıgül, B.Canbeyli). IV. International Euro-Asıan Congress of Gastroenterology 29 May-2June 2000, Tashkent-Uzbekistan

10.Comparison of the sedative effects of midazolam and placebo for upper gastrointestinal endoscopic procedures. (A.Uzunköy, Y.Nazlıgül, E.Beşirov, A.Coşkun, M.Bozer, Ş.A.Düzgün, B.Canbeyli). IV International Euro-Asıan Congress of Gastroenterology 29 May-2 June 2000, Tashkent-Uzbekistan

11.Laparoscopic versus open appendectomy for acute appendecıtıs

(A.Uzunköy, A.Coşkun, M.Bozer, Ş.A.Düzgün, E.Beşirov, B.Canbeyli)

IV International Euro-Asıan Congress of Gastroenterology 29 May-2 June 2000, Tashkent-Uzbekistan.

12.Ağrı sendromunun ve postoperatif yaraların inflamatuvar komplikasyonlarının Elektronika-TENS-185-2 aletiyle tedavisi. IV. S.S.C.B. Refleksoterapi Kongresi , Leningrad 1984. s.239-241.

13.Kardiyolojik Risk Grubu Hastalarında Laparaskopik Kollesistektomi.

 (Uluslararası III. Avrasya Gastroenteroloji Kongresi, Antalya, 10-15 Ekim 1999)

(Beşirov E., Seydaliyeva T., Gündoğdu H., Çağlıkülekçi M., Atalay F., Akoğlu M.)

14.Kollesistokoledokolitiazisde Preoperatif ERCP.

 1. Uluslararası Avrasya Gastroenteroloji Kongresi, Almatı/KAZAKİSTAN 1998.

(Beşirov E., Gündoğdu H., Altıparmak E., Tezel A., Akoğlu M., Şahin B.)

15.Akut ileusun tedavisinde otolog kanın ultraviyole ışınlanmasının önemi. SSCB Tıp Bilim Akademisi komisyonu plenumu ve acil cerrahi üzerine ummunbirlik kongresi Akut abdominal cerrahi hastalıkarı kitabı, Rostov na Donu, 1991, s.8-10.

16.Diagnostik laparoskopi deneyimimiz. Journal of Clinical and Experimental Surgery. Eylül 1995. 2. Uluslar arası katılımlı Hepatopankreatobilier Cerrahi Kongre eki. s.6.

17.Karaciğer Kitlelerinin Değerlendirilmesinde Bilgisayarlı Tomografi ve Magnetik Rezonans Görüntüleme.

 1. Uluslar arası Avrasya Gastroenteroloji Kongresi, Almatı/KAZAKİSTAN 1998.

(Şermatova S, Beşirov E.)

18.Akut kolessistitlerde laparoskopik koleğsistektomi. Rusya Federasyonu ve BDT IV Cerrahi Hepatoloji kongresi. Moskova/Tula, Mayıs 1996, s. 31.

19.Karboperitonun miyokard üzerine etkisi Rusya Federasyonu ve BDT IV CErrahi Hepatoloji Kogresi, Moskova/Tula ,Mayıs 1996, s. 31.

20.1270 Laparoskopik kolesistektomi olgumuzun sonuçları, Rusya Federasyonu ve BDT IV Cerrahi Hepatoloji Kongresi. Moskova/Tula, Mayıs 1996, s.43

21.Laparoskopik kolesistektomide “French” pozisyonu. Rusya Federasyonu ve BDT IV Cerrahi Hepatolojik Kongresi. Moskova/Tula Mayıs 1996, s.46.

 

ULUSAL  KONFERANSLARDA SUNULAN TEBLİĞLER

 

1.Deneysel Obstrüktif Sarılıkta Makrofaj Koloni Uyarılmasının İmmun Yanıt Üzerinde

          Etkisi XIV. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, İstanbul, 12-16 Eylül 1998).

(Çağlıkülekçi M., Beşirov E., Akoğlu M. , Demirbağ A.)

2.Safra Kesesinin Kronik Pseudotümörü

XIV. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, İstanbul, 12-16 Eylül 1998).

(Çağlıkülekçi M., Beşirov E., Atalay F., Gündoğdu H., Akdo G.)

 1. Mide Kanserinde Tümörün Evresi ile Fibrinojen Düzeyi Arasında Bir Korelasyon

Var mı?XIV. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, İstanbul, 12-16 Eylül 1998).

(Çağlıkülekçi M., Beşirov E., Oruğ T., Kızılkanat T., Kırımlıoğlu V., Gündoğdu H.,

Akoğlu M.)

4.Mide Kanserlerinin Preoperatif Evrelendirilmesinde Bilgisayarlı Tomografinin Yeri

XIV. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, İstanbul, 12-16 Eylül 1998).

(Şermatova S, Şakirov E., Beşirov E. )

5.Substans P’nin Köpeklerde Mide Sekretuar Fonksiyonu Üzerine Etkisi

XIV. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, İstanbul, 12-16 Eylül 1998).

(Sabiroğlu H., Seydaliyeva T., Rahimova A.,  Beşirov E., Tuncer O., Eminov L.)

6.Pentagastri’nin Mide Sekretuar Fonksiyonu Üzerine Etkisi.

XIV. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, İstanbul, 12-16 Eylül 1998).

(Sabiroğlu H., Seydaliyeva T., Rahimova A.,  Beşirov E., Tuncer O., Eminov L.)

7.Siklosporin A’nın Farelerde İnsülin Apartına Etkisi.

XIV. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, İstanbul, 12-16 Eylül 1998).

(Sabiroğlu H., Seydaliyeva T., Rahimova A.,  Beşirov E., Tuncer O., Eminov L)

8.Hipoterminin Pankreasta Reparatif Proçesler Üzerine Etkisi.

XIV. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, İstanbul, 12-16 Eylül 1998).

(Sabiroğlu H., Seydaliyeva T., Rahimova A.,  Beşirov E., Tuncer O., Eminov L)

9.Serotinin Fare Karaciğer Rejenirasyonu Üzerine Etkisi.

XIV. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, İstanbul, 12-16 Eylül 1998).

(Sabiroğlu H., Seydaliyeva T., Rahimova A.,  Beşirov E., Tuncer O., Eminov L)

10.Deneklerde A. corotis communis tam ve yan defektlerinin autoteryal onarımı.   Azerbaycan Bilimsel Araştırma Klinik ve Deneysel Tıp Enistitüsü, Bakü, 1976.

11.Ultrason lavajı ve transkütan elektronoörostimülasyondan sonra enfekte yaraların bakteryal kirlenmesi dinamiği. Dağıstan Devlet Tıp Enstitüsü 50. yıl tören kongresi, Mahaçkale, 1989.

12.Deneysel enfeksiyonda düşük frekanslı ultrasonun ve elektrostimulasyonun dokularda bakteryal klirens ve periferik kanda nörtofillerin fagositar aktivitesi üzerine etkisi. Bilimsel kongre materyalleri kitabı, Minsk, 1987, s. 34.

13.Dalagın travmatik yaralanmalarında organkoruycu ameliyatlar. 1. Harbi sehra cerrahisi kognresi, Bakü, 1992, s. 29

14.Laparoskopik kolesistektomi. İlk deneyim. Azerbaycan Tıp Üniversitesi 1993 yılı bilimsel kongresi, Bakü, s. 22.

15.Laparoskopik kolesistektomi olgularımızda laparotomiye konversiyon. II. Ulusal Endoskopik – laparoskopik Cerrahi Kogresi. 14-16 Eylül 1995. İstanbul. s.5

16.Laparoskopik Disposable plastik trocarların reusable kulanımı IV Ulusal Gastro-Enteroloji Kongresi Eylül 1995. İzmir, s. 26.

17.Postsplenektomik sendromun tedavisi, Ulusal Cerrahi Kongresi, 15-19 Mıs 1996, Antalya s.30

18.Laparoskopik kolesistektomide konversiyon nedenleri, Ulusal Cerrahi Kongresi, 15-19 Mayıs 1996, Antalya.

19.“Zor” Laparoskopik kolesistektomilerin özellikleri Tıpda Dıagnostik ve Terapotik Endoskopi. 22-26 Mayıs 1996, Antalya/Kemer.

20.Karaciğer rezeksiyonlarında ultrason disektörünü yeri Antalya XIII ulusal Gastroenterostoji kogresi bildiri. s.44

21.Xantrogranülomatöz kolesistit. Antalya 1996-XIII ulusal Gastroenteroloji kongresi; Bildiri. s.356

22.Dieulafoy lezyonu. Antalya 1996-XIII Ulusal Gastroenteroloi kongresi; Bildiri, s. 19

23.Laparoskopik kolesistektomide gözden kaçan malign tümörler Antalya 1996-XIII Ulusal Gastroenteroloji kongresi; Bildiri s.73

24.Diagnostik Laporoskopi Cerrahide Yeniden Popülerize mi Oluyor? Ulusal Cerrahi Dergisi, 1997, Vol. 13. Sayı 3, s.201-206.

 

 

DERS  NOTLARI

 

 1. “Genel Cerrahi”

 

PATENTLER

 1. Uzun kemiklerde kronik osteomiyelitin tedavi yöntemi. Buluş belgesi N.:1419679. SSCB Bakanlar Kurulu Devlet Keşifler ve Buluşlar Komitesi Bülteni N:32, Moskova, 30.08.1998.
 2. Postop inflamatuvar komplikasyonların tanı yöntemi. Buluş belgesi N.; 1490649. SSCB Bakanlar Kurulu Devlet Keşifleri ve Buluşlar Komitesi Bülteni N:24, Moskova, 30.06.1989.
 3. Pürülan inflamatuvar postop komplikasyonların ürotropin kullanılması ile erken tanı yöntemi. Buluş belgesi verilmesine olanaklı karar : Moskova, 18.01.1998.
 4. Deneysel karaciğer absesi oluşturma metodu, Azerbaycan Devlet Patent Komitesi,

       Bakü, 27 Mart 1996.     

 

 

ÖDÜL:

            1.Deneysel Obstrüktif Sarılıkta Makrofaj Koloni Uyarılmasının İmmun Yanıt Üzerinde  Etkisi. XIV. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, İstanbul, 12-16 Eylül 1998). (Çağlıkülekçi M., Beşirov E., Akoğlu M. , Demirbağ A

 


Oluşturulma11 Nisan 2016 15:48
Düzenlenme 14 Haziran 2019 15:11
Görüntülenme865