İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
Erdoğan DADAŞ
Doktor Öğretim Üyesi

Birim

  • Tıp Fakültesi
  • Cerrahi Tıp Bilimleri

 

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı: Erdoğan Dadaş

Doğum Tarihi: 02.04.1967

Öğrenim Durumu:Üniversite mezunu

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

 

 

 

Y. Lisans

Tıp Fakültesi

Atatürk Üniversitesi

1993

Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

Göğüs Cerrahisi

Siyami Ersek Göğüs Kalp ve damar cerrahi hastanesi

2002

Doc. / Prof.

 

 

 

Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışmanları:

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte)  ve  Danışmanları: Tetrasikin oplörodezis ile VATS talk plörodezisin karşılaştırılması.

Doç.Dr. Tamer Okay

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Göğüs cerrahi uzmanı

Giresun Devlet Hastanesi

2002-2004

Göğüs cerrahi uzmanı

Bolu Devlet Hastanesi

2004-2006

Göğüs cerrahi uzmanı

Malatya Devlet Hastanesi

2006-2010

Göğüs cerrahi gözlemci uzman

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahi ABD

2010-2011

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri  :Yok

Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları :Yok

Projelerde Yaptığı Görevler :Yok

İdari Görevler : Yok

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler : Göğüs Cerrahi Derneği

Türk Tabipler Birliği

 

Ödüller : Yok

Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler (Açılmışsa, yazdöneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir):

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

19xx-xxxx

Güz

 

 

 

 

 

 

 

 

İlkbahar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20xx-xxxx

Güz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İlkbahar

 

 

 

 

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. Surgical Treatment of Bronchiectasis: Clinic Charachteristics and Long-term Outcomes. Turk Gogus Kalp Dama 20014;22(3):583-88. (Original article- First author)

A2. Surgical treatment of bronchial carcinoid tumors:11-years experience. Turk Gogus Kalp Dama 20014;22(4);595-99.(Original article- First author)

A3. Early Diagnosis and Treatment of Traumatic Diaphragmatic Injuries. Surgical Science, 2014, 5, 57-59. (Original article. Thirthy author)

A4. Video-assisted thoracoscopic pleurectomy in spontaneous pneumothorax surgery.Turk Thorac J 2015; 16: 22-7. (Original article- first author).

A5. functional HOTAIR rs12826786 C>T polymorphism is associated with breast cancer susceptibility and poor clinicopathological characteristics in a Turkish population: a hospital-based case–control study.Tumor Biol. DOI 10.1007/s13277-015-4430-y (Original article- Thirthy author)

 

A6. Polymorphisms in human telomerase reverse transcriptase (hTERT) gene

and susceptibility to gastric cancer in a Turkish population:Hospital-based casecontrol study. Gene 585 (2016) 84–92( Original article- Seventhy author)

A7. Isolated Renal Hydatic Cyst; From  an unusual course to diagnosis.Int Urol Nephrol. 2007;39(1):19-21(case report- 6th author)

A8. Reversal of ergotamine-induced vasospasm following methylprednisolone. Clin Toxicol (Phila). 2008 Dec;46(10):1074-6.(case report- thirthy author)

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1. Yok

B2. Yok

C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :

C1. yok

C2. yok

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1. Perikardiyal efüzyonlarda klinik, radyolojik ve patolojik özellikler, cerrahi yaklaşımlar. Türkiye Klinikleri Arch Lung. 20014;15(2);54-8 (Türkçe orijinal makale- birinci yazar)

D2. Fast and Effective Diagnosis inSolitary Pulmonary Nodules: Video Assisted Thoracic Surgery. Turkiye Klinikleri Arch Lung 2015;16(1):8-14 (İngilizce original makale- birinci yazar)

 

D3. Otozomal resesif olarak aktarılan ailesel primer spontan pnömotoraks: Sık akraba evlilikleri yapmış geniş bir aile. Turkiye Klinikleri Arch Lung dergisinde yayına kabul edildi (İngilizce original makale- birinci yazar).

D4.Tüp torakostomi Tetrasiklin plörodezis ile VATS talk plörodezisin karşılaştırılması.Heybeliada tıp bülteni 2002;8(3):38-42.(Türkçe orijinal makale- birinci yazar)

D5. Bilateral elastofibroma dorsi olgusu. Dicle Tıp Dergisi. 2014;41(2):398-400. (Türkçe olgu sunumu- birinci yazar)

D6. Hemoptizi ile başvuran bir plevral soliter fibröz tümör olgusu. Dicle Tıp Dergisi. 2013;40(1);146-49.(Türkçe olgu sunumu –birinci yazar)

D7. A case of tracheal Bronchus: Turkiye Klinikleri Arch Lung 2015;16(1):15-7 ( İngilizce olgu sunumu- birinci yazar)

D8. A case of tracheal cutting due to stab wound injury. Türk Göğüs Kalp Damar Cer Derg 2007;15(3):253-55.(Türkçe olgu sunumu- birinci yazar)

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. A castleman disease in chest Wall: a case report(poster)-İstanbul 2001 İnt. Lung cancer and Bronchoscopy Symposium

E2. Endobronchial lipoma which caused total atelectesis and removed via bronchotomy: A case report(poster)- İstanbul 2001 İnt. Lung cancer and Bronchoscopy Symposium

E3. Sternoplasty with separate bilateral inframamarian skin incision in the correction of pectus excavatum(verbal declaration)- Antalya 2000 Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi ortak kongresi(sözel sunum)

E4. Talk ve tetrasiklinb plörodezisin karşılaştırılması- Antalya 2000 Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi ortak kongresi(sözel sunum)

E5. Isolated saccular aneurysma of the iliac artery (verbal declaration)- Kapadokya 2004 Kalp damar cerrahi kongresi(sözel sunum)

E6.  Aneurym of periferic arteries (verbal declaration). )- Kapadokya 2004 Kalp damar cerrahi kongresi(sözel sunum)

E7. Kaburga kırıklarında cerrahi stabilizasyon gereklimidir. Prospektif çalışma. 8. ulusal göğüs cerrahi kongersi-2015 (poster)

E8. Tanısız eksudatif plörezilerde VATS uygulamaları. 8. ulusal göğüs cerrahi kongersi-2015(poster)

 

 


Oluşturulma12 Nisan 2016 13:41
Görüntülenme770