İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
Erkan PERKTAŞ
Öğretim Görevlisi (Doktor)

Birim

 • Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
 • Yönetim ve Organizasyon

İletişim

Akademik Çalışmalar

Bildiri (Uluslararası)

 • A FINANCING TECHNIQUE IN SUPPORTING THE YOUNG ENTREPRENEURS: ANGEL INVESTORS
  02-05-2013
  ATCOSS (III. THE ARAB TURKISH CONGRESS OF SOCIAL SCIENCES)
 • Bölgesel Kalkınmada Meslek Yüksekokullarının Rolü : Akkuş Meslek Yüksekokulu Örneği
  21-05-2015
  "Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu" UMYOS- Yalova Üniversitesi
 • Küreselleşme Çerçevesinde Rekabette Üstünlük Sağlamak İçin İşletmelerde Bilgi Yönetimi ve Uygulamaları
  16-09-2015
  SSHIF – Social Sciences and Humanities in Focus Varşova/POLONYA
 • İŞLETME PERFORMANSININ ÖLÇÜMÜNDE DENGELİ ÖLÇÜM KARTI TEKNİĞİ
  05-05-2016
  2. ULUSLARARASI ÇİN'DEN ADRİYATİK'E SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ-2016 Payas/ HATAY
 • Adıyaman Üniversitesi, Besni Meslek Yüksekokulu, Bilgi Yönetimi Programı Öğrencilerinin, Programı Tercih Etme Sebepleri Üzerine Bir Araştırma
  18-05-2016
  UMYOS 2016 Prizren KOSOVA
 • Üniversite Yaşamının Öğrencilerin Kişisel Gelişimleri Üzerindeki Etkilerinin Odak Gurup Görüşmesi Yoluyla İncelenmesi: Besni Meslek Yüksekokulu Örneği
  18-05-2016
  UMYOS 2016 Prizren KOSOVA
 • KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELERDE (KOBİ) BİLGİ YÖNETİMİ VE UYGUMALA DÜZEYLERİ: ADIYAMAN İLİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÖRNEĞİ
  06-04-2017
  ICOESS "International Congress Of Eurasian Social Sciences’a (Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Kongresi)"
 • Yüksek Öğretim Kurumları Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Programı’nın, Öğrencilerin Ekonomik Hayatına Katkısı: Adıyaman Üniversitesi Örneği
  18-05-2017
  VI. Uluslararası Meslek Yüksek Okulları Sempozyumu (UMYOS 2017)
 • KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE İŞLETMELER AÇISINDAN BİLGİ YÖNETİMİNİN ARTAN ÖNEMİ
  28-10-2017
  III. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu (Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi)
 • BİLGİ YÖNETİMİ ÖZELİNDE ENTELEKTÜEL SERMAYENİN ARTAN ÖNEMİ
  28-10-2017
  III. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu (Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi)
 • ÖRGÜTLERDE BİLGİ YÖNETİMİ SÜRECİNDE KULLANILAN BİLGİ YÖNETİMİ ARAÇLARI (TEKNOLOJİLERİ) VE ÖNEMİ
  09-03-2018
  I. ULUSLARARASI İKSAD SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ (İKSAD/MARDİN)
 • TÜRKİYE’DE KOBİ’LERE DESTEK SAĞLAYAN KURUM VE KURULUŞLAR
  09-03-2018
  I. ULUSLARARASI İKSAD SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ (İKSAD/MARDİN)
 • TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ VE YENİLİK İLİŞKİSİ
  07-04-2018
  Al- Farabi 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi/ GAZİANTEP
 • HASTANELERDE STOK YÖNETİMİ POLİTİKALARI
  07-04-2018
  Al- Farabi 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi/ GAZİANTEP
 • BİLGİ YÖNETİMİ UYGULAMALARININ, İŞLETMELERİN REKABET ÜSTÜNLÜĞÜNE ETKİSİ: MALATYA ÖRNEĞİ
  06-05-2018
  1. Uluslararası GAP İşletme Bilimleri ve Ekonomi Kongresi (Şanlıurfa)

Doktora Tezi

 • KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELERDE REKABET ÜSTÜNLÜĞÜ SAĞLAMAK AÇISINDAN BİLGİ YÖNETİMİ VE UYGULAMALARI: MALATYA İLİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÖRNEĞİ
  10-04-2017
  Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sosyal Bilim Enstitüsü İşletme ABD

Kitap

 • "Küreselleşme ve Bilgi Yönetimi", Fırsat ve Tehditlerle Küreselleşme Olgusu (Edt. Mustafa Talas, S. Salih Bildirici), Kitap Bölümü
  01-04-2016
  Edge Akademi
 • Sosyal ve Beşeri Bilimlere Küresel Yaklaşımlar, Bölüm Adı:Küreselleşme Çerçevesinde Rekabette Üstünlük Sağlamak İçin İşletmelerde Bilgi Yönetimi ve Uygulamaları
  01-11-2016
  Detay Yayıncılık

Kongre/Sempozyum

Makale

Makale (Uluslararası)

 • BÖLGESEL KALKINMA ÖZELİNDE GİRİŞİMCİLİĞİN EKONOMİK KALKINMA SÜRECİNDEKİ ROLÜ
  22-12-2014
  ASOSJOURNAL
 • GİRİŞİMCİLİK VE GİRİŞİMİN FİNANSMANINDA MELEK YATIRIMCI VE UYGULAMA ALANLARI
 • BİLGİ YÖNETİMİ UYGULAMA DÜZEYLERİNİN KOBİ’LERİN REKABET ÜSTÜNLÜĞÜNE ETKİSİ: MALATYA İLİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÖRNEĞİ
 • KOBİ’LERDE STRATEJİK BİLGİ YÖNETİMİ
  15-12-2017
  The Journal of Social Science (SOBİDER)
 • ÖRGÜTLERDE BİLGİ YÖNETİMİ SÜRECİNDE KULLANILAN BİLGİ TEKNOLOJİSİ ARAÇLARI VE ÖNEMİ (INFORMATION TECHNOLOGY TOOLS AND THEIR IMPORTANCE USED IN THE KONWLEDGE MANAGEMENT)
  28-02-2019
  International SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL
 • BİLGİ YÖNETİMİ ÖZELİNDE ENTELEKTÜEL SERMAYENİN ARTAN ÖNEMİ (INCREASED IMPORTANCE OF INTELLECTUAL CAPITAL IN FRAMEWORK OF KNOWLEDGE MANAGEMENT)
  27-05-2019
  The Journal Of Academic Social Science (ASOS Journal) ISSN: 2148-2489 YIL: 7 / SAYI: 92

Yüksek Lisans Tezi

 • Motivasyon ve Verimlilik İlişkisi
  29-01-2009
  Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme ABD
Oluşturulma13 Aralık 2012 13:02
Düzenlenme 27 Mayıs 2019 08:51
Görüntülenme584