İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
Ertan YOLOĞLU
Doktor Öğretim Üyesi

Birim

 • Eğitim Fakültesi
 • İlköğretim Bölümü

İletişim

Akademik Çalışmalar

Bildiri

 • Bir Kayısı Bahçesinde Pestisit Uygulamasının Toprak Solucanlarına (Lumbricus Terrestris) Etkisi, XVIII. Ulusal Biyoloji Kongresi, 26-30 Haziran 2006, Adnan Menderes Üniversitesi, Kuşadası/AYDIN. (Poster sunumu).
  [Hatalı Tarih]
 • Pestisit Uygulamasına Bağlı Olarak Toprak Solucanlarında (Lumbricus Sp.) Etoksiresorufin-O-Deetilaz Aktivitesi Değişimi, VII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, 10-13 Eylül 2007, İnönü Üniversitesi, MALATYA (Poster Sunumu)
  [Hatalı Tarih]
 • Xenopus laevis iribaşlarında bazı metallerin çeşitli biyokimyasal belirteçler üzerine etkileri, X. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, 4-7 Ekim 2011, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, ÇANAKKALE (Sözlü Sunum)
  [Hatalı Tarih]
 • Bazı metallerin Xenopus laevis iribaşlarında biyokimyasal belirteçler üzerine etkileri, 21. Ulusal (Uluslararası Katılımlı) Biyoloji Kongresi, 3-7 Eylül 2012, Ege Üniversitesi, İZMİR (Poster Sunum)
  [Hatalı Tarih]
 • Effects of metal exposures on metallothionein level in Xenopus laevis tadpoles, 8. Uluslararası Katılımlı Türk Toksikoloji Derneği Kongresi, 15-18 Kasım 2012, ANTEDON OTEL, KEMER / ANTALYA (Poster Sunum)
  [Hatalı Tarih]
 • Çeşitli Metal Kombinasyonlarının Xenopus laevis İribaşlarına Akut Etkileri, 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2014, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi.
  [Hatalı Tarih]
 • Üç Amfibi Türünün Larval Gelişimi Üzerine Metidathion, Glyphosate Pestisitlerinin Tekli ve Kombine Etkilerinin Değerlendirilmesi, 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2014, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi.
  [Hatalı Tarih]
 • Atatürk Baraj Gölü’ndeki Metal Kirliliğinin Midyelerde Çeşitli Biyokimyasal Belirteçler Üzerine Etkileri, 23. Ulusal Biyoloji Kongresi, 05-09 Eylül 2016, Gaziantep Üniversitesi. (Sözlü Sunum)
  08-09-2016
  Gaziantep Üniversitesi
 • ATATÜRK BARAJ GÖLÜ SU, SEDİMENT VE MİDYELERİNDE METAL BİRİKİMİNİN İZLENMESİ, 23. Ulusal Biyoloji Kongresi, 05-09 Eylül 2016, Gaziantep Üniversitesi. (Sözlü Sunum)
  08-09-2016
  Gaziantep Üniversitesi

Bildiri (Uluslararası)

 • Protection by Geraniol of Lead-Acetate Induced Oxidative Stress on Rat Liver Biochemical Parameters
  18-04-2017
  2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES IN NATURAL AND APPLIED SCIENCES, ANTALYA, TURKEY (Poster Presentation)
 • Effects of Metal Pollution on Metallothionein Level of Mussels in Atatürk Dam Lake
  12-05-2017
  ECOLOGY 2017- INTERNATIONAL SYMPOSIUM, Erciyes University, Turkey (Oral Presentation)
 • Effect of Geraniol on Liver Metallothionein Level in Lead Acetate Administered Rats
  26-04-2018
  1st International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences. April 26-27, 2018 - Crowne Plaza / Ankara. (Oral Presentation)
 • Öğretmen Adaylarının Genetik ve Olasılık Konularındaki Başarıları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi
  11-05-2018
  9th International Congress on New Trends in Education, 10 - 12 May 2018, Porto Bello Hotel, Antalya- Turkey (Oral Presentation)
 • Evaluation of Awareness Level of Science Teacher Candidates Related to Environmental Health and Protection,8th World Conference on Educational Sciences, 04-06 February 2016, Madrid, Spain, (Oral Presentation)
  [Hatalı Tarih]
  Madrid/İSPANYA
 • A Study of Science Teachers’ Environmental Consciousness and Sensitivity Related to Their Learning Attitudes,6th World Conferrence on Educational Sciences, 6-9 February 2014,Grand Hotel Excelsior, MALTA (Oral Presentation)
  [Hatalı Tarih]

Çalıştay

 • Eğitimcilerin Eğitimi Çalıştayı, 25 Ocak–3 Şubat 2008, Adıyaman Üniversitesi, ADIYAMAN (Görevli).
  [Hatalı Tarih]
 • Eğitimcilerin Eğitimi Çalıştayı, 16-24 Haziran 2008, Adıyaman Üniversitesi, BATMAN (Görevli).
  [Hatalı Tarih]

Doktora Tezi

 • “Kadmiyum, Kurşun, Bakır ve Kombinasyonlarının Xenopus laevis İribaşlarında Bazı Biyobelirteçler Üzerine Etkileri” İnönü Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, MALATYA- Aralık 2012
  [Hatalı Tarih]

Kitap

 • Genetik ve Biyoteknoloji
  02-01-2017
  Lisans Yayıncılık, İSTANBUL

Kongre/Sempozyum

 • XVI. Ulusal Biyoloji Kongresi, 3-7 Eylül 2002, İnönü Üniversitesi, MALATYA (Görevli).
  [Hatalı Tarih]
 • Biyoloji Eğitiminde Evrim Sempozyumu, 3-4 Mayıs 2007, İnönü Üniversitesi, MALATYA (Görevli)
  [Hatalı Tarih]

Makale (Uluslararası)

 • Yoloğlu, E., Özmen, M. 2013. EFFECTS OF METHYL PARATHION AND COPPER OXYCHLORIDE APPLICATION ON EARTHWORMS (LUMBRICUS TERRESTRIS) IN AN APRICOT ORCHARD. Fresenius Environmental Bulletin Vol:22, No:12, p: 3442-3447
  15-09-2013
  Fresenius Environmental Bulletin Vol:22, No:12, p: 3442-3447
 • Yoloğlu, E. 2015. Toprak Solucanları Üzerine Tebukonazol ve Thiramın Toksik Etkilerinin Alan Çalışması ile Değerlendirilmesi. Adıyaman Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 5 (1): 24-35
  01-06-2015
  Adıyaman Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi,5 (1): 24-35
 • Yoloğlu, E., Özmen, M. 2015. Low concentrations of metal mixture exposures have adverse effects on selected biomarkers of Xenopus laevis tadpoles. Aquatic Toxicology, 168:19-27.
  18-09-2015
  Aquatic Toxicology, 10.1016/j.aquatox.2015.09.006
 • Güngördü, A., Uçkun, M., Yoloğlu, E. 2016. Integrated assessment of biochemical markers in premetamorphic tadpoles of three amphibian species exposed to glyphosate- and methidathion-based pesticides in single and combination forms. Chemosphere, 144:2024–2035.
  01-02-2016
  Chemosphere, 10.1016/j.chemosphere.2015.10.125
 • Sahin, Z., Ozkaya, A., Cuce, G., Uckun, M., Yologlu, E. (2017) Investigation of the effect of naringenin on oxidative stress-related alterations in testis of hydrogen peroxide administered rats, Journal of Biochemical and Molecular Toxicology, DOI:10.1002/jbt.21928
  20-03-2017
  Journal of Biochemical and Molecular Toxicology
 • Uçkun, A., A., Yoloğlu, Uçkun, M. 2017. Seasonal Monitoring of Metals in Water, Sediment and Mussel (Unio mancus) from Atatürk Dam Lake (Euphrates River), Van Vet J, 28 (2): 75-83.
  09-05-2017
  Van Veterinary Journal
 • Ozkaya, A., Sahin, Z., Kuzu, M., Saglam, Y. S., Ozkaraca, M., Uckun, M., Yologlu, E., Comakli, V., Demirdag, R., Yologlu, S. (2017) Role of geraniol against lead acetate-mediated hepatic damage and their interaction with liver carboxylesterase activity in rats, Archives of Physiology and Biochemistry, DOI: 10.1080/13813455.2017.1364772
  17-08-2017
  Archives of Physiology and Biochemistry, DOI: 10.1080/13813455.2017.1364772
 • Yoloğlu, E., Uçkun, M., Alkan-Uçkun, A. (2018), Metal accumulation and biochemical variations in the freshwater mussels (Unio mancus) collected from Atatürk Dam Lake, Turkey. Biochemical Systematics and Ecology, 79, 60–68.
  29-05-2018
  Biochemical Systematics and Ecology

Ödül

 • Tübitak Yayın Teşvik Ödülü
  24-02-2014
  Tübitak
 • Tübitak Yayın Teşvik Ödülü
  18-12-2015
  Tübitak

Yüksek Lisans Tezi

 • “Bir Kayısı Bahçesinde Mevsimsel Düzenli Pestisit Uygulamasının Toprak Solucanlarına “Lumbricus sp.” Etkisinin İzlenmesi “ İnönü Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, MALATYA- Temmuz 2006
  [Hatalı Tarih]
Oluşturulma19 Mart 2013 15:31
Düzenlenme 29 Mayıs 2018 15:29
Görüntülenme181