İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
Fatih Mehmet UĞURLU
Araştırma Görevlisi (Doktor)

Birim

 • Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

İletişim

Akademik Çalışmalar

Bildiri

 • Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin Bilgi İletişim Teknolojilerinden Yararlanma Düzeylerinin Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisi
  10-05-2010
  7. Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Kongresi, VAN

Bildiri (Uluslararası)

 • Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Eleştirel Okuma Becerisine İlişkin Öz Yeterlik Algısının İncelenmesi
  [Hatalı Tarih]
  2. Uluslararası Beden Eğitimi ve Sporda Sosyal Alanlar Kongresi, ANKARA
 • Obesity Frequency of the University Student and Analyzing the Level of Physical Activity
  19-12-2013
  55. ICHPER.SD Dünya Kongresi ve Sergisi
 • Futbol Branşında Sporcuların Başarı Motivasyon Düzeylerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi.
  24-05-2014
  3. Uluslararası Bilim Kültür ve Spor Kongresi Saraybosna-Bosna hersek
 • Yüzücülerde Farklı Yüklenmeli Yüzme Performanslarının Apelin ve Hematolojik Parametreler Üzerine Etkileri.
  24-05-2014
  3. Uluslararası Bilim Kültür ve Spor Kongresi Saraybosna-Bosna hersek
 • Basketbol Branşında Sporcuların Antrenör İletişim Düzeylerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi.
  24-05-2014
  3. Uluslararası Bilim Kültür ve Spor Kongresi Saraybosna-Bosna hersek
 • Futbol Hakemlerinin Depresyon, Kaygı ve Stres Düzeylerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi
  22-05-2015
  OHRID/MAKEDONYA
 • Aday Futbol Hakemlerinin Empatik Eğilim Düzeylerinin İncelenmesi
  22-05-2015
  Ohrid/MAKEDONYA
 • Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencileri İle Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının Karşılaştırılması
  10-09-2015
  Uluslararası Spor Bilimleri Araştırma Kongresi,Çanakkale Turkey

Doktora Tezi

 • Türkiye’de Beden Eğitimi Derslerinin Tek Cinsiyetli ve Karma Olması Durumuna İlişkin Paydaş Algıları(Öğrenciler, Beden Eğitimi Öğretmenleri, Veliler ve Üniversite Öğretim Elemanları)
  08-09-2015
  Kırıkkale Üniversitesi

Makale

 • Futbol Branşında Sporcuların Başarı Motivasyon Düzeylerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi.
  15-07-2014
  International Journal of Science Culture and Sport (Int JSCS)
 • BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN İLETİŞİM BECERİLERİ ile PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
  15-05-2015
 • Exammination of University Students Participation Motivation in Sports
  [Hatalı Tarih]
  international Journal of Sport Studies
 • Futbol Hakemlerinin Duygusal Zeka ve İletişim Beceri Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  18-09-2015
  İnternational Journal of Sport, Exercise & Training Sciences
 • Spor Yapan ve Spor Yapmayan Üniversite Öğrencilerinin Duygusal Zeka ve Mutluluk Düzeylerinin Karşılaştırılması
  15-10-2015
 • Beslenme Dersi Alan Üniversite Öğrencilerinin BESYO Bölüm Bazında Beslenme Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi.
  15-12-2015
  Asos Journal Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi

Yüksek Lisans Tezi

 • Üniversitesi Öğrencilerinin Sportif Faaliyetlere Katılım Düzeyi İle Sosyal Uyum ve İletişim Becerilerinin İncelenmesi
  10-01-2010
  Gaziantep Üniversitesi
Oluşturulma08 Mayıs 2013 15:24
Görüntülenme42