İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
Firdevs ERDEMİR
Profesör Doktor

Birim

 • Sağlık Yüksekokulu
 • Ebelik

İletişim

Akademik Çalışmalar

Bildiri

 • Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Öğrencilerinin Hasta Bakımında Bütünleyici, Destekleyici ve Eğitici Hemşirelik Rollerini Kullanma Durumları. 2. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Kongre Kitabı, 452-460, İzmir, 1990.
  [Hatalı Tarih]
  2. Ulusal Hemşirelik Kongresi, İzmir
 • Emzirmeyi Erken (6.aydan önce) Sonlandırma Nedenleri. 2. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 2. Ulusal Hemşirelik Kongresi, İzmir, 1990.
  [Hatalı Tarih]
  2. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 2. Ulusal Hemşirelik Kongresi, İzmir
 • C.Ü Hastanesine Bronkopnomoni Tanısı ile Yatmış Çocukların Annelerinin Bronkopnomoniye İlişkin Bilgileri. 2. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 2. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Kongre Kitabı, 609-615, İzmir, 1990.
  [Hatalı Tarih]
  2. Ulusal Hemşirelik Kongresi, İzmir
 • Farklı Sosyo-Ekonomik Düzey Koşullardaki İlkokul Çocuklarında Enterobiasis Vermicularis Görülüş Özelliklerinin Karşılaştırılması. 7. Ulusal Parazitoloji Kongresi, Girne-Kıbrıs, 1991.
  [Hatalı Tarih]
  7. Ulusal Parazitoloji Kongresi, Girne-Kıbrıs
 • Ebelerin Kalıtsal Hastalıklı (Fenilketonürili) Çocuğu Olan Ailelere Yaklaşımları ve Genetik Danışmanlıkta Rol Dağılımına İlişkin Görüşleri. 3. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Kongre Kitabı, 361-366, Sivas, 1992.
  [Hatalı Tarih]
  3. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Sivas
 • Fenilketonürili Çocuğun Metabolik Kontrolünü Sağlamayı Etkileyen Etmenler, 3. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Sivas, 1992.
  [Hatalı Tarih]
  3. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Sivas
 • Fenilketonürili Çocuğu Olan Ailelerin Çocuğun Tedavisine Devam Etmelerini Etkileyen Etmenlerin Belirlenmesi. 3. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Sivas, 1992.
  [Hatalı Tarih]
  3. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Sivas
 • Tüp Bebek: Etik Sorunları ve Hemşirelik”. I. Ulusal Ana ve Çocuk Sağlığı Hemşireliği Sempozyumu, İstanbul, 1992.
  [Hatalı Tarih]
  I. Ulusal Ana ve Çocuk Sağlığı Hemşireliği Sempozyumu, İstanbul
 • Annelerin Çocuk Diş Sağlığına İlişkin Bilgi ve Uygulamaları”. I. Ulusal Ana ve Çocuk Sağlığı Hemşireliği Sempozyumu, İstanbul, 1992.
  [Hatalı Tarih]
  I. Ulusal Ana ve Çocuk Sağlığı Hemşireliği Sempozyumu, İstanbul,
 • Enterobiyazisli Çocuğu Olan Ailelerin Hemşirelik Bakım Gereksinimlerinin Belirlenmesi. 3. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Sivas, 1992
  [Hatalı Tarih]
  3. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Sivas
 • Yaşlılığa ve Yaşlıya Karşı Tutumunuz Nedir? IV. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu. Ankara, 1995.
  [Hatalı Tarih]
  IV. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu. Ankara
 • Araştırma Teorik ve Pratiği Birbirine Yaklaştırıyor mu, Uzaklaştırıyor mu? Hemşire Akademisyenlerin Rolü Konusunda Görüşler. Hemşirelikte Araştırma Sempozyumu. İstanbul, 1996.
  [Hatalı Tarih]
  Hemşirelikte Araştırma Sempozyumu. İstanbul
 • “ALL’li Çocuğun Ailesi: ABC-X Modelinde İncelenen Bir Olgu”. I. Ulusal Pediatrik Hematoloji-Onkoloji Hemşireliği Kongresi, İstanbul, 1997.
  [Hatalı Tarih]
  I. Ulusal Pediatrik Hematoloji-Onkoloji Hemşireliği Kongresi, İstanbul
 • Öğretim Elemanlarının Klinik Öğretimde Etkinliklerinin Değerlendirilmesi. IV. Hemşirelik Eğitim Sempozyumu. Kıbrıs, Magosa, 1997.
  [Hatalı Tarih]
  IV. Hemşirelik Eğitim Sempozyumu. Kıbrıs, Magosa
 • Hemşirelik Yüksekokulu I. Sınıf Öğrencilerinin Hemşirelik Yüksekokulu’nu Tercih Etme, Okula Başlamaya Karar Verme Özellikleri ve Okula Devam Etmede Etkili Faktörler”. IV Hemşirelik Eğitim Sempozyumu, Kıbrıs, Magosa, 1997.
  [Hatalı Tarih]
  IV Hemşirelik Eğitim Sempozyumu, Kıbrıs, Magosa
 • Teknoloji ve Ana-baba Sıcaklığı Sinerjik Bir Etki Yaratabilir mi? Kanguru Bakımı” XIII. Milli Pediatri Kongresi. Kayseri, 1998.
  [Hatalı Tarih]
  XIII. Milli Pediatri Kongresi. Kayseri
 • Açık Kalp Ameliyatı Olmuş Bireylerin Ameliyat Olma Kararını Verme Özellikleri: Retrospektif Bir Çalışma. 5. Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi. Antalya, 1998.
  [Hatalı Tarih]
  5. Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi. Antalya
 • Altun, E., ve Erdemir, F. “Yenidoğan Ünitesinde Yatan Bebek Annelerinin Hemşirelik Bakım Gereksinimleri”. X. Ulusal Neonatoloji Kongresi. Antalya, 2000
  [Hatalı Tarih]
  X. Ulusal Neonatoloji Kongresi. Antalya
 • “Başkent Üniversitesi Rehabilitasyon Merkezlerinde Yatan Yaşlı (65 Yaş ve üstü) Bireylerin Profili”. 2. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi. Antalya, 20-24 Eylül 2000
  24-09-2000
  2. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi. Antalya
 • . “Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesinden Taburcu Olan Erişkin Hastaların Taburculuk Aşamasında Fonksiyonel Durumları”. 2. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi. Antalya, 2000.
  24-09-2000
  2. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi. Antalya
 • Öğretim Elemanlarının Klinik Öğretim Davranışlarının Etkinliğinin Öğrenciler Tarafından Değerlendirilmesi: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması.” I. Uluslar arası & V. Ulusal Hemşirelik Eğitimi Kongresi, Kapadokya, 2001
  [Hatalı Tarih]
  I. Uluslar arası & V. Ulusal Hemşirelik Eğitimi Kongresi, Kapadokya
 • Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Dersinin İçerik Yönünden İrdelenmesi ve Değerlendirilmesi: Çok Aşamalı Bir Çalışma.” I. Uluslar arası & V. Ulusal Hemşirelik Eğitimi Kongresi, Kapadokya, 2001
  [Hatalı Tarih]
  I. Uluslar arası & V. Ulusal Hemşirelik Eğitimi Kongresi, Kapadokya
 • Hemşirelikte Etik Öğretimi : Bir Deneyim Paylaşımı, II. Ulusal Tıbbi Etik Kongresi, Kapadokya, 2001.
  [Hatalı Tarih]
  II. Ulusal Tıbbi Etik Kongresi, Kapadokya
 • Hemşirelikte Etik Programına Katılan Hemşirelerin Karşılaşmış Oldukları Etik İkilem Örneklerinin Çözümlemesi, II. Ulusal Tıbbi Etik Kongresi, Kapadokya, 2001.
  [Hatalı Tarih]
  II. Ulusal Tıbbi Etik Kongresi, Kapadokya
 • Hemşirelerde Mesleki Değerler”, II. Ulusal Tıbbi Etik Kongresi, Kapadokya, 2001.
  [Hatalı Tarih]
  . Ulusal Tıbbi Etik Kongresi, Kapadokya
 • Erdemir, F., Geçgil E. “Kanguru Bakımının Klinik Kullanımı ve Kullanışlılığı Üzerine Çalışmalar” XI.Ulusal Neonatoloji Kongresi. Samsun, 2001.
  [Hatalı Tarih]
  XI.Ulusal Neonatoloji Kongresi. Samsun
 • Akkuş, D., Erdemir, F. “Kronik Psikiyatrik Hastalığı Olan Aile Üyesine Bakım Veren Primer Bakım Vericilerin Aldıkları Sosyal Destek Özellikleri”. 10. Anadolu Psikiyatri Günleri, Abant-Bolu, 2001.
  [Hatalı Tarih]
  10. Anadolu Psikiyatri Günleri, Abant-Bolu
 • Erdemir, F., Abbasoğlu, A. “The Opinions Of The Nurses About Primary Nursing In Relevence To İts Effectiveness On Patients, Nurses And Institution.” Ist international Nursing Management Conference, Pamukkale, October 22-24, 2001
  22-10-2001
  Ist international Nursing Management Conference, Pamukkale, Turkey
 • Yaşlılarda Ve Diğer Yaş Gruplarında Sağlığı Geliştirme Davranışları Ve Yaşam Kalitesi”, I. Ulusal Geriatri Kongresi, Türk Geriatri Vakfı, Antalya, 2002.
  [Hatalı Tarih]
  I. Ulusal Geriatri Kongresi, Türk Geriatri Vakfı, Antalya
 • Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Dersi Uygulamasındaki Deneyimlemelerin Pediatri Hemşireliğinin Çağdaş Rol ve İşlevlerine Uygunluğu, 2. Çocuk Hemşireliği Kongresi. Mersin, 2002.
  [Hatalı Tarih]
  2. Çocuk Hemşireliği Kongresi. Mersin, 2002.
 • Ventilatörden Ayırmaya Disfonksiyonel Tepki (DVWA): Bir Olgu Sunumu, 6. Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi. Mersin, 2002.
  [Hatalı Tarih]
  6. Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi. Mersin
 • Erdemir, F., Altun, E., Geçkil, E. “Nursing Students’ Self – assessments and Their Opinions About Using the Nursing Diagnosis in Clinical Practice at the End of the Related Course.” NANDA-NIC-NOC 2002 Conference: Developing, Linking and Integrating Nursing Language and Informatics. Chicago- Illinois, April 10-13, 2002
  10-04-2002
  NANDA-NIC-NOC 2002 Conference . Chicago- Illinois
 • Erdemir, F. “Utilization Of Nursing Diagnosis By Nursing Students During The Clinical Practice Of Pediatric Nursing Course At Cumhuriyet University School Of Nursing in Sıvas – Turkey” NANDA-NIC-NOC 2002 Conference: Developing, Linking and Integrating Nursing Language and Informatics. Chicago- Illinois, April 10-13, 2002
  10-04-2002
  NANDA-NIC-NOC 2002 Conference . Chicago- Illinois
 • Abbasoğlu, A., Hakverdioğlu, G, Erdemir, F. “Utilization of Nursing Diagnosis and Interventions by Nursing Students in Clinical Practice at Baskent University In Turkey” ACENDIO 2003 (4th European Conference of ACENDIO, Paris-France) - Making Nursing Visible, (Ed. N.Oud), 113-116, Verlag-Hans-Huber, Bern, 20-23 March 2003
  20-03-2003
  ACENDIO 2003 (4th European Conference of ACENDIO, Paris-France
 • Algıer, L. ve Erdemir, F, “How we integrated nursing classification systems in the curriculum at our nursing school at Baskent University in Turkey”, ACENDIO 2003 (4th European Conference of ACENDIO, Paris-France) - Making Nursing Visible, (Ed. N.Oud), 325, Verlag-Hans-Huber, Bern, 20-23 March 2003
  20-03-2003
  ACENDIO 2003 (4th European Conference of ACENDIO, Paris-France)
 • Erdemir, F., Hacıoğlu, F., Kalkan ,S, Uçku, V. “Identification of Nursing Diagnosis in a Neonatal Unit in Turkey”. ACENDIO 2003 (4th European Conference of ACENDIO, Paris-France) - Making Nursing Visible, (Ed. N.Oud), 279-283, Verlag-Hans-Huber, Bern, 20-23 March 2003
  20-03-2003
  ACENDIO 2003 (4th European Conference of ACENDIO, Paris-France
 • Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesinde TPN ve Enteral Beslenme Hemşirelik Girişimlerinin Uygulanma Durumu, Hemşirelik Sınıflama Sistemleri Sempozyumu Kitabı, Başkent Üniversitesi, 205-208, Ankara, 5-7 Haziran, 2003.
  05-06-2003
  Hemşirelik Sınıflama Sistemleri Sempozyumu Kitabı, Başkent Üniversitesi, Ankara
 • Standart Bir Bakım Planı Ve Protokolü Oluşturma Çalışması, Hemşirelik Sınıflama Sistemleri Sempozyumu, Başkent Üniversitesi, Ankara, 5-7 Haziran, 2003.
  06-06-2003
  Hemşirelik Sınıflama Sistemleri Sempozyumu, Başkent Üniversitesi, Ankara
 • Hemiplejili Hastalarda Disuse (Kullanmama) Sendromuunun Görülme Durumu, Hemşirelik Sınıflama Sistemleri Sempozyumu, Başkent Üniversitesi, Ankara, 5-7 Haziran, 2003.
  06-06-2003
  Hemşirelik Sınıflama Sistemleri Sempozyumu, Başkent Üniversitesi, Ankara
 • Doğum Sonrası Erken Dönemde İnefektif Emzirme, Hemşirelik Sınıflama Sistemleri Sempozyumu, Başkent Üniversitesi, Ankara, 5-7 Haziran, 2003.
  06-06-2003
  Hemşirelik Sınıflama Sistemleri Sempozyumu, Başkent Üniversitesi, Ankara
 • Diabetes Mellitus Tanısını İlk Kez Alan Çocukta Hemşirelik Tanıları, Hemşirelik Sınıflama Sistemleri Sempozyumu, Başkent Üniversitesi, Ankara, 5-7 Haziran, 2003.
  06-06-2003
  Hemşirelik Sınıflama Sistemleri Sempozyumu, Başkent Üniversitesi, Ankara
 • Hemşirelerin Hemodiyaliz Terapisi Girişimini Uygulama Durumları Ve Uygulayış Özellikleri, Hemşirelik Sınıflama Sistemleri Sempozyumu Kitabı, 219-228, Başkent Üniversitesi, Ankara, 5-7 Haziran, 2003.
  06-06-2003
  Hemşirelerin Hemodiyaliz Terapisi Girişimini Uygulama Durumları Ve Uygulayış Özellikleri”, Hemşirelik Sınıflama Sistemleri Sempozyumu , Başkent Üniversitesi, Ankara
 • Başkent Üniversitesi Ayaş Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Merkezinde Uygulanan Bakım Planlarının İrdelenmesi, Hemşirelik Sınıflama Sistemleri Sempozyumu,Başkent Üniversitesi, Ankara, 5-7 Haziran, 2003.
  06-06-2003
  Hemşirelik Sınıflama Sistemleri Sempozyumu,Başkent Üniversitesi, Ankara
 • Wilms Tümörlü Bir Çocuğun Bakımında Hemşirelik Tanı ve Girişimlerinin Kullanımı”, Hemşirelik Sınıflama Sistemleri Sempozyumu, Başkent Üniversitesi, 265-276, Ankara, 5-7 Haziran, 2003.
  06-06-2003
  Hemşirelik Sınıflama Sistemleri Sempozyumu, Başkent Üniversitesi , Ankara
 • Kalça Protezli Hastaların Bakımında Kullanımı Olası Hemşirelik Tanılarının ve Hemşirelik Girişimlerinin (İlgili Aktivitelerin) Anlaşılırlığının ve Uygulanabilirliğinin Değerlendirilmesi, Hemşirelik Sınıflama Sistemleri Sempozyumu, Başkent Üniversitesi, Ankara, 5-7 Haziran, 2003.
  07-06-2003
  Hemşirelik Sınıflama Sistemleri Sempozyumu, Başkent Üniversitesi, Ankara
 • Kontrol Listesi Kullanımının Hemşirelik Uygulamalarını Belgelemeye Etkisi”, Hemşirelik Sınıflama Sistemleri Sempozyumu, Başkent Üniversitesi, Ankara, 5-7 Haziran, 2003.
  07-06-2003
  Hemşirelik Sınıflama Sistemleri Sempozyumu, Başkent Üniversitesi, Ankara
 • Erdemir, F. “Nursing Information Systems and Computerized Documentation Through Standardized Nursing Language and Nursing Classification Systems.” II. International Nursing Management Conference: Change in the Fast Paced Health Care World. Antalya, Turkey, November 5-7 , 2003.
  05-11-2003
  II. International Nursing Management Conference . Antalya, Turkey,
 • Hakverdioğlu, G., Beder, A., Erdemir, F. “Utilization of Nursing Intervention Classification in Data Bases” II. International Nursing Management Conference: Change in the Fast Paced Health Care World. Antalya, Turkey, November 5-7 , 2003.
  05-11-2003
  II. International Nursing Management Conference, Antalya, Turkey
 • Yılmaz, E., Hanoğlu, Z., Beder, A., Erdemir, F.. “Utilization of Nursing Outcomes Classification (NOC) in Nursing Information Systems” II. International Nursing Management Conference: Change in the Fast Paced Health Care World. Antalya, Turkey, November 5-7 , 2003.
  05-11-2003
  II. International Nursing Management Conference . Antalya, Turkey
 • Erdemir, F., Pınar, G., “Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği Dersi Uygulamasındaki Deneyimlerin Çocuk Hemşireliğinin Çağdaş Rol Ve İşlevlerine Uygunluğu”, Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi,7 (2), 66-75 (2004).
  [Hatalı Tarih]
  Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi
 • Algıer, L. ve Erdemir, F., “Deliberating a nursing curriculum according to the European nursing education criteria, in Turkey”, Proc. The 5th International Conference of F.I.N.E. Working Together for European Nursing Education. How to Develop Skills/ Competencies, 14-16, Sibiu, 2004
  [Hatalı Tarih]
  The 5th International Conference of F.I.N.E.,Sibiu, Romania
 • Beder, A., Kutluay, G., Hacıoğlu, F., Erdemir F. “Utilization of the Total Parenteral Nutrition Nursing Intervention at Baskent University Ankara Hospital.” NANDA, NIC, NOC 2004 Conference: Working Together for Quality Nursing Care- Striving Toward Harmonization. p93, Chicago- Illinois, March 24-27, 2004
  24-03-2004
  NANDA, NIC, NOC 2004 Conference, Chicago- Illinois
 • Erdemir, F. Hakverdioğlu, G., Yılmaz, E., Beder, A. “Evaluation of Caregiver Role Strain in Family Members of Elderly Patients Who Were discharged from Hospital.” NANDA, NIC, NOC 2004 Conference: Working Together for Quality Nursing Care- Striving Toward Harmonization. p.100, Chicago- Illinois, March 24-27, 2004
  24-03-2004
  NANDA, NIC, NOC 2004 Conference, Chicago- Illinois
 • Hakverdioğlu, G., Erdemir, F., Beder, A. “Evaluating Nursing Diagnoses and Interventions That Could Be Used in the Care of Patients With Hip Prosthesis” NANDA, NIC, NOC 2004 Conference: Working Together for Quality Nursing Care- Striving Toward Harmonization. p.103, Chicago- Illinois, March 24-27, 2004
  24-03-2004
  NANDA, NIC, NOC 2004 Conference, Chicago- Illinois
 • Yılmaz, E., Hakverdioğlu, G., Erdemir, F., Beder, A. “Recognition of Disuse Syndrome in patients With Hemiplegia.” NANDA, NIC, NOC 2004 Conference: Working Together for Quality Nursing Care- Striving Toward Harmonization. p.112, Chicago- Illinois, March 24-27, 2004
  24-03-2004
  NANDA, NIC, NOC 2004 Conference, Chicago- Illinois
 • Erdemir, F., Beder, A., Baskın, E.. “Defining Characteristics of Low Self-Esteem in Hemodialysis Patients”. NANDA, NIC, NOC 2004 Conference: Working Together for Quality Nursing Care- Striving Toward Harmonization. p10, Chicago- Illinois, March 24-27, 2004
  24-03-2004
  NANDA, NIC, NOC 2004 Conference, Chicago- Illinois
 • Hemşirelik Bilişimi ve Hemşirelik Sınıflama Sistemleri: Gelişmeler ve Sorunlar, 2. Ulusal Tıp Bilişimi Kongresi,162, Antalya, 2005.
  [Hatalı Tarih]
  2. Ulusal Tıp Bilişimi Kongresi, Antalya
 • Hemşirelerin Bilgisayar ve İnternet Kullanma Durumu ve Hemşirelikte Bilgisayar Kullanımının Değerine İlişkin Görüşleri, “Hemşirelerin Bilgisayar ve İnternet Kullanma Durumu ve Hemşirelikte Bilgisayar Kullanımının Değerine İlişkin Görüşleri”, 2. Ulusal Tıp Bilişimi Kongre Kitabı, 78-84, Antalya, 2005.Kitabı, 78-84, Antalya, 2005.
  [Hatalı Tarih]
  2. Ulusal Tıp Bilişimi Kongresi, Antalya
 • Erdemir, F. ve Akman, A. “Evaluation of nurses’ approaches and readiness towards using computerized care plans in pediatrics services at Baskent University, Ankara Research and Practice Hospital, in Turkey,” Proc. 5th ACENDIO –Association for Common Eurepean Nursing Diagnoses, Interventions and Outcomes- European Conference, Documenting Nursing Care, (Eds: Nico Oud, Walter Sermeus, Margereta Ehnfors), 424-430, Verlag Hans Huber, Bern, 2005.
  [Hatalı Tarih]
  5th ACENDIO - European Conference, Bled, Slovenia.
 • Erdemir, F., Algıer,L. “Potential Nursing Diagnoses and Interventions In The Care Of Patients In A Burn Unit: A Pilot Study,” NNN’06- 4th Biennial Conference of the NANDA, NIC &NOC Alliance- Electronic Use of Nursing Clinical Data”, Philadelphia, USA, March 15-18, 2006
  15-03-2006
  NNN’06- 4th Biennial Conference of the NANDA, NIC &NOC Alliance, Philadelphia, USA,
 • Erdemir, F. , Aksoy,A. “An Experience On Developing And Implementing Computerized Care Plans” NNN’06- 4th Biennial Conference of the NANDA, NIC &NOC Alliance- Electronic Use of Nursing Clinical Data”, Philadelphia, USA, March 15-18, 2006
  15-03-2006
  NNN’06- 4th Biennial Conference of the NANDA, NIC &NOC Alliance , Philadelphia, USA
 • Genel vücut travması olan çocukların ihmal- istismar ve verilen hemşirelik bakımı yönünden değerlendirilmesi. 25. ulusal çocuk cerrahisi kongresi- 11 ulusal çocuk cerrahisi hemşireliği kongresi: İzmir- Çeşme; 24/10/2007 - 26/10/2007
  24-10-2007
  25. ulusal çocuk cerrahisi kongresi- 11 ulusal çocuk cerrahisi hemşireliği kongresi: İzmir- Çeşme
 • Korozif madde içimi nedeniyle hastaneye yatırılan olguların değerlendirilmesi. 25. ulusal çocuk cerrahisi kongresi- 11 ulusal çocuk cerrahisi hemşireliği kongresi: İzmir- Çeşme , 24/10/2007 - 26/10/2007.
  24-10-2007
  25. ulusal çocuk cerrahisi kongresi- 11 ulusal çocuk cerrahisi hemşireliği kongresi: İzmir- Çeşme
 • Trakea özafagial fistülü olan bir olgu analizi:cerrahi yönetim sosyal gelişimi de sağlar mı. 25. ulusal çocuk cerrahisi kongresi- 11 Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi: İzmir- Çeşme; 24/10/2007 - 26/10/2007
  25-10-2007
  25. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi- 11 Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi: İzmir- Çeşme
 • Düşük Doğum Ağırlıklı Bebeklerde Periferik Yol Olarak Yerleştirilmiş Santral Kateterin (PICC-Line) Güvenli ve Etkili Kullanımı İçin Uygulanan Hemşirelik Bakımının Değerlendirilmesi. 26.Ulusal Çocuk Cerrahisi ve 12. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi: İstanbul; 16/06/2008 - 18/06/2008
  17-06-2008
  26.Ulusal Çocuk Cerrahisi ve 12. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi: İstanbul
 • Doktor istemi hemşirelikte karar verebilmeyi kısıtlar mı?. 26.Ulusal Çocuk Cerrahisi ve 12. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi: İstanbul; 16/06/2008 - 18/06/2008
  17-06-2008
  26.Ulusal Çocuk Cerrahisi ve 12. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi: İstanbul
 • Kav S, Doğan N, Akman A, Erdemir F. Rahatlık (Konfor) Kavramı ve Hemşirelikte Kullanımı. 10.Ulusal İç Hastalıkları Kongresi: Belek-Antalya; 15/10/2008 - 19/10/2008
  17-10-2008
  10.Ulusal İç Hastalıkları Kongresi: Belek-Antalya
 • Ulusoy H, Aydın Ş, Erdemir F. Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Bayan Hekimlerin Hasta Ve Yakınları Tarafından Cinsel Tacize Uğrama Durumlarının Belirlenmesi. Sağlık Ve Hastane İdaresi Kongresi (Uluslararası Katılımlı) ANTALYA; 22-26 EKİM 2008.
  22-10-2008
  Sağlık Ve Hastane İdaresi Kongresi (Uluslararası Katılımlı) ANTALYA
 • Erdemir F, Akgün Çitak E, Ulusoy H, Geçkil E.” Sexual Harresment of Nurses By Patients in Hospital in Turkey.” International Conference on Workplace Violence in the Health Sector: Amsterdam; October 10-24, 2008
  24-10-2008
  International Conference on Workplace Violence in the Health Sector: Amsterdam; October 10-24, 2008
 • Akman A, Hanoğlu Z, Erdemir F. Karar Destek Sistemleri ve Hemşirelikte Yeri. Tıp Bilişimi '08: Antalya; 13/11/2008 - 16/11/2008
  13-11-2008
  Tıp Bilişimi '08: Antalya
 • Erdemir F, Uysal G. Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongrelerinde Sunulan Bildirilerin İrdelenmesi. 27.Ulusal Çocuk Cerrahisi ve 13. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi: Malatya; 30/09/2009 - 03/10/2009
  02-10-2009
  27.Ulusal Çocuk Cerrahisi ve 13. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi: Malatya
 • Yuksel D, Erdemir F., Doğan B., Gezer E. Workıng Propertıes Of Nurses And The Studyıng Of The Effects Of These On Nurses. 1st International VCongress on Nursing Education, Research & Practice. 15-17 October 2009 Thessaloniki, Greece
  15-10-2009
  1st International VCongress on Nursing Education, Research & Practice. Thessaloniki, Greece
 • Erdemir F., Uysal G., Törüner E.Çocuk sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği İntern Uygulamalarının İncelenmesi. (poster No:126., s.281). 12. Ulusal Hemşirelik Kongresi (Uluslar arası Katılımlı) , Sivas 20-24 Ekim 2009.
  21-10-2009
  12. Ulusal Hemşirelik Kongresi (Uluslar arası Katılımlı) , Sivas
 • Erdemir F, Erdoğan M, Doğar T, Mollaoğlu Ö, Ardıç A. Üniversite Öğrenci Seçme Sınavına Girecek Öğrencilerin Toplumdaki Hemşirelik İmajına İlişkin Algılamaları ve Hemşirelik Mesleğine İlişkin Görüşleri. (Poster No:44, s.196). 12. Ulusal Hemşirelik Kongresi(Uluslar arası Katılımlı) , Sivas 20-24 Ekim 2009.
  22-10-2009
  12. Ulusal Hemşirelik Kongresi(Uluslar arası Katılımlı) , Sivas
 • Erdemir F. Akman A. Tele-Hemşirelik /Tele-Nursing . 6. Ulusal Tıp Bilişimi Kongresi Bildiri Kitabı ve STC 2009 Bildiri Kitabı (TURKMIA’09 Proceedings VI. Ulusal Tıp Bilişimi Kongresi Bildirileri) ENMI Vol V No 1, 2009. Pp. 367, Antalya, 12-15 Kasım 2009.
  12-11-2009
  VI. Ulusal Tıp Bilişimi Kongresi, ENMI , Antalya, 12-15 Kasım 2009.
 • Erdemir F, Akman A, Sarıer D, Ercan A, Ertuğrul B, Türkmen M. Hemşirelik Son Sınıf Öğrencilerinin Bilişim Eğitimi Hakkındaki Görüşleri ve teknoloji Kullanımına İlişkin Görüşleri. Tıp Bilişimi '08: Antalya; 13/11/2008 - 16/11/2008
  15-11-2009
  Tıp Bilişimi '08: Antalya
 • Çırlak A., Erdemir F. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitelerinde (YYBÜ) Yatan Bebeklerin Ebeveynlerinin Rahatlık Düzeyi (OR-51, ss.134). 2. Ulusal ve 1. Uluslararası Akdeniz pediatri Hemşireliği Kongresi, Ankara, 16-19 Kasım 2009.
  18-11-2009
  2. Ulusal ve 1. Uluslararası Akdeniz pediatri Hemşireliği Kongresi, Ankara
 • Kav S, Akgün Citak E., Akman A., Erdemir F. "Turkish nursing students' perceptions towards cancer and caring experiences for cancer patients". EONS 7 th EONS Spring Convention in Partnership with V&VN, The Hague, Netherland, 15-16 April, 2010., European Journal of Oncology Nursing, Supplement 1. Vol 14. p.30.
  15-04-2010
  EONS 7 th EONS Spring Convention in Partnership with V&VN, The Hague, Netherland,
 • Doğan B., Erdemir F. The opinions and expectations of nurses, physician and parents on the participation of parents in the care of the hospitalızed child, ACCYPN (Australian Collage of Children &Young People’s Nurses) Inaugural Conference, 19-21 October 2011, Sydney, Australia
  19-10-2011
  ACCYPN Inaugural Conference, Syndney, Australia
 • Doğum Öncesi Dönemde Emzirme Eğitimi Alma Durumları ve Emzirmeye İlişkin Düşünceleri, 13. Ulusal Hemşirelik Kongresi (Uluslar arası Katılımlı), 19-21 Ekim 2011, Ş Urfa, (Poster Sunum)
 • How Do We Teach Nursing Diagnoses? Assessment of a Teaching Experience. B. AK. A. Karaca. D. Akkuş. F. Acıkgöz. F. Erdemir.
  21-03-2013
  9th European Conference of the Association for Common European Nursing Diagnoses, Intervention and Outcomes(ACENDIO) , Dublin, Irland
 • Nursing Diagnoses in an Intensive Care Unit: the Turkish Experience F. Erdemir. E. Akın Korhan. G. Hakverdioğlu Yönt
  22-03-2013
  9.Association for Common European Nursing Diagnoses, Intervention and Outcomes(ACENDIO) Kongresi, Dublin İrlanda
 • Status of Nursing Students to Determine the Nursing Diagnoses. G. Hakverdioğlu Yönt. E. Akın Korhan. F. Erdemir.
  22-03-2013
  9. Avrupa ACENDIO (9th European Conference of the Association for Common European Nursing Diagnoses, Intervention and Outcomes/ACENDIO), Dublin, Irland
 • Determination of the Nursing Diagnoses Towards Children of Agricultural Laborer Families F.Erdemir, H.Karataş, A.Tunçdemir
  23-03-2013
  9th European Conference of the Association for Common European Nursing Diagnoses, Intervention and Outcomes(ACENDIO)

Diğer

 • Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Kuramsal Çerçeve ve Uygulama Rehberi. Cumhuriyet Üniversitesi, Hemşirelik Yüksekokulu, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Sivas, 1996.
  [Hatalı Tarih]
  Cumhuriyet Üniversitesi, Hemşirelik Yüksekokulu, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Sivas
 • “1995-1996 Öğretim Yılı Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Dersi’nin İrdelenmesi ve Değerlendirilmesi”. (Yayınlanmamış Çalışma) Cumhuriyet Üniversitesi, Hemşirelik Yüksekokulu, Sivas, 1997.
  [Hatalı Tarih]
  Cumhuriyet Üniversitesi, Hemşirelik Yüksekokulu, Sivas
 • Türkiye'de hemşirelerin Çalışma Koşulları, Türk Hemşireler Derneği Yayınları, Ankara, Aralık 2008

Doktora Tezi

 • Fenilketonürili Çocuğu olan Ailelerin Çocuklarının Bakımına İlişkin Yaşadıkları Güçlüklerin Belirlenmesi
  [Hatalı Tarih]
  Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara

Editörlük

 • Erdemir, F. ve Yılmaz, E. (Editörler), Hemşirelik Sınıflama Sistemleri: Klinik uygulama, eğitim, araştırma ve yönetiminde kullanımı, Sempozyum Kitabı,
  [Hatalı Tarih]
  Başkent Üniversitesi, Ankara

Hakemlik

Kitap

 • “Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği El Kitabı”. (Ed. Z. Conk), Vehbi Koç Vakfı Yayınları, No: 11, 1996.
  [Hatalı Tarih]
  Vehbi Koç Vakfı Yayınları, İstanbul
 • Erdemir, F. "“Bölüm 6:Hemşirelikte Ortak Dil ve Hemşirelik Sınıflama Sistemleri”. İçinde Birol, L., Hemşirelik Süreci, 161-211,
  [Hatalı Tarih]
  Etki Matbaacılık, İzmir,
 • Chapter 21- Case Study21-I “The EHR Initiatives in East Europe and Turkey. State of Our Knowledge and a Vision”, Nursing and Informatics for the 21st Century: An International Look at the Trends, Cases, and the Future, in (Eds C.A. Weaver, C. Delaney, P. Weber, and R. Carr)
  [Hatalı Tarih]
  Healthcare Information and Management Systems Society, Chicago, IL , USA
 • Chapter 17 “The EHR Initiatives in Turkey.”, Nursing and Informatics for the 21st Century: An International Look at the Trends, Cases, and the Future, (Eds C.A. Weaver, C. Delaney, P. Weber, and R. Carr), 2nd Edition, Pubs.of HIMSS (Healthcare Information and Management Systems Society).ISBN 978-0-9821070-4-1
  [Hatalı Tarih]
  Pubs.of HIMSS (Healthcare Information and Management Systems Society).Chicago,IL, USA

Kitap Çevirisi

 • Erdemir, F. (Çeviri), “Hemşirelik Tanıları El Kitabı” (Carpenito, L.J. Handbook of Nursing Diagnosis-1997, 7th Ed.) , 1999. ISBN 975-420-020-3 (560 + 37 Sayfa)
  [Hatalı Tarih]
  Nobel Tıp Kitabevleri. İstanbul
 • Erdemir, Firdevs (Çeviri), “Hemşirelik Tanıları El Kitabı” (Carpenito, L.J. Handbook of Nursing Diagnosis- 2004, 11th Ed.) ISBN 975-420-420-9 (630 + 42 Sayfa).
  [Hatalı Tarih]
  Nobel Tıp Kitabevleri. İstanbul
 • Erdemir, Firdevs (Çeviri), “Hemşirelik Tanıları El Kitabı” (Carpenito, L.J. Handbook of Nursing Diagnosis- 2010, 13th Ed.), 2012. ISBN 13:978-0-7817-7793-3 (790 + 42 Sayfa).
  [Hatalı Tarih]
  Nobel Tıp Kitabevleri. İstanbul

Konferans

 • Fenilketonüri, Ülkemizdeki Boyutları ve Erken Tanıda Hemşirenin Rolü”. X. Ulusal Neonatoloji Kongresi, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi - Türk Neonatoloji Derneği Antalya, 2000.
  [Hatalı Tarih]
  X. Ulusal Neonatoloji Kongresi, Antalya
 • Fenilketonüri, Ülkemizdeki Boyutları ve Erken Tanıda Hemşirenin Rolü. X. Ulusal Neonatoloji Kongresi, Kongre Kitabı, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi - Türk Neonatoloji Derneği Yayını, 206-210 , Antalya, 2000.
  [Hatalı Tarih]
  X. Ulusal Neonatoloji Kongresi, Antalya,
 • Yenidoğanın Hastaneden Eve Geliş Döneminde Aile Merkezli Değerlendirme ve Yönetim, XI.Ulusal Neonatoloji Kongresi, Kongre 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi – Türk Neonatoloji Derneği , Samsun, 2001.
  [Hatalı Tarih]
  XI.Ulusal Neonatoloji Kongresi, Kongre 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi – Türk Neonatoloji Derneği , Samsun
 • Yenidoğanın Hastaneden Eve Geliş Döneminde Aile Merkezli Değerlendirme ve Yönetim, XI.Ulusal Neonatoloji Kongresi, Kongre Kitabı. 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi – Türk Neonatoloji Derneği Yayınları, 278-284, Samsun, 2001.
  [Hatalı Tarih]
  XI.Ulusal Neonatoloji Kongresi, Samsun,
 • Hemşirelik Tanıları Nedir ve Ne Değildir? NANDA Hemşirelik Tanıları Taksonomisi: Taksonomi II, Hemşirelik Sınıflama Sistemleri Sempozyumu, Başkent Üniversitesi, Ankara, 5-7 Haziran, 2003.
  05-06-2003
  Hemşirelik Sınıflama Sistemleri Sempozyumu, Başkent Üniversitesi, Ankara
 • Hemşirelik Tanıları Nedir ve Ne Değildir? NANDA Hemşirelik Tanıları Taksonomisi: Taksonomi II, Hemşirelik Sınıflama Sistemleri Sempozyumu, Başkent Üniversitesi, Ankara, 5-7 Haziran, 2003.
  05-06-2003
  Hemşirelik Sınıflama Sistemleri Sempozyumu, Ankara
 • Sağlıklı Yaşlanma ve Aktif Yaşlanma Önünde Bir Engel: Ageism I. Uluslararası Bakım Kongresi, İstanbul, 02-08 Mayıs 2005.
  03-05-2005
  I. Uluslararası Bakım Kongresi, İstanbul
 • Standardize Hemşirelik Dili ve Hemşirelik Bilgi Sistemleri: Gelişmeler- Sorunlar, 3. Uluslar arası- 10. Ulusal Hemşirelik Kongresi, İzmir, 7-10 Eylül 2005.
  07-09-2005
  3. Uluslar arası- 10. Ulusal Hemşirelik Kongresi, İzmir
 • Standardize Hemşirelik Dili ve Hemşirelik Bilgi Sistemleri: Gelişmeler- Sorunlar, 3. Uluslar arası- 10. Ulusal Hemşirelik Kongresi, İzmir, 7-10 Eylül 2005.
  08-09-2005
  3. Uluslar arası- 10. Ulusal Hemşirelik Kongresi, İzmir
 • Hemşirelik Uygulamalarında Kanıt ve Veri Tabanı, 1. ULUSAL PEDİATRİ HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ, 21 Haziran-23 Haziran 2007 - İZMİR / TÜRKİYE
  23-06-2007
  1. ULUSAL PEDİATRİ HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ, İZMİR
 • 21. Yüzyılda Yeni Tanımlanan ya da Yeniden Tanımlanan Enfeksiyon Hastalıkları ve Enfeksiyon Kontrolü. 51.Türkiye Milli Pediatri Kongresi ve 7. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi: KKTC- Girne; 07/11/2007 - 10/11/2007
  08-11-2007
  51.Türkiye Milli Pediatri Kongresi ve 7. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi: KKTC- Girne
 • 21. Yüzyılda Yeni Tanımlanan ya da Yeniden Tanımlanan Enfeksiyon Hastalıkları ve Enfeksiyon Kontrolü. 51.Türkiye Milli Pediatri Kongresi ve 7. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi: KKTC- Girne; 07/11/2007 - 10/11/2007
  08-11-2007
  51.Türkiye Milli Pediatri Kongresi ve 7. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi: KKTC- Girne
 • Erdemir F. Yaşlı ayrımcılığı (Ageism) ve Evde Bakım. 2. Ulusal Evde Bakım Kongresi: İstanbul; 20/04/2008 - 23/04/2008
  21-04-2008
  2. Ulusal Evde Bakım Kongresi: İstanbul
 • Yaşlı ayrımcılığı (Ageism) ve Evde Bakım. 2. Ulusal Evde Bakım Kongresi: İstanbul; 20/04/2008 - 23/04/2008
  22-04-2008
  2. Ulusal Evde Bakım Kongresi: İstanbul
 • Erdemir F, Çocukların Hospitalizayonunda Değişen Yaklaşımlar. 27.Ulusal Çocuk Cerrahisi ve 13. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi: Malatya; 30/09/2009
  30-09-2009
  27.Ulusal Çocuk Cerrahisi ve 13. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi: Malatya
 • Çocukların Hospitalizayonunda Değişen Yaklaşımlar. 27.Ulusal Çocuk Cerrahisi ve 13. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi: Malatya; 30/09/2009 - 03/10/2009
  01-10-2009
  27.Ulusal Çocuk Cerrahisi ve 13. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi: Malatya
 • Erdemir F. Hemşirelik Eğitiminde Bilişim. (Konferans). s.32-34. 12. Ulusal Hemşirelik Kongresi(Uluslar arası Katılımlı) , Sivas 20-24 Ekim 2009.
  20-10-2009
  12. Ulusal Hemşirelik Kongresi(Uluslar arası Katılımlı) , Sivas
 • Erdemir F. Hemşirelik Sınıflama Sistemleri.(Sınıflama Sistemleri ve Psikiyatri Hemşireliğindeki Uygulamalar). IV. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Samsun, 24-26 Haziran 2010.
  24-06-2010
  IV. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Samsun
 • Hemşirelik Sınıflama Sistemleri ve Psikiyatri Hemşireliğindeki Uygulamalar. IV. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Samsun, 24-26 Haziran 2010.
  24-06-2010
  IV. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Samsun
 • Erdemir F. Hemşirelikte Ortak Dil Kullanımının Önemi- Hemşirelikte Terminoloji ve Sınıflama Sistemleri. 12. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 6-10 Ekim 2010, Antalya, Türkiye
  06-10-2010
  12. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya
 • Hemşirelikte Ortak Dil Kullanımının Önemi- Hemşirelikte Terminoloji ve Sınıflama Sistemleri. 12. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 6-10 Ekim 2010, Antalya, Türkiye
  06-10-2010
  12. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya,
 • Yenidoğan Hemşireliğinde Kanıta Dayalı Uygulamalar, 5. Yenidoğan Hemşireliği Sempozyumu, Malatya, 24-25 Kasım 2011 (Konferans)
  24-11-2011
  5. Yenidoğan Hemşireliği Sempozyumu, Malatya,
 • Yenidoğan Hemşireliğinde Kanıta Dayalı Uygulamalar, 5. Yenidoğan Hemşireliği Sempozyumu, Malatya, 24-25 Kasım 2011 (Konferans)
  24-11-2011
  5. Yenidoğan Hemşireliği Sempozyumu, Malatya
 • Hemşirelikte Standart Bakım Neden Önemlidir? 16. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi, 17-20 Ekim 2012 Ankara (Konferans)
  19-10-2012
  16. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi, 17-20 Ekim 2012 Ankara

Makale

 • Erdemir, F. “Çocuklarda Cinsel Eğitimin Temel Kavramlarının Saptanmasına İlişkin Bir Çalışma”. Türk Hemşireler Dergisi, 4, 34-37,(1982)
  [Hatalı Tarih]
  Türk Hemşireler Dergisi
 • Durak,Z., Erdemir, F. “Evrensel Çocuk Bağışıklaması”. Türk Hemşireler Dergisi, 36(1), 48-50, (1986).
  [Hatalı Tarih]
  Türk Hemşireler Dergisi
 • Saygı, G., Özçelik, S., Erdemir, F. “Sivas’ta İlkokul Birinci ve İkinci Sınıf Öğrencilerinde Enterobiyaz ve Teniyaz Görülme Durumu”. T. Parazitol Dergisi. 15(2), 67-74, (1991).
  [Hatalı Tarih]
  T. Parazitol Dergisi.
 • Özçelik, S., Erdemir, F., Saygı, G. “Sivas’ta İlkokul Çocuklarında Enürezis ve Enterobiyazis Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”. İnfeksiyon Dergisi. 5(4), 281-283, (1991)
  [Hatalı Tarih]
  İnfeksiyon Dergisi
 • Erdemir, F. , Özçelik, S., Saygı, G. “Enterobius Vermicularis’li Çocukların Annelerinin Sorunu Tanımlama, Sorunu Çözme ve Sağlık Personelinden Aldıkları Yardım Özelliklerinin Saptanması”. T.Parazitol Dergisi, 16(2), 46-52, (1992).
  [Hatalı Tarih]
  T.Parazitol Dergisi
 • Erdemir, F., Özçelik, S., Saygı, G. “Enterobiyaz Saptanan ve Saptanmayan Çocuklarda Semptomların Dağılımı”. T. Parazitol Dergisi. 16(2), 53-59. (1992).
  [Hatalı Tarih]
  T. Parazitol Dergisi.
 • Alpaslan, Ö, Erdemir, F. “Pediatri Servislerinde Kullanılan Antibiyotiklerin Sulandırılması, Saklanması ve Hastaya Verilmesi Konusunda Hemşirelerin Bilgi ve Uygulamalarının Belirlenmesi”. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 1(1), 41-52, (1997).
  [Hatalı Tarih]
  Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi
 • Erdemir, F. “Yaşlının Toplumsal Yaşamın İçinde Tutulması ve Yaşam Kalitesinin Korunması İçin Aile Ünitesinin Desteklenmesi: Kuşaklararası Aile Bağlarının Güçlendirilmesi”. Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20-21, Aralık 1998, s: 313-328
  [Hatalı Tarih]
  Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • Erdemir, F. “Hemşirenin Rol ve İşlevleri ve Hemşirelik Eğitiminin Felsefesi”. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 2(1), 59-63, (1998)
  [Hatalı Tarih]
  Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi
 • Erdemir, F., Altun,E.,Geckil, E. “Nursing Students’ Self-Assesment and Opinions About Using Nursing Diagnosis in Clinical Practice,” Int.J. Nursing Terminologies and Classifications, 14(4), 34.
  01-10-2003
  Int.J. Nursing Terminologies and Classifications, 14(4), 34.
 • Erdemir, F. Uysal, G.”Genetik, Genomik Bilimi ve Hemşirelik”. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergi (DEUHYO ED), 3(2),96-101(2010).
  [Hatalı Tarih]
  Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergi (DEUHYO ED), İzmir
 • Kılıçarslan Törüner, E., Erdemir F. “Pediatrik hastalarda ilaç uygulama hatalarının önlenmesi.” Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Dergisi, 17(1), 63-71 (2010)
  [Hatalı Tarih]
  Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Dergisi
 • Erdemir, F. Akman, A. Uysal, G., Polater, E.,, Çırlak, A. “Yeni Ve Yeniden Tanımlanan Enfeksiyonlar Ve Enfeksiyon Kontrolüı 21. Yüzyılda Yeniden Tanımlanan Enfeksiyonlar Ve Enfeksiyon Kontrolü I: Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi 27 (1) : 47-60, (2011)
  [Hatalı Tarih]
  Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi
 • Erdemir, F. Uysal, G., Akman, A., Çırlak, A. “Yeni Ve Yeniden Tanımlanan Enfeksiyonlar Ve Enfeksiyon Kontrolü II: 21. Yüzyılda Yeniden Tanımlanan Enfeksiyonlar Ve Enfeksiyon Kontrolü”, Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi 27 (1) : 61-75, (2011)
  [Hatalı Tarih]
  Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi
 • Erdemir, E., Kav S, Citak E, Hanoglu Z, Karahan A. Turkish version of Kogan’s attitude toward older people (KAOP) scale: Reliability and validity assessment. Archives of Gereontology and Geriatrics, 52 (3), 162-165
  [Hatalı Tarih]
  Archives of Gereontology and Geriatrics, 52 (3), 162-165
 • Erdemir F, Akgün Çıtak E, Ulusoy E, Geçkil E. (2011) Hemşirelerin Hastalar Tarafından Cinsel Tacize Uğrama Durumlarının Belirlenmesi Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Dergisi, 18(2) (2011)
  [Hatalı Tarih]
  Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Dergisi
 • Ulusoy H., Swigrat V., Erdemir F., “Think globally, act locally: Understanding sexual harassment from a cross-cultural perspective.” Medical Education, 45(6), 603-612
  [Hatalı Tarih]
  Medical Education, 45(6), 603-612
 • Kav S, Citak E, Akman A,Erdemir, E. (2012) Nursing students' perceptions towards cancer and caring for cancer patients in Turkey., Nurse Education in Practice, Volume 13, Issue 1, Pages 4–10,
  10-05-2012
  Nurse Education in Practice, Volume 13, Issue 1,
 • Akyüz E., Erdemir E. (2013) Surgical patients and nurses’ opinions and expectations about privacy in care. Nurs Ethics, January 29, 2013, doi: 10.1177/0969733012468931
  29-01-2013
  Nursin Ethics, January 29, 2013, doi: 10.1177/0969733012468931

Panel

 • Sağlıklı Yaşlı ve Yaşlılıkta Yaşam Kalitesinin Önemi. I.Ulusal Geriatri Kongresi – Kongre Kitabı, Türk Geriatri Vakfı, 112-116, Antalya, 2002.
  [Hatalı Tarih]
  I.Ulusal Geriatri Kongresi – Kongre Kitabı, Türk Geriatri Vakfı, Antalya
 • Sağlıklı Yaşlı ve Yaşlılıkta Yaşam Kalitesinin Önemi. I.Ulusal Geriatri Kongresi – Kongre Kitabı, Türk Geriatri Vakfı, Antalya, 2002.
  [Hatalı Tarih]
  I.Ulusal Geriatri Kongresi , Türk Geriatri Vakfı, Antalya
 • Medikal ve Sosyal Olarak Yüksek Riskli Yenidoğanın Taburculuğa: Multidisipliner Değerlendirme ve Planlama- Yüksek Riskli Yenidoğanın Taburculuğunun Planlanması, 13. Ulusal Neonatoloji Kongresi ve Yenidoğan Hemşireliği Kongresi, Kayseri, 13-17 Nisan 2005
  14-04-2005
  13. Ulusal Neonatoloji Kongresi ve Yenidoğan Hemşireliği Kongresi, Kayseri
 • Medikal ve Sosyal Olarak Yüksek Riskli Yenidoğanın Taburculuğa: Multidisipliner Değerlendirme ve Planlama- Yüksek Riskli Yenidoğanın Taburculuğunun Planlanması, 13. Ulusal Neonatoloji Kongresi ve Yenidoğan Hemşireliği Kongresi, Kayseri, 13-17 Nisan 2005.
  14-04-2005
  13. Ulusal Neonatoloji Kongresi ve Yenidoğan Hemşireliği Kongresi, Kayseri
 • Hemşirelik Eğitiminde Bilişim. s.32-34. 12. Ulusal Hemşirelik Kongresi(Uluslar arası Katılımlı) , Sivas 20-24 Ekim 2009.
  20-10-2009
  12. Ulusal Hemşirelik Kongresi(Uluslar arası Katılımlı) , Sivas
 • Hemşirelikte Ortak Dil ve Sınıflama Sistemlerinin Önemi, 3. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi, 6-9 Eylül 2011, İzmir (Panelist)
  09-09-2011
  3. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi
 • Hemşirelikte Ortak Dil ve Sınıflama Sistemlerinin Önemi, 3. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi, 6-9 Eylül 2011, İzmir (Panelist)
  09-09-2011
  3. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi, İzmir
 • Dünyada ve Ülkemizde Çocuk Sağlığı Hizmetlerinin Durumunu Etkileyen Faktörler. 55. Türkiye Milli Pediatri ve 10. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi 12 – 16 Ekim 2011, Antalya. (Panelist)
  12-10-2011
  55. Türkiye Milli Pediatri ve 10. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi,Antalya
 • Dünyada ve Ülkemizde Çocuk Sağlığı Hizmetlerinin Durumunu Etkileyen Faktörler. 55. Türkiye Milli Pediatri ve 10. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi 12 – 16 Ekim 2011, Antalya. (Panelist)
  13-10-2011
  55. Türkiye Milli Pediatri ve 10. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi , Antalya.

Proje

 • Altun, E., “Yenidoğan Ünitesinde Yatan Bebek Annelerinin Hemşirelik Bakım Gereksinimleri" Danışman:Firdevs ERDEMİR
  [Hatalı Tarih]
  Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas
 • Çankaya, Ö., “Pediatri Servislerinde Kullanılan Antibiyotiklerin Sulandırılması, Saklanması ve Hastaya Verilmesi Konusunda Hemşirelerin Bilgi ve Uygulamalarının Belirlenmesi" danışman. F.Erdemir
  [Hatalı Tarih]
  Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas
 • Akkuş, D. “Kronik Psikiyatrik Hastalığı Olan Aile Üyesine Bakım Veren Primer Bakım Vericilerin Aldıkları Sosyal Destek Özellikleri”, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, 2000. Danışman:Firdevs ERDEMİR
  [Hatalı Tarih]
  Abant izzet Basysal Üniversitesi, Bolu
 • Bayrak Elif. "Başkent Üniversite Hastanesiinde Ameliyat Olan Hastalarda Bakım Uygulamalarının Mahremiyete/ Kişisel Gizliliğe Etkileri Konusunda Hastaların Ve Hemşirelerin Görüşleri" Danışman:F.ERDEMIR
  [Hatalı Tarih]
  Başkent Üniversitesi
 • Çırlak, Ahu. "Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitelerinde (YYBÜ) Yatan Bebeklerin Ebeveynlerinin Rahatlık Düzeyi" Danışman F.ERDEMIR
  [Hatalı Tarih]
  Başkent Üniversitesi, ankara
 • Doğan, B. “Hastanede Yatan Çocuğun Bakımına Ebeveynlerin Katılımı Konusunda Hemşirelerin, Doktorların Ve Ebeveynlerin Görüşleri Ve Beklentileri” Danışman Firdevs ERDEMİR
  [Hatalı Tarih]
  Başkent Üniversitesi, Ankara

Yüksek Lisans Tezi

 • Sivas Yöresinde 0-24 Aylık Çocuğu Olan Annelerin, Çocuklarını Anne Sütü İle Emzirmeye İlikin Bilgi ve Uygulamaları Bilim Uzmanlığı Tezi. Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sivas, 1985.
  [Hatalı Tarih]
  Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sivas
 • Psychosocial Strains of The Family Careers of Elderly Members Living in Urban Areas, in Turkey. Submitted for Post-Graduate Diploma in Gerontology and Geriatrics, University of Malta, Institute of Gerontology (Post-graduate Diploma Program)
  [Hatalı Tarih]
  University of Malta, Institute of Gerontology ,Malta
Oluşturulma07 Ocak 2013 15:11
Görüntülenme260