İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
Gamze BARIM
Doçent Doktor

Birim

  • Proje, Üretim, Yönetim ve Koordinasyon Merkezi

İletişim


ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı: GAMZE BARIM

Doğum Tarihi: 1973

Öğrenim Durumu: Doktora

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Kimya

Fırat Üniversitesi

1995

Y. Lisans

Kimya/Fizikokimya

Fırat Üniversitesi

1998

Doktora

Kimya/Fizikokimya

Fırat Üniversitesi

2004

Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışmanı  :

Tez Başlığı: Metil metakrilat-(2,3-difenil-1,3-oksazolidin-5-il) metil metakrilat kopolimerleri

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Mehmet COŞKUN

Doktora Tezi Başlığı (özeti ekte)  ve  Danışmanı :

Tez Başlığı: Poli(met)akrilat içerikli bazı polimer-polimer karışımlarının incelenmesi

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Mehmet COŞKUN

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Öğretmen

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullar

1995-2009

Yrd. Doç. Dr

Adıyaman Üniversitesi

2009-

 

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri  :

ñ  Kalgon esaslı metakrilat monomerinin, homo-kopolimerlerinin sentezi ve karakterizasyonu, Özgül ALTUN, 2013.

 

Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları :

…………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Projelerde Yaptığı Görevler :

1-      M. Coşkun, G. Barım, “Poliamit içerikli bazı polimer-polimer karışımlarının incelenmesi”  Fırat Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi (FÜNAF-551), Araştırmacı,  2004.

2-      G. Barım, “4-Asetil fenil metakrilatın homopolimer, kopolimer, kalgonunun sentezi ve termal özelliklerinin incelenmesi ” Adıyaman Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi-Münferit Proje ( FEFBAP2009-16), Yönetici, 2012.

3-      G. Barım, O. Altun, “Kalgon esaslı metakrilat monomerinin, homo-kopolimerlerinin sentezi ve karakterizasyonu “ Adıyaman Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi - Yüksek Lisans Tez Projesi (FBEYL2010/0003), Yönetici, 2013.

4-      G. Barim, “Yan dalda schiff bazı içeren yeni bir metakrilat monomerinin sentezi ve kopolimerizasyon davranışlarının incelenmesi” Adıyaman Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi-Münferit Proje ( FEFBAP/2013-0006), Yönetici, 2013-.

5-      G. Barim, G. Arpacı, Poli(akrilonitril) ile hazırlanan bazı polimer karışımlarının termal davranışlarının incelenmesi. Adıyaman Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi-Lisans Araştırma Projesi ( FEFLAP/2014-0001), Yönetici, 2014-.

İdari Görevler :

1-      Adıyaman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Farabi Değişim Programı Fakülte Koordinatörü (2010- 2014).

2-      Adıyaman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Erasmus Değişim Programı Fakülte Koordinatörü (2010- 2014).

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

Ödüller :

TÜBİTAK Yayın Teşvik Ödülleri

 

 

 

 

 

 

Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2012-2013

 

Güz

Fizikokimya I

4

0

43

Mesleki Yabancı Dil I

2

0

35

Polimer Kimyası I

2

0

25

İleri Polimer Kimyası I

3

0

2

İlkbahar

Fizikokimya II

4

0

40

Mesleki Yabancı Dil II

2

0

33

Polimer Kimyası(Seçmeli)

2

0

26

İleri Polimer Kimyası II

3

0

2

2013-2014

Güz

Fizikokimya I

4

0

38

Polimer Kimyası

2

0

39

Mesleki Yabancı Dil I

2

0

6

Genel Kimya Lab.-I(Kim. Tek)

0

3

30

Genel Kimya (Gıda Müh.)

3

2

58

İleri Polimer Kimyası I

3

0

1

İlkbahar

Fizikokimya II

4

0

21

Mesleki Yabancı Dil II

2

0

6

Polimer Kimyası(Seçmeli)

2

0

14

Genel Kimya-II(Çevre Müh.)

3

2

47

Fizikokimya Lab.

0

4

15

İleri Polimer Kimyası II

3

0

1

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. M. Coşkun, G. Barım, M.M. Temüz, K. Demirelli, “A study on thermal stabilities of poly(2-methacrylamidopyridine)-poly(methyl methacrylate) blends,”Polymer–Plastics Technology and Engineering, 44, 677-686, 2005.DOI: 10.1081/PTE-200057816

A2. M. Coşkun, G. Barım, K. Demirelli, “Thermal stabilities of poly((N-acryloyl-N'-methypiperazine), its blends with poly(methyl methacrylate), and poly(N-acryloyl-N'-methylpiperazine-co-methyl methacrylate),” Journal of Macromolecular Science, Part A: Pure and Applied  Chemistry, 43, 83-93, 2006.DOI: 10.1080/10601320500405950

A3. F. Yakuphanoglu, G. Barım, I. Erol, “The effect of FeCl3 on the optical constants and optical band gap of MBZMA-co-MMA polymer thin films,” Physıca B- Condensed Matter, 391, 136-140, 2007. DOI: 10.1016/j.physb.2006.09.009

A4. M. Coşkun, G. Barım, K. Demirelli, “A Grafting study on partially dehydrochlorinated poly(vinyl chloride) by atom transfer radical polymerization,” Journal of Macromolecular Science, Part A: Pure and Applied Chemistry, 44, 475-481, 2007. DOI: 10.1080/10601320701229068

A5. G. Barım, K. Demirelli, M. Coşkun, “Conventional and atom transfer radical copolymerization of phenoxycarbonylmethyl methacrylate-styrene and thermal behavior of their copolymers,” Express Polymer Letters,  1, 535-544, 2007. DOI: 10.3144/expresspolymlett.2007.76

A6. E. Yavuz, G. Barım, B.F. Şenkal, “Thiol containing sulfonamide based polymeric sorbent for mercury extraction,”  Journal of Applied Polymer Science, 114, 1879-1883, 2009.DOI: 10.1002/app.30808

A7. F. Yakuphanoglu, G. Barım, “Determination and analysis of optical constants of FeCl3 doped poly(glycidylmethacrylate) thin films,” International Journal of Material Research, Electronics and Electrical System, 2009; 2, 65-72. ISSN: 0974-6987

A8. F. Yakuphanoglu, I.S. Yahia, G. Barım, B.F. Şenkal, “Double-walled carbon nanotube/polymer composites: Electrical properties under dc and ac fields,” Synthetic Metals,  160, 1718-1726, 2010.DOI: 10.1016/j.synthmet.2010.06.007

A9. G. Barim, M.G. Yayla, “Copolymerization of 4-acetylphenyl methacrylate with ethyl methacrylate: synthesis, characterization, monomer reactivity ratios, and thermal properties,” International Journal of Polymer Science, Volume 2014, Article ID 643789, 10 pages, 2014.DOI: 10.1155/2014/643789

A10. G. Barim, M.G. Yayla, M. Degirmenci, “Copolymerization of cyclohexene-3-yl methyl methacrylate with styrene: synthesis, characterization, monomer reactivity ratios and, thermal properties,” Designed Monomers and Polymers, 17, 610-614, 2014. DOI: 10.1080/ 15685551.2014. 907613.

A11.  F. Bildik, G. Torunoglu-Turan, G. Barim, B.F. Senkal, “Removal of acidic and basic dyes from water using crosslinked polystyrene based quaternary ethyl piperazine resin,” Seperation Science and Technology, 49, 1700-1705, 2014. DOI: 10.1080/ 01496395.2014. 906462.

A12. G. Barim, O. Altun, M. G. Yayla, “Studies on Methacrylate Polymers Having Pendant Chalcone Moieties:Monomer Reactivity Ratios, Thermal and Optical Properties,” Polymer(Korea),  39, 1-10, 2015. DOI: 10.7317/ pk.2015.39.1.1.

 

 

 

 

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1. G. Barım, K. Demirelli, B.F. Senkal, Preparation of a new chalcone pendant polymer, Proceedings of the 9 th International Symposium on Polymers for Advanced Technologies, 264, 22-25 October 2007,  Shunghai, CHINA.

B2. G. Barım, B.F. Senkal, F. Yakuphanoglu, Electrical conductivity and dielectrical properties of the poly(methyl methacrylate): double wall carbon nonotubes composite organic semiconductors, 4. Nanobilim ve Nanoteknoloji Konferansı İTÜ, Poster 153, 9-13 Haziran 2008, Istanbul, TURKEY.

B3. G. Barim, Y. Gurse, E. Yavuz, B.F. Senkal, M.S. Çelik, Modification of clay with N-metyl-D-glucamine containing polymer for removal of boron. I st International Conference on Methods and Materials for Separation Processes, 213, 5-9 June 2011, Kudowazroj, POLAND.

B4. G. Barim, E. Yavuz, M.S. Celik, B.F. Senkal,  Grafting of polyacrylamide onto clay for selective removal of Hg2+ ion from water.  Ist International Conference on Methods and Materials for Separation Processes, 190, June 2011, Kudowazroj, POLAND.  

B5.  G. Barim, F. Bildik, G. Torunoglu-Turan, B.F. Senkal, Removal of acidic and basic dyes from water using crosslinked polystyrene based quaternary ethyl piperazine resin. IInd International Conference on Methods and Materials for Separation Processes, 102, June 9-13 2013,  Świeradów Zdrój, POLAND

B6. E. Ahlatcıoglu, G. Barım, Y. Gursel, M. Okutan, B.F. Senkal, Preparation of poly(N-vinyl carbazole)-co-poly(2-(dimethylamino)ethyl methacrylate) based hydrogen bonded side-chain liquid crystal copolymer. International Semiconductor Science & Technology Conference, 140, January 13-15 2014, Istanbul, TURKEY.

B7. Esra Barım, Ayşegül Dere, Gamze Barım,Electrical conductivity of the poly(4-acetylphenyl methacrylate) : Multi wall carbon nanotubes composites International Conference on NanoScience and NanoTechnology for Next Generation, 2014, Elazığ, TURKEY.

B8. Barim E., Canakci D., Kirilmis C., Barim G Synthesis And Characterization Of A New Conducting Polymer, 1st International Conference on Organic Electronic Material Technologies (OEMT2015), 278, March 25-28, 2015 Elazığ, TURKEY.


C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :

 

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1. G. Barim, M. Coskun, (2,3-difenil-1,3-oksazolidin-5-il)metil metakrilat’ın metil metakrilat ile kopolimerlerinin sentezi, karakterizasyonu ve termal özellikleri. Adıyaman Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 2 (2) (2012) 75-85.

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. M. Coskun, G. Barım, Atom transfer radikal polimerizasyonuyla stiren-glisidil metakrilat diblok kopolimer sentezi ve karakterizasyonu. XVIII. Ulusal Kimya Kongresi, 1074, 5-9 Temmuz 2004, Kars.

E2. M. Coskun, G. Barım, Kısmen dehidroklorinasyona uğramış poli vinil klorürün tersiyer bütil metakrilatla atom transfer radikal aşı kopolimerizasyonu. XIX. Ulusal Kimya Kongresi, 604 (FKP_38), 30 Eylül-4 Ekim 2005, Kuşadası-İzmir.

E3. G. Barım, M. Coskun,  3-Fenoksi-2-hidroksi propil metakrilatın atom transfer radikal polimerizasyonu. XIX. Ulusal Kimya Kongresi, 603 (FKP_37), 30 Eylül-4 Ekim 2005, Kuşadası-İzmir.

E4. G. Barım, K. Demirelli,  Geleneksel serbest radikalik yolla 4-asetil fenil  metakrilatın etil metakrilat ve stiren ile kopolimerizasyonu ve karakterizasyonu. I. Ulusal Polimer Bilim ve Teknolojisi Kongresi ve Sergisi, 67 (PSK_045), 21-23 Haziran 2006, Ankara.

E5. G. Barım, M. Coskun, Poli(etil metakrilat)-Poli(izobornil metakrilat) blendlerinin karışabilirliğinin incelenmesi. I.Ulusal Polimer Bilim ve Teknolojisi Kongresi ve Sergisi, 27 (KOB_ 016), 21-23 Haziran 2006, Ankara.

E6. G. Barım, M. Coskun,  (2,3–Difenil-1,3–oksazolidin–5-il) metil metakrilat monomerinin ve homopolimerinin sentezi ve karakterizasyonu. XX. Ulusal Kimya Kongresi, FKP-83, 4-8 Eylül 2006, Kayseri.

E7. G. Barım, K. Demirelli, Fenoksikarbonil metil metakrilat ile stiren’in atom transfer radikal kolimerizasyonu, XX. Ulusal Kimya Kongresi, FKP-84, 4-8 Eylül 2006, Kayseri.

E8. G. Barım, K. Demirelli, M. Coşkun, 4-Asetilfenil metakrilat’ın atom transfer radikal homo ve kopolimerizasyonu. XX. Ulusal Kimya Kongresi, FKP-85, 4-8 Eylül 2006, Kayseri.

E9. G. Barım, E. Yavuz, D. Kaner, B.F. Senkal, Poli (2-akrilamido-2-metil-1-propansülfonik asit) hidrojelinin sentezi ve civa iyonlarının uzaklaştırılmasında kullanılması. 24. Ulusal Kimya Kongresi, PP065, 2010, Zonguldak.

E10. G. Barım, M. Değirmenci, Yeni siklohekzen fonksiyonlu metil metakrilat monomeri: sentezi, homopolimerizasyonu ve stiren ile kopolimerizasyonu. 25. Ulusal Kimya Kongresi, 121(PP-102), 27 Haziran-2 Temmuz 2011, Erzurum.

E11. O. Altun, G. Barım, Kalgon fonksiyonlu metakrilat monomerinin sentezi, homopolimerizasyonu ve stiren ile kopolimerizasyonu, 25. Ulusal Kimya Kongresi, 122(PP-103), 27 Haziran-2 Temmuz 2011, Erzurum.

E12. G. Barım, E. Yavuz, M.S. Çelik, B.F. Senkal, Poli(akrilamid)’ in kil üzerine aşılanması ve Hg2+ iyonunun seçimli olarak sulu çözeltiden ayrılmasında kullanılması. Dicle Üniversitesi Kromatografi-2011 Kongresi, 132(Poster 98), 7-10 Eylül 2011, Diyarbakır.

E13. G. Barim, Serbest radikalik yolla 4-Asetil fenil metakrilatın n-bütil metakrilat ile kopolimerizasyonu. IV. Ulusal Polimer Bilim ve Teknolojisi Kongresi, 107 (PSK 107), 05-08 Eylül 2012, Çanakkale.


Oluşturulma25 Aralık 2012 15:56
Görüntülenme949