İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
Gülşen BÜYÜKŞAHİN ÇEVİK
Doçent Doktor

Birim

 • Eğitim Fakültesi
 • Eğitim Bilimleri

Akademik Çalışmalar

Bildiri

 • Büyükşahin Çevik, G. Atıcı, M. (2007) Lise 3. sınıf öğrencilerinin arkadaşlık ilişkileri ve benlik saygılarının bazı değişkenler açısından incelenmesi,
  [Hatalı Tarih]
  IX. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi (17-18-19 Ekim 2007), İzmir.
 • Gökçakan, N. Büyükşahin Çevik, G. Tunç, A (2009) Mersin ilinde 2005-2009 yılları arasında Çocuk suçları oranının incelenmesi,
  [Hatalı Tarih]
  Uluslararası Katılımlı II. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kongresi (7-9 Ekim 2009), Ankara.
 • Büyükşahin Çevik, G. (2009) Kültür merkezli psikolojik danışmanın incelenmesi
  [Hatalı Tarih]
  X. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi (21-22-23 Ekim 2009), Adana.
 • Büyükşahin Çevik, G. Akdeniz, M. (2009) Deneysel aile terapisinde kullanılan tekniklerin incelenmesi,
  [Hatalı Tarih]
  X. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi (21-22-23 Ekim 2009), Adana.
 • Gündoğdu, M. Tunç, A. Büyükşahin Çevik, G. (2010) Psikolojik danışmanın felsefi temelleri: Gelişimsel danışma ve terapi,
  [Hatalı Tarih]
  12. Ulusal Rehberlik Sempozyumu Arel Koleji, İstanbul.
 • Büyükşahin Çevik, G. (2010) Lise öğrencilerinin kişilerarası ilişkilerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi,
  [Hatalı Tarih]
  1. Ulusal Okul Sağlığı Sempozyumu (21-22 Mayıs 2010), Mersin.

Bildiri (Uluslararası)

 • Büyükşahin Çevik, G., Gündoğdu, M.H. (2013) Predicting Learned Helplessness Of Adolescents,
  [Hatalı Tarih]
  İstanbul 2013 World Congress of Psychological Counselling and Guidance.
 • Büyükşahin Çevik, G., Gündoğdu, M.H., Akdeniz, M. (2013) Examination Of Learned Helplessness, Self-Esteem, Conflict Resolution And Some Qualitative Variables On Adolescents,
  [Hatalı Tarih]
  İstanbul 2013 World Congress of Psychological Counselling and Guidance

Doktora Tezi

 • Ergenlerde Öğrenilmiş Çaresizliğin Yordanması.
  [Hatalı Tarih]
  Mersin Üniversitesi

Makale

 • Büyükşahin Çevik, G. Atıcı, M. (2008) An investigation of third graders’ self-esteem characteristics regarding some variables. International Journal of Human Sciences
  [Hatalı Tarih]
  International Journal of Human Sciences, 6 (1) 339-352.
 • Büyükşahin Çevik, G. Atıcı, M. (2008) Lise 3. sınıf öğrencilerinin arkadaşlık ilişkilerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi.
  [Hatalı Tarih]
  Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 17, Sayı 2, 2008, s.35–50
 • Büyükşahin Çevik, G. Çelikkaleli, Ö. (2010) Ergenlerin arkadaş bağlılığı ve internet bağımlılığının cinsiyet, ebeveyn tutumu ve anne-baba eğitim düzeylerine göre incelenmesi
  [Hatalı Tarih]
  Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 19, Sayı 3, S 225-240.
 • Gökçakan, N. Büyükşahin Çevik, G. Tunç, A. (2010) Mersin ilinde 2005-2009 yılları arasında çocuk suçları oranının incelenmesi
  [Hatalı Tarih]
  Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 6, Sayı 1, ss. 52-59
 • Büyükşahin Çevik, G. (2014)Kültür merkezli psikolojik danışma: Kuramsal bir inceleme
  [Hatalı Tarih]
  Ege Eğitim Dergisi 2014 (15) 2: 577-596
Oluşturulma11 Eylül 2014 10:58
Görüntülenme282