İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
Hacı ÇİÇEK
Yardımcı Doçent Doktor

Birim

 • Yabancı Diller Bölümü

İletişim

Çalıştay

 • Eğitim/Eğitim Bilimleri Fakültesi Lisans Programlarını Geliştirme ve Güncelleme Çalıştayı.
  20-05-2017
  Eskişehir

Diğer

 • “el MÜNAFİKUN” (Çıra Yayınları, Haziran İstanbul 2009,) adlı eserimize dair söyleşi Vuslat Dergisi, Haziran 2009 sayısı
  03-06-2009
  İstanbul

Doktora Tezi

 • "Zemahşerî ve Atwâqu'z-Zeheb fi'l-Mewâizi we'l-Hutab Adlı Eseri"
  25-04-2015
  İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı, Malatya, 2015

Jüri

 • "Modern Dönemde Nahivdeki Yenilik Hareketleri", Yüksek Lisans Tezi Savunma Jürisi
  14-07-2017
  Dicle Ünv. Sosyal Bilimler Enstitüsü , Doğu Dilleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı, Arap Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı, Diyarbakır

Kitap

Kitap Çevirisi

 • Ebu’l Ala el-Mevdudî, “Çağın Azgınlıkları ve Müslüman Gençliğin Görevi”, Madve Yay. İstanbul, 1988, 96 sayfa.
  05-10-1988
  İstanbul
 • “Hz. Ali, Aforizmalar”, İkbal Yayınevi, İstanbul, 1. baskı 2007, 2. baskı 2009, 136 sayfa.
  30-11-2008
  İstanbul
 • “Hz. Ali’nin Mektup, Emirname ve Tavsiyelerinden Seçmeler”, İkbal Yayınevi, İstanbul, 2009 ve Çıra Yayınları, İstanbul, 2009, 112 sayfa.
  10-09-2009
  İstanbul
 • Hz. Ali-Nehcu'l-Belâğa, Mektup, Emirname ve Tavsiyeler- İkbal Yayınevi, İstanbul, 2009, 86 sayfa.
  20-09-2009
  İstanbul
 • “Hz. Ali, Aforizmalar”, İkbal Yayınevi, Elif Matbaası, Şanlıurfa, 3. Baskı 2017, 145 sayfa.
 • “Hz. Ali’nin Mektup, Emirname ve Tavsiyelerinden Seçmeler”, İkbal Yayınevi, Elif Matbaası, Şanlıurfa, 2. baskı 2017, 112 sayfa.

Konferans

 • “Kur’an’ın Gelenekçiliğe Yaklaşımı Üzerine”, Kutlu Doğum Konferansı, Bozova Belediyesi Sinema ve Çok Amaçlı Toplantı Salonu, Nisan 2012.
  25-04-2012
  Bozova-Şanlıurfa
 • “Kerbela Olayı’nın Tarihsel Bağlamda Müslümanlara Yansımaları”, Konferans, Belediye Konferans Salonu, Kâhta, Kasım 2012.
  13-11-2012
  Kahta-Adıyaman
 • “Hz. Peygamber ve İnsan Onuru”, Kutlu Doğum Konferansı, Gerger/Adıyaman, İHL Bahçesi. Nisan 2013.
  20-04-2013
  Gerger-Adıyaman
 • “Muharrem Ayı ve Kerbelâ”, Konferans, Kâhta Kültür Merkezi, Kasım 2014.
  18-11-2014
  Kahta-Adıyaman
 • "Hz.Peygamber'in Gençlere Verdiği Önem" METEM Konferans Salonu, Kahta
  21-05-2015
  Kahta- Adıyaman
 • "Arapçanın Önemi ve Arapçayı Öğretme-Öğrenme Metodolojisi"
  24-12-2015
  Polis Amca İmam-Hatip Ortaokulu Adıyaman-Merkez
 • "Vahdet Bağlamında Peygamberlerin Konumu"
  26-04-2016
  Kahta Gençlik Merkezi

Makale

 • “Yesteftûnek” ve “Yüftîküm” Kelimelerinin Türkçeye Çeviri Sorunu”
  30-12-2011
  İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Güz 2011, Cilt: 2, Sayı. 2, s. 193-211, Malatya
 • Ali Nazima ve “Nevabiğü’l-Kelim Tercümesi” Adlı Eseri
  30-04-2012
  İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Bahar 2012, Cilt: 3, Sayı: 1, s. 117- 142, Malatya
 • “Münafıkların İnanç Dünyası ve Hz. Peygamber Devrinde Münafıklar”
  30-11-2012
  İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Güz 2012, Cilt: 3, Sayı: 2, s. 200- 222, Malatya
 • “Umar Ferrûh İle Şewqî Dayf’ın Cahiliyye Şiirine Dair Görüşleri”
  30-11-2012
  İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 4. Cilt, 2. Sayı, Güz, sayfa: 145-176, 2013, Malatya
 • “Şevkanî’nin Hayatı ve el-Fevaid Adlı Eserinin Metodolojik Özellikleri”
  30-04-2013
  e-Şarkıyat İlmi Araştırmalar Dergisi, Sayı IX, Nisan 2013, s. 104–126, Diyarbakır
 • “Zemahşerî’nin “Atwaqu’z-Zeheb” Adlı Eserinin Edebî Sanatlar Açısından Değerlendirilmesi”
  25-12-2015
  7 Aralık üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt: 2, sayı: 3, 2015/2, s. 43-66, Aralık, 2015, Kilis.
 • "Zemahşerî'nin el-Kelimu'n-Nevâbiğ Adlı Eserin Şerh ve Tercümelerine Dair Bir Değerlendirme"
  25-04-2016
  e-Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi, (JOSR) Nisan-2016 Cilt: 8 Sayı: 1 (15), s. 154-176, Diyarbakır.
 • Ebu'l-Qâsım Mahmûd Zemahşerî'nin "el-Mufassal fî Sina'ati'l-İ'rab" Adlı Eseri
  01-12-2016
  İnönü Üiversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Bahar 2015/6 (1) 291-302, Malatya
 • Zemahşerî’nin “Atvâku’z-Zeheb”, “el-Kelimu’n-Nevâbiğ” ve “Makâmât”’ında İnsanın Kişiliğini Yok Eden Özelliklerin Analitik Kritiği
  17-12-2016
  Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: 3, Sayı: 5, 2016/2, Sayfa: 49-65, KİLİS
 • "Zemahşerî’nin Atvâqu’z-Zeheb, El-Kelimu’n-Nevâbiğ Ve Maqâmât Adlı Eserlerinde Kişiyi İnşa Eden Özelliklerin Analitik Kritiği"
  19-12-2016
  e-Şarkiyat limi Araştırmalar Dergisi, Kasım-2016, Cilt, 8, Sayı: 2 (16), s. 841-859, Diyarbakır.
 • “Yûsuf Ṣıdkî Efendi’nin “Meḥâsinu’l-Ḥusâm” Adlı Şerhinin Metodolojik Özellikleri ve Analitik Kritiği”,
  30-12-2016
  Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: 16 (2), 211-234, Temmuz-Aralık 2016, Adana.
 • “Bahailik, Bahailiğin Görüşleri, İslâm Düşüncesindeki Yeri ve Ona Dair Bazı Yorumlar”
  20-07-2017
  Kilis 7 Aralık Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: 3; Sayı: 6; Sayfa, 135-156, Kilis
 • Nehcu’l-Belâğa’da İnsanı İnşâ Eden Özelliklere Dair Bir Mülahaza
  21-09-2017
  Kafkas Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: IV, Sayı: 8, Sayfa: 44-72, 2017, Kars

Makale (Uluslararası)

 • “el-Harirî’nin Maqâmât’ında Geçen Darbımesellerin Analitik Kritiği”
  30-06-2016
  Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 41, 2016, s. 67-95, KONYA
 • Kaya, Osman & Çiçek, Hacı, “Şehirleşme Bağlamında İslâm'a Göre Yardımlaşma ve Dayanışma Komşuluk Örneği”, Volume 4(5), August 2017, s. 531-547.
  15-08-2017
  Route Educational and Social Science Journal

Panel

 • “Hz. Peygamber’in Davet Metodu ve Eğitimci Boyutu”, Kutlu Doğum Paneli, Kâhta Kültür Merkezi, Nisan-2009
  20-04-2009
  Kahta-Adıyaman

Seminer

Yüksek Lisans Tezi

Oluşturulma06 Mayıs 2015 20:29
Düzenlenme 19 Kasım 2017 16:11
Görüntülenme139