İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
Hatice ÇORBACI
Doktor Öğretim Üyesi

Birim

 • Fen-Edebiyat Fakültesi
 • Arkeoloji

İletişim

Akademik Çalışmalar

Doktora Tezi

 • Anadolu'da Alabastronlar
  30-06-1995
  Selçuk Üniversıtesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Konferans

 • Çorbacı, H.Y.,“Soloi/Pompeiopolis 2001 Yılı Kazıları”
  06-10-2001
  İçel sanat Kulübü VI. Arkeoloji Günleri
 • Çorbacı, H.Y.,“Kırmızı Figürlü Kaplarda Dionysos ile İlgili Sahneler ve Otchet Grubu ”
  06-10-2007
  İçel Sanat Kulübü XII. Arkeoloji Günleri
 • Çorbacı, H.Y.,““Homerik Kaseler: Soloi Kazıları’ndan Bir Örnek”
  11-10-2008
  İçel Sanat Kulübü XIII. Arkeoloji Günleri

Makale

 • Çorbacı, H.Y.,“Alabastronların Form Gelişimi
  01-07-2005
  Arkeoloji ve Sanat Dergisi,sayı 120
 • Çorbacı, H.Y.,“Mersin Müzesi’nde Bulunan Assur Tipi Bir Alabastron”
  01-01-2007
  Arkeoloji ve Sanat Dergisi,sayı 124
 • Çorbacı, H.Y.,“Mersin Müzesi’nde Bulunan Megara Kaseleri”
  01-06-2007
  Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 16,sayı 2
 • Çorbacı, H.Y.,““Soloi Kazılarından Kırmızı Figürlü Bir Eros Betimi”
  01-12-2008
  Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. Sosyal Bilimler Dergisi Cilt 8
 • Çorbacı, H.Y.,“Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde Bulunan Bir Grup Megara Kasesi”
  01-05-2009
  Arkeoloji ve Sanat Dergisi,sayı 130
 • Çorbacı, H.Y.,“Soloi/Pompeiopolis Kazıları’ndan Bir Homerik Kase Parçası”, Özsait Armağanı
  01-01-2011
  AKMED Armağan Serisi 2,
 • Çorbacı, H.Y,” Tarsus Müzesi Hellenistik ve Hellenistik-Roma Dönemi Kalıp Yapımı Kaseleri”
  01-05-2012
  Arkeoloji ve Sanat Dergisi, sayı 140

Yüksek Lisans Tezi

 • “Alabastronların Form Gelişimi”
  01-01-1990
  Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Oluşturulma03 Aralık 2016 16:36
Görüntülenme80