İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
Haydar BAĞIŞ
Profesör Doktor

Birim

 • Tıp Fakültesi
 • Dahili Tıp Bilimleri

İletişim

Doğum Yeri ve Tarihi: Adıyaman-BESNİ

Öğrenim Durumu ve Akademik Unvanlar:

1971-İlkokul: İstanbul Fatih İlkokulu (Taş Mektep).

1974-Ortaokul: İstanbul Haznedar.

1976-Lise: Bakırköy İzzet Ünver

1977-1982: yılları arasında Edirne Yüksek Öğretmen Okulu Fizik Tabii Bilimler Bölümünde, Sakarya DMMA Metalurji Müh, Koceli DMMA Jeofizik Müh, İTÜ Maden Fakültesinde eğitim görmüş ve kendi isteği ile ayrılmıştır.

1987-Y. Lisans: İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi.

1994-Doktora:  İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.

2003-Doçent:   TÜBİTAK MAM Gen Mühendisliği Biyoteknoloji Enstitüsü.                  

2009-Profesör:  Adıyaman Üniversitesi.

 Haydar Bağış’ın, 60 adet SCI kapsamındaki dergilerde original makalesi ve abstractı, 11 ad. ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalesi mevcuttur.  Haydar Bağış’ın, Uluslararası Bilimsel Toplantılarda sunulan ve özeti Bildiri Kitabında basılan 27, Ulusal Bilimsel Toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan 50 bildirisi vardır. Alanında 1 kitapta Editörlük ve 2 bölüm yazarlığı ve 3 kitapta bölüm yazarlığı, 16 NATO, UNIDO, TÜBİTAK ve BAP bilimsel projelerde yürütücü ve araştırmacı olarak görev almıştr. Transgenetik, kök hüce, klonlama ve kriyopreservasyon konularında 80 kez davetli konuşma yapmıştır. 5 doktora ve 1 yüksek lisans öğrencisinin tez danışmanlığını yürütmüştür. Eserlerinin h indeksi 8’dir.

Pek çok yönetim kademesinde idari görev yapan Haydar Bağış aşağıda yazılı olan görevlerde bulunmuştur.

         İdari Görevler

 • 31.03.2011-12.07.2011: ADYÜ Tıp Fak Kurucu Dekan V. Ünv. Yön. Kurulu Üyeliği
 • 15.04.2010-21.03.2011: ADYÜ  Tıp Fak Kurucu Dekan Yardımcısı
 • 02.03.2012-07-07-2014 : ADYÜ Tıp Fak Dekan Yardımcısı
 • 2010-2013: ADYÜ  Tıp Fak. Seçilmiş Senato Üyesi
 •  2013- Devam ediyor: ADYÜ Tıp Fak. Seçilmiş Senato Üyesi
 • 01.08.2010-01.08.2014: ADYÜ Tıp Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesi
 • 25.06.2010-25.06.2014: ADYÜ Tıp Fakültesi Fakülte Kurulu Üyesi
 • 25.06.2010-25.06.2014:  ADYÜ Tıp Fak Temel Tıp Bilim. Böl. Kurucu Bşk.
 • 07.04.2010-Devam ediyor:  ADYÜ . Tıp Fak Tıbbi Genetik Kurucu AD Bşk.
 • 20.06.2011-Devam ediyor: ADYÜ. Sağlık Bilimleri Ens. Ve Yönetim Kurulu Üyeliği
 • 20.04.2011-2014: ADYÜ Tıp Fak. Biyomedikal Araştırmalar Etik Kurulu Üyeliği
 • 12.05.2014: Devam Tıp Fak Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurul Bşk.
 • 2013: Devam ediyor. Tıp Fakültesi Uzmanlık Eğitim Kurulu Bşk. Yrd.
 • 21.07.2011-2014. Teknoloji Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesi
 • 2013: Devam Ediyor. Diş Hekimiliği Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesi
 • 2012: ADYÜ Etik Kurul Üyesi
 • 2012: ADYÜ Merkez Laboratuvar Danışma Kurulu Üyesi
 • 2013: ADYÜ Yayın Komisyonu Üyesi.
 • 2013-2014: Ersamus Başkordinatörü

İş Deneyimi

 • 1990-2010: Türkiye’de ilk kez TÜBİTAK MAM-Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü (GMBE) bünyesinde Transgenetik Laboratuvar Kuruculuğu ve 20 yıl Laboratuvar Sorumluluğu yapmıştır.
 • 1994- Doktora derecesi almıştır –İst.Unv. Sağlık Bilimleri Ens. “Transgenetik Fare Üretim Teknolojisi” Üzerine (TÜBİTAK). Türkiye’de Transgenetik üzerine yapılmış ilk doktora tezidir
 • 1995- UNIDO bursu ile Macar Bilimler Akademisinde gen transferi teknolojileri üzerinde çalışmalar yapmıştır.
 • 1997: (1yıl) NATO Bursu ile Genetik alanında ABD. Georgia Üniv. Doktora Sonrası Araştırmalar yapmıştır
 • 1998-1999: Biyoteknoloji ve Biyogüvenlik Ulusal İhtisas Komisyonu Grup Raportörlüğü.
 • 2000-UNESCO-ICRO kurs ödülü. Çekoslovakya Charles Üniver.kısa bir süre üreme genetiği çalışmış.
 • 2002: Dünyada ilk kez SSV isimini verdiği fare embriyo dondurma tekniğini geliştirmiştir.
 • 2004- TUBİTAK’ta Vizyon 2023 strateji belgesinin hazırlanmasında yer almıştır
 • 2004- 2009:TÜBİTAK-GMBE’de Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu üyeliği yapmıştır.
 • 2006-TÜBİTAK MAM 2006 Yılı Proje Başarı ve Teşvik Ödülünü almıştır.
 • 2007: Dünyada ilk defa donmaya dirençli transgenik fare soyu geliştirmiştir. Bu farelere “Türk Malı Buzul Ayıları”isimini vermiştir.
 • 2008: TÜBİTAK MAM’da Başuzman Araştırmacı unvanını almıştır.
 • 2009-2011: TÜBİTAK-Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Kurucu (HADYEK) Başkanı.
 • 2009: Dünya’da ikinci ve Türkiye’de ilk kez genetiği değiştirilmiş transgenik farelerin meme bezlerinden insana ait tedavi edici gamma interferon isimli rekombinant proteini üretmiştir. Bu farelere “ Bacasız İlaç Fabrikaları” ismini vermiştir.
 • 2009- Türkiye’de ilk kez 5 İnek klonlamıştır.
 • 09 Haziran 2010:  İki adet TÜBİTAK MAM Proje Başarı Ödülü almıştır.
 • 15 Eylül 2009-2011: TÜBİTAK MAM GMBE Danışmanlık yapmıştır.
 • 20 Nisan 2010: TÜBİTAK MAM GMBE 20 yıl Hizmet ödülü almıştır.
 • 10.08.2010-2011: TÜBİTAK-TBAG Genetik Araştırma Grubu Danışma Kurulu Üyeliği 

Oluşturulma28 Aralık 2012 14:05
Düzenlenme 07 Kasım 2017 12:04
Görüntülenme4154