İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
Hıdır PEKMEZ
Yardımcı Doçent Doktor

Birim

  • Tıp Fakültesi
  • Temel Tıp Bilimleri

İletişim

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. I.Kuş, N.Akpolat, H.Oner, A.Ayar, H.Pekmez, O.A.Ozen, M.Sarsilmaz, "The effects of photoperiod on testes in rat: a morphometric and immunohistochemical study", Neuroendocrinology Letters (ISI) , 24(3/4), 209-214 pp., 2003

A2. I.Kuş, M.Sarsilmaz, O.A.Ozen, A.O.Turkoglu, H.Pekmez, A.Songur, H.Kelestimur, "Light and electron microscopic examination of pineal gland in rats exposed to constant light and constant darkness", Neuroendocrinology Letters (ISI) , 25(1/2),102-108 pp., 2004

A3. I.Kuş, N.Colakoglu, H.pekmez, D.Seckin, M. Ogeturk, M.Sarsilmaz,, "Protective effects of caffeic acid phenethyl ester (CAPE) on carbon tetrachloride-induced hepatotoxicity in rats", Acta Histochemica , 106(4),289-297 pp., 2004 , DOI: 10.1016/j.acthis.2004.05.002

 A4. H.Ozyurt, H.Pekmez, B.S.Parlaktas, I.Kus, B.Ozyurt, M.Sarsilmaz, "Oxidative stress in testicular tissues of rats exposed to cigarette smoke and protective effects of caffeic acid phenethyl ester", Asian Journal of Andrology (ISI) , 8(2),189-193 pp., 2006 , DOI: 10.1111/j.1745-7262.2006.00119.x

A5. H.Pekmez, I.Kuş, N.Colakoglu, M.Ogeturk, H.Ozyurt, A.O.Turkoglu, M.Sarsilmaz, "The protective effects of caffeic acid phenethyl ester (CAPE) against liver damage induced by cigarette smoke inhalation in rats", Cell Biochemistry and Function (ISI) , 25(4), 395-400 pp., 2007 , DOI: 10.1002/cbf.1312

A6. M.Ogeturk, I.Kus, H.Pekmez, H.Yekeler, S.Sahin, M.Sarsilmaz, "İnhibition of carbon tetrachloride-mediated apoptosis and oxidative stress by melatonin in experimental live fibrosis", Toxicology and Industrial Health (ISI) , 24 (4), 201-208 pp., 2008 , DOI: 10.1177/0748233708093725

A7. H.Pekmez, M.Ogeturk, H.Ozyurt, M.F.Sonmez, N.Colakoglu, I.Kus, "Ameliorative effect of caffeic acid phenethyl ester on histopathological and biochemical changes induced by cigarette smoke in rat kidney", Toxicology and Industrial Health (ISI) , 26 (3), 175-182 pp., 2010 , DOI: 10.1177/0748233710362380

A8. N.Colakoglu, I.Kus, A.Kukner, H.Pekmez, E.Ozan, M.Sarsilmaz, "Protective effects of CAPE on liver injury ınduced by CCL(4): an electron microscopy study", Ultrastructural Pathology , 35(1), 26-30 pp., 2011 , DOI: 10.3109/01913123.2010.527036

A9. N. Acer, M. Demir, T. Uçar, H. Pekmez, A. Göktaş, “Estimation of the eyeball and orbital volüme using the cavalieri principle on computed tomography ımages”, Balkan Med J, 28, 184-188 PP., 2011, DOI: 10.5174/tutfd.2010.03473.3

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1. M.Ogeturk, M.Sarsilmaz, A.O.Sagiroglu, H.Pekmez, O.A.Ozen, 4th International Anthropological Congress of Aleš Hrdlička konferansı dahilinde "4th International Anthropological Congress of Aleš Hrdlička, abstracts" bildiri kitapçığındaki "Anthropometric measurements of the face in the schizophrenic patients: a comparative study", 110 pp., Prague, Czech Republic, 1999

B2. I.Kus, N.Akpolat, H.Oner, A.Ayar, H.Pekmez, O.A.Ozen, M.Sarsilmaz, the 3rd Regional Congress of International Society of Psychoneuroendocrinology konferansı dahilinde "Turkish Journal of Endocrinology and Metabolism" bildiri kitapçığındaki "The effects of photoperiod on testes in rat: a morphometric and immunohistochemical study", 65 pp., Nevşehir, Türkiye, 2004

B3. H.Pekmez, N.Colakoglu, I.Zararsız, I.Kus, H.R.Yılmaz, M.Sarsilmaz, 4th Asian-Pacific International Congress of Anatomists konferansı dahilinde "4th Asian-Pacific International Congress of Anatomists, Abstract Book" bildiri kitapçığındaki "The effect of melatonin hormone on formaldehyde-induced liver injury: a light microscopy and biochemical study", 227-228 pp., Kuşadası, Türkiye, 2005

B4. H.Pekmez, I.Kus, N.Colakoglu, M.Ogeturk, H.Ozyurt, A.O.Turkoglu, M.Sarsilmaz, 4th Asian-Pacific International Congress of Anatomists konferansı dahilinde "4th Asian-Pacific International Congress of Anatomists, Abstract Book" bildiri kitapçığındaki "The protective effects of caffeic acid phenetyl ester (CAPE) against liver damage induced by cigarette inhalation in rats", 228 pp., Kuşadası, Türkiye, 2005

B5. N.Colakoglu, I.Kuş, A.Kukner, H.Pekmez, E.Ozan, M.Sarsilmaz, 4th Asian-Pacific International Congress of Anatomists konferansı dahilinde "4th Asian-Pacific International Congress of Anatomists, Abstract Book" bildiri kitapçığındaki "Protective effects of caffeic acid phenetyl ester (CAPE) on carbon tetrachloride-induced hepatotoxicity in rats", 135 pp., Kuşadası, Türkiye, 2005

B6. N.Acer, M.Demir, T.Uçar, H.Pekmez, A.Göktaş, M.Keskin, The 5 th Asian-Pacific International Congress of Anatomists konferansı dahilinde "The 5 th Asian-Pacific International Congress of Anatomists, Abstract Book" bildiri kitapçığındaki "Estimation of The Eyeball and Orbital Volume Using The Cavalieri Principle on Computed Tomography Images", 112 pp., Tehran, Iran, 2008

B7. H.Ozyurt, H.Pekmez, S.Parlaktas, I.kus, B.Ozyurt, S.Sahin, M.Sarsilmaz, 31st Congress of the Federation-of-European-Biochemical-Societies (FEBS) konferansı dahilinde “FEBS JOURNAL” bildiri kitapçığındaki “Oxidative stress in testicular tissues of rats exposed to cigarette smoke and protective effects of CAPE”, 170 pp., İstanbul, Türkiye, 2006

C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1. İ.Kuş, M.Sarsılmaz, M.Ögetürk, O.A.Özen, H. Pekmez, "Sıçanlarda melatoninin testisler üzerine etkisinin ışık mikroskop düzeyde incelenmesi", Fırat Tıp Dergisi , 2 (9), 13-21 pp., 2000

D2. A.Kavaklı, M.Ögetürk, İ.Kuş, H.Pekmez, A.Ö.Türkoğlu, M. Sarsılmaz, "Tıp öğrencisi bakış açısıyla Latince terminoloji", Tıp Eğitimi Dünyası , 10 Ocak, 2-6 pp., 2003

D3. İ.Kuş, A.Songur, M.Ögetürk, O.A.Özen, H.Pekmez, M. Sarsılmaz, "Sıçanlarda testosteron hormonunun pineal bez üzerine etkisi: ışık mikroskobik çalışma", Fırat Tıp Dergisi , 8(1), 1-6 pp., 2003

D4. H.Pekmez, M.F.Sönmez, İ.Kuş, A.Ö.Türkoğlu, M.Ögetürk, E.Ozan, M. Sarsılmaz, "Sıçan akciğerinde sigara maruziyeti ile oluşan histolojik değişiklikler üzerine kafeik asit fenetil ester (CAPE)’ in koruyucu etkisi", Fırat Tıp Dergisi , 8(3), 133-137 pp., 2003

D5. H.Pekmez, İ.Kuş, N.Çolakoğlu, H.Özyurt, İ.Zararsız, M. Sarsılmaz, "Sıçan testisinde sigara maruziyeti ile oluşan histolojik değişiklikler üzerine kafeik asit fenetil ester (CAPE)’ in koruyucu etkisi", Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi , 20(1), 1-5 pp., 2004

D6. H.Pekmez, İ.Kuş, M.Ögetürk, S.Kutlu, İ.Zararsız, M. Sarsılmaz, "Sıçanlarda oksitosinle indüklenmiş myometriyum kasılmaları üzerine melatonin hormonunun etkisi", Fırat Tıp Dergisi , 9(1), 1-5 pp., 2004

D7. İ.Zararsız, İ.Kuş, H.R.Yılmaz, H.Pekmez, M.Ögetürk, M. Sarsılmaz, "Sıçan prefrontal korteksinde formaldehit maruziyetiyle oluşan oksidatif hasara karşı omega-3 yağ asitlerinin koruyucu etkisi", Fırat Tıp Dergisi , 9(2), 35-39 pp., 2004

D8. İ.Zararsız, İ.Kuş, N.Çolakoğlu, H.Pekmez, H.R.Yılmaz, M. Sarsılmaz, "Formaldehit maruziyeti sonucu sıçan akciğerinde oluşan oksidatif hasara karşı melatonin hormonunun koruyucu etkisi: Işık mikroskobik ve biyokimyasal çalışma", Van Tıp Dergisi , 11(4), 105-112 pp., 2004

D9. İ.Kuş, İ.Zararsız, H.R.Yılmaz, A.Ö.Türkoğlu, H.Pekmez, M.Sarsılmaz, "Sıçan prefrontal korteksinde formaldehit maruziyetiyle oluşan oksidatif hasara karşı melatonin hormonunun koruyucu etkisi", Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , 13(2), 1-7 pp., 2004

D10. H.Pekmez, İ.Kuş, N.Çolakoğlu, İ.Zararsız, M.Ögetürk, M. Sarsılmaz, "Sıçanlarda sigara inhalasyonu sonucu prefrontal kortekste oluşan yapısal değişiklikler üzerine kafeik asit fenetil ester (CAPE)’in etkisi", Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , 13(3), 18-25 pp., 2004

D11. İ.Zararsız, M.F.Sönmez, H.R.Yılmaz, H.Pekmez, İ.Kuş, M. sarsılmaz, "Sıçanlarda formaldehit uygulamasıyla akciğerlerde oluşan hasar üzerine omega-3 yağ asitlerinin koruyucu etkisi", Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi , 20(3), 93-98 pp., 2004

D12. H.Pekmez, İ.Kuş, N.Çolakoğlu, M.Ögetürk, T.Kuloğlu, M.Sarsılmaz, "Pinealektomili sıçanlarda uterusun ışık mikroskop düzeyde incelenmesi", 10(3), Fırat Tıp Dergisi , 92-95 pp., 2005

D13. H.Pekmez, N.Çolakoğlu Camcı, İ.Zararsız, İ.Kuş, M.Ögetürk, H.R.Yılmaz, M.Sarsılmaz., "The effect of melatonin hormone on formaldehyde-induced liver injury: A light microscopic and biochemical study", Fırat Tıp Dergisi , 13(2), 92-97 pp., 2008

D14. Z.Ekincioğlu, G.Demir, D.Güneş Dağ, H.Pekmez, N.Acer, M.R.Özercan, "Sigara Dumanının Uterusa Etkileri: Histopatolojik Bir Çalışma", Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , 17(2), 69-76 pp., 2008

D15. A.Ö.Türkoğlu, M.Sarsılmaz, N.Çolakoğlu, İ.Zararsız, T.Kuloğlu, H.Pekmez, U.Taş, “Formaldehyde-induced damage in lungs and effects of caffeic acid phenethyl ester: A light microscopic study”, Eur J Med, 5 (3), 152-156 pp., 2008

D16. E.Köse, M.Sarsılmaz, S.Meydan, H.Pekmez, Ö.D.Dabak, A.Kavaklı, M.Ögetürk, "Solunum Yoluyla Formaldehit ve Lavanta Uygulanan Sıçan Testislerinin Değerlendirilmesi; Bir Histolojik Çalışma", İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi , 17(3), 169-173 pp., 2010

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. İ.Kuş, M.Sarsılmaz, M.Ögetürk, O.A.Özen, H. Pekmez, 25. Ulusal Fizyoloji Kongresi konferansı dahilinde "25. Ulusal Fizyoloji Kongresi, Bildiri Özetleri" bildiri kitapçığındaki "The morphological examination of the effects of testosterone hormone on the pineal gland in rats", 74 pp., Elazığ, Türkiye, 1999

E2. İ.Kuş, M.Sarsılmaz, M.Ögetürk, O.A.Özen, H.Pekmez, V. Ulusal Anatomi Kongresi konferansı dahilinde "V. Ulusal Anatomi Kongresi, Bildiri Özet Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Sıçanlarda melatoninin testisler üzerine etkisinin ışık mikroskop düzeyde incelenmesi", 49 pp., Antalya, Türkiye, 1999

E3. M.Ögetürk, G.Esen, H.Pekmez, A.O.Sağıroğlu, V. Ulusal Anatomi Kongresi konferansı dahilinde "V. Ulusal Anatomi Kongresi, Bildiri Özet Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Şizofrenik hastalarda antropometrik ölçümler: orbitalar ve kulaklar", 81 pp., Antalya, Türkiye, 1999

E4. S.Kutlu, M.Özcan, H.Pekmez, S.Canpolat, S.Sandal, M.Sarsılmaz, H.Keleştimur, 28. Ulusal Fizyoloji Kongresi konferansı dahilinde "28. Ulusal Fizyoloji Kongresi, Özet Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Luzindolun izole sıçan uterusunda oksitosinle indüklenen kasılmalara etkisi", 132 pp., İzmir, Türkiye, 2002

E5. Kavaklı, M.Ögetürk, İ.Kuş, H.Pekmez, A.Ö.Türkoğlu, M.Sarsılmaz, Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı II, 2002 Prof. Dr. İsmail Ulutaş Sempozyumu konferansı dahilinde "Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı II, 2002 Prof. Dr. İsmail Ulutaş Sempozyumu, Tıp Eğitimi Sistemleri ve Anatomi" bildiri kitapçığındaki "Tıp öğrencisi bakış açısıyla latince terminoloji", 12-13 pp., Sivas, Türkiye, 2002

E6. İ.Kuş, M.Sarsılmaz, O.A.Özen, A.Ö.Türkoğlu, H.Pekmez, A.Songur, II. National Congress of Neuroscience konferansı dahilinde "Neuroanatomy, Abstract BOOK" bildiri kitapçığındaki "Ultrastructural examination of the pineal gland in rats exposed to constant light and constant darkness", 14 pp., Bursa, Türkiye, 2003

E7. İ.Kuş, M.Sarsılmaz, O.A.Özen, A.Ö.Türkoğlu, H.Pekmez, A.Songur, VII. Ulusal Anatomi Kongresi konferansı dahilinde "VII. Ulusal Anatomi Kongresi, Bildiri Özet Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Sürekli ışık ve sürekli karanlığa maruz bırakılan sıçanlarda pineal bezin ışık mikroskop düzeyde incelenmesi", 226 pp., Diyarbakır, Türkiye, 2003

E8. İ.Zararsız, İ.Kuş, H.R.Yılmaz, H.Pekmez, M.Ögetürk, M.Sarsılmaz, VIII. Ulusal Anatomi Kongresi konferansı dahilinde "VIII. Ulusal Anatomi Kongresi, Bildiri Özet Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Sıçan prefrontal korteksinde formaldehit maruziyetiyle oluşan oksidatif hasara karşı omega-3 yağ asitlerinin koruyucu etkisi", 104-105 pp., Konya, Türkiye, 2004

E9. H.Pekmez, İ.Kuş, M.Ögetürk, S.Kutlu, İ.Zararsız, M.Sarsılmaz, VIII. Ulusal Anatomi Kongresi konferansı dahilinde "VIII. Ulusal Anatomi Kongresi, Bildiri Özet Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Sıçanlarda oksitosinle indüklenmiş miyometriyum kasılmaları üzerine melatonin hormonunun etkisi", 401-402 pp., Konya, Türkiye, 2004

E10. H.Pekmez, İ.Kuş, N.Çolakoğlu, H.Özyurt, İ.Zararsız, M.Sarsılmaz, VIII. Ulusal Anatomi Kongresi konferansı dahilinde "VIII. Ulusal Anatomi Kongresi, Bildiri Özet Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Sıçan testisinde sigara maruziyeti ile oluşan histolojik değişiklikler üzerine kafeik asit fenetil ester (CAPE)’in koruyucu etkisi", 403-404 pp., Konya, Türkiye, 2004

E11. İ.Zararsız, M.F.Sönmez, H.R.Yılmaz, H.Pekmez, İ.Kuş, M.Sarsılmaz, VIII. Ulusal Anatomi Kongresi konferansı dahilinde "VIII. Ulusal Anatomi Kongresi, Bildiri Özet Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Sıçanlarda formaldehit uygulamasıyla akciğerlerde oluşan histolojik hasar üzerine omega-3 yağ asitlerinin koruyucu etkisi", 409-410 pp., Konya, Türkiye, 2004

E12. İ.Kuş, N.Çolakoğlu, H.Pekmez, D.Seçkin, M.Ögetürk, M.Sarsılmaz, VIII. Ulusal Anatomi Kongresi konferansı dahilinde "VIII. Ulusal Anatomi Kongresi, Bildiri Özet Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Sıçanlarda karbon tetraklorür ile oluşturulan karaciğer hasarına karşı kafeik asit fenetil ester (CAPE)’in koruyucu etkisi", 411 pp., Konya, Türkiye, 2004

E13. İ.Kuş, İ.Zararsız, H.R.Yılmaz, A.Ö.Türkoğlu, H.Pekmez, M.Sarsılmaz, VIII. Ulusal Anatomi Kongresi konferansı dahilinde "VIII. Ulusal Anatomi Kongresi, Bildiri Özet Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Sıçan prefrontal korteksinde formaldehit maruziyetiyle oluşan oksidatif hasara karşı melatonin hormonunun koruyucu etkisi", 495-496 pp., Konya, Türkiye, 2004

E14. H.Pekmez, M.F.Sönmez, İ.Kuş, A.Ö.Türkoğlu, M.Ögetürk, E.Ozan, M. Sarsılmaz,, VIII. Ulusal Anatomi Kongresi konferansı dahilinde "VIII. Ulusal Anatomi Kongresi, Bildiri Özet Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Sıçan akciğerinde sigara maruziyeti ile oluşan histolojik değişiklikler üzerine kafeik asit fenetil ester (CAPE)’in koruyucu etkisi", 523 pp., Konya, Türkiye, 2004

E15. H.Pekmez, İ.Kuş, N.Çolakoğlu, İ.Zararsız, M.Ögetürk, M.Sarsılmaz, 10th National congress of anatomy konferansı dahilinde "Neuroanatomy, Abstract Book" bildiri kitapçığındaki "Effects of caffeic acid phenethyl ester (cape) on structural changesin the prefrontal cortex induced by cigarette inhalation in rats", 12 pp., Bodrum, Türkiye, 2006

E16. H.Pekmez, İ.Kuş, N.Çolakoğlu, M.Ögetürk, T.Kuloğlu, M.Sarsılmaz, 10th National congress of anatomy konferansı dahilinde "Neuroanatomy, Abstract Book" bildiri kitapçığındaki "Light microscopic examination of uterus in pinealectomized rats", 40 pp., Bodrum, Türkiye, 2006

E17. Z.Ekincioğlu, G.Demir, D.Güneş Dağ, H.Pekmez, M.R.Özercan, 6. ulusal hemşirelik öğrencileri kongresi konferansı dahilinde "6. ulusal hemşirelik öğrencileri kongresi" bildiri kitapçığındaki "Sigara dumanının uterusa etkileri: Histopatolojik bir çalışma", 249 pp., İstanbul, Türkiye, 2007

E18. M.Ögetürk, İ.Kuş, H.Pekmez, Y.Yekeler, Ş.Şahin, M.Sarsılmaz, XI. Ulusal anatomi kongresi konferansı dahilinde "Abstracts for the 11. National Congress of Anatomy" bildiri kitapçığındaki "Inhibition of apoptosis and oxidative stres by melatonin in experimental liver fibrosis", 89-90 pp., Denizli, Türkiye, 2007

E19. E.Köse, M.Sarsılmaz, S.Meydan, H.Pekmez, D.Ö.Dabak, İ.Zararsız, İ.Kuş, Uluslararası katılımlı XII. Ulusal Anatomi Kongresi konferansı dahilinde "Abstracts for the XIIth National Congress of Anatomy" bildiri kitapçığındaki "The histologically evaluation of testes which applied formaldehyde and lavender oil", 65 pp., Mersin, Türkiye, 2008

E20. H.Pekmez, M.Ögetürk, H.Özyurt, M.F.Sönmez, N. Çolakoğlu Camcı, İ.Kuş, Uluslararası katılımlı XII. Ulusal Anatomi Kongresi konferansı dahilinde "Abstracts for the XIIth National Congress of Anatomy" bildiri kitapçığındaki "Ameliorative effect of caffeic acid phenethyl ester (CAPE) on histopathological and biochemical changes induced by cigarette smoke in rat kidneys", 59 pp., Mersin, Türkiye, 2008

F. Sanat ve tasarım etkinlikleri:

G. Diğer yayınlar :

G1. Yazılan ulusal Ders kitabı

Anatomi Kitabı: M. Sarsılmaz, O.A.Özen, A.Kavaklı, İ.Kuş, M.Ögetürk, B.Özyurt, A.Songur, İ.Zararsız, S.Çolakoğlu, E.Köse, S.Meydan, H.Pekmez, U.Taş, H.Irmak Sapmaz, A.Özdem Türkoğlu, Anatomi, 214 pp., Ankara, Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti., 2011

 

G2. Makalelere yapılan Atıflar :

1. B.Gunduz, A.Karakas, H.Terzi, J.Oner, E.Serin, A.Kukner. Atıf Yapılan Eserin Adı: The effects of photoperiod on testes in rat: a morphometric and immunohistochemical study. Atıfta Bulunan Eserin Adı: The effect of pinealectomy and leptin hormone on the proliferation and apoptosis activation in Syrian hamster testis in different photoperiods. INTERNATIONAL JOURNAL OF ANDROLOGY 32(4), 343-352, 2009.

 

2.Jastrow H, Schmanke D, Weinert J. Atıf Yapılan Eserin Adı: Light and electron microscopic examination of pineal gland in rats exposed to constant light and constant darkness. Atıfta Bulunan Eserin Adı: Bizarre alterations of the morphology of pineal synaptic bodies under constant light and an evaluation of suitable 3D-reconstruction software. MICRON 35(8), 655-670, 2004.

 

3.Henriquez IR, Galdames IS, Lopez MC, Matamala DZ. Atıf Yapılan Eserin Adı: Light and electron microscopic examination of pineal gland in rats exposed to constant light and constant darkness. Atıfta Bulunan Eserin Adı: Morphologic Changes in Rat's Pineal Gland After Eliminating Retinal Photic Stimulation. INTERNATIONAL JOURNAL OF MORPHOLOGY 26(3), 665-668, 2008.

 

4.Gerasimov AV, Logvinov SV, Kostyuchenko VP. Atıf Yapılan Eserin Adı: Light and electron microscopic examination of pineal gland in rats exposed to constant light and constant darkness. Atıfta Bulunan Eserin Adı: Morphological Changes in the Pineal Gland of Rats under Conditions of Long-Term Exposure to Bright Light. BULLETIN OF EXPERIMENTAL BIOLOGY AND MEDICIN 150(1), 86-88, 2010.

 

5. Rabia A, Tahir M, Munir B, Sami W. Atıf Yapılan Eserin Adı: Light and electron microscopic examination of pineal gland in rats exposed to constant light and constant darkness. Atıfta Bulunan Eserin Adı: Quantitative and Qualitative Analysis of Cadaveric Human Pinealocytes in Various Age Groups. JOURNAL OF THE COLLEGE OF PHYSICIANS AND SURGEONS PAKISTAN 21 (7), 389-392, 2011.

 

6. Roa I, Del Sol M. Atıf Yapılan Eserin Adı: Light and electron microscopic examination of pineal gland in rats exposed to constant light and constant darkness. Atıfta Bulunan Eserin Adı: Pineal gland morphology - A literature review. INTERNATIONAL JOURNAL OF MORPHOLOGY 32 (2), 515-521, 2014.

 

7.Ozyurt H, Pekmez H, Parlaktas BS, Kus I, Ozyurt B, Sarsilmaz M. Atıf Yapılan Eserin Adı: Protective effects of caffeic acid phenethyl ester (CAPE) on carbon tetrachloride-induced hepatotoxicity in rats. Atıfta Bulunan Eserin Adı: Oxidative stress in testicular tissues of rats exposed to cigarette smoke and protective effects of caffeic acid phenethyl ester. ASIAN JOURNAL OF ANDROLOGY 8(2), 189-193, 2006.

 

8.Pekmez H, Kus I, Colakoglu N, Ogeturk M, Ozyurt H, Turkoglu AO, Sarsilmaz M. Atıf Yapılan Eserin Adı: Protective effects of caffeic acid phenethyl ester (CAPE) on carbon tetrachloride-induced hepatotoxicity in rats.Atıfta Bulunan Eserin Adı: The protective effects of caffeic acid phenethyl ester (CAPE) against liver damage induced by cigarette smoke inhalation in rats. CELL BIOCHEMISTRY AND FUNCTION 25(4), 395-400, 2007.

 

9.Turkyilmaz S, Alhan E, Ercin C, Vanizor BK, Kaklikkaya N, Ates B, Erdogan S, Topaloglu S. Atıf Yapılan Eserin Adı: Protective effects of caffeic acid phenethyl ester (CAPE) on carbon tetrachloride-induced hepatotoxicity in rats. Atıfta Bulunan Eserin Adı: Effects of caffeic acid phenethyl ester on pancreatitis in rats. JOURNAL OF SURGICAL RESEARCH 145(1), 19-24, 2008.

 

10.Lee KJ, Choi JH, Khanal T, Hwang YP, Chung YC, Jeong HG. Atıf Yapılan Eserin Adı: Protective effects of caffeic acid phenethyl ester (CAPE) on carbon tetrachloride-induced hepatotoxicity in rats.Atıfta Bulunan Eserin Adı: Protective effect of caffeic acid phenethyl ester against carbon tetrachloride-induced hepatotoxicity in mice. TOXICOLOGY 248(1), 18-24, 2008.

 

11.Lee KJ, Choi JH, Hwang YP, Chung YC, Jeong HG. Atıf Yapılan Eserin Adı: Protective effects of caffeic acid phenethyl ester (CAPE) on carbon tetrachloride-induced hepatotoxicity in rats.Atıfta Bulunan Eserin Adı: Protective effect of caffeic acid phenethyl ester on tert-butyl hydroperoxide-induced oxidative hepatotoxicity and DNA damage. FOOD AND CHEMICAL TOXICOLOGY 46(7), 2445-2450, 2008.

 

12.Tekin A, Kucukkartallar T, Tuerkyilmaz S, Dinckan A, Esen H, Ates B, Yilmaz H, Kartal A. Atıf Yapılan Eserin Adı: Protective effects of caffeic acid phenethyl ester (CAPE) on carbon tetrachloride-induced hepatotoxicity in rats.Atıfta Bulunan Eserin Adı: Effects of caffeic acid phenethyl ester (CAPE) on sepsis in rats. INFLAMMATION 31(4), 273-280, 2008.

 

13.Mancinelli R, Onori P, Gaudio E, Franchitto A, Carpino G, Ueno Y, Alvaro D, Pannarale L, DeMorrow S, Francis H. Atıf Yapılan Eserin Adı: Protective effects of caffeic acid phenethyl ester (CAPE) on carbon tetrachloride-induced hepatotoxicity in rats. Atıfta Bulunan Eserin Adı: Taurocholate Feeding to Bile Duct Ligated Rats Prevents Caffeic Acid-induced Bile Duct Damage by Changes in Cholangiocyte VEGF Expression. EXPERIMENTAL BIOLOGY AND MEDICINE 234(4), 462-474, 2009.

 

14.Albukhari AA, Gashlan HM, El-Beshbishy HA, Nagy AA, Abdel-Naim AB. Atıf Yapılan Eserin Adı: Protective effects of caffeic acid phenethyl ester (CAPE) on carbon tetrachloride-induced hepatotoxicity in rats.Atıfta Bulunan Eserin Adı: Caffeic acid phenethyl ester protects against tamoxifen-induced hepatotoxicity in rats. FOOD AND CHEMICAL TOXICOLOGY 47(7), 1689-1695, 2009.

 

15.Coban S, Yildiz F, Terzi A, Al B, Ozgor D, Ara C, Polat A , Esrefoglu M. Atıf Yapılan Eserin Adı: Protective effects of caffeic acid phenethyl ester (CAPE) on carbon tetrachloride-induced hepatotoxicity in rats. Atıfta Bulunan Eserin Adı: The Effect of Caffeic Acid Phenethyl Ester (CAPE) Against Cholestatic Liver Injury in Rats. JOURNAL OF SURGICAL RESEARCH 159(2), 674-679, 2010.

 

16.Ozyurt B, Parlaktas BS, Ozyurt H, Aslan H, Ekici F, Atis O. Atıf Yapılan Eserin Adı: Oxidative stress in testicular tissues of rats exposed to cigarette smoke and protective effects of caffeic acid phenethyl ester. Atıfta Bulunan Eserin Adı: A preliminary study of the levels of testis oxidative stress parameters after MK-801-induced experimental psychosis model: Protective effects of CAPE. TOXICOLOGY 230(1), 83-89, 2007.

 

17.Tostes RC, Carneiro FS, Lee AJ, Giachini FRC, Leite R, Osawa Y, Webb RC. Atıf Yapılan Eserin Adı: Oxidative stress in testicular tissues of rats exposed to cigarette smoke and protective effects of caffeic acid phenethyl ester. Atıfta Bulunan Eserin Adı: Cigarette smoking and erectile dysfunction: Focus on NO bioavailability and ROS generation. JOURNAL OF SEXUAL MEDICINE 5(6), 1284-1295, 2008.

 

18.Aitken RJ, Roman SD. Atıf Yapılan Eserin Adı: Oxidative stress in testicular tissues of rats exposed to cigarette smoke and protective effects of caffeic acid phenethyl ester. Atıfta Bulunan Eserin Adı: Antioxidant Systems and Oxidative Stress in the Testes. MOLECULAR MECHANISMS IN SPERMATOGENESIS  Book Series: ADVANCES IN EXPERIMENTAL MEDICINE AND BIOLOGY 636, 154-171, 2008.

 

19.Aitken RJ, Roman SD. Atıf Yapılan Eserin Adı: Oxidative stress in testicular tissues of rats exposed to cigarette smoke and protective effects of caffeic acid phenethyl ester. Atıfta Bulunan Eserin Adı: Antioxidant systems and oxidative stress in the testes (Reprinted from Molecular Mechanisms in Spermatogenesis, 2007). OXIDATIVE MEDICINE AND CELLULAR LONGEVITY 1(1), 15-24, 2008.

 

20.Xiong NA, Huang JS, Zhang ZT, Zhang ZW, Xiong J, Liu XY, Jia M, Wang F, Chen CNA, Cao XB, Liang ZH, Sun SG, Lin ZC, Wang T. Atıf Yapılan Eserin Adı: Oxidative stress in testicular tissues of rats exposed to cigarette smoke and protective effects of caffeic acid phenethyl ester. Atıfta Bulunan Eserin Adı: Stereotaxical Infusion of Rotenone: A Reliable Rodent Model for Parkinson's Disease. PLOS ONE 4(11) Article Number: e7878, 2009.

 

21.Zhang GS, Han B, Shi YG, Li CL, Yue XX, Fu Q. Atıf Yapılan Eserin Adı: Oxidative stress in testicular tissues of rats exposed to cigarette smoke and protective effects of caffeic acid phenethyl ester. Atıfta Bulunan Eserin Adı: Antioxidation Property of Collagen Hydrolysates from Chicken Bone in D-galactose Induced Aging Mouse. PROCEEDINGS OF 2009 INTERNATIONAL CONFERENCE OF NATURAL PRODUCT AND TRADITIONAL MEDICINE, 1(2), 308-312, 2009.

 

22.Pekmez H, Ogeturk M, Ozyurt H, Sonmez MF, Colakoglu N, Kus I. Atıf Yapılan Eserin Adı: Oxidative stress in testicular tissues of rats exposed to cigarette smoke and protective effects of caffeic acid phenethyl ester. Atıfta Bulunan Eserin Adı: Ameliorative effect of caffeic acid phenethyl ester on histopathological and biochemical changes induced by cigarette smoke in rat kidney. TOXICOLOGY AND INDUSTRIAL HEALTH 26(3), 175-182, 2010.

 

23.Meydan S, Kus I, Tas U, Ogeturk M, Sancakdar E, Dabak DO, Zararsiz I, Sarsilmaz M. Atıf Yapılan Eserin Adı: Oxidative stress in testicular tissues of rats exposed to cigarette smoke and protective effects of caffeic acid phenethyl ester. Atıfta Bulunan Eserin Adı: Effects of testosterone on orchiectomy-induced oxidative damage in the rat hippocampus. JOURNAL OF CHEMICAL NEUROANATOMY 40(4), 281-285, 2010.

 

24. Motawi TK, Darwish HA, Abd El Tawab AM. Atıf Yapılan Eserin Adı: Oxidative stress in testicular tissues of rats exposed to cigarette smoke and protective effects of caffeic acid phenethyl ester. Atıfta Bulunan Eserin Adı: Effects of Caffeic Acid Phenethyl Ester on Endotoxin-Induced Cardiac Stress in Rats: A Possible Mechanism of Protection. JOURNAL OF BIOCHEMICAL AND MOLECULAR TOXICOLOGY 25 (2), 84-94, 2011.

 

25. Mohamed M, Sulaiman SA, Jaafar H, Sirajudeen KNS. Atıf Yapılan Eserin Adı: Oxidative stress in testicular tissues of rats exposed to cigarette smoke and protective effects of caffeic acid phenethyl ester. Atıfta Bulunan Eserin Adı:Antioxidant Protective Effect of Honey in Cigarette Smoke-Induced Testicular Damage in Rats. INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES 12 (9), 5508-5521, 2011.

Oluşturulma02 Mart 2016 13:55
Görüntülenme581