İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
İbrahim ÇÜTCÜ
Öğretim Görevlisi

Birim

  • Besni Meslek Yüksekokulu

İletişim

 

KİŞİSEL BİLGİLER

Adı ~ Soyadı                          : İbrahim ÇÜTCÜ

Doğum Tarihi ve Yeri      : 01.12.1980   ~  Hatay/Kırıkhan

Medeni Hali                            : Evli                                                                                  

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

E-Posta                                      :  ibrahimcutcu@hotmail.com

Adres                                         : Adıyaman Üniversitesi Besni Meslek Yüksekokulu Besni/Adıyaman

 

EĞİTİM

Derece                                   : Lise

Okul Adı                                : Pertevniyal Anadolu Lisesi  ~  İstanbul    

Bölüm ve Mezuniyet Yılı       : Sayısal - 1998

 

Derece                                     : Lisans

Üniversite Adı                          : Karadeniz Teknik Üniversitesi  ~ Trabzon

Fakülte Adı – Bölüm               : İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ~ İktisat Bölümü

Mezuniyet Yılı                          : 2003

 

Derece                                     : Yüksek Lisans

Üniversite Adı                          : Gaziantep  Üniversitesi  ~  Gaziantep

Fakülte Adı – Bölüm               : Sosyal Bilimler Enstitüsü ~ İktisat

Mezuniyet Yılı                         : 2010

 

Derece                                       : Doktora

Üniversite Adı                          : Gaziantep  Üniversitesi  ~  Gaziantep

Fakülte Adı – Bölüm               : Sosyal Bilimler Enstitüsü ~ İktisat

Mezuniyet Yılı                         : 2011 – Devam Ediyor

 

YABANCI DİL BİLGİSİ

Dil                                           : İngilizce

Seviye                                     : Upper Intermediate

 

KURS, SEMİNER VE ALINAN EĞİTİM

Düzenleyen Kurum                       Konu             Tarih     Süre           Sertifika

İGEME-Karadeniz İhracatçılar Birl.            Dış Ticaret            2003           2 gün        Dış Ticaret Müşteşarlığı

Margate Language Centre                          İngilizce                 2002          3 hafta      Margate Lang. Centre

ABIGEM                                           Pazarlama Stratejileri      2006          1 gün     ABIGEM Eğitim Sertifikası

Grand Basic School of English                  İngilizce                   2001          11 ay        Milli Eğitim Bakanlığı

Halk Eğitim Merkezi                                Bilgisayar                2001         3,5 ay         Milli Eğitim Bakanlığı

 

İŞ TECRÜBESİ

Çalışılan Yer          : Tekerekoğlu Tekstil

Çalışılan Departman   : Dış Ticaret

Görevi                          : İhracat Müdür Yrd

Çalışılan Süre              : 2004 - 2007

 

Çalışılan Yer          : Coca – Cola

Çalışılan Departman : Satış - Pazarlama

Görevi                          : Lokal Market Pazar Sorumlusu

Çalışılan Süre              : 2007 - 2008

 

Çalışılan Yer         : Uşak Üniversitesi

Çalışılan Departman  : Protokol Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü

Görevi                         : Basın ve Halkla  İlişkiler Sorumlusu

Çalışılan Süre             : 2008 (8 ay)

 

Çalışılan Yer          : Adıyaman Üniversitesi

Çalışılan Departman  : Besni Meslek Yüksekokulu

Görevi                          : Öğretim Görevlisi

                                     Bankacılık ve Sigortacılık Bölüm Başkanı

Çalışılan Süre              : 2008 – Devam ediyor

 

ÜYE OLUNAN DERNEK,KULÜP,DERGİ

İsim   : Ekonomi-İşletme Kulübü , Ekonomistler Derneği,  İktisat- İşletme Finans Dergisi , İktisat ve Toplum Dergisi, Günışığı Kültür Sanat Dergisi , SEV-DER

 

" style="font-weight:bold">ALINAN TERFİ VE ÖDÜLLER

 Ödüller     : İktisat Kulübü Makale Yarışması Birincilik Ödülü   

                     İzmir İktisat Öğrencileri Kongresi~İktisat İşletme Finans Dergisi Özel Ödülü

                     Adıyaman Üniversitesi ~ Bilim ve Hizmet Ödülü

 

Terfiler     :   Bankacılık ve Sigortacılık Bölüm Başkanı - Adıyaman Üniversitesi Besni MYO

                      Tekerekoğlu Tekstil Dış Ticaret Müdür Yardımcılığı ~ Tekerekoğlu Tekstil

                        Lokal Market Pazar Sorumlusu ~ Coca-Cola Güneydoğu Anadolu Bölge Müdürlüğü

                      

YAYINLAR ve KONFERANSLAR

1)      İhracatçı Firmaların Kalkınmaya Etkisi ve Firmaların İhracat Performansını Etkileyen Faktörler: Güneydoğu Anadolu Bölgesi Üzerine Bir Uygulama” ~ Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ~ Aralık 2013

2)      Bölgesel Kalkınmada Özel Sağlık Sektörünün Yeri ve Önemi” ~ II. Uluslar arası Bölgesel Kalkınma Konferansı  ~Elazığ  ~ Bildiri Sunumu  ~ 2013  ~ (Doç. Dr. Arif Özsağır ile birlikte)

3)      “Meslek Yüksekokullarının Yerel Ekonomiye Etkisi: Besni Meslek Yüksekokulu Üzerine Bir Uygulama” ~ V. Ulusal Yerel Ekonomiler Kongresi  ~  Manisa  ~ 2013

4)      Gençlik ve Ekonomik Bağlamında Ekonomi Eğitimi Gören Gençlerin Konuya Yaklaşımı Üzerine Bir Çalışma  ~ Türkiye-Kuzey Afrika Sosyal ve Beşeri Bilimler Kongresi  ~ İstanbul ~ Bildiri Sunumu  ~2013 ~ (Doç. Dr. Arif Özsağır ile birlikte)

5)      Finansal Krizlerin Yansımaları ve Çözüm Önerileri ~ 4. Uluslararası Girişimcilik Kongresi ~Manisa ~ Bildiri Sunumu – 2012 ~ (Doç. Dr. İbrahim Arslan ile birlikte)

6)      Türkiye’de Uygulanan Özelleştirme Politikaları ve Yöntemlerinin Küresel Rekabete ve Ekonomiye Etkisi: TEKEL’in Özelleştirilmesi ve Adıyaman İli Örneği ~ 3. İzmir Ulusal Ekonomi Kongresi ~  Bildiri Sunumu – 2012

7)      Adıyaman Günebakış Gazetesi Ekonomik Perspektif Köşe Yazıları

8)       E-Devlet ve Tasarruf Etkisi Kapsamında VEDOP Projesi ~ 2. Ulusal Yönetim ve Ekonomi  

Bilimleri Konferansı (YEBKO) İzmir – Bildiri Sunumu – 2009 ~ (Doç. Dr. A.Atilla Uğur ile birlikte)

9)      E-Demokrasi: E-Devlet ile İlişkisi ve Kamu Harcamalarına Etkisi ~ 1. Uluslararası Avrupa Birliği,    Demokrasi, Vatandaşlık ve Vatandaşlık Eğitimi Sempozyumu Uşak ~ Poster Sunumu-2009

10)   Kamu Sektöründe Bilgi Ekonomisi ~ Adıyaman Üniversitesi Besni MYO’da “Bilgi Ekonomisi ve Türkiye” Başlıklı Konferans verildi – 2009

11)  İhracatçı Büyüme ve Rantiyeci Enflasyon  ~      İzmir İktisat Öğrencileri Kongresi İzmir – 2003

12)  Yeni Darphaneler ve Eğitimde Özelleştirme   ~       SEV-DER’in Sesi Dergisi İstanbul - 2004

 

VERİLEN DERSLER: İktisada Giriş, Para-Banka, Uluslararası İktisat, Makro İktisat, Genel Ekonomi, Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi, Bankacılığa Giriş, Satış Yönetimi, Müşteri İlişkileri Yönetimi,  E-Ticaret, Yönlendirilmiş Çalışma, Ticaret Hukuku

 

REFERANSLAR

Prof.Dr. Harun TERZİ – Karadeniz Teknik Üniversitesi   ~ hterzi@ktu.edu.tr ~  04623773311

Doç.Dr.Haydar AKYAZI-Karadeniz Teknik Üniversitesi ~ hakyazi@yahoo.com ~   04623773459 

Doç.Dr.A.Atilla UĞUR-Gaziantep Ünivesitesi ~ atiugur@hotmail.com ~  05335603879  

Doç. Dr. Arif ÖZSAĞIR – Gaziantep Üniversitesi ~  ozsagir@gantep.edu.tr ~ 05053747530

Fitnat TEKEREKOĞLU-Tekerekoğlu Teks.Dış Tic.Müd ~fitnattekerekoglu@hotmail.com~03423231277 

Bülent NAZLIER-Coca-Cola Bölge Müdürü ~ 05338147667

KARİYER PLANLAMAM

          Uluslararası Ekonomi alanında iyi bir akademik kariyere sahip olmak, bölge ve ülke ekonomisine önemli katkılar sunacak projelerde yer almak.

HOBİLER

Halkoyunları                           : Adıyaman ~ Diyarbakır

Müzik                                       : Bağlama

Araştırma ~ İnceleme              : Ekonomi , Felsefe , Politika

Gönüllü Hizmetler                   : Sivil Toplum Örgütleri’nde Aktif  Çalışma

Kitap ~ Dergi                           : Roman , Politik-Ekonomi , Tarih

Spor                                          : Basketbol , Futbol , Hentbol

 

EK BİLGİLER

Askerlik                                   :  Yaptı

Sağlık Sorunu                          :  Yok

Seyahat Sorunu                       :  Yok

Sigara                                      :  Kullanmıyor

Sürücü Belgesi                         : Var  (B  Sınıfı)


Oluşturulma07 Aralık 2012 13:21
Görüntülenme364