İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
İsmail UKAV
Doktor Öğretim Üyesi

Birim

 • Kâhta Meslek Yüksekokulu
 • Muhasebe ve Vergi Uyg.

İletişim

Akademik Çalışmalar

Bildiri (Uluslararası)

 • UKAV,İ., İNAN, M., İNAN, D.E. 2017. Adıyaman Koşullarında Tarla Tarımı Yapılan Bazı Ürünlerle Çörek Otu (Nigellasatival.)’nun Karlılık Analizi Yönünden Karşılaştırılması
  10-07-2018
  , Internatıonal Conference On Food And Agrıcultural Economıcs, 27th -28th April 2017 Alanya Alaaddin Keykubat University, Turkey, s98-105. ISBN: 978-605-65814-6-5
 • UKAV,İ., 2017. Adıyaman ilinde Yetiştiriciliği Yapılan Sert Kabuklu Meyvelerin (antep fıstığı, badem ve ceviz) Üretim Girdileri ve Karlılık Göstergeleri
  10-07-2018
  5th International Participation Soil and Water Resources Congress, 12-15 Eylül 2012, Kırklareli. s761-770.ISBN:978-605-9175-84-5
 • UKAV,İ., Kodal, S., 2017. Borsa İstanbul’da İşlem Gören Bir Turizm İşletmesinin Finansal Oranlar İle Analizi
  10-07-2018
  The Fırst Internatıonal Congress On Future Of Tourısm: Innovation, Entrepreneurship and Sustainability (Futourism 2017) Proceedıng Book 28-30 September 2017 - Mersin/Turkey. p678-688. ISBN : 978-975-6900-56-7
 • UKAV,İ. 2015. Meslek Yüksekokullarının Bölgesel Kalkınmadaki Rolü: Kahta Meslek Yüksekokulu Örneği
  10-07-2018
  4. Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu
 • Hanbay, O., UKAV, İ., 2015. Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinde Genel Öz-yeterlik İnanç Düzeyinin Farklı Değişkenlere Göre Değerlendirilmesi
  10-07-2018
  4. Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu. 21-23 mayıs 2015, Yalova.s.1534-1537 ISBN: 978-9944-0637-0-8
 • UKAV,İ. 2016. “Meslek Yüksekokulu Öğrenci Stajlarının İçerik Analizi Yöntemi İle İncelenmesi Kahta Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık Programı Örneği
  10-07-2018
  5. Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu 18-20 Mayıs 2016, Kosova. s829-837. S.1181-1189. ISBN: 978-9944-0637-0-8

Kitap

 • Genel İktisat I-II, 2010,
  10-07-2018
  Lisans Yayıncılık, ISBN:978-605-4530-15-5 (Kitap Bölümü) Editör:Fatih ÇELİK

Kongre/Sempozyum

 • UKAV, İ., OĞUZ, H.İ, KURT, H. 2011. Adıyaman İlinde Antepfıstığı (Pistacia vera L) Yetiştiriciliğinin Sosyo Ekonomik Yönü ve Sorunları Üzerine Bir Araştırma
  10-07-2018
  GAP VI. TARIM KONGRESİ, Harran Üniv. Ziraat Fakültesi, 9-12 Mayıs 2011, Şanlıurfa. ISBN 978-975-7113-45-4
 • OĞUZ, H.İ., UKAV, İ., EROĞLU, D. 2011. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Nar (Punica granatum L.)Üretimi ve Pazarlanması. 108-112
  10-07-2018
  GAP VI. TARIM KONGRESİ, Harran Üniv. Ziraat Fakültesi, 9-12 Mayıs 2011, Şanlıurfa. ISBN 978-975-7113-45-4
 • Oğuz, H.İ., Yılmaz, A., UKAV, İ. 2011. Güneydoğu İllerinde Badem (Prunus amygdalus Batsch.) Yetiştiriciliği, Üretim ve Pazarlama Potansiyeli. 274-280
  10-07-2018
  TÜRKİYE VI.ULUSAL BAHÇE BİTKİLERİ KONGRESİ, Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi, 4-8 Ekim 2011, Şanlıurfa
 • UKAV. İ., 2015. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Zeytin Yetiştiriciliği ve Ekonomik Yapısı
  10-07-2018
  II. Yükseköğretim Stratejileri ve Kurumsal İşbirliği Sempozyumu. 22-24 Ekim 2015. Silifke/MERSİN. s263-269.

Makale

 • UKAV, İ. Erkan, O., 1991-1995. Tarsus İlçesi Toptan Üzüm Fiyatları Analizi
  10-07-1995
  Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, Yüksek Lisans ve Doktora Tez Özetleri Cilt:6 Sayı:3, sayfa 162.
 • UKAV, İ., EMEKSİZ, F, (1997). “İçel’den Yapılan Tarımsal Ürünler Dış Ticaretinin Yapısı ve Gelişimi
  10-07-1997
  Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 12(2) s173-182.
 • UKAV, İ., EMEKSİZ, F. (1998). Yoğunlaşama Ölçütleri
  10-07-1998
  Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 13 (4) s167-176.
 • UKAV, İ. 2014 Adıyaman İlinde Kırsal Turizm Potansiyeli ve Geliştirme Fırsatları
  10-07-2018
  Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Guz-2014 Cilt:13 Sayı:51 (15-33), ISSN:1304-0278.
 • . UKAV, İ, ÇETİNSÖZ, B.C. 2015. Adıyaman. İlinde Çiftçilerin Tarım Turizmi Üzerine Algılamaları
  10-07-2018
  Mesleki Bilimler Dergisi, Mart 2015. 4(1). 8-20. ISSN:2146-7420.
 • UKAV, İ., 2016. Meslek Yüksekokulu Öğrenci Harcamalarının Yapısı ve Yöre Ekonomisine Katkısı
  10-07-2018
  Mesleki Bilimler Dergisi Mart 2016. 5(1). 1-15. ISSN:2146-7420.
 • OLGUNOĞLU, İ.A., BAYHAN, Y.K., OLGUNOĞLU,M.N., ARTAR, E., UKAV, İ. 2014. Adıyaman İlinde Balık Eti Tüketim Alışkanlıklarının Belirlenmesi
  10-07-2018
  Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 9, No: 1, 2014 (21-25), e-ISSN:1306-7648.
 • UKAV, İ., 2017. Meslek Yüksekokullarında Öğrenci Memnuniyetine İlişkin Bir Analiz: Kahta MYO Örneği,
  10-07-2018
  MBD 2017, 6(1): 1 – 9. ISSN:2146-7420.
 • UKAV, İ., Emeksiz, F.,2017. Gıda Sanayi Ürünlerinin Piyasa Yapıları
  10-07-2018
  ADYÜTAYAM Cilt 5, Sayı 1: 42-54, 2017.
 • UKAV, İ., Emeksiz, F.,2017. Gıda Sanayiinde Verimlilik Analizleri
  10-07-2018
  ADYÜTAYAM Cilt 5, Sayı 2: 1-13, 2017.

Makale (Uluslararası)

 • UKAV, İ., 2018. Mulberry Production Economy in District of Adiyaman
  10-07-2018
  Agricultural Extension, Economics & Sociology, 23(1): 1-10, 2018; Article no.AJAEES.39462
 • UKAV, İ. 2012. Regıonal Development Contrıbutıon Of Toursım:Case Of Adıyaman
  10-07-2018
  Journal of Arts and Humanities (JAH), Volume -1, No.-1, August 2012, 69-81p. ISSN 2167-9045(print) ISSN 2167-9053 (online)
 • SABBAĞ, Ç., UKAV, İ. 2016. Relationship between the Level of Physical Activity and Nutrition Status of Working Women: Adiyaman Case, S. Turkey
  10-07-2018
  International Journal of Business, Humanities and Technology Vol. 6, No. 2; April 2016 pp 29-36.
 • UKAV, İ. 2017. Market Structures and Concentration Measuring Techniques
  10-07-2018
  Agricultural Extension, Economics & Sociology, 19(4): 1-16, 2017; Article no.AJAEES.36066
 • UKAV, İ., 2017. Adıyaman İlinin Dış Ticaret Yapısı,
  10-07-2018
  Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl : 9 Sayı : 25 Nisan 2017, 390-419. ISSN: 1308–9196.
 • Dönbak, E.R., UKAV, İ. 2016. “Continuing Value Calculation with Discounted Cash Flows Method: An Aplication Example for Tekart Tourism Establishment Whose Shares Are Dealt in İstanbul Stock Exchange”
  10-07-2018
  Journal of Tourism and Hospitality Management, May-June 2016, Vol. 4, No. 3, 139-145.
Oluşturulma30 Aralık 2012 23:13
Düzenlenme 10 Temmuz 2018 16:27
Görüntülenme116