İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
Mehmet Ali TOPRAK
Araştırma Görevlisi (Doktor)

Birim

 • Fen-Edebiyat Fakültesi
 • Coğrafya

İletişim

Akademik Çalışmalar

Bildiri

 • Toprak M. A. (2013). Türkiye de Üniversiteleşme Süreçleri ve Dinamikler. Coğrafya: Yeni Yüzyılda Fırsatlar ve Tehditler, Coğrafyacılar Derneği Yıllık Kongresi
  22-05-2015
  Coğrafya: Yeni Yüzyılda Fırsatlar ve Tehditler, Coğrafyacılar Derneği Yıllık Kongresi, 19-22 Haziran 2013, İstanbul.
 • Toprak, M. A. & Işık, Ş. (2018). “Üniversitenin Konut Piyasasına Etkileri: Kütahya Kenti ve Dumlupınar Üniversitesi Örneği”. 18. Ulusal Bölge Bilimi ve Bölge Planlama Kongresi, 10-12 Mayıs 2018, İstanbul
  11-05-2018
  18. Ulusal Bölge Bilimi ve Bölge Planlama Kongresi

Bildiri (Uluslararası)

 • Toprak M. A. (2015). “Bölgesel Kalkınma Aracı Olarak Üniversiteler ve Anadolu Sermayesi”.
  22-05-2015
  Coğrafyacılar Derneği Kongresi, 21-23 Mayıs 2015, Ankara.
 • Toprak, M. A. & Işık, Ş. (2016). Dumlupınar Üniversitesinin Kütahya Kentinin Sosyo-Ekonomik Yapısına Etkileri: Ön Bulgular Üzerine Bir Değerlendirme
  03-06-2016
  Coğrafyacılar Derneği Kongresi, 2-4 Haziran 2016, Burhaniye/Balıkesir
 • Toprak, M. A., Bekaroğlu, C. E., Yavaşlı, D. D. & Yavan, N. (2016). “Türkiye’deki Coğrafyacıların Sosyal Ağ Haritası
  03-06-2016
  Coğrafyacılar Derneği Kongresi, 2-4 Haziran 2016, Burhaniye/Balıkesir
 • Altınoluk, D. & Toprak, M. A. (2017). “Coğrafyanın Cinsiyeti: Fiziki Coğrafyada Kadın Olmak”.
  15-10-2017
  I. Uluslararası Kadın Araştırmaları Sempozyumu, 13-14 Ekim 2017, Eskişehir.
 • Dumlupınar Üniversitesinin Kütahya’nın Konut Piyasasına Etkileri
  15-10-2018
  TÜCAUM 30. Yıl Uluslararası Coğrafya Sempozyumu

Doktora Tezi

 • Kütahya’nın Sosyo-Ekonomik Yapısı ve Gelişiminde Dumlupınar Üniversitesinin Etkileri
  17-04-2017
  Ege Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Beşeri ve İktisadi Coğrafya ABD

Kitap

 • Baykal, F. & Toprak, M. A. (2010). “Kırsal Kalkınma ve Kırsal Turizm: Bozdoğan (Aydın) İçin Bir Araştırma” Bozdoğan II içinde, 41-83 (Ed. S. Sürgevil)
  13-10-2010
  İzmir

Makale

Oluşturulma12 Ocak 2018 10:15
Düzenlenme 20 Aralık 2018 15:26
Görüntülenme143