İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
Mehmet Ali YILDIZ
Doçent Doktor

Birim

 • Eğitim Fakültesi
 • Eğitim Bilimleri

İletişim

Akademik Çalışmalar

Bildiri

 • Duy, B. ve Yıldız, M. A. (2009). Çocuk ve erken ergenler için üzüntüyle baş etme ölçeği geliştirilmesi: Ön çalışma (s. 182). X. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 21-23 Ekim 2009, Çukurova Üniversitesi, Adana.
  [Hatalı Tarih]
 • Yıldız, M. A. ve Duy, B. (2011). Sokakta çalışan ve çalışmayan ilköğretim ikinci kademe öğrencilerinin benlik saygısı, yaşam doyumu ve depresyon düzeylerinin incelenmesi (Diyarbakır ili örneği) (s. 342-343). XI. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 3-5 Ekim 2011, Ege Üniversitesi, İzmir.
  [Hatalı Tarih]
 • Yıldız, M. A. ve Duy, B. (2011). Kişilerarası iletişim becerileri psiko-eğitim programının görme engelli erinlerin empatik eğilim ve iletişim becerileri üzerine etkisi. (s. 47). XI. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 3-5 Ekim 2011, Ege Üniversitesi, İzmir.
  [Hatalı Tarih]
 • Kılıç, M., Ulusoy, Y., Yıldız, M. A. ve Şahan, B. (2012). Okullarda yaşanan ruh sağlığını bozucu nedenlere yönelik okul psikolojik danışmanlarınca alınan önlemler (s. 69). 2. Okulda Ruh Sağlığı Sempozyumu, 17-18 Mayıs 2012, Çukurova Üniversitesi, Adana.
  [Hatalı Tarih]
 • Yıldız, M. A., & Duy, B. (2015). İyimserlik ile öznel iyi oluş arasındaki ilişkide benlik saygısının aracılığı (s. 119-122). XIII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 7-9 Ekim 2015, Mersin Üniversitesi, Mersin.
  [Hatalı Tarih]
 • Yıldız, M. A., & Büyükşahin Çevik, G. (2015). Evli bireylerin evlilik doyumlarının ve yaşam doyumlarının incelenmesi. (s. 74-76). XIII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 7-9 Ekim 2015, Mersin Üniversitesi, Mersin.
  [Hatalı Tarih]
 • Yıldız, M. A., & Gündoğdu, M. (2015). Ergenlerde anne-babaya bağlanma ile öznel iyi oluş arasındaki ilişkide duygu düzenleme ve baş etme yöntemlerinin çoklu aracılık rolü. (s. 340-344). XIII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 7-9 Ekim 2015, Mersin Üniversitesi, Mersin.
  [Hatalı Tarih]
 • Yıldız, M. A. ve Karadaş, C. (2015). Yalnızlık ile yaşam doyumu arasındaki ilişkide algılanan sosyal destek ile benlik saygısının seri çoklu aracılığı. (s. 488-489). 24. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 16-19 Nisan 2015, Niğde Üniversitesi, Niğde.
  [Hatalı Tarih]
 • Duy, B., Yıldız, M. A., Baytemir, K., & Karadaş, C. (2016). İnsan ilişkileri ve iletişim dersine dair farklı uygulamaların karşılaştırmalı incelenmesi. VI. PDR Uygulamaları Kongresi, 1-3 Aralık 2016, Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep.
  01-12-2016
  VI. PDR Uygulamaları Kongresi,

Bildiri (Uluslararası)

 • Yıldız, M. A. (2013). Genel aidiyet ölçeği’nin ergenler için Türkçe’ye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışmaları. (s. 256-258). İstanbul 2013 Dünya Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 8-11 Eylül 2013, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul.
  [Hatalı Tarih]
 • Duy, B. ve Yıldız, M. A. (2013). Ergenlerde duygu düzenlemenin yordayıcısı olarak cinsiyet, depresif belirtiler ve psikosomatik belirtilerin incelenmesi (s. 249-251). İstanbul 2013 Dünya Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 8-11 Eylül 2013, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul.
  [Hatalı Tarih]
 • Yıldız, M. A. ve Kutlu, M. (2013). Erinlerde okula bağlanmanın yordayıcısı olarak sosyal kaygı, depresif belirtiler ve bazı demografik değişkenlerin incelenmesi. (s. 114-116). İstanbul 2013 Dünya Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 8-11 Eylül 2013, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul.
  [Hatalı Tarih]
 • Duy, B., & Yıldız, M. A. (2014). Does being in a different bully status make a difference regarding empathy and life satisfaction? (pp. 161). V. European Conference on Social and Behavioral Sciences St Petersburg, Russia – September 11-14, 2014
  [Hatalı Tarih]
 • Duy, B., & Yıldız, M. A. (2015). An examination of the mediating effect of emotion regulation strategies on the relationship between irrational beliefs and positivity in adolescents: A multiple mediation analysis, 8th International and 13th National Congress of Clinical Psychology, 19 to 22 November, 2015, Granada, Spain. (Poster Bildiri)
  [Hatalı Tarih]
 • Duy, B., & Yıldız, M. A. (2015). Investigation of the psychometric properties of the positivity scale (P Scale) for Turkish adolescents and young adults, APCCC 2015 Asia Pacific Counseling Conference, 18-19 June, 2015, Singapur.
 • Duy, B., & Yıldız, M. A. (2016). Multiple mediation of optimism and self-esteem on the relationship between irrational beliefs and subjective well-being, (pp. 6-7), 8th European Conference on Positive Psychology, June 28th-July 1st, Angers, France (Sözlü Bildiri)
  [Hatalı Tarih]
 • Yıldız, M. A. (2016). Multiple mediation of emotion regulation strategies in the relationship between loneliness and positivity in adolescents, (pp. 33-34), 8th European Conference on Positive Psychology, June 28th-July 1st, Angers, France (Poster Bildiri)
  [Hatalı Tarih]
 • Yıldız, M. A. (2017). Pathways to positivity from perceived stress in adolescents: Multiple mediation of emotion regulation and coping styles, 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi (ICES-UEBK 2017), (pp. 3049-3051), 20-23 Nisan 2017, Antalya.
  05-04-2017
  26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi (ICES-UEBK 2017)
 • Demirtaş, A. S., Yıldız, M. A., & Baytemir, K. (2017). General belongingness and basic psychological needs as predictors of self-esteem in adolescents, 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi (ICES-UEBK 2017), 20-23 Nisan 2017, Antalya.
  05-04-2017
  26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi (ICES-UEBK 2017)
 • Baytemir, K., Demirtaş, A. S., & Yıldız, M. A. (2017). The mediation of perceived social support in the relationship between interpersonal competence and self-esteem in married individuals. 5th Int’xxl Conference on Humanities, Social Sciences, Education and Interdisciplinary Studies (ICHSSE-17). Bangkok, Thailand.
  05-09-2017
  5th Int’xxl Conference on Humanities, Social Sciences, Education and Interdisciplinary Studies (ICHSSE-17)
 • Yıldız, M. A., Baytemir, K., & Demirtaş, S. (2018). The mediation of self-esteem in the relationship between irrational beliefs and perceived stress in adolescence. 28.4 - 01.05 2018 - INES III, Antalya, Turkey.
  01-05-2018
  Antalya

Doktora Tezi

 • Yıldız, M. A. (2014). Ergenlerde anne-babaya bağlanma ile öznel iyi oluş arasındaki ilişkide duygu düzenleme ve baş etme yöntemlerinin çoklu aracılık rolü. Yayımlanmamış doktora tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Mersin.
  [Hatalı Tarih]

Hakemlik

 • İnönü Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi
  [Hatalı Tarih]
 • e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi
  [Hatalı Tarih]
 • Applied Research in Quality of Life (SSCI)
  [Hatalı Tarih]
 • Psychological Reports
  15-12-2016
  Psychological Reports
 • Çukurova Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
  15-12-2016
  Çukurova Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 • Current Psychology
  01-04-2017
  Current Psychology
 • Ege Eğitim Dergisi
  01-04-2017
  Ege Eğitim Dergisi
 • Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi
  01-04-2017
  Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi
 • İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
  12-04-2017
  İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
 • Eğitim ve Bilim
  15-12-2017
  Eğitim ve Bilim

Kitap

 • Yıldız, M. A. (2018). Bilişsel Terapi, İçinde, (Editörler: Zeynep Karataş ve Yasemin Yavuzer), Psikolojik Danışma ve Psikoterapi Kuramları: Örnek Uygulamalarla Temel ve Güncel Kuramlar, (Bölüm: 10, s. 313-349), Pegem Akademi, Ankara.
  20-08-2018
  Pegem Akademi, Ankara.

Makale

 • Duy, B. ve Yıldız, M. A. (2014). Ergenler için duygu düzenleme ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlanması. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 5(41), 23-35.
  [Hatalı Tarih]
 • Yıldız, M. A. ve Duy, B. (2014). Adaptation of the Short-Form of the Ucla Loneliness Scale (Uls-8) to Turkish for the Adolescents. Düşünen Adam: The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences, 27, 194-203.
  [Hatalı Tarih]
 • Duy, B. ve Yıldız, M. A. (2014). Farklı zorbalık konumunda olmak empatik eğilim ve yaşam doyumu bağlamında bir fark yaratır mı? Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(3), 31-47.
  [Hatalı Tarih]
 • Yıldız, M. A. ve Duy, B. (2015). Sokakta çalışmak ve gelir düzeyi erinlerin benlik saygısı, yaşam doyumu ve depresyon düzeylerine etki eder mi? (Diyarbakır İli Örneği). İlköğretim Online, 14(2), 15-37.
  [Hatalı Tarih]
 • Yıldız, M. A., & Kutlu, M. (2015). Erinlerde okula bağlanmanın yordayıcısı olarak sosyal kaygı ve depresif belirtilerin incelenmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(31), 332-345
  17-09-2015
  Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 • Yıldız, M. A., & Büyükşahin Çevik, G. (2016). Evli bireylerin evlilik doyumlarının ve yaşam doyumlarının incelenmesi. International Journal of Human Sciences, 13(1), 227-242. doi:10.14687/ijhs.v13i1.3417
  30-11-2015
  International Journal of Human Sciences
 • Yıldız, M. A., & Baytemir, K. (2016). Evli bireylerde evlilik doyumu ile yaşam doyumu arasındaki ilişkide benlik saygısının aracılık etkisi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(1), 67-80. doi: 10.17679/iuefd.17181627
  [Hatalı Tarih]
 • Büyükşahin Çevik, G., & Yıldız, M. A. (2016). Pedagojik formasyon öğrencilerinde umutsuzluk ile mutluluk arasındaki ilişkide benlik saygısının aracılık etkisi, Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 96-107. doi: http://dx.doi.org/10.14582/DUZGEF.704
  [Hatalı Tarih]
 • Yıldız, M. A. (2016). Ölçme eşdeğerliği üzerine ve genel aidiyet ölçeğinin (GAÖ) ölçme eşdeğerliğinin genç yetişkinlerde cinsiyete göre incelenmesi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(2), 50-72.
  [Hatalı Tarih]
 • Büyükşahin Çevik, G., Doğan, İ., & Yıldız, M. A. (2016). Pedagojik formasyon eğitimi alan öğrencilerin yılmazlık ve tükenmişliklerinin incelenmesi, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(3), 971-984.
  03-12-2016
  Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
 • Yıldız, M. A. (2017). Çocuk ve ergenler için baş etme ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışmaları. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 24(2), 125-136.

Makale (Uluslararası)

 • Yıldız, M. A. ve Duy, B. (2013). Kişilerarası iletişim becerileri psiko-eğitim programının görme engelli erinlerin empatik eğilim ve iletişim becerileri üzerine etkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13(3), 1461-1476. doi: 10.12738/estp.2013.3.1607
  [Hatalı Tarih]
 • Duy, B. ve Yıldız, M. A. (2014). Farklı zorbalık statüsüne sahip erinlerde okula bağlanma ve yalnızlık. Eğitim ve Bilim, 39(174), 173-188. doi: 10.15390/EB.2014.2435
  [Hatalı Tarih]
 • Yıldız, M. A. (2016). Serial multiple mediation of general belongingness and life satisfaction in the relationship between attachment and loneliness in adolescents. Educational Sciences: Theory & Practice, 16(2), 553-578. doi. 10.12738/estp.2016.2.0380
  [Hatalı Tarih]
 • Yıldız, M. A. (2017). Emotion regulation strategies as predictors of Internet addiction and smartphone addiction in adolescents. Journal of Educational Sciences & Psychology, 7(1), 66-78.
 • Yıldız, M. A., & Duy, B. (2017). The predictive role of emotion regulation strategies on depressive and psychosomatic symptoms in adolescents. Current Psychology, doi: 10.1007/s12144-017-9616-6
 • Yıldız, M. A. (2016). Development of anger regulation scale for adolescents (ARS-A): validity and reliability studies. Düşünen Adam: The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences, 29, 247-258.
  01-02-2017
  Düşünen Adam: The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences
 • Yıldız, M. A. (2016). Multiple mediation of emotion regulation strategies in the relationship between loneliness and positivity in adolescents. Education and Science, 186, 217-231. doi: 10.15390/EB.2016.6193
  01-02-2017
  Education and Science
 • Yıldız, M. A. (2017). Adaptation of general belongingness scale into Turkish for adolescents: Validity and reliability studies, Journal of Education and Training Studies, 5(2), 223-231. doi:10.11114/jets.v5i2.2060
  03-03-2017
  Journal of Education and Training Studies
 • Büyükşahin Çevik, G., & Yıldız, M. A. (2017). The role of perceived social support and coping styles in predicting adolescents’ positivity. Universal Journal of Educational Research, 5(5), 723-732. doi: 10.13189/ujer.2017.050504
  01-04-2017
  Universal Journal of Educational Research
 • Büyükşahin Çevik, G., & Yıldız, M. A. (2017). The roles of perceived social support, coping, and loneliness in predicting Internet addiction in adolescents, Journal of Education and Practice, 8(12), 64-73.
  01-04-2017
  Journal of Education and Practice
 • Yıldız, M. A. (2017). Pathways to positivity from perceived stress in adolescents: Multiple mediation of emotion regulation and coping styles. Current Issues in Personality Psychology, 5(4), 272-284. doi: https://doi.org/10.5114/cipp.2017.67894
 • Yıldız, M. A., & Karadaş, C. (2017). Multiple mediation of self-esteem and perceived social support in the relationship between loneliness and life satisfaction. Journal of Education and Practice, 8(3), 130-139.
  01-06-2017
  Journal of Education and Practice
 • Duy, B., & Yıldız, M. A. (2017). The mediating role of self-esteem in the relationship between optimism and subjective well-being, Current Psychology, doi: 10.1007/s12144-017-9698-1
 • Demirtaş, A. S., Yıldız, M. A., & Baytemir, K. (2017). General belongingness and basic psychological needs as predictors of self-esteem in adolescents, Journal of Educational Sciences & Psychology, 7(2), 48-58.
 • Baytemir, K., & Yıldız, M. A. (2017). Multiple mediation of loneliness and negative affects in the relationship between adolescents’ social anxiety and depressive symptoms. Anales de Psicología (Annals of Psychology), 33(3), 612-620. http://dx.doi.org/10.6018/analesps.33.3.269211
 • Yıldız, M. A., & Kızıldağ, S. (2018). Pathways from positive and negative affect to depressive symptoms: Multiple mediation of emotion regulation strategies, Annals of Psychology, 34(2), 241-250. http://dx.doi.org/10.6018/analesps.34.2.295331
  10-02-2018
  Annals of Psychology
 • Baytemir, K., Demirtaş, A., & Yıldız, M. A. (2018). The mediation role of perceived social support in the relationship between interpersonal competence and self-esteem in married individuals, Current Issues in Personality Psychology, 6(3), 200-211. doi: https://doi.org/10.5114/cipp.2018.75651
  01-03-2018
  Current Issues in Personality Psychology
 • Yıldız, M. A., Baytemir, K., & Demirtaş, A. (2018). Irrational beliefs and perceived stress in adolescents: The role of self-esteem, Journal of Educational Sciences & Psychology, 8(1), 79-89.
  03-05-2018
  Journal of Educational Sciences & Psychology

Yüksek Lisans Tezi

 • Yıldız, M. A. (2010). Sokakta çalışan ve çalışmayan ilköğretim ikinci kademe öğrencilerinin benlik saygısı, yaşam doyumu ve depresyon düzeylerinin incelenmesi (Diyarbakır ili örneği). Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İnönü Üniversitesi, Malatya.
  [Hatalı Tarih]
Oluşturulma18 Şubat 2015 19:17
Düzenlenme 05 Ekim 2018 16:02
Görüntülenme544