İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
Mehmet Fırat BARAN
Doktor Öğretim Üyesi

Birim

 • Teknoloji Fakültesi
 • Enerji Sistemleri Mühendisliği

İletişim

 

SCI, SCI EXPANDED  DERGİLERDE YAYINLANMIŞ  MAKALELER

 

 1. GÖKDOĞAN, O, OĞUZ, H.İ, BARAN, M.F, 2017. Energy Input-Output Analysis in Organic Mulberry (Morus spp.) Production in Turkey: A Case Study Adiyaman-Tut Region , Springer, Erwerbs-Obstbau, ISSN: 0014-0309, DOI: 10.1007/s10341-017-0333-y, , December 2017, Volume 59, Issue 4, pp 325-330

 

       2.BARAN, M.F, GÖKDOĞAN, O, OĞUZ, H.İ, 2017. Determining of Energy  Input-Output Analysis in Plum (Prunus domestica L.) Production , Springer, Erwerbs-Obstbau, ISSN: 0014-0309, DOI: 10.1007/s10341-017-              0332-z, , December 2017, Volume 59, Issue 4, pp 331–335

 

 1. BARAN, M.F., Energy and Economic Analysis of Vetch Production in Turkey: A Case Study From Thrace Region , Feb - Fresenıus Envıronmental Bulletın, ISSN 1018-4619, Volume 26-No:3/2017 , pages:1996-1972

 

 1. BARAN, M.F., OGUZ, H.İ, GÖKDOĞAN, O, 2017, Determination of Energy Input-Output Analysis in Organic Strawberry Production, Feb - Fresenıus Envıronmental Bulletın, ISSN 1018-4619, Volume 25-No:9 /2017 pages:2074-2079

 

 1. BARAN, M.F, LULE, F., GÖKDOĞAN,, 2017. O, Energy Input-Output Analysis of Organic Grape Production: A Case Study From Adıyaman Provınce , Springer, Erwerbs-Obstbau, DOI 10.1007/s10341-017-0322-1 , December 2017, Volume 59, Issue 4, pp 275-279

 

 1. BARAN, M.F, GÖKDOĞAN, O, OĞUZ, H.İ, 2017. Determining The Energy Usage Efficiency of Walnut (Juglans Regia L.) Cultivation in Turkey , Springer, Erwerbs-Obstbau, ISSN: 0014-0309, Volume 59, pp77–82, DOI 10.1007/s10341-y.

 

 1. KÖKTEN, K, TUTAR, H., BARAN, M.F., GÖKDOĞAN, O, 2017, Energy Balance of Bitter Vetch And Forage Pea Production In Turkey , Feb - Fresenıus Envıronmental Bulletın, ISSN 1018-4619, Volume 25-No:9 /2017 pages:2033-2038

 

 1. GÖKDOĞAN, O, BARAN, M.F., , 2017, Determination of Energy Use Efficiency of Some Apple (Malus Communis L) Production In Turkey:A Case Study of Eğirdir Region, Springer, Erwerbs-Obstbau, ISSN: 0014-0309; March 2017, Volume 59, pp 13–18, DOI 10.1007/s10341-016-0290-x..

 

 1. GÖKDOĞAN, O, KÖKTEN, K., YILMAZ, H.S, BARAN, M.F., 2017, Energy Usage Efficiency of Buckwheat Production in Turkey, Feb - Fresenıus Envıronmental Bulletın, ISSN 1018-4619, Volume 25-No:9 /2017 pages:2080-2086

 

 1. GÖKDOĞAN,O, SEYDOŞOĞLU, S., KÖKTEN, K., BENGÜ, A. Ş., BARAN, M.F., 2017. Energy Input-Output Analysis of Guar (Cyamopsis tetragonoloba) and Lupin (Lupinus albus L.)  Production in Turkey, Agricultural Research Communication Centre , ARCC/ LR-307, DOI:10.18805/lr.v0i0.7017  Legume Research, 40 (3): 526-531, ISSN: 0250-5371

 

 1. BARAN, M.F., POLAT, R.., GÖKDOĞAN, O, 2016. Comparison of Energy Use Efficiency of Different Tillage Methods on The Secondary Crop Sunflower Production, Feb - Fresenıus Envıronmental Bulletın, ISSN 1018-4619, Volume 25, No:11 /2016, pages 4937-4943

 

 1. BARAN, M.F., GÖKDOĞAN, O, 2016, Comparıson of Energy Use Efficiency of Different Tillage Methods on The Secondary Crop Silage Productıon, Feb - Fresenıus Envıronmental Bulletın, ISSN 1018-4619, Volume 25-No:9 /2016 pages:3808-3814

 

 1. KÖKTEN, K., TUTAR, H., GÖKDOĞAN,O, BARAN, M.F., 2016 Determination of Energy Balance of Common Vetch (Vicia Sativa L.), Hungarian Vetch (Vicia pannonica C.) and Narbonne Vetch (Vicia narbonensis L.) Production in Turkey, Agricultural Research Communication Centre , ARCC/ LR-309, DOI:10.18805/lr.v0i0.6842, Legume Research, ISSN: 0250-5371,

 

 1. BARAN, M.F., GÖKDOĞAN, O, 2015, Determination Of Energy Balance of Sugar Beet   Production in Turkey: A Case Study For Kirklareli Province, Springer Energy Efficiency (2015) 9: (2) 487-494, ISSN: 1570-6478; DOI 10.1007/s12053-015-9375-x

 

 

DİĞER ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİ VE KİTAPLARDA YAYINLANMIŞ  MAKALELER

 

 1. BARAN, M.F, GÖKDOĞAN, O.; 2017, Determination of Energy Use Efficiency of Sesame Production, Journal of Tekirdağ Agriculture Faculty , ISSN:1302-705, (JOTAF), Volume:14, Number: 3 ,page: 73-79,  2017

 

 1. BARAN, M. F, LÜLE, F., GÖKDOĞAN, O, 2017, Adıyaman İlinin Hayvansal Atıklardan Elde Edilebilecek Enerji Potansiyeli, Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, (TURKJANS), 4(3): 245–249, 2017, ISSN:2148-3647,

 

 1. KAYHAN, İ.,E, AYDIN, B., BARAN, M. F, 2017, Kırklareli İli Tarım İşletmelerinin Tarımsal Yapısı ve Mekanizasyon Düzeyi, Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, (TURKJANS) 4(3): 263–270, 2017,  ISSN:2148-3647

 

 1. BARAN, M. F, GÖKDOĞAN. 2017 Energy Balance in Production of Chickpea in Turkey: A Study Performed in Adıyaman Province, Agronomy Research, volume 15(1), 25-32, ISSN: 1406-894X,

 

 1. ÇELEN, İ.H, BARAN, M.F., ÖNLER, E., BAYHAN, Y. 2017. Determination of energy balance of apple (Malus Domestica) production in Turkey: A case study for Tekirdag province, Anadolu J. Agr Sci, 32 (2017)2017, 217-224, ISSN:1308-8750, (ANAJAS) DOİ: 10.716/omuanajas.2017.289604.241-45.

 

 1. AYDIN, B., BARAN, M.F., KURŞUN, İ., KAYHAN, İ.E., BAYHAN, Y., DURGUT, R.., 2016. İkinci Ürün Ayçiçeği ve İkinci Ürün Silajlık Mısır Üretiminde Uygulanabilecek Farklı Toprak İşleme Yöntemlerinin Brüt Kar Analizi, Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, (TURKJANS) ISSN:2148-3647, Cilt:3 (4), Sayfa: 296-304, 2016

 

 1. BARAN, M.F., DURGUT, R.M., AKTAŞ, T., ÜLGER, P., KAYİŞOĞLU, B., 2016, Determination of Some Physical Properties of Rapeseed, İnternational Journal of Engineering Technologies (IJET), ISSN: 2149-5262, Volume: 2, No:2, Page: 141-145,  2016.

 

 1. GÖKDOĞAN, O., BARAN, M.F., ERDOĞAN, O.,2016 Determination of the Energy Balance of Lavender, Batı Akdeniz Agricultural Research İnstıtute, DERIM , 2016 33(1):69-76

         DOI: 10.16882/derim.2016. 13880

      9.  BARAN, M.F., KARAAĞAÇ, H.A., GÖKDOĞAN, O., ,2016,  Kışlık Ara Ürün Sonrası (Buğday - Fiğ) İkinci Ürün Olarak Yetiştirilen Silajlık Mısır Üretiminde Farklı Toprak İşleme ve Ekim Yöntemlerinin Enerji Bilançosu (2. Yıl            Sonuçları), Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 13(1):1-6 . 

 1. OGUZ., H.İ., GOKDOĞAN, O., BARAN, M.F., 2016, İç Anadolu Bölgesinde Bazı İllerde Ceviz Yetiştiriciliği, Sorunları ve Çözüm Yolları, Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi (TURKJANS),  Cilt:3(2), Sayfa,105-113,  2016

 

 1. BARAN, M. F, 2016. Energy Efficiency Analysis of Cotton Production in Turkey: A Case Study for Adıyaman Province, American-Eurasian J. Agric. & Environ. Sci., 16 (2): 229-233, 2016

     ISSN 1818-6769© IDOSI Publications, 2016, DOI: 10.5829/idosi.aejaes.2016.16.2.12857

 

    12.BARAN, M. F, 2016. Energy Analysis of Summery Vetch Production in Turkey:  A Case Study for Kırklareli Province, American-Eurasian J. Agric. & Environ. Sci., 16 (2): 209-215, 2016

      ISSN 1818-6769© IDOSI Publications, 2016, DOI: 10.5829/idosi.aejaes.2016.16.2.12856

 

 1. BARAN, M.F., GÖKDOĞAN, O., LÜLE, F., KOYUNCU, T., 2016, The Effect of Agricultural Machinery Grant Scheme On The Agricultural Mechanization Development in Turkey, Journal of Multidisciplinary Engineering Science and Technology (JMEST),ISSSN: 3159-0040- Volume: 3 Page:3751-3757, 3-6 January, 2016.

 

 1. SOGUKPINAR, H, BOZKURT, İ, BARAN, M.F., TURKMENLER, H., PALA, M., ENGIN, K.E.,5, KAYA, A.İ, 2015, Micro Turbine Design and Production and Testing, İnternational Journal of Engineering Technologies (IJET), ISSN: 2149-5262, Volume: 1, No:4, Page: 141-145,

 

 1. BARAN, M.F., DALMIŞ, İ.S., KAYİŞOĞLU., B. 2015, Determining of Some Mechanical Properties of Canola Stalk with Related to Chopping ,  Europen Journal of Science & Technology (EJOSAT), ISSN:2148-2683, Volume: 2, No: 5 (3),  sayfa: 143-148, 2015.

 

 1. BARAN, M. F, GÖKDOĞAN, O. 2015. Determination of Energy Input-Output of Tobacco Production in Turkey, American-Eurasian J. Agric. & Environ. Sci., 15 (7): 1346-1350, 2015

     ISSN 1818-6769© IDOSI Publications, 2015, DOI: 10.5829/idosi.aejaes.2015.15.7.12671

 

     17.BARAN, M.F., KARAAĞAÇ,H.,A., GÖKDOĞAN, O., 2016 Kışlık Ara Ürün Sonrası (Buğday - Fiğ) İkinci Ürün Olarak Yetiştirilen Silajlık Mısır Üretiminde Farklı Toprak İşleme ve Ekim Yöntemlerinin Enerji Bilançosu(2. Yıl           Sonuçları), Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fak. Dergisi 2016; 13(1) :1-6

 

 1. 18. BARAN, M.F., GÖKDOĞAN, O., BAĞDATLI, C., BELLİTÜRK, K., 2015, Energy Balance of Rice Production in Turkey: A Case Study for Kırklareli Province, Ecronicon Open Access Agriculture4 (2015): 167-173

 

 1. BARAN, M. F, GÖKDOĞAN, O. 2014. Energy Input-Output Analysis of Barley Production In Thrace Region of Turkey, American-Eurasian J. Agric. & Environ. Sci., 14 (11): 1255-1261,2014, ISSN 1818-6769© IDOSI Publications, 2014, DOİ: 10.5829/ idosi.aejaes.2014.14.11.21882.

 

 1. KARAAĞAÇ, H.A, AYKANAT, S., GÜLTEKİN, R., BARAN, M.F., , 2014 Adana’da Ana Ürün Mısır Üretiminde Enerji Kullanım Etkinliğinin Belirlenmesi, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi , ISSN:1302-7050, (JOTAF), volume:11, number:3, page: 75-81 2014.

 

 1. BARAN, M.F., GÖKDOĞAN, O. 2014., Karpuz ve Kavun Yetiştiriciliğinde Enerji Girdi-Çıktı Analizi: Kırklareli İli Örneği, Anadolu J. Agr Sci, 2014, 29 (3): 217-224, ISSN:1308-8750, (ANAJAS)

     DOİ: 10.716/anajas.2014.29.3.217-224.

 

 1. GOKDOĞAN, O, BARAN, M.F., 2014, The energy balance of the sesame (Sesamum indicum ) oil, Energy Education Science and Technology Part A: Energy Science and Research, (SILA SCIENCE) 2014 Volume (issues) 32(6): page 7083-7086

 

 1. BARAN, M.F., GOKDOĞAN, O., KARAAĞAÇ, H.A., 2014, Kanola Üretiminde Enerji Kullanım Etkinliğinin Belirlenmesi (Kırklareli İli Örneği), Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, ISSN:2148-3647, (TURKJANS) Cilt:1 (3), Sayfa: 331-337, 2014.

 

 1. 24. BARAN, M.F., KARAAĞAÇ, H.A., 2014 . Kırklareli Koşullarında İkinci Ürün Ayçiçeği Üretiminde Enerji Kullanım Etkinliğinin Belirlenmesi, Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, ISSN:2148-3647 (TURKJANS), Cilt: 2, Sayfa: 117-123,2014.

 

 1. KAYHAN, İ, E., BARAN, M. F, 2014, Ayçiçeği Üretiminde Pulluk ve Ağıryaylı Kültivatörün Kuru Koşullarda Ekonomik ve Teknik Yönden Karşılaştırılması, Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, ISSN:2148-3647, (TURKJANS), Cilt:1 (4), Sayfa: 435-440, 2014.

 

 1. BARAN, M. F, GÖKDOĞAN, O, DURGUT, M.R. 2014, Batı Marmara Bölgesinin Tarımsal Mekanizasyon Özellikleri, Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, ISSN:2148-3647, (TURKJANS), Cilt:1 (4), Sayfa:561-567, 2014.

 

 1. BARAN, M.F., DURGUT, R.M., KAYHAN, E., KURŞUN, İ., AYDIN, B., BAYHAN, Y.,, 2014 Determination of Different Tillage Methods In Terms of Technically And Economically in Second Crop Maize For Silage (2nd Year) , Journal of Tekirdağ Agriculture Faculty , ISSN:1302-705, (JOTAF),  Volume:11, Number: 2 ,Sayfa: 11-20,  2014.

 

 1. BARAN, M.F., DURGUT, R.M., KAYHAN, E., KURŞUN, İ., AYDIN, B., KAYİŞOĞLU, B, 2014 II. Ürün Silajlık Mısır Üretiminde Uygulanabilecek Farklı Toprak İşleme ve Ekim Yöntemlerinin Teknik ve Ekonomik Olarak Belirlenmesi, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, ISSN:1302-7050, (JOTAF), Cilt:11, Sayı:1,Sayfa: 18-26, 2014.

 

 1. BARAN, M.F, AKBAYRAK, B; 2013, Tarım Makinaları Hibe Programının Kırklareli İlinin Mekanizasyon Gelişimine Etkisi, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, ISSN:1302-7050 , (JOTAF), Cilt:10, sayı:2, sayfa:53-57, 2013.

 

 1. BARAN, M.F, ÜLGER, P, KAYİŞOĞLU, B,. 2012, Kanola Hasadında Kullanılan Tablanın Hasat Kayıpları Üzerine Etkisi, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, ISSN:1302-7050 , (JOTAF), s:35-44, Cilt:9, sayı:3,2012

 

 

 

ULUSAL HAKEMLİ DERGİ VE KİTAPLARDA YAYINLANMIŞ MAKALELER

 

 1. BARAN, M.F., AYDIN, B., KURŞUN,İ., KAYHAN,İ.E, BAYHAN, Y.ve DURGUT, M.R. 2016, Trakya Bölgesinde Silajlık Mısır ve Ayçiçeği Üretiminde Uygulanabilecek Farklı Toprak İşleme Yöntemlerinin Karşılaştırılması,  Tarım Makinaları Bilimi Dergisi, ISSN:1306-0007, Cilt: 12 (1), Sayfa, 69-77 , 2016.

 

 1. KOYUNCU. T, ENGİN.K.E., KAYA.,A.,İ., LÜLE,F., BARAN, M.F., YÜKÇÜ, N., SOĞUKPINAR, H. 2015, Krom Bir Güneşli Su Isıtıcının Tasarımı, Yapımı ve Denenmesi,  Tarım Makinaları Bilimi Dergisi, ISSN:1306-0007, Cilt: 11 Sayı : 1,  Sayfa, 61-68 , 2015.

 

 1. KOÇ, V., SANCAR, İ., BARAN, M.F., TAŞTAN, M.A. 2015, Kayısı Çekirdeği Kabukları Kullanılarak Yalıtım Amaçlı Kompozit Malzeme Üretilmesi,  Tarım Makinaları Bilimi Dergisi, ISSN:1306-0007, Cilt: 11 Sayı : 4,  Sayfa, 309-314 , 2015.

 

       4. BARAN, M.F., DURGUT, R.M., KAYHAN, İ. E., AYDIN, B.,  KURŞUN, İ., BAYHAN, Y.,2013,  İkinci  Ürün Ayçiçeği Üretiminde Uygulanabilecek Farklı Toprak İşleme Yöntemlerinin  Teknik ve Ekonomik Olarak Belirlenmesi               (2.yılı)  Tarım Makinaları Bilimi Dergisi, ISSN:1306-0007, Cilt: 9 Sayı : 1 Sayfa35-42 , 2013. 

 

 

BİLDİRİLER

ULUSLARARASI KONGRE, SEMPOZYUM, PANEL GİBİ BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULU VE PROGRAMDA

YER ALAN ÖZET METİN OLARAK YAYINLANAN BİLDİRİLER

 

 

 1. GÖKDOĞAN, O, BARAN, M. F, 2017, Important and Used Indicators in Determination of Energy Use Efficiency of Agricultural Production, I. International and Vocational Studies Abstract book, Volume: 1, Page: …, 05-08 October 2017, Capadocia / TURKEY

 

       2 . GÖKDOĞAN, O,  BARAN, M. F, 2017, Change in Engineering Education of Turkey: Agricultural Machinery and Technologies Engineering,  13th International Congress on Mechanization and Energy in Agriculture &                   International Workshop on Precision Agriculture, September, 13-15 , 2017, İZMİR

 

 1. BARAN, M. F, GÖKDOĞAN, O. 2017 Energy Balance in Production of Chickpea in Turkey: A Study Performed in Adıyaman Province, 8th International Conference on Biosystem Engineering, Abstract book, Volume: 1, Page: 139, 11-13 May 2017, TARTU, ESTONIA

  

 1. BARAN, M. F, OĞUZ, H.İ, ERDOĞAN, O., GÖKDOĞAN, O, 2017, Determination of Almond Production Potential in Adıyaman Province, International, Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies, Abstract book, Volume: 1, Page: 523, 15-17 May 2017, Capadocia / TURKEY

 

 1. BARAN, M. F, OĞUZ, H.İ, GÖKDOĞAN, O, 2017, Potential of Pomegranate Growing in Adıyaman Province, International, Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies, Abstract book, Volume: 1, Page: 525, 15-17 May 2017, Capadocia / TURKEY

 

 1. GÖKDOĞAN, O, ERDOĞAN, O., BARAN, M. F, 2017, Studies of Energy Use Efficiency on Field Crops Production, International, Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies, Abstract book, Volume: 1, Page: 320, 15-17 May 2017, Capadocia / TURKEY

 

 1. GÖKDOĞAN, O, ERDOĞAN, O., OĞUZ, H.İ, BARAN, M. F, 2017, Studies of Energy Use Efficiency on Fruit Production, International, Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies, Abstract book, Volume: 1, Page: 319, 15-17 May 2017, Capadocia / TURKEY

 

 1. OĞUZ, H.İ, GÖKDOĞAN, O, BARAN, M. F, 2017, Apple Production Potential in Central Anatolia Region, International, Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies, Abstract book, Volume: 1, Page: 153, 15-17 May 2017, Capadocia / TURKEY

 

 1. ERDOĞAN, O., GÖKDOĞAN, O., BARAN, M. F, 2017, Pesticides Used in Agricultural Production in Aydın Province, International, Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies, Abstract book, Volume: 1, Page: 309, 15-17 May 2017, Capadocia / TURKEY

 

 1. SOGUKPINAR, H, BOZKURT, İ, BARAN, M.F., TURKMENLER, H., PALA, M., ENGIN, K.E.,5, KAYA, A.İ, 2015, Wind Turbine Blade Design And Production by Using Aluminum, International Congress on Natural Sciences and Engineering, Abstract book, Volume: 1, Page: 19, 09-13 September, SARAYEVO, (Abstract),

 

      11.LULE, F., YARŞİ, G., ZORLU, K., BARAN, M.F, ASLAN, M., 2014 , The Evalation od Adiyaman Soil as Vegetable And Fruit Growing and Mechanization, 7th Annual İnternational Symposium on Agriculture, Agricultural                Abstracts, Volumu:1, page:52, 14-17 July, Athens, GREECE. (Abstract), 2014

 

 

ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINDA ÖZET METİN YA DA

TAM METİN OLARAK YAYIMLANAN POSTER BİLDİRİLER

 

 1. OĞUZ, H.İ, İÇEL, G., GÖKDOĞAN, O, BARAN, M. F, 2017, The Effect of Climate Change on Productivity in Lemon Production in Some Provinces in the Mediterranean and Aegean Regions, International, Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies, Abstract book, Volume: 1, Page: 1120, 15-17 May 2017, Capadocia / TURKEY

 

 1. GÖKDOĞAN, O., BARAN, M.F., 2014, Agricultural Mechanization Properties of the Middle East Anatolia Region of the Turkey , International Mesopotamya Agriculture Congress, 22-25 September, İMAC- Page: 234, 2014, Diyarbakır /TURKEY

 

 1. GÖKDOĞAN, O., BARAN, M.F., 2014, Agricultural Mechanization Level and Characteristics of Southeastern Anatolia Region , 12th İnternational Congress on Mechanization and Energy in Agriculture, Volume:1 , Page: 324-329 , 3-6 September, ADAGENG-2014, Capadocia /TURKEY

 

 1. BARAN, M.F., DURGUT, R.M., AYDIN, B., KAYİŞOĞLU, B., 2014, Determination of Energy Using Efficiency in Second Crop Maize Production in Kırklareli, 12th İnternational Congress on Mechanization and Energy in Agriculture, Volume:1 , Page: 116-121 , 3-6 September,  ADAGENG-2014, Capadocia /TURKEY

       5. BARAN, M.F, ÜLGER, P, 2011, The Reason For Harvest Combine More Losses In Grain, 11thİnternationalCongress on Mechanization and Energy in Agriculture, 2011- page 198-202. İSTANBUL.

 

 

ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINDA

ÖZET – TAM METİN OLARAK BASILAN BİLDİRİLER

 

 1. GÖKDOĞAN, O. BARAN, M.F., 2017, Determination of the energy usage efficiency in egg chicken reared, 2. Ulusal Biyosistem Kongresi, Özet Kitabı Cilt:1, Sayfa: 6, 29 Haziran-1 Temmuz 2017, TOKAT (Özet)

 

 1. GÖKDOĞAN, O., BARAN, M.F., 2016, Susam Üretiminde Enerji Kullanım Etkinliğinin Belirlenmesi, 1. Ulusal Tarım Kongresi, Özet Kitabı Cilt:1, Sayfa:46, 5-8 Ekim 2016, AFYON (Özet)

 

 1. AYDIN B., KURŞUN İ., BARAN, M.F , BAYHAN, Y., DURGUT, M.R., 2016. İkinci Ürün Ayçiçeği Üretiminde Farklı Toprak İşleme Yöntemlerinin Verim ve Verim Parametrelerine Etkisi, 9.Koruyucu Toprak İşleme ve Doğrudan Ekim Çalıştayı 11-12 Mayıs 2016, Sayfa: 104-109, ŞANLIURFA

 

 1. GÖKDOĞAN, O., BARAN, M.F., 2015, Bingöl İlindeki Hayvansal Atıklardan Elde Edilebilecek Enerji Potansiyeli, 1. Ulusal Biyosistem Mühendisliği Kongresi,Cilt:1, Sayfa: 29, 9-11 Haziran 2015, BURSA(Özet)

 

 1. KOÇ, V., SANCAR, İ., BARAN, M.F., TAŞTAN, M.A. 2015, Kayısı Çekirdeği Kabukları Kullanılarak Yalıtım Amaçlı Kompozit Malzeme Üretilmesi,  29. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Kongresi, Cilt: 1 Sayı : 1,  Sayfa, 34 , 2015, DİYARBAKIR (Özet)

 

 1. KOYUNCU. T, ENGİN.K.E., KAYA.,A.,İ., LÜLE,F., BARAN, M.F., YÜKÇÜ, N., SOĞUKPINAR, H. 2015, Krom Bir Güneşli Su Isıtıcının Tasarımı, Yapımı ve Denenmesi,  29. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Kongresi, Cilt: 1 Sayı : 1,  Sayfa 45 , DİYARBAKIR, (Özet)

 

 1. GÖKDOĞAN, O., BARAN, M.F., 2014, Avanos İlçesinin Tarımsal Mekanizasyon Özellikleri, Avanos Sempozyumu bildirileri, Hacı Bektaşi Veli Üniversitesi, Cilt:1 , Sayfa: 741-748, 23-25 Ekim 2014, NEVŞEHİR.

 

 1. BARAN, M.F., DURGUT, R.M., KAYHAN, İ. E., AYDIN, B., KURŞUN, İ., BAYHAN, Y.,2013, İkinci  Ürün Ayçiçeği Üretiminde Uygulanabilecek Farklı Toprak İşleme Yöntemlerinin  Teknik ve Ekonomik Olarak Belirlenmesi (2.yılı)  Ulusal Mekanizasyon Kongresi Cilt:1 Sayı : 1 Sayfa: 7, 4-6 Eylül 2013, KONYA (Özet)

 

 1. BAYHAN, Y., ÜLGER, P., AVCI, G., BARAN. M.F., (2000). Kuyruk Milinden Hareketli Kabak Çekirdeği Harman Makinesinin Performansının Belirlenmesi, Tarımsal Mekanizasyon 19. Ulusal Kongresi, 1-2 Haziran 2000- Sayfa 291-296, ERZURUM.

 

 1. BARAN, M.F, LULE, F, GÖKDOĞAN, O. 2016, Adıyaman İlinin Hayvansal Atık Kaynaklı Biyogaz Potansiyeli, 2. Ulusal Biyoyakıtlar Sempozyumu Kongresi, Bildiriler Cilt:1, Sayfa:351, 27-30 Eylül 2016, Samsun(Özet)

 

 1. KARAAĞAÇ, H.A, GÜLTEKİN, AYKANAT, S., BOLAT, A., BARAN, M.F., 2015, Buğday-Fiğ Sonrası Yetiştirilen İkinci Ürün Silajlık Mısır Üretiminde Farklı Toprak İşleme ve Ekim Yöntemlerinin Teknik Yöndem Karşılaştırılması (2.Yıl), 29. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Kongresi, Cilt: 1, Sayfa : 141-146, 02-5 Eylül 2015, DİYARBAKIR

 

 1. BARAN, M.F., GÖKDOĞAN, O., BAYHAN, Y, 2015, Adıyaman İlinde Organik Nar Yetiştiriciliğinde Enerji Kullanım Etkinliğinin Belirlenmesi, 29. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Kongresi, Cilt: 1, Sayfa : 502-507, 02-5 Eylül 2015, DİYARBAKIR
 1. BARAN,M. F., KAYHAN, İ, E., AYDIN B., 2013, Tarım Makineleri Hibe programının Tekirdağ İlinin Mekanizasyon Gelişimine Etkisi, İç Anadolu Bölgesi 1. Tarım ve Gıda Kongresi,  Bildiriler Cilt-1 , Bitkisel Üretim, sayfa 176-181, 2-4 Ekim 2013, NİĞDE.

 

 1. BARAN,M. F., AYDIN B., ÇEBİ, U., 2013, Tarım Makineleri Hibe programının Edirne İlinin Mekanizasyon Gelişimine Etkisi, 3.Ulusal Toprak Su Kaynakları Kongresi Bildiriler Kitabı, sayfa 835-839, 22-24 Ekim 2013, TOKAT

 

 1. BARAN, M.F, ÜLGER, P, KAYİŞOĞLU , B., 2012 Farklı Biçerdöverlerle Yapılan Kanola Hasadında Oluşan Dane Kayıplarının Teknik ve Ekonomik Olarak Belirlenmesi- 27. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi, sayfa:180-187, 2012- SAMSUN

 

 1. BARUT,Z.B.,KARA, O., BİLGİLİ, E., BARAN, M.F, 2012, Çukurova Yöresinde Buğday Anızlı Sırta II. ürün Mısırın Doğrudan Ekim Olanakları, 27. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi- sayfa. 257-264, 2012- SAMSUN

 

 1. BARAN, M.F., KAYHAN, E., DURGUT, R.M., KURŞUN, İ., AYDIN, B., KAYİŞOĞLU, B. 2011, II. Ürün Ayçiçeği Üretiminde Uygulanabilecek Farklı Toprak İşleme ve Ekim Yöntemlerinin  Teknik ve Ekonomik Olarak Belirlenmesi,  II. Ulusal  Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, sayfa:1011-1019, 2011-ANKARA

 

 1. AYDIN, B., ÖZKAN, E., BARAN, M.F., 2011, Üreticilerin Sosyo-Ekonomik Özellikleri ve Bazı Tarımsal Desteklemelerden Yararlanma Durumu İle İlişkileri (Kırklareli İli Örneği), II. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, sayfa:804-810, 2011 –ANKARA

 

     19. BARAN. M.F ve ÜLGER, P.2006. Trakya Bölgesinde Kabak Çekirdeğinin Doğal Koşullarda Kurutulma Olanaklarının Belirlenmesi. Ç.O.M.U 23 Tarımsal Mekanizasyon Ulusal Kongresi 06-sayfa: 181-187, 08/ 09/ 2006 -               ÇANAKKALE.

 

DİĞER YAYINLAR (MAKALE-BİLDİRİ ve ARARAPORLAR)

 

 1. BARAN, M.F, 2014, Kanola Hasat Tablasının Tane Kaybına Etkisi; Tarım Türk Dergisi, 2017

 

 1. BARAN, M.F, 2014, Hasatta Dane Kayıplarının Önlenmesi ve Çözüm Önerileri; Tarım Türk Dergisi, Cilt:5-2, sayfa 74-75.

 

 1. BARAN, M.F, 2014, Ülkemizde Tarım Makineleri Hibe programının Tarımsal Mekanizasyon Gelişimine Etkisi; Tarım Türk Dergisi, Cilt:5-2, sayfa 10-11.

 

 1. BAKANOĞULLARI, F., BARAN, M. F., GÜNAY, S., (2014). Kırklareli – Vize Deresi Havzası Yağış Miktarları ve Şiddetlerinin Yersel ve Zamansal Dağılımının Belirlenmesi, 12. Ulusal Kültürteknik Sempozyumu, Yayın No: O-HİD-004 21-23 Mayıs 2014 TEKİRDAĞ (Sunulu Bildiri)

 

 1. BAKANOĞULLARI, F., BARAN, M. F., GÜNAY, S., (2014). Edirne – Merkez – Kumdere Havzası Yağış Miktarları ve Şiddetlerinin Yersel ve Zamansal Dağılımının Belirlenmesi, 12. Ulusal Kültürteknik Sempozyumu, Yayın No: O-HİD-002 21-23 Mayıs 2014 TEKİRDAĞ (Sunulu Bildiri)

 

 1. BAKANOĞULLARI, F., AKBAY, Ş., BARAN, M. F., GÜNAY, S., (2014). Trakya Bölgesi’ndeki İki Su Toplama Havzasının Hidrolojik Su Bütçesi ve Akım Karakteristiklerinin Belirlenmesi, International Mesepotamia Agriculture Congress (IMAC), 22-25 September 2014- DİYARBAKIR-TURKEY

 

 1. BAKANOĞULLARI, F., BARAN, M. F. (2006) Edirne-Merkez Kumdere Havzası Yağış ve Akım Karakteristikleri (Ara Rapor 1985-2004), T. C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı -TAGEM Yayın No:TAGEM-BB-TOPRAKSU-2006/25 KIRKLARELİ.

 

 1. BARAN, M. F., BAKANOĞULLARI, F. (2006) Kırklareli-Vize Deresi Havzası Yağış ve Akım Karakteristikleri (Ara Rapor 1985-2004), T. C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı -TAGEM Yayın No:TAGEM-BB-TOPRAKSU-2006/26 KIRKLARELİ.

 

 1. BAKANOĞULLARI, F., AKBAY, Ş., BARAN, M. F. (2003) Çatalca-Damlıca Deresi Havzası Yağış ve Akım Karakteristikleri (Ara Rapor 1982-2001), T. C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Yıllığı No 121, ANKARA, 166-184.

 

 1. BAKANOĞULLARI, F., BARAN, M. F. (2002) Bazı Sentetik Yöntemler ile Vize Deresi Havzasının Birim Hidrograf Elemanlarının Belirlenmesi, Su Havzalarında Toprak ve Su kaynaklarının Korunması, Geliştirilmesi ve Yönetimi Sempozyumu, HATAY sf: 137-143. (Sunulu Bildiri)

Oluşturulma27 Şubat 2014 10:28
Düzenlenme 22 Kasım 2017 10:47
Görüntülenme815