İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
Mehmet İsmail GÜRSOY
Öğretim Görevlisi (Doktor)

Birim

 • Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
 • Elektrik ve Enerji

İletişim

Akademik Çalışmalar

Bildiri (Uluslararası)

 • DVM ile EEG işaretlerinin sınıflandırılmasında TBA, BBA ve DAA nın performansının karşılaştırılması
  21-04-2008
  IEEE 16. Sinyal İşleme, İletişim ve Uygulamaları Kurultayı (SİU-2008)
 • EEG İşaretlerinin DVM ile Sınıflandırılmasında Ayarlama Parametrelerinin ve Çekirdek Parametrelerinin PSO Algoritmasına Dayalı Optimizasyonu
  20-04-2011
  IEEE 19. Sinyal İşleme, İletişim ve Uygulamaları Kurultayı (SİU-2011)
 • Comparison of Random Foresst and C4.5 algorithms for PQ disturbances classification using DWT
  19-10-2017
  8th International Advanced Technologies Symposium.
 • Fotovoltaik Panel Verimliliğinin Yapay Sinir Ağları İle Tahmini : Şanlıurfa Örneği.
  21-06-2018
  III. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi.
 • Estimation of Photovoltaic Panel Efficiency by Artificial Neural Networks in Adiyaman Region.
  05-07-2018
  II. International Scientific and Vocational Studies Congress.

Doktora Tezi

 • Alçak Gerilim Şebekeleri İçin Durağan ve Durağan Olmayan Güç Kalitesi Olaylarının Tespiti ve Sınıflandırılması İçin Yeni Bir Yaklaşım
  15-01-2018
  Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Makale

 • Güç Kalitesi Bozulmalarının Hilbert Huang Dönüşümü ve Gabor Dönüşümü Kullanarak Sınıflandırılması
  15-06-2017
  Adıyaman Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi

Makale (Uluslararası)

 • EEG signal classification using PCA, ICA, LDA and support vector machines
  01-03-2010
  Expert Systems with Applications
 • An Efficient DWT and EWT Feature Extraction Methods for Classification of Real Data PQ Disturbances
  10-01-2018
  International Journal of Engineering Research and Development.
 • A Practical Real Time Power Quality Event Monitoring Applications Using DWT and ANN.
  01-06-2018
  Journal of Engineering Science and Technology
 • Photovoltaic Panel Efficiency Estimation with Artificial Neural Networks: Samples of Adiyaman, Malatya, and Sanliurfa.
  01-03-2019
  International Journal of Photoenergy.

Yüksek Lisans Tezi

 • Destek Vektör Makineleri ile EEG İşaretlerinin Sınıflandırılmasında TBA, BBA ve DAA’nın Performansının Karşılaştırılması.
  05-08-2010
  Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Oluşturulma26 Aralık 2012 11:52
Düzenlenme 07 Haziran 2019 14:30
Görüntülenme145