İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
Mehmet TURĞUT
Profesör Doktor

Birim

 • Tıp Fakültesi
 • Dahili Tıp Bilimleri

İletişim

Akademik Çalışmalar

Bildiri

 • Konca Çapan, Tekin Mehmet, Turğut Mehmet (2013). Tiner Alımı Sonrası Gelişen Kimyasal Pnömonilerde Steroid Kullanımı. 57. Türkiye Milli Pediatri Kongresi.
  [Hatalı Tarih]
  57. Türkiye Milli Pediatri Kongresi.
 • Konca Çapan, Kahramaner Zelal, Mahanoğlu Yeliz, Tekin Mehmet, Turğut Mehmet (2013). Prilokain Kullanımı Sonrası Gelişen Edinsel Methemoglobinemi. 57. Türkiye Milli Pediatri Kongresi.
  [Hatalı Tarih]
  57. Türkiye Milli PediatriKongresi.
 • Konca Çapan, Tekin Mehmet, Özarslan Kasım, Turğut Mehmet (2013). Karın Ağrısının Nadir Bir Nedeni: Abdominal Epilepsi. 57. Türkiye Milli Pediatri Kongresi.
  [Hatalı Tarih]
  57. Türkiye Milli Pediatri Kongresi.
 • Konca Çapan, Kahramaner Zelal, Bülbül Mehmet, Erdemir Aydın, Tekin Mehmet, Ercan Sümeyye, Yılmaz Sedat, Arpacı Abdullah, Turğut Mehmet (2014). Serum 25-Hidroksi DVitamini Düzeyleri İle Yenidoğanın Geçici Takipnesi Arasındaki İlişki. 22. Ulusal Neonatoloji Kongresi.
  [Hatalı Tarih]
  22. Ulusal Neonatoloji Kongresi.
 • Tekin Mehmet, Almiş Habip, Özarslan Kasım, Abdulgani Gülyüz, Turğut Mehmet (2014).Epstein-Barr Enfeksiyonu Sonrası Gelişen Gianotti-Crosti Sendromu: Olgu Sunumu. 58. Türkiye Milli Pediatri Kongresi.
  [Hatalı Tarih]
  58. Türkiye Milli Pediatri Kongresi.
 • Konca Çapan, Tekin Mehmet, Üçkardeş Fatih, Turğut Mehmet (2014). Mekanik Ventilatörİhtiyacı Olan Çocuklarda Mortalite, Morbidite Ve Sonlanım Üzerine Etkili Faktörler. 58. Türkiye Milli Pediatri Kongresi.
  [Hatalı Tarih]
  58. Türkiye Milli Pediatri Kongresi.
 • Konca Çapan, Tekin Mehmet, Genç Yeliz, Turğut Mehmet (2014). Adıyaman İlinde Akrep Zehirlenmesi Nedeniyle Yatılı Olarak İzlenen Çocuk Hastalarının Klinik Ve Epidemiyolojik ÖzellikleriVe Sonlanımları. 58. Türkiye Milli Pediatri Kongresi.
  [Hatalı Tarih]
  58. Türkiye Milli Pediatri Kongresi.
 • Konca Çapan, Tekin Mehmet, Usman Mustafa Gökhan, Genç Yeliz, Turğut Mehmet (2014). Adıyaman Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Çocuk Acil Servisine Zehirlenme Şikayeti İle Başvuran Hastaların Değerlendirilmesi. 58. Türkiye Milli Pediatri Kongresi.
  [Hatalı Tarih]
  58. Türkiye Milli Pediatri Kongresi.
 • Konca Çapan, Tekin Mehmet, Karakoç Ferhat, Turğut Mehmet (2014). Çocuk Yoğun Bakım Tecrübelerimiz: 770 Hastanın Değerlendirilmesi. 58. Türkiye Milli Pediatri Kongresi.
  [Hatalı Tarih]
  58. Türkiye Milli Pediatri Kongresi.
 • Çevik Muhammer Özgür, Konca Çapan, Tekin Mehmet, Almiş Habip, Bucak İbrahim Hakan, Karaçorlu Ömer Faruk, Turğut Mehmet, Bağış Haydar (2014). Down Sendromu (Trizomi21) ve SMA tip-1 Sendromuna Aynı Anda Sahip Nadir Olgu Sunumu. 11. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi.
  [Hatalı Tarih]
  11. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi.
 • Konca Çapan, Tekin Mehmet, Turğut Mehmet (2015). Nadir Bir Bölgeden Yılan Isırması Olgusu. XII. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, 68.
  [Hatalı Tarih]
  XII. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi,
 • Tekin Mehmet, Konca Çapan, Almiş Habip, Bucak İbrahim Hakan, Turğut Mehmet (2015).Gözardı Edilen Bir Akut Batın Nedeni: Alt Lob Pnömonisi. XII. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, 68.
  [Hatalı Tarih]
  XII. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi
 • Tekin Mehmet,Çelik Velat,Almiş Habip,Konca Çapan,Bucak İbrahim Hakan,Ercan Sümeyye,Turğut Mehmet (2015). Primer EnürezisNokturna tanısı alan hastalarımızın değerlendirilmesi. 51. Türk Pediatri Kongresi, 50, 12. (Sözlü bildiri)
  [Hatalı Tarih]
  51. Türk Pediatri Kongresi,
 • Tekin Mehmet, Almiş Habip, Konca Çapan, Gündüz Ahmet, Turğut Mehmet (2015).Köygöçerten (CirciumArvense) bitkisine bağlı Akut İrritan Püstüler Kontakt Dermatit. 51. Türk Pediatri Kongresi, 50, 1. (Sözlü bildiri)
  [Hatalı Tarih]
  51. Türk Pediatri Kongresi
 • Konca Çapan, Tekin Mehmet, Genç Yeliz, Çelik Velat, Benlioğlu Can, Turğut Mehmet (2015). Savaşın İstenmeyen Bir Sonucu: Patlama Sonrası Mesane Rüptürü. XII. Çocuk Acil Tıp veYoğun Bakım Kongresi, 68.
  [Hatalı Tarih]
  XII. Çocuk Acil Tıp veYoğun Bakım Kongresi
 • Konca Çapan, Tekin Mehmet, Üçkardeş Fatih, Turğut Mehmet (2015). Bir Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde Mekanik Ventilatör ile İlişkili İstenmeyen Durumlar. XII. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, 106.
  [Hatalı Tarih]
  XII. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi,
 • Konca Çapan, Tekin Mehmet, Almiş Habip, Çelik Velat, Genç Yeliz, Turğut Mehmet (2015).Nörobrusellozise İkincil Abdusens Sinir Paralizisi. XII. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi,67.
  [Hatalı Tarih]
  XII. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi,

Bildiri (Uluslararası)

 • Alabaz, D., M.Turgut, E.Kocabas, G.Tümgör, A.Yaman and E.Alhan, Necrotizing soft tissue infections as a complication of chickenpox: Three case reports. Antimicrobial Agents, Paris, Vol. 19(1), p50, PS210, may 4-7, Paris-France, 2002.
  [Hatalı Tarih]
  Antimicrobial Agents, Paris, Vol. 19(1), p50, PS210, may 4-7, Paris-France, 2002.
 • Turgut,M., D.Alabaz, N.Aksaray, F.Erbey, E.Kocabas, and E.Alhan "Cerebrospinal fluid shunts infections and treatment: 35 cases", 21st Annual meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases, Taormina, p43, No.85, April 9-11,Taormina-Sicily, 2003.
  [Hatalı Tarih]
  21st Annual meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases, Taormina, p43, No.85, April 9-11,Taormina-Sicily, 2003.
 • Alabaz,D., M.Turgut, G.Tümgor, O.Hergüner, E.Kocabas, E.Alhan and N.Aksaray, "Childhood tuberculous menengitis in Adana, Turkey: Clinical presentation, radiological findings and treatment", 21st Annual meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases, Taormina, p43, No.86, April 9-11,Taormina-Sicily, 2003.
  [Hatalı Tarih]
  21st Annual meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases, Taormina, p43, No.86, April 9-11,Taormina-Sicily, 2003.
 • Tekin M, Konca C, Celik V, Almis H, Kahramaner Z, Erdemir A, Gulyuz A, Uçkardes F, Turgut M. Is Vıtamın D Defıcıency A Rısk Factor for Urınary Tract Infectıon In Chıldren? The 5th Congres of EAPS PS-244a on October 17-21, 2014; Barcelona , Spain
  [Hatalı Tarih]
  Barcelona , Spain
 • Tekin M, Konca C, Kahramaner Z, Erdemir A, Gulyuz A, Uckardes F, Turgut M. The Mean Platelet Volume In Infants Wıth Meconıum Staıned Amnıotıc Fluıd. 5th Congress of the European Academy of Paediatric Societies. (EAPS 2014); 99(11), 144-145.
  [Hatalı Tarih]
  Barcelona , Spain

Kongre/Sempozyum

 • Tanyeli,A., Y.Kılınç, B. Antmen, M. Serbest, L.Yılmaz, İ.Şaşmaz, H.Güven, M.Kümi ve M.Turgut,"Çukurova Üniv.Tıp Fak.Ped.Hematoloji-Onkoloji Bilim Dalınca takip edilen Hodgkin hastalıklı olgularımız", VIII. Pediatrik Tümörler ve Tıpta yenilikler 95 Kongresi, 26, H-1, 1-5 Mayıs, Mersin,1995.
  [Hatalı Tarih]
  VIII. Pediatrik Tümörler ve Tıpta yenilikler 95 Kongresi, 26, H-1, 1-5 Mayıs, Mersin,1995.
 • Tanyeli, A., Y.Kılınç, H.Erkman B.Antmen, M.Serbest, L.Yılmaz, İ.Şaşmaz, H.Güven, M.Kümi ve M.Turgut, "Çukurova Üniv. Tıp Fak. Ped. Hematoloji- Onkoloji Bilim Dalınca takip edilen Hodgkin Hastalıklı Olgularımız", VIII. Pediatrik Tümörler ve Tıpta yenilikler 95 Kongresi, 31, H-11, 1-5 Mayıs, Mersin, 1995.
  [Hatalı Tarih]
  MERSİN/TÜRKİYE
 • Balat,A., M.Turgut, Y.Durmaz ve ark., "Üriner Enfeksiyona eşlik eden diğer enfeksiyonlar: Hangisi Predispozan?", 1.Ulusal Çocuk nefroloji Kongresi, 29-31 Mayıs,Ankara, 1996.
  [Hatalı Tarih]
  1.Ulusal Çocuk nefroloji Kongresi, 29-31 Mayıs,Ankara, 1996.
 • Durmaz,Y., H.Karabiber, M.Turgut ve ark.,"Oküler Toksokariasis", XLI. Milli Pediatri Kongresi, C26, 27-30 Haziran Van, 1997.
  [Hatalı Tarih]
  XLI. Milli Pediatri Kongresi, C26, 27-30 Haziran Van, 1997.
 • Durmaz,Y., H.Karabiber, M.Turgut ve ark.,"Oküler Toksokariasis", XLI. Milli Pediatri Kongresi, C26, 27-30 Haziran Van, 1997.
  [Hatalı Tarih]
  XLI. Milli Pediatri Kongresi
 • Balat, A.,Y.Durmaz, M.Turgut ve ark.,"Kronik Hemodiyaliz hastaları ile bu ünitelerde çalışanlarda Hepatit B, C, D ve E Serolojik göstergeleri", XLII. Milli Pediatri Kongresi, H21, 25-28 Haziran, Kayseri, 1998.
  [Hatalı Tarih]
  XLII. Milli Pediatri Kongresi, H21, 25-28 Haziran, Kayseri, 1998.
 • Balat, A.,Y.Durmaz, M.Turgut ve ark.,"Kronik Hemodiyaliz hastaları ile bu ünitelerde çalışanlarda Hepatit B, C, D ve E Serolojik göstergeleri", XLII. Milli Pediatri Kongresi, H21, 25-28 Haziran, Kayseri, 1998.
  [Hatalı Tarih]
  XLII. Milli Pediatri Kongresi
 • Doğan,Y., A.H. Aydınoğlu, M.Turgut, ve ark.,"Tekrarlayan akciğer enfeksiyonunda Morgagni Hernisi",43. Milli Pediatri Kongresi,47, (M 86), 20-23 Eylül, Ankara,1999.
  [Hatalı Tarih]
  43. Milli Pediatri Kongresi,47, (M 86), 20-23 Eylül, Ankara,1999.
 • Kabakuş, N., A.D.Aygün, M.Turgut ve ark.,"Herpes simplex ensefaliti: iki olgunun sunumu", 1.Ulusal Pediatrik Enfeksiyon Kongresi, 275, P50, 2-5 Aralık, Bursa,1999.
  [Hatalı Tarih]
  1.Ulusal Pediatrik Enfeksiyon Kongresi, 275, P50, 2-5 Aralık, Bursa,1999.
 • Yılmaz, E., M.Turgut, Y.Doğan, ve ark.,"Çocuklarda plevral ampiyem", 43. Milli Pediatri Kongresi, 48,20-23 Eylül, Ankara,1999.
  [Hatalı Tarih]
  43. Milli Pediatri Kongresi, 48,20-23 Eylül, Ankara,1999.
 • Aygün,A.D., A.H.Aydınoğlu, N.Kabakuş, M.Turgut ve ark.,"Tüberküloz menenjit: 21 olgunun değerlendirilmesi", 1.Ulusal Pediatrik Enfeksiyon Kongresi, 291, P82, 2-5 Aralık, Bursa,1999.
  [Hatalı Tarih]
  1.Ulusal Pediatrik Enfeksiyon Kongresi, 291, P82, 2-5 Aralık, Bursa,1999.
 • Yılmaz,E., A.D. Aydınoğlu, M.Turgut, ve ark., "Yenidoğan konvülziyonlarının değerlendirilmesi ",43. Milli Pediatri Kongresi, 49, 20-23 Eylül, Ankara,1999.
  [Hatalı Tarih]
  43. Milli Pediatri Kongresi, 49, 20-23 Eylül, Ankara,1999.
 • Yılmaz, E., A.H. Aydınoğlu, Y.Doğan, M.Turgut, ve ark.,"Alt solunum yolu enfeksiyonu için artmış risk:yetersiz anne sütü alımı",43. Milli Pediatri Kongresi,20-23 Eylül,Ankara, 1999.
  [Hatalı Tarih]
  43. Milli Pediatri Kongresi,20-23 Eylül,Ankara, 1999.
 • Turgut,M., E,Yılmaz, N. Kabakuş, ve ark.,"Konjenital kalp hastalığı ve beyin absesi: üç vakanın sunumu",43. Milli Pediatri Kongresi, 20-23 Eylül, Ankara,1999.
  [Hatalı Tarih]
  43. Milli Pediatri Kongresi, 20-23 Eylül, Ankara,1999.
 • Turgut,M., F.Tütüncüler, E.Yılmaz ve ark., "Uzun süreli kulak akıntısı Langerhans hücreli histiositozis olabilir mi?" Türk Pediatri Kurumu XXXV. Ulusal Pediatri Kongresi, 529, 19-23 Mayıs, Ankara,1999.
  [Hatalı Tarih]
  Türk Pediatri Kurumu XXXV. Ulusal Pediatri Kongresi, 529, 19-23 Mayıs, Ankara,1999.
 • Turgut,M., N.Kabakuş, E.Yılmaz ve ark.,"Konvülsiyon ile başvuran nörobruselloz: bir vaka takdimi", 43. Milli Pediatri Kongresi,20-23 Eylül, Ankara,1999.
  [Hatalı Tarih]
  43. Milli Pediatri Kongresi,20-23 Eylül, Ankara,1999.
 • Aydınoğlu, AH., N.Kabakuş, M.Turgut ve ark., "Are we always taking the body temperature correctly (Vücut ısısını her zaman doğru ölçüyormuyuz ?)", 25th Congress of the Turkish Physiological Society, 195, September 06-10, Elazığ, 1999.
  [Hatalı Tarih]
  25th Congress of the Turkish Physiological Society, 195, September 06-10, Elazığ, 1999.
 • Turgut,M., E.Yılmaz, N.Kabakuş,ve ark.,"Yenidoğanın hemorajik hastalığı ve intrakranial kanama: dört vakanın değerlendirilmesi",43.Milli Pediatri Kongresi,20-23 Eylül,Ankara, 1999.
  [Hatalı Tarih]
  43.Milli Pediatri Kongresi,20-23 Eylül,Ankara, 1999.
 • Doğan,Y., E.Yılmaz, M.Turgut, ve ark., "Çocukluk çağı tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonlarında radyolojik bulgular",43.Milli Pediatri Kongresi,45,20-23Eylül, Ankara,1999.
  [Hatalı Tarih]
  43.Milli Pediatri Kongresi,45,20-23Eylül, Ankara,1999.
 • Turgut,M., E.Yılmaz, E.Taşkın ve ark.,"Yenidoğanda intestinal amebiasis: bir vaka takdimi", 43. Milli Pediatri Kongresi,20-23 Eylül, Ankara,1999.
  [Hatalı Tarih]
  43. Milli Pediatri Kongresi,20-23 Eylül, Ankara,1999.
 • Yılmaz, E., A.H. Aydınoğlu, Y.Doğan, M.Turgut, ve ark.,"Alt solunum yolu enfeksiyonu için artmış risk:yetersiz anne sütü alımı",43. Milli Pediatri Kongresi,20-23 Eylül,Ankara, 1999.
  [Hatalı Tarih]
  43. Milli Pediatri Kongresi
 • Doğan.Y., M.Turgut, H.Akın ve ark.,"Edward’s sendromu (Trizomi-18):Dört olgu sunumu".X.Ulusal Neonatoloji Kongresi, 137,26-30Mart,Antalya,2000.
  [Hatalı Tarih]
  X.Ulusal Neonatoloji Kongresi
 • Turgut,M., M.K.Gürgöze, Y.Doğan ve ark.,"İki olgu nedeniyle Lennox-Gestaut sendromu", 44. Milli Pediatri Kongresi, 14, P23, 4-8 Eylül, Bursa,2000.
  [Hatalı Tarih]
  44. Milli Pediatri Kongresi
 • Turgut, M., O.Demirhan, A.H. Aydınoğlu ve ark.,"Turner sendromu her zaman bu kadar tipik midir? Bir olgu sunumu",44.Milli Pediatri Kongresi,116,P218,4-8 Eylül, Bursa,2000.
  [Hatalı Tarih]
  44.Milli Pediatri Kongresi
 • Akın,H., Y.Doğan, M.Turgut ve ark.,"Trizomi-18’li Dört olgu", IV. Ulusal Prenatal Tanı ve Tıbbi Genetik Kongresi,194,SG12,3-6 Mayıs, İzmir, 2000.
  [Hatalı Tarih]
  IV. Ulusal Prenatal Tanı ve Tıbbi Genetik Kongresi
 • Güngör, S., M.Turgut, A.H.Aydınoğlu ve ark.,"Tüberkülomla seyreden bir santral sinir sistemi Tüberkülozu olgusu", 44. Milli Pediatri Kongresi,15, P24, 4-8 Eylül, Bursa ,2000.
  [Hatalı Tarih]
  44. Milli Pediatri Kongresi
 • Doğan,Y., N.Kabakuş, M.Turgut ve ark.,"Rasmussen sendromlu olguda immünoglobülin tedavisi",44.Milli Pediatri Kongresi,117,P220, 4-8 Eylül, Bursa,2000.
  [Hatalı Tarih]
  44.Milli Pediatri Kongresi
 • Turgut.M.,S.Güngör, Y.Doğan ve ark.,"Perinatal asfiksi ve doğum travmaları",X.Ulusal Neonatoloji Kongresi,19,26-30 Mart,Antalya, 2000.
  [Hatalı Tarih]
  X.Ulusal Neonatoloji Kongresi,19,26-30 Mart,Antalya, 2000.
 • Akın,H., H. Yüce, Y. Doğan, M.Turgut ve ark.,"Frajil X sendromlu bir Olgu: Mental Retardasyonlu Erkek Çocuklarda Sitogenetic incelemenin önemi", IV. Ulusal Prenatal Tanı ve Tıbbi Genetic Kongresi, 201, SG19, 3-6 Mayıs,İzmir, 2000.
  [Hatalı Tarih]
  IV. Ulusal Prenatal Tanı ve Tıbbi Genetic Kongresi
 • Turgut,M.,M.K.Gürgöze, A.H.Aydınoğlu ve ark.,"Landau-Kleffner sendromu:Olgu sunumu (Akkiz Epileptik Afazi)", 44.Milli Pediatri Kongresi, 21, P36, 4-8 Eylül, Bursa, ,2000.
  [Hatalı Tarih]
  44.Milli Pediatri Kongresi
 • Doğan,Y., M.Turgut, A.H.Aydınoğlu ve ark.,"Seckel Sendromu: Olgu Sunumu", 44.Milli Pediatri Kongresi, 118, P222, 4-8 Eylül, Bursa,2000.
  [Hatalı Tarih]
  44.Milli Pediatri Kongresi
 • Aygün,A.D., S.Güngör, Y.Doğan, M.Turgut ve ark.,"Yenidoğan sepsisleri".X.Ulusal Neonatoloji Kongresi,52,26-30 Mart, Antalya, 2000.
  [Hatalı Tarih]
  X.Ulusal Neonatoloji Kongresi,52,26-30 Mart, Antalya, 2000.
 • Doğan,Y., M.Turgut, R.Güler ve ark., "Akut idiopatik trombositopenik purpuralı olgularımızın tedavi ve prognozları açısından değerlendirilmesi", XXXVI. Türk Pediatri Kongresi, 205, P58, 29 Mayıs-02 Haziran, İstanbul, 2000.
  [Hatalı Tarih]
  XXXVI. Türk Pediatri Kongresi,
 • Doğan, Y., A.D. Aygün, M.K. Gürgöze, M.Turgut ve ark.,"Pnömoni: 1-12 aylık 79 olgunun tedavi ve prognoz açısından değerlendirilmesi", 44.Milli Pediatri Kongresi, 46,P84,4-8 Eylül,Bursa ,2000.
  [Hatalı Tarih]
  44.Milli Pediatri Kongresi
 • Aydınoğlu,A.H., M.Turgut, Y.Doğan ve ark., "Çocukluk çağında boy kısalığı", 44.Milli Pediatri Kongresi, 136, P258, 4-8 Eylül, Bursa,2000.
  [Hatalı Tarih]
  44.Milli Pediatri Kongresi
 • Güngör,S., A.D.Aygün, M.Turgut ve ark.,"Wolfram (DİDMOAD) sendromu: Olgu sunumu", XXXVI. Türk Pediatri Kongresi, 245, P148, 29 Mayıs -02 Haziran, İstanbul, 2000.
  [Hatalı Tarih]
  XXXVI. Türk Pediatri Kongresi
 • Aydınoğlu, A.H., M.Turgut, Y.Doğan ve ark.,"Kliniğimizde izlediğimiz hematürili vakalar", 44.Milli Pediatri Kongresi, 89,P169, 4-8 Eylül,Bursa,2000.
  [Hatalı Tarih]
  44.Milli Pediatri Kongresi
 • Aygün, A.D., M.Kılıç, A.Kazez, M.Turgut ve ark.,"Gürgöze, Hastanede yatan çocuklarda plevral ampiyem ve tedavi yaklaşımı", 15.Antibiyotik ve Kemoterapi (ANKEM) Kongresi,14(2),184, P93, 5-10 Haziran, Kemer-Antalya, 2000.
  [Hatalı Tarih]
  15.Antibiyotik ve Kemoterapi (ANKEM) Kongresi
 • Aydınoğlu,A.H., A.D.Aygün, M.Turgut ve ark.,"Primer monosemptomatik enuresis nokturna tedavisinde desmopressin ve imipramin etkinliğinin karşılaştırılması", 44.Milli Pediatri Kongresi, 90, P170, 4-8 Eylül, Bursa, ,2000.
  [Hatalı Tarih]
  44.Milli Pediatri Kongresi
 • Gürgöze, M.K., A.D.Aygün, M.Turgut ve ark.,"Semptomatik üriner sistem infeksiyonlu çocuklarda iki ve on günlük oral Sefuroksim aksetil tedavilerinin karşılaştırılması",15.Antibiyotik ve Kemoterapi (ANKEM) Kongresi,14(2),195, P109),5-10 Haziran, Kemer-Antalya, 2000.
  [Hatalı Tarih]
  15.Antibiyotik ve Kemoterapi (ANKEM) Kongresi
 • Turgut,M., E.Yılmaz, M.K. Gürgöze ve ark.,"Çocukluk yaş grubundaki suicide (özkıyım=intihar)girişimleri ile çevresel faktörlerin ilişkisi: iki olgu nedeniyle",44.Milli Pediatri Kongresi, 108,P203, 4-8 Eylül,Bursa,2000.
  [Hatalı Tarih]
  44.Milli Pediatri Kongresi
 • Doğan,Y., A.H.Aydınoğlu, M.Turgut ve ark.,"Friedreich ataksili olgu", 44. Milli Pediatri Kongresi, 14, P22, 4-8 Eylül, Bursa,2000.
  [Hatalı Tarih]
  44. Milli Pediatri Kongresi
 • Turgut,M., Y.Doğan, A.H. Aydınoğlu ve ark.,"Pıtrak (Cocklebur=Xanthium strumarium) intoksikasyonu nedeniyle; ikisi ex olan altı kişilik bir ailenin sunumu", 44.Milli Pediatri Kongresi, 112, P210, 4-8 Eylül, Bursa,2000.
  [Hatalı Tarih]
  44.Milli Pediatri Kongresi
 • Turgut, M., D. Alabaz, F. Erbey ve ark., Çocukluk Çağında İntraventriküler Rezervuar Ve Ventriküloperitoneal Şant Enfeksiyonları, II. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, 171, P-79, 26–29 Ekim, Adana, 2001.
  [Hatalı Tarih]
  II. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi
 • Turgut,M., R.Güler, Y.Şen ve ark.,"Çocuklardaki idrar yolu enfeksiyonlarında serum ve idrar sitokin (İL-6, İL-8 ve TNF-α) düzeyleri", II. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, 173, P-84, 26–29 Ekim, Adana,2001.
  [Hatalı Tarih]
  II. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi
 • Alabaz, D., E. Kocabaş, M.Turgut ve ark., "Salmonella Sepsisi Tanısı ile İzlenen bir Çocukluk Çağı AIDS olgusu", II. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi,174,P-85,26–29 Ekim, Adana,2001.
  [Hatalı Tarih]
  II. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi
 • Alabaz,D., HL.Yılmaz, M.Turgut ve ark.,"Gastrointestinal Şikayetler ile Başvuran Çocukların Histolojik, Serolojik Ve HpSA ile Değerlendirmesi", II. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, 174, P-86, 26–29 Ekim, Adana,2001.
  [Hatalı Tarih]
  II. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi
 • Doğan,Y.,M.Turgut, Y.Şen ve ark.,"Fraser (Cryptophtalmos) sendromu",45. Milli Pediatri Kongresi, 23,P46,30 Eylül-5 Ekim,Erzurum,2001.
  [Hatalı Tarih]
  45. Milli Pediatri Kongresi
 • Alabaz, D., M.Turgut, E.Kocabaş ve ark.,"Adana’da çocukluk çağında tüberküloz menenjit olguları",II.Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi,175,P-87,26–29 Ekim, Adana, 2001.
  [Hatalı Tarih]
  II.Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi
 • Gürgöze,M.K., S.Güngör, Z.Akça, M.Turgut ve ark.,"Malnütrisyonlu çocuklarda serum çinko düzeyi", 45. Milli Pediatri Kongresi, 63, P125,30 Eylül-5 Ekim, Erzurum,2001.
  [Hatalı Tarih]
  45. Milli Pediatri Kongresi
 • Alabaz, D., M.Turgut, E.Kocabaş ve ark.,"Nekroz komplikasyonlu su çiçeği vakaları",II. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, 175,P-88,26–29 Ekim, Adana, 2001.
  [Hatalı Tarih]
  II. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi,
 • Şen,Y., E.Taşkın, M.Turgut ve ark.,"Ailevi hipertrigliseridemili yenidoğan olgusu",45. Milli Pediatri Kongresi, 132, P264, 30 Eylül - 5 Ekim,Erzurum,2001.
  [Hatalı Tarih]
  45. Milli Pediatri Kongresi
 • Kocabaş, E.,D. Alabaz, E.Alhan, M.Turgut, ve ark.,"Çocukluk çağı kronik hepatit B enfeksiyonunda standart ve yüksek doz İnterferon- alfa tedavilerinin etkinliğinin araştırılması", II. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, 176, P-89, 26–29 Ekim, Adana, 2001.
  [Hatalı Tarih]
  II. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi
 • Turgut,M.,D.Alabaz, F.Erbey ve ark.,"Hepatik Komada Flumazenil kullanılmalı mı?", II.Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi,170, P-77,26 –29 Ekim,Adana,2001.
  [Hatalı Tarih]
  II.Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi
 • Alabaz, D.,E.Alhan, E.Kocabaş, M.Turgut ve ark., "Kronik hepatit B enfeksiyonunda INF-alfa ve lamuvidin tedavisi", II. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, 177, P-90, 26–29 Ekim, Adana, 2001.
  [Hatalı Tarih]
  II. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi,
 • Alabaz, D., E. Alhan, E.Kocabaş, M.Turgut ve N.Aksaray, "Plevral effüzyon ve asitin eşlik ettiği bir Hepatit-A olgusu", ANKEM dergisi, 16(2),P-65,26-30 Mayıs,Antalya, 2002.
  [Hatalı Tarih]
  ANKEM dergisi
 • Alabaz, D., E. Alhan, E. Kocabaş, M.Turgut ve N.Aksaray,"Kronik Hepatit B enfeksiyonunda IFN+Lamuvidin tedavisi sırasında gelişen nötropeni ve akciğer infeksiyonu (Olgu sunumu)", ANKEM dergisi,16 (2),P-66,26-30 Mayıs,Antalya, 2002.
  [Hatalı Tarih]
  ANKEM dergisi
 • Akarsu,S., A.Kurt, Y.Doğan, Y.Şen, E.Yılmaz, N.Ç.Kurt, M.Turgut ve ark.,"Sağlıklı çocuklarda periferik kan lenfosit grup ve alt gruplarının (T lenfosit grupları, B lenfositler) yaş bağımlı değişimleri", 45. Milli pediatri kongresi, 238, PB133,15-19 Ekim,Mersin, 2002.
  [Hatalı Tarih]
  45. Milli Pediatri Kongresi
 • Kılıç,M., M.Turgut, E.Taşkın ve ark.,"Prematüre yenidoğanlarda plazma Nitrik oksit düzeyi ve eritrosit antioxidan enzim aktiviteleri ile serum bilirubin düzeyleri arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi", 45. Milli pediatri kongresi, 244, PB157,15-19 Ekim,Mersin, 2002.
  [Hatalı Tarih]
  45. Milli Pediatri Kongresi
 • Taşkın,E., M.Turgut, M. Kılıç ve ark.,"Çocukluk çağı menenjitlerinde serum Prokalsitonin ve Beyin-Omurilik sıvısı sitokin düzeyleri", 45.Milli pediatri kongresi,251,PB185,15-19Ekim,Mersin, 2002.
  [Hatalı Tarih]
  45.Milli pediatri kongresi
 • Alabaz, D., M.Turgut, M. Kömür ve ark., "Faktör-V Leiden eksikliği olan bir olguda suçiçeği sonrası gelişen purpura fulminans tablosu", 39.Türk Pediatri Kongresi, 469, P-45, 17-22 Haziran, Kapadokya, 2003.
  [Hatalı Tarih]
  39.Türk Pediatri Kongresi
 • Turgut,M., D.Alabaz, M. Karakaş ve ark., "Basiller Angiomatozis (Bartonellozis); Bir Olgu Sunumu", 39. Türk Pediatri Kongresi, 488, P-87,17-22 Haziran, Kapadokya, 2003.
  [Hatalı Tarih]
  39. Türk Pediatri Kongresi
 • Alabaz, D., M.Turgut, F. Erbey ve ark.,“Fulminan seyirli çocukluk çağı hepatit A: 4 olgu sunumu”,I. Ulusal Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Kongresi,184, P61,12-14 Mayıs, Edirne,2004.
  [Hatalı Tarih]
  I. Ulusal Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Kongresi
 • Kabakuş N, S. Akarsu, M.Turgut ve ark.,“Menenjit ile Meningoensefalit / Ensefalit Kliniğinde Elektroensefalografik değişimler", 27.Pediatri Günleri, P-33, 4-7Nisan, İstanbul, 2005.
  [Hatalı Tarih]
  27.Pediatri Günleri
 • Çıtak(Kurt) A.N., A. Kurt, G. Poyrazoğlu, M.Turgut, M. Aydın, N.Kabakuş ve A.D. Aygün, "Kabakulak Meningoensefalitli Hastalarımızın Demografik / Klinik ve Labotaruvar Özellikleri", 7. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, P-103,11-14 Mayıs, Antalya, 2005.
  [Hatalı Tarih]
  7. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi
 • Akarsu S., A.N. Çıtak(Kurt),E. Yılmaz, C. Öcal, M.Turgut, A.D.Aygün, "Demir, Vitamin B12 ve Folik Asit eksikliği Preterm doğum nedenleri arasında sayılabilir mi?", 13.Ulusal Neonataloji kongresi(UNEKO-13), PY-107, 13-17 Nisan, Kayseri, 2005.
  [Hatalı Tarih]
  13.Ulusal Neonataloji kongresi(UNEKO-13)
 • Çıtak(Kurt) A.N., A. Kurt, G. Poyrazoğlu, M.Turgut, M. Aydın, N.Kabakuş ve A.D. Aygün, "Kabakulak Meningoensefalitli Hastalarımızın Demografik / Klinik ve Labotaruvar Özellikleri", 7. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, P-103,11-14 Mayıs, Antalya, 2005.
  [Hatalı Tarih]
  7. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi
 • Akarsu S., M.Turgut, M. Demirol, N. Kabakuş, A.D.Aygün, "Ebstein Barr Virüs seropozitifliği saptanan olgularda Klinik ve laboratuar bulguları",4. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, P-57, 11-13 Mayıs, İstanbul, 2005.
  [Hatalı Tarih]
  4. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi
 • M.Turgut, A.N. Çıtak(Kurt),I. Çelik,T. Kasar, A.D. Aygün ve S. Kılıç, "Two Cases of Oropharyngeal Anthrax", 49. Milli Pediatri Kongresi, UP-86,14-17 Eylül, İstanbul, 2005.
  [Hatalı Tarih]
  49. Milli Pediatri Kongresi,
 • Aydın M., Y.Bulut G. Poyrazoğlu, M.Turgut, A. Seyrek, "Parvovirüs B-19’a bağlı gelişen akut hepatit",4. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, P-60,11-13 Mayıs, İstanbul, 2005.
  [Hatalı Tarih]
  4. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi
 • Çıtak(Kurt) A.N., M.Turgut, M. Demirol, A. Kurt, O. Elkıran, A.D. Aygün "The Urinary Tract infection in Newborns",49. Milli Pediatri Kongresi, UP-118,14-17 Eylül, İstanbul, 2005
  [Hatalı Tarih]
  49. Milli Pediatri Kongresi,
 • Çıtak(Kurt) A.N., Y.Bulut M.Turgut, S. Akarsu, E. Yılmaz, G. Poyrazoğlu, A.D. Aygün, "İzlemi sırasında Plevral effüzyon gelişen hepatit A olgusu",4. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, P-64,11-13 Mayıs, İstanbul, 2005.
  [Hatalı Tarih]
  4. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi
 • Akarsu S., T. Karlıdağ, M. Demirol, İ.H. Özercan, M.Turgut, A.D.Aygün, "Sitomegalovirüs enfeksiyonu sonrası gelişen rinoserebral mukormikozis",4.Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, P-84,11-13 Mayıs, İstanbul, 2005.
  [Hatalı Tarih]
  4.Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi
 • Kurt A., G. Poyrazoğlu, M.Turgut, S. Akarsu, A.N. Çıtak(Kurt), M. Aydın, N. Kabakuş, E. Yılmaz, A.D. Aygün, "Tüberküloz Tanısı ile izlenen Hastaların Klinik ve Laboratuar Özellikleri",4. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, P-93,11-13 Mayıs, İstanbul, 2005.
  [Hatalı Tarih]
  4. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi
 • Çıtak(Kurt) A.N., M.Turgut, N. Kabakuş, S. Akarsu, Ö. Elkıran, A.D. Aygün, "Vertebral Tüberkülozlu üç Olgu", 4. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, P-103,11-13 Mayıs, İstanbul, 2005
  [Hatalı Tarih]
  4. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi
 • Hanta D., M.Turgut, Seray Y., A. Şahin. “Bir olgu nedeni ile doğumsal akciğer tüberkülozu“.50. Milli Pediatri Kongresi, PP-264, 8-12 Kasım, Antalya, 2006.
  [Hatalı Tarih]
  50. Milli Pediatri Kongresi
 • Turgut M., D. Hanta, E. Yılmaz, K. İnçki, M. Şengül “Alt Dudakta Doku Kaybı ile giden bir Bartonellozis olgusu“.50. Milli Pediatri Kongresi, PP-265, 8-12 Kasım, Antalya, 2006
  [Hatalı Tarih]
  50. Milli Pediatri Kongresi,
 • Hanta D., M.P. Uzun M.Turgut, O. Akgül, E. Nokay, S. Maya. “Ağır DIC ile seyreden baş-boyun ısırıklı bir yılan sokması olgusu“. 50. Milli Pediatri Kongresi, PP-417, 8-12 Kasım, Antalya, 2006.
  [Hatalı Tarih]
  50. Milli Pediatri Kongresi
 • Alabaz, D, F. Kibar, A. Kocabafl, Ü. Çelik, E. Alkan, M. Turgut. “İmmünkompedan Hastada "Exophiala dermatitidis Enfeksiyonu", 5.Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, P-124, 5-7 Haziran, İstanbul, 2007.
  [Hatalı Tarih]
  5.Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi
 • Alabaz, D, F. Kibar, A. Kocabafl, Ü. Çelik, E. Alkan, M. Turgut. “İmmünkompedan Hastada "Exophiala dermatitidis Enfeksiyonu", 5.Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, P-124, 5-7 Haziran, İstanbul, 2007.
  [Hatalı Tarih]
  5.Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi
 • Turgut M., İH. Bucak, P.Y. Canöz, H. Altındağ, H. Bülbül, A.Demir, A.E.Kişi “2008 Yılında Çocuk Acil Ünitemize Başvuran Kene Isırığı Vakalarımızın Değerlendirilmesi ",46. Türk Pediatri Kongresi, P-41, 18-22 Mayıs, Çeşme/izmir, 2010.
  [Hatalı Tarih]
  46. Türk Pediatri Kongresi
 • Turgut M., P.Y. Canöz, İH. Bucak, H. Altındağ, O. Akgül “H1N1’e bağlı Pandemik İnfluenza ve Ağır Stafilococcus Aureus Pnömoni Olgusu", 46. Türk Pediatri Kongresi, P-47, 18-22 Mayıs, Çeşme/izmir, 2010.
  [Hatalı Tarih]
  46. Türk Pediatri Kongresi,
 • Turgut M, Bucak İH, Canöz PY, Altındağ H, Bülbül H, Demir A, Kişi AE. 2008 Yılında Çocuk Acil Ünitemize Başvuran Kene Isırığı Vakalarımızın Değerlendirilmesi. 46. Türk Pediatri Kongresi, P41, 18-22 Mayıs, İzmir, 2010.
  [Hatalı Tarih]
  46. Türk Pediatri Kongresi,
 • Turgut M, Canöz PY, Bucak İH, Altındağ H, Akgül O. H1N1’e Bağlı Pandemik İnfluenza ve Ağır Staphylococcus Pnömoni Olgusu. 46. Türk Pediatri Kongresi, P47, 18-22 Mayıs, İzmir, 2010.
  [Hatalı Tarih]
  46. Türk Pediatri Kongresi,
 • Bucak İH, Tümgör G, Altındağ H, Mengen E, Uygur P, Turgut M. Persistent Hiperplastik Primer Vitreous’lu Bir Olguda Ektima Gangrenozum ve Fasiyal Paralizi. 7.Ulusal Çocuk Enfeksiyon Kongresi, PB-35, 27 Nisan-1 Mayıs, Antalya, 2011.
  [Hatalı Tarih]
  7.Ulusal Çocuk Enfeksiyon Kongresi
 • Bucak İH, Afat E, Çerçi TM, Canöz PY, Tümgör G, Özdemir N, Turgut M. Spontan Kist Rüptürü Nedeniyle Solunum Arresti Gelişen Kist Hidatik Olgusu. 47.Türk Pediatri Kongresi, P-90, 10-14 Mayıs, KKTC, 2011.
  [Hatalı Tarih]
  47.Türk Pediatri Kongresi
 • Bucak İH, Turgut M, Canöz PY, Tümgör G, Altındağ H. Spontan Kist Rüptürü Nedeniyle Solunum Arresti Gelişen Kist Hidatik Olgusu. 7.Ulusal Çocuk Enfeksiyon Kongresi, PB-35, 27 Nisan-1 Mayıs, Antalya, 2011.
  [Hatalı Tarih]
  7.Ulusal Çocuk Enfeksiyon Kongresi
 • Bucak İH, Tümgör G, Çerçi TM, Mengen E, Altındağ H, Demir A, Kişi AE, Turgut M. Önceden Sağlıklı Bir Olguda Ektima Gangrenozum, Fasiyal Paralizi ve Persistent Hiperplastik Primer Vitreous. 47.Türk Pediatri Kongresi, P-91, 10-14 Mayıs, KKTC, 2011.
  [Hatalı Tarih]
  47.Türk Pediatri Kongresi
 • Bucak İH, Çerçi TM, Canöz PY, Köşeci B, Kişi AE, Altındağ H, Tümgör G, Turgut M. Periyodik Ateş, Aftöz Stomatit, Farenjit, Servikal Lenfadenit (PFAPA) Sendromu Olgularımızın Değerlendirilmesi. 47.Türk Pediatri Kongresi, P186, 10-14 Mayıs, KKTC, 2011.
  [Hatalı Tarih]
  47.Türk Pediatri Kongresi
 • Bucak İH, Afat E, Azizoğlu NO, Gürbüz BB, Tümgör G, Turgut M. VACTERL Sendromu Olgusu: Venlafaksin Kullanan Anne Bebeği. 47.Türk Pediatri Kongresi, P-111, 10-14 Mayıs, KKTC, 2011.
  [Hatalı Tarih]
  47.Türk Pediatri Kongresi
 • Eynallı A, Tümgör G, Afat E, Mengen E, Bucak İH, Akgöz SC, Altındağ H, Turgut M. Akut Viral Hepatit A Enfeksiyonlarında Ursudeoksikolik Asitin Etkinliği. 47.Türk Pediatri Kongresi, SS-3, 10-14 Mayıs, KKTC, 2011.
  [Hatalı Tarih]
  47.Türk Pediatri Kongresi
 • Tümgör G, Canöz PY, Kişi AE, Bucak İH, Baran M, Turgut M. Çocuklarda Helicobacter Pylori Tedavisinde Standart Tedavi ile Standart Tedavi + Vitamin E Tedavisinin Etkinliğinin Karşılaştırılması. 1. Pediatri Uzmanlık Akademisi Kongresi, S7, 23-27 Nisan, Antalya, 2012.
  [Hatalı Tarih]
  1. Pediatri Uzmanlık Akademisi Kongresi
 • Eynallı A, Tümgör G, Afat E, Mengen E, Bucak İH, Akgöz SC, Altındağ H, Turgut M. Akut Viral Hepatit A Enfeksiyonlarında Ursudeoksikolik Asitin Etkinliği. 47.Türk Pediatri Kongresi, SS-3, 10-14 Mayıs, KKTC, 2011.
  [Hatalı Tarih]
  47.Türk Pediatri Kongresi
 • Eynallı A, Tümgör G, Mengen E, Bucak İH, Altındağ H, Demir A, Kişi AE, Turgut M. Akut Viral Hepatit A Enfeksiyonlarında Ursodeoksikolik Asit’in Etkinliği. 7.Ulusal Çocuk Enfeksiyon Kongresi, SB-13, 27 Nisan-1 Mayıs, Antalya, 2011
  [Hatalı Tarih]
  7.Ulusal Çocuk Enfeksiyon Kongresi
 • Akgül O, Tümgör G, Afat E, Bucak İH, Özdemir N, Altındağ H, Gürbüz BB, Turgut M. Febril Konvulziyon Tanılı Hastalarda Serum S-100B Proteini ve Nöron Spesifik Enolaz İle Beyin Hasarı Arasındaki İlişki. 47.Türk Pediatri Kongresi, SS-8, 10-14 Mayıs, KKTC, 2011.
  [Hatalı Tarih]
  47.Türk Pediatri Kongresi
 • Şahin A, Canöz PY, Tümgör G, Demir A, Bucak İH, Özdemir N, Altındağ H, Kişi AE, Yayla ME, Turgut M. Kliniğimizde 2006-2010 Yılları Arasında Takip Edilen Bakteriyel Menenjit Vakalarının Değerlendirilmesi. 7.Ulusal Çocuk Enfeksiyon Kongresi, SB-20, 27 Nisan-1 Mayıs, Antalya, 2011.
  [Hatalı Tarih]
  7.Ulusal Çocuk Enfeksiyon Kongresi
 • Zöhre SU, Tümgör G, Canöz PY, Demir A, Afat E, Altındağ H, Bucak İH, Turgut M. Çocuklarda Demir Eksikliği Anemisi Prevalansı ve Tarama Testi Olarak HCT, MCV, Ferritin Kulanımı. 47.Türk Pediatri Kongresi, SS-11, 10-14 Mayıs, KKTC, 2011.
  [Hatalı Tarih]
  47.Türk Pediatri Kongresi
 • Bucak İH, Canöz PY, Tümgör G, Afat E, Demir A, Turgut M. Periyodik Ateş, Aftöz Stomatit, Farenjit, Servikal Lenfadenit (PFAPA) Sendromu Olgularımızın Değerlendirilmesi. 7.Ulusal Çocuk Enfeksiyon Kongresi, PB-13, 27 Nisan-1 Mayıs, Antalya, 2011.
  [Hatalı Tarih]
  7.Ulusal Çocuk Enfeksiyon Kongresi,
 • Mengen E, Eynallı A, Tümgör G, Bucak İH, Akgöz SC, Canöz PY, Çerçi TM, Turgut M. Toplum Kökenli Çocukluk Çağı Pnömoni Olgularında Mycoplasma Pneumoniae Seropozitiflik Oranları. 47.Türk Pediatri Kongresi, P-83, 10-14 Mayıs, KKTC, 2011.
  [Hatalı Tarih]
 • Harmanoğulları S, Bucak İH, Eynallı A, Demir A, Kişi AE, Tümgör G, Turgut M. 2007-2010 Yılları Arasında Hastanemizde Visseral Leishmaniasis Tanısı ile Yatarak İzlenen Hastaların Klinik, Laboratuvar ve Tedavi Açısından İncelenmesi. 1. Pediatri Uzmanlık Akademisi Kongresi, P54, 23-27 Nisan, Antalya, 2012.
  [Hatalı Tarih]
  1. Pediatri Uzmanlık Akademisi Kongresi,
 • Bucak İH, Tümgör G, Afat E, Canöz PY, Turgut M. Gıda Güvencesizliği. 1. Pediatri Uzmanlık Akademisi Kongresi, S10, 23-27 Nisan, Antalya, 2012.
  [Hatalı Tarih]
  1. Pediatri Uzmanlık Akademisi Kongresi
 • Bucak İH, Tümgör G, Turgut M. Yenidoğanlarda Geleneksel Bir Uygulama: Tuzlama. 1. Pediatri Uzmanlık Akademisi Kongresi, P6, 23-27 Nisan, Antalya, 2012.
  [Hatalı Tarih]
  1. Pediatri Uzmanlık Akademisi Kongresi,
 • Bucak İH, Eynallı A, Canöz PY, Harmanoğulları S, Temiz F, Tümgör G, Turgut M. 2006-2010 Yılları Arasında Hastanemizde Yatarak Tedavi Edilen İlaç Zehirlenmesi Olgularının Değerlendirilmesi. 1. Pediatri Uzmanlık Akademisi Kongresi, P13, 23-27 Nisan, Antalya, 2012.
  [Hatalı Tarih]
  1. Pediatri Uzmanlık Akademisi Kongresi
 • Canöz PY, Alp MM, Bucak İH, Dönmezer Ç, Leblebisatan G, Turgut M. Viseral Leishmaniazis ve Diseritropoez. 1. Pediatri Uzmanlık Akademisi Kongresi, P54, 23-27 Nisan, Antalya, 2012.
  [Hatalı Tarih]
  1. Pediatri Uzmanlık Akademisi Kongresi
 • Bucak İH, Pektaş E, Şirik M, Çolak D, İnan M, Turgut M. Kronik bacak ağrısının nadir bir nedeni: Osteoid Osteoma. 57. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, P183, 30 Ekim-03 Kasım, 2013, Antalya.
  [Hatalı Tarih]
  57. Türkiye Milli Pediatri Kongresi,
 • Konca C, Erdemir Z, Mahanoğlu Y, Tekin M, Turgut M. Prilokain Kullanımı Sonrası Gelişen Edinsel Methemoglobinemi. 57. Milli Pediatri Kongresi, 30 Ekim-3 Kasım. 2013, Antalya.
  [Hatalı Tarih]
  57. Milli Pediatri Kongresi
 • Konca C, Çoban M, Akgün S, Tekin M, Kahramaner Z, Erdemir A, Turgut M. Akut Gastroenterit Tanısı ile İzlenen Hastalarda Rotavirüs Sıklığı. 49. Türk Pediatri Kongresi, 10-13 Haziran. 2013, İstanbul.
  [Hatalı Tarih]
  49. Türk Pediatri Kongresi
 • Bucak İH, Şirik M, Petik B, Ekici M, Turgut M. Afebril Konvulziyon, Korpus Kallozum Agenezisi ve Kolposefali: Sağlıklı bir olgu mu? 57. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, P025, 30 Ekim-03 Kasım, Antalya, 2013.
  [Hatalı Tarih]
  57. Türkiye Milli Pediatri Kongresi,
 • Konca C, Tekin M, Turgut M. Tiner Alımı Sonrası Kimyasal Pnömonilerde Steroid Kullanımı. 57. Milli Pediatri Kongresi, 30 Ekim-3 Kasım, Antalya, 2013.
  [Hatalı Tarih]
  57. Milli Pediatri Kongresi, Antalya,
 • Bucak İH, Öztürk AB, Pektaş E, Çelik V, Tümgör G, Turgut M. Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniğine başvuran yaşları 2-6 arasında değişen hastalarda diş çürüğü sıklığının ve diş çürüğü oluşumunu etkileyen faktörlerin belirlenmesi. 57. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, P026, 30 Ekim-03 Kasım, Antalya, 2013.
  [Hatalı Tarih]
  57. Türkiye Milli Pediatri Kongresi,
 • Bucak İH, Çevik MÖ, Şirik M, Konca Ç, Turgut M. Nadir Bir Olgu: Holt-Oram Sendromu. 57. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, P077, 30 Ekim-03 Kasım, Antalya, 2013.
  [Hatalı Tarih]
  57. Türkiye Milli Pediatri Kongresi,
 • Çevik MÖ, Bucak İH, Karaçorlu ÖF, Bağış H, Turgut M. Clouston Sendromu (diğer adıyla Hidriotik Ektodermal Displazi-tip-2 (HED2, OMIM 129500)) Belirtileri Gösteren Ancak Otozomal Resesif Kalıtımlı, GJB6 Geninde (OMIM 604418) Yeni Bir Mutasyonu (p.Gly.45Arg,c.133G>C) Bulunan Olgu Sunumu. 11. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi, P-170, 27-27 Eylül, İstanbul, 2014.
  [Hatalı Tarih]
  11. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi. İstanbul
 • Çevik MÖ, Bucak İH, Köse A, Şahin M, Bağış H, Turgut M. Konjenital Aksesuar Parmağın Eşlik Ettiği, TXB-5 Geninde Mutasyon Bulunmayan Holt Oram Sendromlu Kız Bebek. 11. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi, P-099, 27-27 Eylül, İstanbul, 2014.
  [Hatalı Tarih]
  11. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi, İstanbul,
 • Çevik MÖ, Konca Ç, Tekin M, Almış H, Bucak İH, Karaçorlu ÖF, Turgut M, Bağış H. Down Sendromu (Trizomi 21) ve SMA tip-I Sendromuna Aynı Anda Sahip Nadir Olgu Sunumu. 11. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi, P-098, 27-27 Eylül, İstanbul, 2014.
  [Hatalı Tarih]
  11. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi, İstanbul,
 • Tekin M, Almiş H, Özarslan K, Gülyüz A, Turgut M. Epstein-Barr Virüs Enfeksiyonu Sonrası Gelişen Gianotti-Crosti Sendromu: Olgu Sunumu 58. Milli Pediatri Kongresi. PS358, 22-26 Ekim, Antalya, 2014.
  [Hatalı Tarih]
  58. Milli Pediatri Kongresi. Antalya,
 • Çevik MÖ, Karaçorlu ÖF, Köse A, Şahin M, Bucak İH, Almış H, Çelik V, Bağış H, Turgut M, Onay H. GDF6 Geninde Mutasyon Bulunmayan İki Hastanın Klippel Feil Sendromu Olgu Sunumu. 11. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi, P-084, 27-27 Eylül, İstanbul, 2014.
  [Hatalı Tarih]
  11. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi, İstanbul,
 • Almiş H, Bucak İH, Tekin M, Konca Ç, Turgut M. Altı Aylık Bir Çocukta Lumbosakral Herpes Zoster Enfeksiyonu 58. Milli Pediatri Kongresi. PS346, 22-26 Ekim, Antalya, 2014.
  [Hatalı Tarih]
  58. Milli Pediatri Kongresi. Antalya
 • Çevik MÖ, Karaçorlu ÖF, Bucak İH, Köse A, Şahin M, Turgut M, Bağış H. Nadir Bir Olgu Sunumu: Simpson-Golabi-Behmel Sendromlu 6 Aylık Erkek Bebek. 11. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi, P-064, 27-27 Eylül, İstanbul, 2014.
  [Hatalı Tarih]
  11. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi, İstanbul
 • Almiş H, Bucak İH, Tekin M, Konca Ç, Turgut M. Euphorbia Helioscopia (Sütleğen) Bitkisine Bağlı Fitodermatit 58. Milli Pediatri Kongresi. PS316, 22-26 Ekim, Antalya 2014
  [Hatalı Tarih]
  58. Milli Pediatri Kongresi. Antalya
 • Almiş H, Çelik V, Bucak İH, Turgut M. Akut Hepatit A Olgularımızın Klinik Özelliklerinin İncelenmesi. 10. Ulusal Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Kongresi. PS165, 30-3 Mayıs, Malatya, 2014.
  [Hatalı Tarih]
  10. Ulusal Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Kongresi. Malatya
 • Çevik MÖ, Bucak İH, Karaçorlu ÖF, Çelik V, Almış H, Bağış H, Turgut M. Simpson-Golabi-Behmel Sendromu Olduğunu Düşündüğümüz Sekiz Aylık Erkek Bebek. 11. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi, P-180, 27-27 Eylül, İstanbul, 2014.
  [Hatalı Tarih]
  11. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi. İstanbul,
 • Almiş H, Bucak İH, Tekin M, Konca Ç, Turgut M. Altı Aylık Bir Çocukta Lumbosakral Herpes Zoster Enfeksiyonu 58. Milli Pediatri Kongresi. PS346, 22-26 Ekim, Antalya, 2014.
  [Hatalı Tarih]
  58. Milli Pediatri Kongresi

Makale

 • Yakıncı,C., B. Müngen, M.Turgut ve ark.,"Anterior Torasik Meningosel Olgusu", T. Klin Tıp Bilimleri,13,433-35,(1993).
  [Hatalı Tarih]
  T. Klin Tıp Bilimleri,13,433-35,(1993).
 • Özgen,Ü.,Balat B,Şahin Ş,Karabiber H M.Turgut ve ark.,"Molleret’s meningitis:a case report", J.Turgut Özal Medical Center,1(2),154-55,(1994).
  [Hatalı Tarih]
  J.Turgut Özal Medical Center,1(2),154-55,(1994).
 • Özgen,Ü., M.Erbilen, C.Hasanoğlu, M.Şahin, M.Turgut ve ark., "Deneysel gazyağı zehirlenmesinde spontan akciğer aspirasyonu", J. of Turgut Özal Medical Center,1(3),182-84 (1994).
  [Hatalı Tarih]
  J. of Turgut Özal Medical Center,
 • Özgen,Ü., M.Erbilen, C.Hasanoğlu, M.Şahin, M.Turgut ve ark., "Deneysel gazyağı zehirlenmesinde spontan akciğer aspirasyonu", J. of Turgut Özal Medical Center,1(3),182-84 (1994).
  [Hatalı Tarih]
  J. of Turgut Özal Medical Center,1(3),182-84 (1994).
 • D2.3. Özgen,Ü., A.Balat, M.Turgut ve ark.,"Demir eksikliği anemisinde RBC, MCV, MCH, MCHC, RDW, MPV ve platelet sayısının tanısal değerinin incelenmesi", Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi,1(3),185-88,(1994).
  [Hatalı Tarih]
  Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi,
 • Özgen,Ü., A.Balat, M.Turgut ve ark.,"Demir eksikliği anemisinde RBC, MCV, MCH, MCHC, RDW, MPV ve platelet sayısının tanısal değerinin incelenmesi", Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi,1(3),185-88,(1994).
  [Hatalı Tarih]
  Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi,1(3),185-88,(1994).
 • Özgen,Ü., K.Saraç, A.Balat, C.Tahtalı, M.Turgut ve ark.,"Deneysel Gazyağı Zehirlenmesinde Akciğer Bulgularının Histopatolojik ve Radyolojik olarak incelenmesi", Anatolian J Pediatri (T. Klin Pediatri),3,95-98,(1994).
  [Hatalı Tarih]
  Anatolian J Pediatri
 • Erbilen,M., Ü.Özgen, A. Arab, M. Şahin, M.Turgut ve ark.,"Gastric Lavage Through Minilaparotomy in Experimental Kerosene İngestion",Türk J. Med. Sci.(TUBİTAK),23,221-23,(1995).
  [Hatalı Tarih]
  Türk J. Med. Sci.(TUBİTAK),23,221-23,(1995).
 • Kapukaya, A., B.Özen, M.Söker, S.Necmioğlu ve M.Turgut, "Osteomiyelitis and it is Therapy in children with staphylococcal septisemia",Eastern Journal of Medicine,2,97-100.(1996).
  [Hatalı Tarih]
  Eastern Journal of Medicine,2,97-100.(1996).
 • Balat, A., A.Akıncı, M.Turgut ve ark.,"Ailevi Hiperkolesterolemi (İki olgu nedeniyle)",Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi,4(2), 302-05,(1997).
  [Hatalı Tarih]
  Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi,4(2), 302-05,(1997).
 • Balat, A., A.Akıncı, M.Turgut ve ark. "Bir olgu nedeniyle Turner sendromu ve literatürün gözden geçirilmesi",Journal of Turgut Özal Medical Center,4(4),449-52,(1997).
  [Hatalı Tarih]
  Journal of Turgut Özal Medical Center,4(4),449-52,(1997).
 • Balat, A., M.Turgut, Y.Durmaz ve ark., "Üriner Enfeksiyona Eşlik eden Diğer Enfeksiyonlar: Hangisi Predispozan?",Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi,4(3),308-11,(1997).
  [Hatalı Tarih]
  Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi,4(3),308-11,(1997).
 • Kutlu,R., K.Saraç, O. Balat, M.Turgut ve ark.,"Prenatal diagnosis of Sacrococcygeal Teratoma: A case report", J. of Turgut Özal Medical Center,4(2), 219-21,(1997).
  [Hatalı Tarih]
  J. of Turgut Özal Medical Center,
 • Çekmen,M., Y.Türköz, M.Turgut ve ark.,"Lipoprotein (a) genel bir bakış ve çeşitli hastalıklarla ilişkisi",Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi,4(4),462-71,(1997).
  [Hatalı Tarih]
  Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi,4(4),462-71,(1997).
 • Balat,A., A.Akıncı, M.Turgut ve ark.,"Kallmann Sendromu",Yeni Tıp Dergisi,4(6),346-347 (1997).
  [Hatalı Tarih]
  Yeni Tıp Dergisi,4(6),346-347 (1997).
 • Kutlu,R.,K.Saraç, O. Balat, M.Turgut ve ark.,"Prenatal diagnosis of Sacrococcygeal Teratoma: A case report", J.of Turgut Özal Medical Center,4(2),219-21,(1997).
  [Hatalı Tarih]
  J.of Turgut Özal Medical Center,4(2),219-21,(1997).
 • Özgen,Ü., M.Turgut, O.Demirhan ve ark.,"Case report: Patau Syndromoe with Normal Chrosomal Analysis (Pseudo Trisomy 13 Syndrome)",Türk J. Med. Sci.(TUBİTAK),27,277-78,(1997).
  [Hatalı Tarih]
  Türk J. Med. Sci.(TUBİTAK),27,277-78,(1997).
 • Kapukaya, A., B.Özen, M.Turgut ve ark."Stafilokok septisemili hastalarda septik Artrit", Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi,4(1),14-17,(1997).
  [Hatalı Tarih]
  Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi,4(1),14-17,(1997).
 • Kapukaya, A., H.Erdem, M.Turgut ve ark.,"Subperiostal Abse sahfasında Tanı Konulan Akut Osteomiyelitlerin Tedavisi", Journal of Turgut Özal Medical Center, 4(1),53-58,(1997).
  [Hatalı Tarih]
  Journal of Turgut Özal Medical Center, 4(1),53-58,(1997).
 • Balat,A., A.Akıncı, M.Turgut ve ark.,"A Case of DİDMOAD syndrome",The New Journal of Medicine,15(1),46-48,(1998).
  [Hatalı Tarih]
  The New Journal of Medicine,15(1),46-48,(1998).
 • Balat,A., A.Akıncı, M.Turgut ve ark.,"Tüberküloz ve Hepatit B Enfeksiyonunun Eşlik Ettiği bir Lökositoklastik Vaskülit Vakası", Yeni Tıp Dergisi,15(3),153-55,(1998).
  [Hatalı Tarih]
  Yeni Tıp Dergisi,15(3),153-55, (1998).
 • Balat, A., B.Durmaz, M.Turgut ve ark., "Kronik Hemodializ Hastaları ile bu Ünitelerde çalışanlara Hepatit B, C, D, E Serolojik Göstergeleri",Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi,2,92-96, (1998).
  [Hatalı Tarih]
  Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi
 • Balat,A., A.Akıncı, M.Turgut ve ark.,"Tüberküloz ve Hepatit B Enfeksiyonunun Eşlik Ettiği bir Lökositoklastik Vaskülit Vakası", Yeni Tıp Dergisi,15(3),153-55, (1998).
  [Hatalı Tarih]
  Yeni Tıp Dergisi
 • Akıncı,A., A.Balat, M.Turgut ve ark.,"Malatya ilindeki Guatrlı Hastalarda Serum ve İdrar İyot düzeyleri ile Tiroid Hormonlarının ilişkisi",Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi,5(1),18-23,(1998).
  [Hatalı Tarih]
  Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi,5(1),18-23,(1998).
 • Balat,A., A.Akıncı, M.Turgut ve ark., "Endemik Guatrlı Hastalarda Tiroid Antikorları", Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 5(1),30-33, (1998).
  [Hatalı Tarih]
  Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 5(1),30-33, (1998).
 • Akıncı,A., A.Balat, M.Turgut ve ark.,"Malatya ilindeki Guatrlı Hastalarda Serum ve İdrar İyot düzeyleri ile Tiroid Hormonlarının ilişkisi",Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi,5(1),18-23, (1998).
  [Hatalı Tarih]
  Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi,
 • Arısoy,E.A., E.S.Arısoy, M.Müftüoğlu, S.Şahin, M.Turgut ve ark., "Outcome of Postexposure Rabies Vaccination During Pregnancy: Report of Two Cases and Review of the Literature", Turkish Journal of Infection,12(3),413-16,(1998).
  [Hatalı Tarih]
  Turkish Journal of Infection,12(3),413-16,(1998).
 • Balat, A., B.Durmaz, M.Turgut ve ark., "Kronik Hemodializ Hastaları ile bu Ünitelerde çalışanlara Hepatit B, C, D, E Serolojik Göstergeleri",Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi,2,92-96,(1998).
  [Hatalı Tarih]
  Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi,2,92-96, (1998).
 • Balat,A., A.Akıncı, M.Turgut ve ark., "Endemik Guatrlı Hastalarda Tiroid Antikorları", Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 5(1),30-33, (1998).
  [Hatalı Tarih]
  Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi,
 • Doğan,Y., A.H.Aydınoğlu, M.Turgut, ve ark.,"Tekrarlayan Akciğer İnfeksiyonunda Morgagni Hernisi", İnsizyon Cerrahi Tıp Bilimleri Dergisi,3 (2),113-16,(2000).
  [Hatalı Tarih]
  İnsizyon Cerrahi Tıp Bilimleri Dergisi,3 (2),113-16,(2000).
 • Kabakuş, N., A.H.Aydınoğlu, Y. Doğan, M.Turgut ve ark.,"Demir eksikliği anemisinde oral ve parenteral demir tedavisi",Klinik Bilimler & Doktor, 6(2),223-27, (2000).
  [Hatalı Tarih]
  Klinik Bilimler & Doktor, 6(2),223-27, (2000).
 • Turgut,M., S.Güngör, Y.Doğan ve ark.,"Perinatal Asfiksi ve Doğum Travmaları",Klinik Bilimler & Doktor,6(6),762-66, (2000).
  [Hatalı Tarih]
  Klinik Bilimler & Doktor,6(6),762-66, (2000).
 • Aydınoğlu,A.H., A.D.Aygün, S.Güngör, M.Turgut ve ark., "Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde izlenen 176 çocuk zehirlenme olgusunun değerlendirilmesi",Türk Pediatri Arşivi,35, 245-48,(2000).
  [Hatalı Tarih]
  Türk Pediatri Arşivi,35, 245-48,(2000).
 • Turgut,M., E.Yılmaz, N. Kabakuş ve ark., "Yenidoğanın hemorajik hastalığı ve intrakranial kanama: Dört vakanın değerlendirilmesi", Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi,10,213-18, (2001).
  [Hatalı Tarih]
  Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi
 • Aygün, AD., S.Güngör, Y.Doğan, M.Turgut ve ark.,"Bölgesel Tıp Merkezinde yenidoğan sepsislerinde izlenen değişiklikler",T Klin Pediatri,10,14-21,(2001).
  [Hatalı Tarih]
  T Klin Pediatri,10,14-21,(2001).
 • Turgut,M., E.Yılmaz, N. Kabakuş ve ark., "Yenidoğanın hemorajik hastalığı ve intrakranial kanama: Dört vakanın değerlendirilmesi", Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi,10,213-18, (2001).
  [Hatalı Tarih]
  Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi,10,213-18, (2001).
 • Çekmen,M.B., M.Turgut, Y.Türköz ve ark.,"Nitrik Oksit (NO) ve Nitrik Oksit Sentaz (NOS)'ın Fizyolojik ve Patolojik özellikleri",T Klin Pediatri,10,226-36, (2001).
  [Hatalı Tarih]
  T Klin Pediatri,10,226-36, (2001).
 • Doğan,Y.,E.Yılmaz,S.Güngör, M.Turgut ve ark., "Çocukluk çağı tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonlarında radyolojik bulgular",Klinik Bilimler & Doktor, 8(2),208-11, (2002).
  [Hatalı Tarih]
  Klinik Bilimler & Doktor, 8(2),208-11, (2002).
 • Aydınoğlu, AH., M.Turgut, Y.Doğan ve ark.,"Kliniğimizde izlediğimiz hematürili vakalar ışığında hematüri nedenlerinin irdelenmesi",Fırat Tıp Dergisi, 8(1), 34-38, (2003).
  [Hatalı Tarih]
  Fırat Tıp Dergisi, 8(1), 34-38, (2003).
 • Kazez A, Yekeler H., M.Turgut ve ark.," Düşük Doğum Ağırlıklı Yenidoğanlarda nedeni belirsiz bağırsak delinmesi", Pediatrik Cerrahi Dergisi,130,128-30, (2003).
  [Hatalı Tarih]
  Pediatrik Cerrahi Dergisi,130,128-30, (2003).
 • Alabaz,D.,E.Kocabaş, M.Turgut ve ark.,"Salmonella sepsisi tanısı ile izlenen bir çocukluk çağı AIDS vakası", Çocuk Dergisi,3(1),75-79, (2003).
  [Hatalı Tarih]
  Çocuk Dergisi,3(1),75-79, (2003).
 • Doğan,Y., S.Akarsu, E.Yılmaz, M.Turgut ve ark.,"Akut İmmun Trombositopenik Purpurada uygulanan farklı tedavilerin etkinlik ve giderleri açısından karşılaştırılması",Çocuk Dergisi, 3(4),272-76,(2003).
  [Hatalı Tarih]
  Çocuk Dergisi, 3(4),272-76,(2003).
 • Aygün,AD., M.Kılıç, A.Kazez, M.Turgut ve ark.,"Çocukluk Çağında Plevral Ampiyem ve Tedavi Yaklaşımı",Fırat Tıp Dergisi,8(4),165-68, (2003).
  [Hatalı Tarih]
  Fırat Tıp Dergisi,8(4),165-68, (2003).
 • Turgut,M.,"Viral Gastroenteritler", Pediatrik enfeksiyon hastalıkları özel sayısı, T Klin Pediatri Özel,2(3),260-64,(2004).
  [Hatalı Tarih]
  T Klin Pediatri Özel,2(3),260-64,(2004).
 • Turgut,M.,"Aşıların yan etkileri ve Kontrendikasyonları", Pediatrik enfeksiyon hastalıkları özel sayısı, T Klin Pediatri Özel,2(3),335-39, (2004).
  [Hatalı Tarih]
  T Klin Pediatri Özel,2(3),335-39, (2004).
 • Kurt A, Poyrazoğlu G, Turgut M, ve ark."Tüberküloz Tanısı ile İzlenen Hastaların Klinik ve Laboratuar özellikleri", Fırat Tıp Dergisi,8(4),55-7,(2006).
  [Hatalı Tarih]
  Fırat Tıp Dergisi,8(4),55-7,(2006).
 • Çıtak-Kurt A.N., Bulut Y, Turgut M, ve ark."Pleural Effusion Associated with Hepatitis A",J.Pediatr.İnf,2,25-6,(2008).
  [Hatalı Tarih]
  J.Pediatr.İnf,2,25-6,(2008).
 • Turgut M. "Kuduz ve Kuduz Aşısı (Rabies and Rabies Vaccine)", Çocuk Enf Derg (J Pediatr Inf), 2(2),20-5,(2008).
  [Hatalı Tarih]
  Çocuk Enf Derg (J Pediatr Inf), 2(2),20-5,(2008).
 • Turgut M. "Odağı Bilinmeyen Akut Ateşli Çocuğa Yaklaşım (Approach to Acute Febrile Child without a Focus) ",Çocuk Enf Derg (J Pediatr Inf), 3(1),75-80, (2009).
  [Hatalı Tarih]
  Çocuk Enf Derg (J Pediatr Inf), 3(1),75-80, (2009).
 • D2.34. Bucak İH, Canöz PY, Tümgör G, Demir A, Temiz F, Turgut M. Pperiyodik Ateş, Aftöz Stomatit, Farenjit, Servikal Lenfadenit (PFAPA) Sendromu Beş olgunun değerlendirilmesi. Türkiye Çocuk Hast. Derg. 6(2), 76-80, (2012).
  [Hatalı Tarih]
  Türkiye Çocuk Hast. Derg. 6(2), 76-80, (2012).
 • Bucak İH, Canöz PY, Tümgör G, Demir A, Temiz F, Turgut M. Pperiyodik Ateş, Aftöz Stomatit, Farenjit, Servikal Lenfadenit (PFAPA) Sendromu Beş olgunun değerlendirilmesi. Türkiye Çocuk Hast. Derg. 6(2), 76-80, (2012).
  [Hatalı Tarih]
  Türkiye Çocuk Hast. Derg.
 • Bucak İH, Temiz F, Tümgör G, Turgut M ve ark. Üçüncü Basamak Merkezde 161 Kene Isırığı Vakasının Değerlendirilmesi. J Pediatr Inf. 7: 3-6, (2013)
  [Hatalı Tarih]
  J Pediatr Inf.
 • Konca Çapan, Kahramaner Zelal, Çoban Mehmet, Mahanoğlu Yeliz, Tekin Mehmet, Turğut Mehmet (2014). Prilokain Kullanımı Sonrası Gelişen Edinsel Methemoglobinemi. Güncel Pediatri,12(1), 54-57.,Doi: 10.4274/jcp.84803
  [Hatalı Tarih]
  Güncel Pediatri
 • Bucak İH, Tümgör G, Canöz PY, Leblebisatan G, Turgut M. Olgu Sunumu: Hallerman-Streiff Sendromu. Erciyes Med J 2014; 36: 130-132
  [Hatalı Tarih]
  Erciyes Med J
 • Bucak İH, Gümüştaş SA, Almış H, Sarı A, Uygun H, Tekin M, Turgut M. İki Olgu Nedeni ile Çocukluk Çağının Selim Kemik Tümörü Osteoid Osteom. Turkiye Klinikleri J Pediatr 2014; 23(4): 201-204.
  [Hatalı Tarih]
  Turkiye Klinikleri J Pediatr
 • Konca Ç, Tekin M, Akgün S, Bülbül M, Çoban M, Kahramaner Z, Turgut M,. Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki Akut Gastroenteritli Çocuklarda Rotavirus Görülme sıklığı, Mevsimsel Dağılımı ve Laboratuvar Bulguları. Çocuk Enfeksiyon Dergisi/Journal of Pediatric Infection. 2014; 8: 7-11.
  [Hatalı Tarih]
  Journal of Pediatric Infection.
 • Tekin Mehmet,Çelik Velat,Almiş Habip,Konca Çapan,Bucak İbrahim Hakan,Ercan Sümeyye,Turğut Mehmet (2015). Mono semptomatik Enürezis Noktürna Tanısı Alan Hastalarımızın Değerlendirilmesi. TheJournal of PediatricResearch, 2(3), 140-143.,Doi: 10.4274/jpr.02996
  [Hatalı Tarih]
  TheJournal of PediatricResearch,
 • Bucak İH, Almis H, Çelik V, Apaydın HÖ, Turgut M. Ebegümeci: Çocukluk yaş grubunda ilk kez belirlenen üst gastrointestinal sistem kanaması nedeni olabilir mi? Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi.2015; 12(2): 296-9.
  [Hatalı Tarih]
  Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
 • Şimşek Ali, Tekin Mehmet, Bilen Abdurrahman, Bilak Şemsettin, Turğut Mehmet (2015).Talasemi Majörlü Çocuk Hastalarda Retina Sinir Lifi Tabakası Kalınlığının Değerlendirilmesi.Türkiye Klinikleri Oftalmolojı Dergisi, 24(4), 211-216.,Doi: 10.5336/ophthal.2015-43874
  [Hatalı Tarih]
  Türkiye Klinikleri Oftalmolojı Dergisi,
 • Almis H, Bucak İH, Tekin M, Konca C, Turgut M. Altı Aylık Bir Çocukta Lumbosakral Herpes Zoster Enfeksiyonu. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi.2015; 12(2): 281-3.
  [Hatalı Tarih]
  Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
 • Tekin Mehmet, Konca Çapan, Almiş Habip, Bucak İbrahim Hakan, Genç Yeliz, Gündüz Ahmet, Turğut Mehmet (2015). Çocukluk çağı idrar yolu enfeksiyonu tanısında tam idrar tetkikinin tanısal etkinliğinin irdelenmesi. İzmir Dr Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Dergisi, 5(2), 88-94.,Doi: 10.5222/buchd.2015.088
  [Hatalı Tarih]
  İzmir Dr Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Dergisi
 • Tekin M, Konca Ç, Almış H, Bucak İH, Turgut M. Göz Ardı Edilen Bir Akut Batın Nedeni: Alt Lob Pnömonisi. İKSST Derg 7(3):127-129, (2015)
  [Hatalı Tarih]
  İKSST Derg
 • Konca Çapan, Tekin Mehmet, Karakoç Ferhat, Turğut Mehmet (2015). Çocuk Yoğun BakımÜnitesinde Yatan 770 Hastanın Değerlendirilmesi: Tek Merkez Deneyimi.. Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi, 9(2), 90-95.,Doi: 10.12956/tjpd.2015.120
  [Hatalı Tarih]
  Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi,
 • Bucak İH, Çelik V, Pektaş E, Turgut M. Yenidoğan Döneminin Riskli Bir Uygulaması: Tuzlama. J Pediatr Inf 2015; 9: 42-4.
  [Hatalı Tarih]
  J Pediatr Inf
 • Bucak İH, Turgut M, Tümgör G, Eynallı A. Çukurova Bölgesinde Üçüncü Basamak Bir Hastanede 2006-2010 Yılları Arasında Çocukluk Çağı İlaç Zehirlenmelerinin Değerlendirilmesi. Turkish J Pediatri Dis 2015;2:124-30.
  [Hatalı Tarih]
  Turkish J Pediatri Dis
 • Bucak İH, Almış H, Çelik V, Turgut M. Fare Isırığı Sonrası Selülit. İzmir Dr. Behçet Uz çocuk Hast. Dergisi 2015; 5(1):75-77.
  [Hatalı Tarih]
  Behçet Uz çocuk Hast. Dergisi
 • Konca Çapan,Çoban Mehmet,Özarslan Kasım,Tekin Mehmet,Turğut Mehmet (2015). Rare Cause of Abdominal Pain: Abdominal Epilepsy. Journal of Academic Emergency Medicine, 14(1), 44-46.,Doi: 10.5152/jaem.2015.46704
  [Hatalı Tarih]
  Journal of Academic Emergency Medicine,
 • Tekin M, Konca Ç, Almış H, Bucak İH, Genç Y, Gündüz A, Turgut M. Çocukluk Çağı İdrar Yolu Enfeksiyonu Tanısında Tam İdrar Tetkikinin Tanısal Etkinliğinin İrdelenmesi. İzmir Dr. Behçet Uz çocuk Hast. Dergisi 2015; 5(2):88-94.
  [Hatalı Tarih]
  Behçet Uz çocuk Hast. Dergisi
 • Almış H, Bucak İH, Çelik V, Tekin M, Turgut M. İyi bilinen, ancak ilk düşünülmeyen bir tanı: Makroamilazemi. İzmir Dr. Behçet Uz çocuk Hast. Dergisi 2015; 5(1):78-79.
  [Hatalı Tarih]
  İzmir Dr. Behçet Uz çocuk Hast. Dergisi
 • Konca Çapan,Çoban Mehmet,ÖzarslanKasım,TekinMehmet,Turğut Mehmet (2015). Rare Cause of Abdominal Pain: Abdominal Epilepsy. Journal of Academic Emergency Medicine, 14(1), 44-46.,Doi: 10.5152/jaem.2015.46704
  [Hatalı Tarih]
  Journal of Academic Emergency Medicine,
 • Tekin Mehmet, Konca Çapan, Almiş Habip,Bucak İbrahim Hakan,Turğut Mehmet (2015).Göz Ardı Edilen Bir Akut Batın Nedeni: Alt Lob Pnömonisi. İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi, 7(3), 127-129.,Doi: 10.5222/iksst.2015.000
  [Hatalı Tarih]
  İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi
 • Bucak İH, Almis H, Tekin M, Turgut M. NADİR GÖRÜLEN BİR OLGU: EŞEK ISIRIĞI. Turkiye Klinikleri J Pediatr. 2015; 24(3):120-2. doi: 10.5336/pediatr.2015-46907, (2015)
  [Hatalı Tarih]
  Turkiye Klinikleri J Pediatr.
 • Almiş H, Köse A, Bucak İH, Mengen E, Turgut M. Is Iatrogenic Cushing’s a New Form of Child Neglect? J Clin Anal Med; DOI: 10.4328/JCAM.3727, (2015)
  [Hatalı Tarih]
  J Clin Anal Med;
 • Tekin Mehmet, Almiş Habip, Özarslan Kasım, Gülyüz Abdulgani, Turğut Mehmet (2014).Epstein-Barr Virüs Enfeksiyonu Sonrası Gelişen Gianotti-Crosti Sendromu: Olgu Sunumu. The Journal of Pediatric Research, 1(4), 220-222.,Doi: 10.4274/jpr.25744
  [Hatalı Tarih]
  The Journal of Pediatric Research,
 • Bucak İH, Almis H, Turgut M. El, Ayak, Ağız Hastalığı ve Tırnak Bulguları. Turkiye Klinikleri J Pediatr. 2015; 24(3): 123-4. doi: 10.5336/pediatr.2015-46730, (2015)
  [Hatalı Tarih]
  Turkiye Klinikleri J Pediatr.

Makale (Uluslararası)

 • Küçükbay, H., Yakıncı C, Küçükbay F.Z. and Turgut M "Serum Vitamin A and Beta-carotene Levels in Children with Reccurent Acute Respiratory Infections and Diarrhea in Malatya", J. Trop Pediatr,43(6),337-340, (1997).
  [Hatalı Tarih]
  J. Trop Pediatr,43(6),337-340, (1997).
 • Balat,A., Akıncı A., Turgut M., Mızrak B. and Aydın A. " Eosinophilic fasciitis-progression to linear scleroderma: a case report", The Turkısh J. of Pediatrics,41,381-385, (1999).
  [Hatalı Tarih]
  The Turkısh J. of Pediatrics,41,381-385, (1999).
 • Aygun, A.D., Kabakus N, Çelik İ, Turgut M, Yoldas T, Gök Ü and Güler R. "Long term neurological outcome of meningoencephalitis/encephalitis", Journal of Tropical Pediatrics,47,243-247,(2001).
  [Hatalı Tarih]
  Journal of Tropical Pediatrics,47,243-247,(2001).
 • Turgut M., Alabaz D, Karakas M, Kavak M, Aksaray N, Alhan S.E, Cevlik F, and Tuncer İ, "Bacillary angiomatosis in an immunocompetent child with a grafted traumatic wound," The Journal of Dermatology,Oct;31(10):844-847, (2004).
  [Hatalı Tarih]
  The Journal of Dermatology,Oct;31(10):844-847, (2004).
 • Turgut M., Alhan C, Cihangiroğlu M, and Topcuoğlu M.S., "Isolated gigant intrathoracic meningocele associated with vertebral corpus deformity,"Interactive Cardiovascular and Thoracic Surgery, Jun;3(2):381-383, (2004).
  [Hatalı Tarih]
  Interactive Cardiovascular and Thoracic Surgery, Jun;3(2):381-383, (2004).
 • Turgut M., Basaran O, Cekmen M, Karatas F, Kurt A and Aygun A.D. "Oxidant and antioxidant levels in preterm newborns with idiopathic hyperbilirubinemia",Journal of Paediatrics and Child Health, Nov;40(11): 633-637, (2004).
  [Hatalı Tarih]
  Journal of Paediatrics and Child Health, Nov;40(11): 633-637, (2004).
 • Taskın E., Turgut,M, Kılıç M, Akbulut H. and Aygün A.D. "Serum Procalsitonin and Cerebrospinal Fluid Cytokines Level in Children with Meningitis", Mediators of İnflamation, Aug;13(4):269-273, (2004).
  [Hatalı Tarih]
  Mediators of İnflamation, Aug;13(4):269-273, (2004).
 • Mahmutyazıcıoglu K. and Turgut M, "Dopler evaluation of the thyroid in pediatric goiter," Journal of Clinical Ultrasound,32(1),24-28, (2004).
  [Hatalı Tarih]
  Journal of Clinical Ultrasound,32(1),24-28, (2004).
 • Kılıç,M., Turgut M, Taşkın M, Çekmen M, and Aygun A.D.,"Nitric oxide levels and antioxidant enzyme activities in joundices of premature infants,"Cell Biochem Funct,Sep-Oct;22(5):339-342,2004)
  [Hatalı Tarih]
  Cell Biochem Funct,Sep-Oct;22(5):339-342,2004)
 • Turgut M, Alabaz D, Erbey F, Kocabas E, Erman T, Alhan E, Aksaray N. "Cerebrospinal fluid shunt infections in children", Pediatric Neurosurgery, May-Jun;41(3):131-136,(2005).
  [Hatalı Tarih]
  Pediatric Neurosurgery, May-Jun;41(3):131-136, (2005).
 • Turgut M, Alhan CC, Gürgöze M, Kurt A, Doğan Y, Tekatli M, Akpolat N, Aygün AD.,"Carboxyatractyloside intoxication in humans",Annals of Tropical Paediatrics, Jun; 25(2):125-134,(2006).
  [Hatalı Tarih]
  Annals of Tropical Paediatrics, Jun; 25(2):125-134,(2006).
 • Aydin M, Bulut Y, Poyrazoglu G, Turgut M, Seyrek A. Detection of human parvovirus B19 in children with acute hepatitis. Annals of Trop Paediatrics,Mar;26(1):25-28,(2006).
  [Hatalı Tarih]
  Annals of Trop Paediatrics,Mar;26(1):25-28, (2006).
 • Yalçin I,Gürler N, Alhan E, Yaman A, Turgut M, Celik U, Akçakaya N, Camcioğlu Y, Diren S, Yildirim B. Serotype distribution and antibiotic susceptibility of invasive Streptococcus pneumoniae disease isolates from children in Turkey, 2001-2004. Eur J Pediatr. Sep;165(9):654-657.(2006).
  [Hatalı Tarih]
  Eur J Pediatr. Sep;165(9):654-657. (2006).
 • Üstündağ B, Güngor S, Aygün AD, Turgut M, Yilmaz E. Oxidative status and serum leptin levels in obese prepubertal children. Cell Biochem Funct,Sep-Oct;25(5):479-483,(2007).
  [Hatalı Tarih]
  Cell Biochem Funct,Sep-Oct;25(5):479-483,(2007).
 • Ceyhan M, Yıldırım I, Balmer P, Riley C, Laher G, Andrews N, Borrow R, Kurt N, Turgut M, Aydogan A, Ecevit Ç, Uysal G, Schultze V. Age-specific seroprevalence of serogroup C meningococcal serum bactericidal antibody activity and serogroup A, C, W135 and Y-specific IgG concentrations in the Turkish population during 2005.Vaccine,25,7233–7237,(2007).
  [Hatalı Tarih]
  Vaccine,25,7233–7237,(2007).
 • Saygili-Yilmaz ES, Incki KK, Turgut M, Kelekci S. Prenatal diagnosis of type I sacrococcygeal teratoma and its management. Clin Exp Obstet Gynecol,35(2):153-155,(2008).
  [Hatalı Tarih]
  Clin Exp Obstet Gynecol,35(2):153-155,(2008).
 • Ceyhan M, Yildirim I, Balmer P, Borrow R, Dikici B, Turgut M, Kurt N, Aydogan A, Ecevit C, Anlar Y, Gulumser O, Tanir G, Salman N, Gurler N, Hatipoglu N, Hacimustafaoglu M, Celebi S, Coskun Y, Alhan E, Celik U, Camcioglu Y, Secmeer G, Gur D, Gray S. A Prospective Study of Etiology of Childhood Acute Bacterial Meningitis, Turkey. Emerg Infect Dis.Jul;14 (7):1089-1096,(2008).
  [Hatalı Tarih]
  Emerg Infect Dis.Jul;14 (7):1089-1096,(2008).
 • Pazarbaşı A, Demirhan O, Turgut M, Güzel İ. and Taştemir D. Inherıtance Of A Translocatıon Between Chromosomes 12 And 16 In A Famıly Wıth Recurrent Mıscarrıages And A Newborn Wıth Down Syndrome Carryıng. The Same Translocatıon Genetıc Counseling 19(3),301-308,(2008).
  [Hatalı Tarih]
  The Same Translocatıon Genetıc Counseling 19(3),301-308,(2008).
 • Alabaz D, Kibar F, Arikan S, Sancak B, Celik U, Aksaray N, Turgut M. Systemic phaeohyphomycosis due to Exophiala (Wangiella) in an immunocompetent child. Med Mycol. 47(6),653-657.(2009).
  [Hatalı Tarih]
  Med Mycol. 47(6),653-657.(2009).
 • Alabaz D, Mungan N, Turgut M, Dalay C. Unusual Idiopathic Calcinosis Cutis Universalis in a Child. Case Rep Dermatol.1:16-22(2009)
  [Hatalı Tarih]
  Case Rep Dermatol.1:16-22(2009)
 • Çiftçi E, Tuygun N, Özdemir H et al (Turgut M). Clinical and epidemiological features of Turkish children with 2009 pandemic influenza A (H1N1) infection: experience from multiple tertiary paediatric centres in Turkey. Scand J Infect Dis 43(11-12),923-9,(2011).
  [Hatalı Tarih]
  Scand J Infect Dis 43(11-12),923-9,(2011).
 • Turgut M, Demirhan O, Tunç E, Bucak İH, Canöz PY, Temiz F, Tümgör G. Diagnosis of chromosomal abnormalities in a patient with thanatophoric dysplasia (TD) type I: The first report describing an important association between cytogenetic findings and TD. Am J Case Rep, 13,109-113,(2012).
  [Hatalı Tarih]
  Am J Case Rep, 13,109-113,(2012).
 • Bucak İH, Tümgör G, Mengen E, Temiz F, Turgut M. Ecthyma gangrenosum in a previously healthy pediatric patient and associated facial paralysis and persistent hyperplastic primary vitreous. Am J Case Rep,13,250-3,(2012).
  [Hatalı Tarih]
  Am J Case Rep,13,250-3,(2012).
 • Bucak İH, Tümgör G, Canöz PY, Altındağ H, Turgut M. A Case of Pulmonary Hydatid Cyst with Respiratory Arrest as a Result of Spontaneous Rupture in Cyst. J Pediatr Inf 6,112-4,(2012).
  [Hatalı Tarih]
  J Pediatr Inf 6,112-4,(2012).
 • Konca Ç, Kahramaner Z, Mehmet M, Aydin E, Tekin M, Ercan S, Yilmaz S, Arpaci A, Turgut M Association between Serum 25-Hydroxyvitamin D Levels and TTN. Hormone Research in Paediatrics, 2014; 81(6), 397-401.
  [Hatalı Tarih]
  Hormone Research in Paediatrics
 • Konca Ç, Tekin M, Çolak P, Fatih Üçkardeş, Turgut M. An overview of platelet indices for evaluating platelet function in children with scorpion envenomation. EXCLI Journal 2014;13:801-808.
  [Hatalı Tarih]
  EXCLI Journal
 • Tekin Mehmet, Konca Çapan, Çelik Velat, Almiş Habip, Kahramaner Zelal, Erdemir Aydın, Gülyüz Abdulgani, Üçkardeş Fatih, Turğut Mehmet (2015). Hormone Research in Paediatrics,The Association between Vitamin D Level sandurinary tract Infection in Children. 83(3),198-203. Doi:10.1159/000370046
  [Hatalı Tarih]
  HormoneResearch in Paediatrics,
 • Konca Ç, Mehmet Ç M, Kasim Ö, Mehmet T, Turgut M. A Rare Cause of Abdominal Pain: Abdominal epilepsy. Journal of Academic Emergency Medicine. 2014,
  [Hatalı Tarih]
  Journal of Academic Emergency Medicine.
 • Konca Ç, Mehmet T, Sadik A, Mehmet B, Mehmet C, Kahramaner Z, Turgut M. Prevalence of Rotavirus in Children with Acute Gastroenteritis, Seasonal Distribution, and Laboratory Findings in the Southeast of Turkey. Çocuk Enfeksiyon Dergisi/Journal of Pediatric Infection. 2014; 8(1), 7-11.
  [Hatalı Tarih]
  Journal of Pediatric Infection.
 • Konca Ç, Mehmet T, Sadik A, Mehmet B, Mehmet C, Kahramaner Z, Turgut M. Prevalence of Rotavirus in Children with Acute Gastroenteritis, Seasonal Distribution, and Laboratory Findings in the Southeast of Turkey. Çocuk Enfeksiyon Dergisi/Journal of Pediatric Infection. 2014; 8(1), 7-11.
  [Hatalı Tarih]
  Journal of Pediatric Infection
 • Konca Çapan, Kahramaner Zelal, Bülbül Mehmet, Erdemir Aydın, Tekin Mehmet, Ercan Sümeyye, Yılmaz Sedat, Arpacı Abdullah, Turğut Mehmet (2014). AssociationbetweenSerum 25-Hydroxyvitamin D Levelsand TTN. Hormone Research in Paediatrics, 81(6), 397-401. Doi: 10.1159/000358521
  [Hatalı Tarih]
  Hormone Research in Paediatrics
 • Konca Çapan,Tekin Mehmet,Usman Mustafa Gökhan,Genç Yeliz,Turğut Mehmet (2014).The Evaluation of Poisoning Cases who Appliedtothe Adıyaman University Training and Research Hospital Pediatrics Emergency Department. Eurasian Journal of Emergency Medicine, 13(4), 166-171.,Doi: 10.5152/jaem.2014.177
  [Hatalı Tarih]
  Eurasian Journal of Emergency Medicine,
 • Konca Çapan, Kahramaner Zelal, Bülbül Mehmet, Erdemir Aydın, Tekin Mehmet, Ercan Sümeyye, Yılmaz Sedat, Arpacı Abdullah, Turğut Mehmet (2014). AssociationbetweenSerum 25-Hydroxyvitamin D Levelsand TTN. Hormone Research in Paediatrics, 81(6), 397-401. Doi: 10.1159/000358521
  [Hatalı Tarih]
  Hormone Research in Paediatrics
 • Konca Çapan, Tekin Mehmet, Akgün Sadık, Bülbül Mehmet, Çoban Mehmet, Kahramaner Zelal, Turğut Mehmet (2014). Prevalence of Rotavirus in Children with Acute Gastroenteritis,Seasonal Distribution, and Laboratory Findings in the Southeast of Turkey. Çocuk Enfeksiyon Dergisi/Journal of Pediatric Infection, 8(1), 7-11. Doi: 10.5152/ced.2014.1549
  [Hatalı Tarih]
  Çocuk Enfeksiyon Dergisi/Journal of Pediatric Infection,
 • Konca Çapan, Tekin Mehmet, Çolak Pınar, Üçkardeş Fatih, Turğut Mehmet (2014). An overview of platelet indices for evaluating platelet function in children with scorpion envenomation.EXCLI Journal, 13, 801-808.
  [Hatalı Tarih]
  EXCLI Journal
 • Bucak İH, Tümgör G, Canöz PY, Leblebisatan G, Turgut M. Olgu Sunumu: Hallerman-Streiff Sendromu. Erciyes Med J. 2014; 36: 130-132
  [Hatalı Tarih]
  Erciyes Med J
 • Konca Ç, Tekin M, Turgut M. Doxazosin in the Treatment of Scorpion Envenomation. The Indian journal of paediatrics. 2014;Dio: 10.1007/s12098-014-1423-6
  [Hatalı Tarih]
  The Indian journal of paediatrics.
 • Bucak IH, Almis H, Sirik M, Turgut M. An Association of Colpocephaly and Corpus Callosum Agenesis in a Healthy Child and The Importance of Cranial Imaging. SYLWAN. 2014;158 (5), 60-4,
  [Hatalı Tarih]
  SYLWAN.
 • Bucak IH, Tumgor G, Temiz F, Afat E, Yasemen Canöz P, Turgut M. Food insecurity: experience in a tertiary health center in Turkey. Minerva Pediatr.67(2):117-21, (2015)
  [Hatalı Tarih]
  Minerva Pediatr
 • Konca Çapan, Tekin Mehmet, Turğut Mehmet (2015). Doxazosin in theTreatment of Scorpion Envenomation. The Indian Journal of Pediatrics, 82(6), 499-503. (SCI 1), Doi: 10.1007/s12098-014-1423-6
  [Hatalı Tarih]
  The Indian Journal of Pediatrics
 • Bucak İH, Almiş H, Çevik MÖ, Bülbül M, Tekin M, Konca Ç, Turgut M, Öztürk AB. Is there a relationship between low vitamin D levels and rotaviral diarrhea? Pediatr Int. doi: 10.1111/ped.12809, (2015)
  [Hatalı Tarih]
  Pediatr Int.
 • Tekin Mehmet, Konca Çapan, Gülyüz Abdulgani, Üçkardeş Fatih, Turğut Mehmet (2015).Is the mean platelet volume a predictive marker forthediagnosis of acutepyelonephritis inchildren?.Clinical and Experimental Nephrology, 19(4), 688-693. Doi: 10.1007/s10157-014-1049-z
  [Hatalı Tarih]
  Clinical and Experimental Nephrology
 • Bucak İH, Çalışır M, Almis H, Ozturk A.B, Turgut M. Early Childhood Caries with the Perspective of Pediatrician. J Clin Anal Med; DOI: 10.4328/JCAM.3810, (2015)
  [Hatalı Tarih]
  J Clin Anal Med;
 • Konca Çapan, Tekin Mehmet, Genç Yeliz, Turğut Mehmet (2015). Epidemiological and Clinical Characteristic sand Outcomes of Scorpion Envenomation in Hospitalized Children in Adiyaman,Turkey. Iranian Journal of Pediatrics, 25(1), 199-201.,Doi: 10.5812/ijp.199
  [Hatalı Tarih]
  Iranian Journal of Pediatrics
 • Almis H, Bucak IH, Tekin M, Konca C, Turgut M. Acute irritant bullous contact dermatitis caused by Euphorbia helioscopia. Contact Dermatitis.72(3):184-5, (2015)
  [Hatalı Tarih]
  Contact Dermatitis

Ödül

 • POSTER BİLDİRİ ÖDÜLÜ, Türkiye Milli Pediatri Derneği, 2014 (3 yazarlı)
  [Hatalı Tarih]
  Türkiye Milli Pediatri Derneği,
 • YOĞUN BAKIM POSTER BİLDİRİ ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ, Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği, 2015 (4 yazarlı)
  [Hatalı Tarih]
  Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği,

Uzmanlık Tezi

 • Başaran, O., "Yenidoğan sarılıklarında Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C ve Selenyum düzeyleri ile bilirubin düzeyleri arasındaki ilişkinin araştırılması",(Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlık Tezi), Fırat Üniversitesi, Elazığ-2001.
  [Hatalı Tarih]
  FIRAT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞ VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
 • Güler, R., "Çocuklardaki idrar yolu enfeksiyonlarında serum ve idrar IL-6 ve IL-8 ile Tümör Nekrozis faktör-alfa düzeyleri", (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlık Tezi), Fırat Üniversitesi, Elazığ-2001.
  [Hatalı Tarih]
  FIRAT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞ VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
 • Taşkın, E., "Çocukluk çağı menenjitlerinde serum Prokalsitonin ve Beyin omurilik sıvısı Sitokin düzeyleri", Fırat Üniversitesi, (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlık Tezi), Elazığ-2002.
  [Hatalı Tarih]
  FIRAT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞ VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
 • Kılıç, M., "Prematüre yenidoğanlarda plazma Nitrik Oksit düzeyi ve eritrosit antioksidan enzim aktiviteleri ile serum bilirubin düzeyleri arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi", (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlık Tezi), Fırat Üniversitesi, Elazığ-2002.
  [Hatalı Tarih]
  FIRAT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞ VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
 • Mengen, E., "Toplum Kökenli Çocukluk Çağı Pnömoni Olgularımızda Mycoplasma Pneumoniae Ve Chlamydia Pneumoniae’nin Seropozitiflik Oranları",Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kliniği Şefliği, (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlık Tezi),Adana-2010.
  [Hatalı Tarih]
  SAĞLIK BAKANLIĞI ADANA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİ
 • Akgül, O., "Febril Konvülsiyon Tanısı İle Yatırılan Hastalarda Serum S-100 Proteini Ve Nöron Spesifik Enolaz Proteini Seviyeleri İle Beyin Hasarı Arasındaki İlişki",Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kliniği Şefliği, (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlık Tezi),Adana-2010.
  [Hatalı Tarih]
  SAĞLIK BAKANLIĞI ADANA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİ
 • Zöhre, US., "Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk bölümüne başvuran 6 Ay-6 Yaş arası Çocuklarda Demir Eksikliği Anemisi Prevalansı, Tarama testi olarak Hct,MCV ve Ferritin kullanımı", Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kliniği Şefliği, (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlık Tezi), Adana-2010.
  [Hatalı Tarih]
  SAĞLIK BAKANLIĞI ADANA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİ
 • Eynallı, A., "2007-2010 Yılları Arasında Kliniğimizde Akut Hepatit A Tanısı ile Yatırılarak Tedavi Edilen Hastalarımızın Epidemiyolojik, Serolojik, Biyokimyasal veri Analizleri ve Ursodeoksikolik Asit Tedavisinin Etkinliği", Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kliniği Şefliği, (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlık Tezi),Adana-2010.
  [Hatalı Tarih]
  SAĞLIK BAKANLIĞI ADANA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİ
 • Yayla, ME.,"Çocuk Acil Servisine Başvuran 6 Ay-5 Yaş Arası Ateşli Hastalarda Aksiller, Rektal Ve Timpanik Ateş Ölçümleri’nin Karşılaştırılması", Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kliniği Şefliği, (Aile Hekimliği Uzmanlık Tezi), Adana-2010.
  [Hatalı Tarih]
  SAĞLIK BAKANLIĞI ADANA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİ
 • Şahin, A.,"Kliniğimizde 2006-2010 Yılları Arasında Takip Edilen Bakteriyel Menenjit Vakalarının Değerlendirilmesi.", Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kliniği Şefliği, (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlık Tezi),Adana-2010.
  [Hatalı Tarih]
  SAĞLIK BAKANLIĞI ADANA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİ
 • Harmanoğulları, S., "2006-2010 Yıları Arasında Adana Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi (A.N.E.A.H.) Çocuk Kliniğinde Visseral Leishmaniasis (Kala-Azar) Tanısıyla Yatırılarak İzlenen Hastaların Klinik Labaratuvar Ve Tedavi Açısından İncelenmesi",Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk kliniği Şefliği, (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlık Tezi), Adana-2011.
  [Hatalı Tarih]
  SAĞLIK BAKANLIĞI ADANA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİ
 • Bucak, İ.H., "2006-2010 Yılları Arasında İlaç İntoksikasyonu Nedeniyle Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Servisinde ve Çocuk Yoğun Bakımda Yatarak Tedavi Edilen Hastaların Demografik, Sosyokültürel, Klinik ve Laboratuar Sonuçlarının Değerlendirilmesi",Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk kliniği Şefliği, (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlık Tezi), Adana-2011.
  [Hatalı Tarih]
  SAĞLIK BAKANLIĞI ADANA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİ
 • Demir, A.,"Kliniğimiz Yenidoğan Ünitesinde İzlenen İndirekt Hiperbilirubinemili Olgularımızın Değerlendirilmesi", Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk kliniği Şefliği, (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlık Tezi), Adana-2011.
  [Hatalı Tarih]
  SAĞLIK BAKANLIĞI ADANA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİ
 • Sürmelihindi, D., "Henoch Schönlein Purpurası Nedeni ile Takibe Alınan Çocuk Hastalarda Klinik Özellikler ile H. Pylori, Mycoplazma Pneumonia ve Chalamydia Pneumonia Pozitifliği birlikteliğinin araştırılması", Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk kliniği Şefliği, (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlık Tezi), Adana-2011.
  [Hatalı Tarih]
  SAĞLIK BAKANLIĞI ADANA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİ
 • Kişi, A.E., "2010-2011 Yılları arasında Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hstanesi (ANEAH) Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Çocuk Polikliniği’ne Başvuran ve/veya çocuk Kliniğinde Yatarak Takip ve Tedavileri Yapılan Hastalardan Hipokrom Mikrositer Anemisi Olanlarda Demir Eksikliği ve Talasemi Taşıyıcılığı oranlarının Belirlenmesi.",Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk kliniği Şefliği, (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlık Tezi), Adana-2012.
  [Hatalı Tarih]
  SAĞLIK BAKANLIĞI ADANA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİ
 • Bülbül, H., "Çocuk Yaş gurubu hastalardaki Epileptik ve Nonepileptik (Pseudonöbet) Nöbetlerin Ayırıcı Tanısında Serum Prolaktin Düzeyinin bir Gösterge olarak Anlamı",Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk kliniği Şefliği, (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlık Tezi), Adana-2012.
  [Hatalı Tarih]
  SAĞLIK BAKANLIĞI ADANA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİ
 • Dönmez, A.M., "6-18 Ay Arası Çocuklarda Beslenme Alışkanlıkları ile Demir, Vitamin-B12 ve Folat Eksikliği Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Bunların Eksikliğine Bağlı Anemilerin Değerlendirilmesi", Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk kliniği Şefliği, (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlık Tezi), Adana-2012.
  [Hatalı Tarih]
  SAĞLIK BAKANLIĞI ADANA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİ
 • Canöz Karaca P.Y. ‘’Hastanemiz çocuk kliniğine H1N1 İnfluenza şüphesi ile başvuran olguların demografik ve klinik özellikleri ile RT- PCR dâhil laboratuar sonuçlarının irdelenmesi’’, Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk kliniği Şefliği, (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlık Tezi), Adana-2013.
  [Hatalı Tarih]
  SAĞLIK BAKANLIĞI ADANA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİ
 • Azizoglu N.O. , ‘Adana Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Kliniğine Yatan Hastalarda Malnütrisyon Sıklığı ’’, Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk kliniği Şefliği, (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlık Tezi), Adana-2014.
  [Hatalı Tarih]
  SAĞLIK BAKANLIĞI ADANA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİ
 • Gezer H,‘’Hastanemiz Çocuk Kliniğine Şubat 2007 – Aralık 2011 Tarihleri Arasında Başvuran Ve Β Talasemi Mutasyonu Saptanan Olgulardaki Mutasyon Tiplerinin Belirlenmesi’’,Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk kliniği Şefliği, (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlık Tezi),Adana-2014.
  [Hatalı Tarih]
  SAĞLIK BAKANLIĞI ADANA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİ
 • Cavlak S.,‘'Hepatit A Hastalarında Hematolojik Anormallikler’’, Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk kliniği Şefliği,(Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlık Tezi),Adana-2014.
  [Hatalı Tarih]
  SAĞLIK BAKANLIĞI ADANA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİ
 • Alp M.M. ‘’Adana Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniğine Şubat 2007 - Aralık 2012 Tarihleri Arasında Başvuran Brusella Vakalarının İncelenmesi’’, Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk kliniği,Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlık Tezi),Adana-2014.
  [Hatalı Tarih]
  SAĞLIK BAKANLIĞI ADANA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİ
 • Afad E. ‘Adana Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Çocuk Endokrinoloji Polikliniği' Ne Başvuran Obez Hastalarda Dislipidemi ve İnsülin Direnci Sıklığı i’’, Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk kliniği Şefliği, (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlık Tezi), Adana-2014.
  [Hatalı Tarih]
  SAĞLIK BAKANLIĞI ADANA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİ
Oluşturulma03 Aralık 2016 16:12
Görüntülenme174