İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
Mehmet YILMAZ
Doçent Doktor

Birim

 • Eğitim Fakültesi
 • Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi

İletişim

Akademik Çalışmalar

Araştırma Enstitüsü

 • Platon Şairleri Kovmakta Haklı mıydı? -Fikret Adil’den Hikmet Temel Akarsu’ya Şair Sofraları-, Hürriyet Gösteri, Nisan/Mayıs/Haziran S. 216, s. 112-118.
  15-04-2014
  Hürriyet Gösteri

Bildiri (Uluslararası)

 • .“Ebüzziya Tevfik’in Gözüyle Namık Kemal”, Uluslararası Namık Kemal Sempozyumu, Aralık 2010, Tekirdağ.
  22-12-2010
  Tekirdağ
 • Bir Adam Yaratmak’ta Hamlet’in Benlik Arayışları, Uluslararası Necip Fazıl Kısakürek Sempozyumu, 20-22 Mayıs, 2013, s. 649-662, Konya.
  22-05-2013
  Konya
 • Ölümün Sınırlarında Gezinmek Suriyeli Mültecilerin Türk Romanına Yansıyan Hayatı
  14-05-2016
  I. Uluslararası Gerçek ve Umut Arasında Suriyeliler Sempozyumu, Sözlü Bildiri/ Sözlü Sunum, (Yayın No: 2920032)
 • Suriyeli Öğrencilerin Üniversitede Karşılaştığı Sorunlar Yazılı Anlatım Dersi Örneği
  14-05-2016
  I. Uluslararası Gerçek ve Umut Arasında Suriyeliler Sempozyumu (Sözlü Bildiri/ Sözlü Sunum)
 • Tanzimat Aydının Gözüyle Avrupa Coğrafyası
  22-09-2016
  5th. AGP International Humanities and Social Sciences Conference , Sözlü Bildiri/ Sözlü Sunum, (Yayın No: 2920081), Budapest,
 • Suriyeli Mültecilerin Göç Hikâyeleri
  22-10-2017
  II. Uluslararası Gerçek ve Umut Arasında Suriyeli Mülteciler Sempozyumu (Sözlü Bildiri/ Sözlü Sunum), Yayın No: 3963436
 • Savaşa Sığınak Olarak Sanat: Suriyeli Mültecilerin Resim Sergileri
  22-10-2017
  II. Uluslararası Gerçek ve Umut Arasında Suriyeli Mülteciler Sempozyumu (Sözlü Bildiri/ Sözlü Sunum), Yayın No: 3960782
 • Yahya Kemal'in Şiirlerin Değerler Eğitimi Açısından İncelenmesi
  30-10-2017
  II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu (Sözlü Bildiri/ Sözlü Sunum), Yayın No: 3963646
 • İntibah'taki İki Mehpeyker
  02-06-2018
  4.Uluslararası Filoloji Sempozyumu, ss.79-79, (Sözlü Bildiri/ Sözlü Sunum)
 • Peygamber'in Son Beş Günü'nünde Tahsin Yücel'in Modern Türk Şiirine Yönelttiği Eleştiriler
  02-06-2018
  4.Uluslararası Filoloji Sempozyumu, ss.112-112, (Sözlü Bildiri/ Sözlü Sunum)

Diğer

 • Namık Kemal ve Arkadaşları Niçin Sürgün Edildiler
  15-09-2011
  Türk Edebiyatı, S. 453, ss. 64-69, Ulusal Hakemsiz, Yayın No: 2260234
 • Şiirde Biçimin Matematiksel İfadesi ya da Yusuf Bal'ın Ücra İşlemleri
  29-07-2012
  Ayraç, S. 31, ss. 52-55, Ulusal Hakemsiz, Yayın No: 2260789
 • Ahmet Oktay'ın Kitaplarına Girmeyen Şiirleri
  31-05-2013
  Hürriyet Gösteri, S. 310, ss. 26-36, Ulusal Hakemsiz Özgün Makale, Yayın No: 2660310
 • Yol Üstündeki Yazıcıdan Hareketle Şiir Eleştirisinin Sorunları Üzerine Bazı Dikkatler
  25-08-2013
  Hece Dergisi, S. 201, Ulusal Hakemsiz Özgün Makale, Yayın No: 2660252
 • Türk Şiirinde Modernleşme Sürecine Eleştirel Bir Bakış Bellek Arayışları
  30-08-2014
  Hece Dergisi, S. 208, Ulusal Hakemsiz Özgün Makale, Yayın No: 2660269
 • Sanat Hayat Bağlamında Bir Ahmet Hamdi Tanpınar Analizi Genç Kalan Biz miyiz Yoksa Tanpınar mı?
  30-08-2014
  Dergah Dergisi, S. 288, Ulusal Hakemsiz Özgün Makale, Yayın No: 2660690
 • Gösteri ve Tüketim Dünyasına Şiir Huzur Getirebilir mi?
  01-10-2014
  Hece Dergisi, S. 210, Ulusal Hakemsiz Özgün Makale, Yayın No: 26606999
 • Mehmet Sümer Şiiri İçin Mukaddime Bir Flanör Tavır
  01-11-2014
  Türk Dili, S. 57(754), ss. 94-98, Ulusal Hakemsiz Özgün Makale, Yayın No: 2660745
 • Modernizmin Aynasında İkinci Yeni Şiirine Bakmak
  30-11-2015
  Hece Dergisi, S. 19(227), ss. 59-64, Ulusal Hakemsiz Özgün Makale, Yayın No: 2167307
 • Kültürel Belleğe Dair Bir Kazı Çalışma: Beşir Ayvazoğlu'nun Beş Şehri
  14-05-2016
  Türk Edebiyatı, S. 518, ss. 72-76, Ulusal Hakemsiz Özgün Makale, Yayın No: 4295416
 • Saatler Ruhlar ve Kedilerle Edebiyatın Arka Odalarında Keyifli Bir Gezinti
  24-11-2016
  Türk Edebiyatı, S. 509, ss. 52-55, Ulusal Hakemsiz Özgün Makale, Yayın No: 2660773
 • İlhan Geçer'in Hisar Dergisinin Birinci Döneminde Yayımlanan Şiirleri (1950-1957)
  01-09-2017
  Türk Dili, S. 68/792, ss. 108-123, Ulusal Hakemsiz Özgün Makale, Yayın No: 4295406
 • İbrahim Tenekeci Şiirinde Dünyayı Görmeden Ölmek
  31-10-2017
  Türk Dili, Ulusal Hakemsiz Özgün Makale, Yayın No: 4188207
 • Murathan Mungan'ın Küre'ye Sığdırdıkları
  30-11-2017
  Türk Dili, Ulusal Hakemsiz Özgün Makale, Yayın No: 4188210
 • Tekrara Düşen Hayat ve Bir Uçurumun Denemesi: İhsan Baran'ın Mey'mum Ritüeli
  01-04-2018
  Türk Dili, S. 68/798, ss. 51-57, Ulusal Hakemsiz Özgün Makale, Yayın No: 4295404
 • Yaz Yağmur'un Sonra Ermek Romanına Tamamlanamayan Bir Eserin Hikâyesi
  01-05-2018
  Türk Edebiyatı, S. 531, ss. 12-18 ,Ulusal Hakemsiz Özgün Makale, Yayın No: 4295426
 • Öznellik ve Nesnellik Bağlamında Şiir Eleştirinin Sorunları ve Murat Belge
  16-08-2018
  Türk Edebiyatı, S. 534, ss. 12-24, Ulusal Hakemsiz Özgün Makale, Yayın No: 4295429

Doktora Tezi

 • Ahmet Oktay'ın Hayatı Sanatı ve Şiirleri Üzerine Bir İnceleme
  18-03-2013
  Atatürk Üniversitesi

Editörlük

 • Milli Edebiyat
  01-02-2019
  Asos Yayınları, Kitap, Editör

Eleştiri

 • Beşir Ayvazoğlu ile Ateş Denizi Üzerine Söyleşi (Konuşan: Dr. Mehmet YILMAZ), Hece, S. 202, ss. 160-164, Ekim 2013.
  24-10-2013
  Hece

Kitap

 • Tezat Üzerine Bir İnceleme (Metin-Tahlil) Kesit Yayınları
  24-04-2014
  İstanbul
 • Toplumcu Gerçekçilikten Eleştirel Toplum Teorisine Ahmet Oktay Şiiri, Hece Yayınları, Ankara.
  21-04-2015
  Ankara
 • "Ölümünün 100 Yılında Tevfik Fikret", Bölüm adı: Promet Şiirinden Hareketle Tevfik Fikret'in Medeniyet Algısı
  28-11-2015
  Kesit Yayınları, Editör: Doç. Dr. Özcan BAYRAK, 1.Baskı, ss. 432, ISBN: 978-605-9100-50-2, (Yayın No: 2165703
 • "Söz Acıda Sınandı Ahmet Oktay Tüm Şiirleri" Bölüm adı: Ahmet Oktay'ın Kitaplarında Yer Almayan Şiirleri
  21-05-2016
  Islık Yayınları, Editör Fahri Özdemir, 1.Baskı, ss. 750, ISBN: 978-605-85234-3-2
 • "Sorularla Yeni Türk Edebiyatı", Bölüm adı: Tanzimat Edebiyatı, Milli Edebiyat, Cumhuriyet Edebiyatı
  21-05-2016
  Kesit Yayınları, Editör: Doç. Dr. Özcan BAYRAK, 1.Baskı, ss. 392, ISBN: 978-605-9100-67-0, (Yayın No: 2612449)
 • 12 Martın Gölgesinde Türk Şiiri Marksist Söylem ve Eleştiri 1970-1980
  31-12-2016
  Kesit Yayınları 1. Baskı, ss.383, ISBN:978-605-9100-87-8, Editör: Rekin Ertem, Bilimsel Kitap, (Yayın No:2612453)
 • -Bakir Mezarlar Anıtı
  01-12-2018
  Kesit Yayınları, 1. Baskı ss.68, ISBN: 9786059408639, (Yayın No: 4347466)
 • Milli Edebiyat, Bölüm Adı: "Giriş, Yahya Kemal, Müfide Ferit Tek"
  28-02-2019
  Editör Doç. Dr. Mehmet YILMAZ, Asos Yayınları,1.Baskı, Sayfa Sayısı: 487, ISBN:978-605-7602-12-1,(Bilimsel Kitap, Yayın No: 5087168)

Makale

 • "Namık Kemal ve Arkadaşları Niçin Sürgün Edildiler?", Türk Edebiyatı, S. 453, Temmuz 2011, s. 64-69.
  23-07-2011
  Türk Edebiyatı
 • Şairin Bohem Hayatı Üzerine Gözlemler.
  01-01-2013
  Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmalı Enstitüsü Dergisi, Konya
 • Ahmet Oktay’ın Kitaplarında Yer Almayan Şiirleri, Hürriyet Gösteri, S. 310, Temmuz/Ağustos/Eylül 2013, S. 26-36.
  15-07-2013
  Hürriyet Gösteri
 • İsmet Özel'in Sevgilim Hayat Şiirinin Marksist Estetik Açısından Tahlili
  01-11-2013
  Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Erzurum
 • Sanat/Hayat Bağlamında Bir Ahmet Hamdi Tanpınar Analizi: Geç Kalan Tanpınar mı yoksa Biz miyiz?, Dergah, s. 288, Şubat 2014, S. 20-23.
  23-02-2014
  Dergah
 • Gösteri ve Tüketim Dünyasına Şiir Huzur Getirebilir mi?, Hece, s. 210, Haziran 2014.
  24-06-2014
  Hece
 • Halk Edebiyatının Keşfi ile Folklor Şiire Düşman Arasında Yunus Emre Yorumları, Dergâh, S. 292, Haziran 2014, s. 20-22.
  24-06-2014
  Dergah
 • Mehmet Sümer Şiiri İçin Mukaddime-Bir Flanör Tavır-
  23-10-2014
  Türk Dili, S. 754
 • Abdülhak Şinasi Hisar'ın Romanlarında Anımsama ve Kolektif Belleğin İşlevleri
  01-01-2015
  Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları, 7(14), ss.111-130, Yayın No: 2166062
 • Bir Tereddüdün Romanı’nda Sanatkârın Aykırı Yaşantısı, Hece, -Peyami Safa Özel Sayısı, S. 217, s. 270-278.
  18-01-2015
  Hece
 • Verimli Çelişki: Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Dünya Görüşü Üzerine Yaşanan Münakaşalar, Yeni Türk Edebiyatı, S. 11, Nisan 2015, s. 137-151.
  23-04-2015
  Yeni Türk Edebiyatı Dergisi (Hakemli)
 • Tanpınar’ın Günlükleri Hakkında Yazılanlar, Hece -Günlük Özel Sayısı-, S. 222/223/224, s. 178-191, Haziran/Temmuz/Ağustos 2015, Ankara.
  23-06-2015
  Hece
 • Verimli Çelişki Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Dünya Görüşü Üzerine Yaşanan Münakaşalar
  27-12-2015
  Yeni Türk Edebiyatı, S. 11, ss.137-151, (Yayın No: 2165225)
 • Mustafa Ruhi Şirin Hikâyelerinin Okunabilirlik Açısından İncelenmesi
  31-05-2016
  Adıyaman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(2), ss. 323-343, Yayın No: 3184240
 • Kendi Gök Kubbemiz'de Dinî ve Milli Değerler
  01-01-2017
  International Journal of Language Academy, 19, ss. 200-212, Yayın No: 3959451
 • Türk Şiirinin Modernleşme Sürecine Eleştirel Bir Bakış: Bellek Arayışları, Hece, s. 208, Nisan 2014, S. 32-39.
  [Hatalı Tarih]
  Hece

Makale (Uluslararası)

 • Üniversite Öğrencilerinin Okuma Alışkanlığı Üzerine Bir İnceleme, (Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Örneği), Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Journal of Faculty of Education Çukurova University, Cilt: 3, Sayı: 37, 2009, s. 143-166.
  19-04-2009
  Çukurova Üniversitesi
 • Ölümün Doğada Yankılanan Sesi: Makber’de Tabiata Ait Unsurlar Üzerine Bir İnceleme, Cumhuriyet Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 34, sayı: 1, 2010, s. 43-46.
  19-01-2010
  Sosyal Bilimler Dergisi
 • "Cemal Süreya Şiirinde Ortak Dilin Kullanımı" Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, The Journal of International Social Research, Volume 3 / 11 Spring 2010.
  19-02-2010
  Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
 • Şiirin Bencilliği: Modern Türk Şiirinde Saf Şiir Anlayışı Üzerine Bir İnceleme, Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları, Modern Turkish Literature Researches, Yıl: 2, sayı: 4, 2010, s. 107-126.
  17-04-2010
  Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları
 • “İki Başına Yürümek” Çerçevesinde Behçet Necatigil Şiirinde İkinci Yeni Etkisi ve Anlam Sorunu", Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 5/3 Summer 2010, s. 2002-2013.
  20-04-2010
  Turkish Studies
 • Kente Alışamayan Uyumsuz Bireyin Öyküsü: Turgut Uyar’ın Geyikli Gece Şiiri Üzerine Bir Tahlil Denemesi; Turkish Studies - International Periodical For The Languages, terature and History of Turkish or Turkic Volume 6/3 Summer 2011, p.1893-1906 TURKEY.
  20-04-2011
  Turkish Studies
 • Tanpınar Şiirinin Kaynakları Üzerine Bir Araştırma Zamana Düşen Çığlık
  02-09-2011
  Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları, S. 5, ss. 212-214, Uluslararası Hakemli, Yayın No: 2260812
 • Bir Edebiyat Bilimcisinin Yol Bulma Sıkıntısının Özgün Neticesinde Prof. Dr. İsmet Emre'nin Edebiyat Bilimi
  15-06-2012
  Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları, S. 8, Uluslararası Hakemli, Yayın No: 2260826
 • Ahmet Oktay’a Göre Roman Kahramanı, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Haziran 2013, Cilt: 37, Sayı: 1.
  19-04-2013
  Sosyal Bilimler Dergisi
 • İsmet Özel’in ‘Sevgilim Hayat’ Şiirinin Marksist Estetik Açısından Tahlili, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi [TAED], S. 49, ss. 211-222, Erzurum 2013.
  15-08-2013
  Türkiyat
 • Şairlerin Bohem Hayatı Üzerine Gözlemler, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi –Journal Of Studies In Turkology, S. 36, s. 101-114, 2014, Konya.
  15-04-2014
  Selçuk Türkiyat
 • Ömer Seyfettin'in Türk Edebiyatının Dönemleri İle İlgili Görüşleri.
  01-01-2015
  International Journal of Language' Education and Teaching, ss.1702-1709
 • Umutla Umutsuzluk Arası Bir Feryat: Süleyman Nazif’in Birinci Dünya Savaşı’ndaki Tavrı, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmalı Enstitüsü Dergisi -Journal Of Studies In Turkology-, S. 37, s. 415-426, Konya, Nisan 2015
  17-04-2015
  Selçuk Türkiyat
 • ATTİLÂ İLHAN’IN “TUTUKLUNUN GÜNLÜĞÜ” ADLI ŞİİR KİTABINDA 12 MART DÖNEMİ’NİN İZLERİ, Gazi Türkiyat, Bahar 2015/16: 97-109
  17-07-2015
  Gazi Türkiyat
 • Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Eğitmenlerinin Türkçe Öğretim Yöntemleri Hakkında Görüşleri
  20-06-2018
  Kiiminki OULU FINLAND
 • Promete Şiirinden Hareketle Tevfik Fikret’in Medeniyet Algısı, ASOS Journal, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, S. 11, Nisan 2015, Tevfik Fikret Özel Sayısı, s. 106-115.
  [Hatalı Tarih]
  ASOS JOURNAL

Yüksek Lisans Tezi

 • Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğrencilerinin Okuma Profili Üzerine Bir İnceleme
  20-06-2008
  Cumhuriyet Üniversitesi
Oluşturulma08 Mayıs 2015 16:33
Düzenlenme 16 Haziran 2019 12:06
Görüntülenme392