İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
Mehmet YILMAZ
Doçent Doktor

Birim

 • Eğitim Fakültesi
 • Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi

İletişim

Akademik Çalışmalar

Araştırma Enstitüsü

 • Platon Şairleri Kovmakta Haklı mıydı? -Fikret Adil’den Hikmet Temel Akarsu’ya Şair Sofraları-, Hürriyet Gösteri, Nisan/Mayıs/Haziran S. 216, s. 112-118.
  15-04-2014
  Hürriyet Gösteri

Bildiri (Uluslararası)

 • .“Ebüzziya Tevfik’in Gözüyle Namık Kemal”, Uluslararası Namık Kemal Sempozyumu, Aralık 2010, Tekirdağ.
  22-12-2010
  Tekirdağ
 • Bir Adam Yaratmak’ta Hamlet’in Benlik Arayışları, Uluslararası Necip Fazıl Kısakürek Sempozyumu, 20-22 Mayıs, 2013, s. 649-662, Konya.
  22-05-2013
  Konya

Doktora Tezi

 • Ahmet Oktay'ın Hayatı Sanatı ve Şiirleri Üzerine Bir İnceleme
  18-03-2013
  Atatürk Üniversitesi

Eleştiri

 • Beşir Ayvazoğlu ile Ateş Denizi Üzerine Söyleşi (Konuşan: Dr. Mehmet YILMAZ), Hece, S. 202, ss. 160-164, Ekim 2013.
  24-10-2013
  Hece

Kitap

 • Tezat Üzerine Bir İnceleme (Metin-Tahlil) Kesit Yayınları
  24-04-2014
  İstanbul
 • Toplumcu Gerçekçilikten Eleştirel Toplum Teorisine Ahmet Oktay Şiiri, Hece Yayınları, Ankara.
  21-04-2015
  Ankara

Makale

 • "Namık Kemal ve Arkadaşları Niçin Sürgün Edildiler?", Türk Edebiyatı, S. 453, Temmuz 2011, s. 64-69.
  23-07-2011
  Türk Edebiyatı
 • Ahmet Oktay’ın Kitaplarında Yer Almayan Şiirleri, Hürriyet Gösteri, S. 310, Temmuz/Ağustos/Eylül 2013, S. 26-36.
  15-07-2013
  Hürriyet Gösteri
 • Sanat/Hayat Bağlamında Bir Ahmet Hamdi Tanpınar Analizi: Geç Kalan Tanpınar mı yoksa Biz miyiz?, Dergah, s. 288, Şubat 2014, S. 20-23.
  23-02-2014
  Dergah
 • Gösteri ve Tüketim Dünyasına Şiir Huzur Getirebilir mi?, Hece, s. 210, Haziran 2014.
  24-06-2014
  Hece
 • Halk Edebiyatının Keşfi ile Folklor Şiire Düşman Arasında Yunus Emre Yorumları, Dergâh, S. 292, Haziran 2014, s. 20-22.
  24-06-2014
  Dergah
 • Mehmet Sümer Şiiri İçin Mukaddime-Bir Flanör Tavır-
  23-10-2014
  Türk Dili, S. 754
 • Bir Tereddüdün Romanı’nda Sanatkârın Aykırı Yaşantısı, Hece, -Peyami Safa Özel Sayısı, S. 217, s. 270-278.
  18-01-2015
  Hece
 • Verimli Çelişki: Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Dünya Görüşü Üzerine Yaşanan Münakaşalar, Yeni Türk Edebiyatı, S. 11, Nisan 2015, s. 137-151.
  23-04-2015
  Yeni Türk Edebiyatı Dergisi (Hakemli)
 • Tanpınar’ın Günlükleri Hakkında Yazılanlar, Hece -Günlük Özel Sayısı-, S. 222/223/224, s. 178-191, Haziran/Temmuz/Ağustos 2015, Ankara.
  23-06-2015
  Hece
 • Türk Şiirinin Modernleşme Sürecine Eleştirel Bir Bakış: Bellek Arayışları, Hece, s. 208, Nisan 2014, S. 32-39.
  [Hatalı Tarih]
  Hece

Makale (Uluslararası)

 • Üniversite Öğrencilerinin Okuma Alışkanlığı Üzerine Bir İnceleme, (Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Örneği), Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Journal of Faculty of Education Çukurova University, Cilt: 3, Sayı: 37, 2009, s. 143-166.
  19-04-2009
  Çukurova Üniversitesi
 • Ölümün Doğada Yankılanan Sesi: Makber’de Tabiata Ait Unsurlar Üzerine Bir İnceleme, Cumhuriyet Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 34, sayı: 1, 2010, s. 43-46.
  19-01-2010
  Sosyal Bilimler Dergisi
 • "Cemal Süreya Şiirinde Ortak Dilin Kullanımı" Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, The Journal of International Social Research, Volume 3 / 11 Spring 2010.
  19-02-2010
  Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
 • Şiirin Bencilliği: Modern Türk Şiirinde Saf Şiir Anlayışı Üzerine Bir İnceleme, Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları, Modern Turkish Literature Researches, Yıl: 2, sayı: 4, 2010, s. 107-126.
  17-04-2010
  Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları
 • “İki Başına Yürümek” Çerçevesinde Behçet Necatigil Şiirinde İkinci Yeni Etkisi ve Anlam Sorunu", Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 5/3 Summer 2010, s. 2002-2013.
  20-04-2010
  Turkish Studies
 • Kente Alışamayan Uyumsuz Bireyin Öyküsü: Turgut Uyar’ın Geyikli Gece Şiiri Üzerine Bir Tahlil Denemesi; Turkish Studies - International Periodical For The Languages, terature and History of Turkish or Turkic Volume 6/3 Summer 2011, p.1893-1906 TURKEY.
  20-04-2011
  Turkish Studies
 • Ahmet Oktay’a Göre Roman Kahramanı, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Haziran 2013, Cilt: 37, Sayı: 1.
  19-04-2013
  Sosyal Bilimler Dergisi
 • İsmet Özel’in ‘Sevgilim Hayat’ Şiirinin Marksist Estetik Açısından Tahlili, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi [TAED], S. 49, ss. 211-222, Erzurum 2013.
  15-08-2013
  Türkiyat
 • Şairlerin Bohem Hayatı Üzerine Gözlemler, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi –Journal Of Studies In Turkology, S. 36, s. 101-114, 2014, Konya.
  15-04-2014
  Selçuk Türkiyat
 • Umutla Umutsuzluk Arası Bir Feryat: Süleyman Nazif’in Birinci Dünya Savaşı’ndaki Tavrı, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmalı Enstitüsü Dergisi -Journal Of Studies In Turkology-, S. 37, s. 415-426, Konya, Nisan 2015
  17-04-2015
  Selçuk Türkiyat
 • ATTİLÂ İLHAN’IN “TUTUKLUNUN GÜNLÜĞÜ” ADLI ŞİİR KİTABINDA 12 MART DÖNEMİ’NİN İZLERİ, Gazi Türkiyat, Bahar 2015/16: 97-109
  17-07-2015
  Gazi Türkiyat
 • Promete Şiirinden Hareketle Tevfik Fikret’in Medeniyet Algısı, ASOS Journal, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, S. 11, Nisan 2015, Tevfik Fikret Özel Sayısı, s. 106-115.
  [Hatalı Tarih]
  ASOS JOURNAL

Yüksek Lisans Tezi

 • Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğrencilerinin Okuma Profili Üzerine Bir İnceleme
  20-06-2008
  Cumhuriyet Üniversitesi
Oluşturulma08 Mayıs 2015 16:33
Görüntülenme350