İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
Memet İNAN
Doçent Doktor

Birim

 • Kâhta Meslek Yüksekokulu
 • Bitkisel Hayvansal Üretim

İletişim

Akademik Çalışmalar

Bildiri

 • Çukurova Koşullarında Izgın (Eruca sativa Mill.)'da Yaprak ve Tohum Verimleri İle Verim Komponentlerinin Saptanması
  18-11-1999
  Türkiye 3. Tarla Bitkileri Kongresi, 15- 18 Kasım 1999, Adana, Cilt II, Endüstri Bitkileri, 433- 438.
 • Rezene (Foeniculum vulgare L.)'de Taban ve Kıraç Alanlarda Pençe Üretim Olanaklarının Belirlenmesi
  18-11-1999
  Türkiye 3. Tarla Bitkileri Kongresi, 15- 18 Kasım 1999, Adana, Cilt II, Endüstri Bitkileri, 443- 447.
 • Steroidal Saponinlerin Önemi ve Kullanım Alanları ile Steroidal Saponin İçeren Bitkiler
  18-05-2000
  Ç.Ü.Z.F. Dergisi, 15 (2): 63- 70
 • Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Kolza (Brassica napus L.) Çeşitlerinde Azot Miktarı ve Bitki Yoğunluğunun Tohum Verimi ve Yağ Oranına Etkisi
  21-09-2000
  Türkiye Araştırma Projesi Sempozyumu (TARP), TBMM Kütüphanesi No: 2001-4504, s.11- 23
 • Aspir (Carthamus tinctorius L.)'de Farklı Çiçek Hasat Tarihlerinin Çiçek ve Tohum Verimleri ile Toplam Boyar Madde ve Yağ Oranlarına Etkileri
  21-09-2001
  Türkiye 4. Tarla Bitkileri Kongresi, 17- 21 Eylül 2001, Tekirdağ, Cilt II. Endüstri Bitkileri, 67- 71.
 • Çukurova Koşullarında Kekik (Origanum syriacum var. bevanii)'te Farklı Biçim Sayısının Verim ve Verim Komponentleri Üzerine Etkisi
  21-09-2001
  Türkiye 4. Tarla Bitkileri Kongresi, 17- 21 Eylül 2001, Tekirdağ, Cilt II. Endüstri Bitkileri, 291- 294
 • Çukurova Koşullarında Aspir (Carthamus tinctorius L.)'de Farklı Ekim Zamanlarında Tarımsal Özellikler ile Çiçek Verimi ve Boyar Madde Miktarlarının Araştırılması
  26-10-2001
  , GAP II. Tarım Kongresi, 24- 26 Ekim 2001, Şanlıurfa, 841- 848.
 • Kök Boya (Rubia tinctorum L.)'da Farklı Bekletme Sürelerinin Yün Rengi ve Işık Haslığı Üzerine Etkileri
  27-06-2007
  Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi, 25- 27 Haziran 2007 Erzurum, 751- 754
 • Çukurova Koşullarında Hodan (Borago officinalis L.) Bitkisinin Yetiştirilme Olanaklarının Araştırılması
  27-06-2007
  Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi, 25- 27 Haziran 2007 Erzurum, 653- 656.
 • Aş Otu (Coriandrium sativum L.)’nda Farklı Gelişme Dönemlerindeki Biçimlerde Verim ve Uçucu Yağ Oranlarının Saptanması
  27-06-2007
  Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi, 25- 27 Haziran 2007 Erzurum, 571- 574
 • Safranda (Crocus sativus L.) Farklı Korm Ağırlıklarının Tohumluk Korm Üretimine Etkisi
  22-10-2009
  Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi, 19- 22 Ekim 2009, 356- 359
 • Adıyaman- Kahta Koşullarında Apiaceae Familyasına Bağlı Bazı Baharat Bitkilerinin Adaptasyonu
  22-10-2009
  Türkiye VIII. Tarla Bit. Kong., 19- 22 Ekim 2009, 254- 257
 • Farklı Miktarlarda Kullanılan Mordanların Doğal Boya Renkleri Üzerine Etkileri
  12-09-2011
  IX. Türkiye Tarla Bitkileri Kongresi 12 Eylül 2011, Cilt 2, s. 1394-1397.
 • Adıyaman- Kahta koşullarında kişniş (Coriandrum sativum L.) bitkisinin adaptasyonu
  13-09-2013
  Türkiye 10. Tarla Bitkileri Kongresi (Kitap 3), 10- 13 Eylül 2013, Konya, 1040-1045
 • Kültüre alınan Origanum micranthum Vogel. türünde biçim sayıları ve dönemlerinin morfolojik özellikler ile uçucu yağ oranlarına etkileri
  13-09-2013
  Türkiye 10. Tarla Bitkileri Kongresi (Kitap 3), 10- 13 Eylül 2013, Konya, 1046- 1051

Bildiri (Uluslararası)

 • Çukurova Üniversitesi Kampüsünde Doğal Olarak Bulunan Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
  25-09-1999
  1st International Symposium on Protection of Natural Environment and Ehrami Karaçam 23- 25th September 1999 Kütahya/ Türkiye, 868-878
 • Possibilities of Cultivation of Hibiscus sabdariffa L. Under Çukurova Conditions
  18-05-2000
  The Proceedings of the 2nd Balkan Botanical Congress held at Istanbul/Turkey, 14- 18 May 2000, Volume I, 589- 593
 • Morphological Properties and Dye Stuff Content of Wıld Peganum harmala L.
  18-05-2000
  The Proceedings of the 2nd Balkan Botanical Congress held at Istanbul/Turkey, 14- 18 May 2000, Volume I, 585- 588
 • Investigation of Some Morphological Properties of Ecballium elaterium L. in The Natural Habitat and Cultivation Conditions
  18-05-2000
  The Proceedings of the 2nd Balkan Botanical Congress held at Istanbul/Turkey, 14- 18 May 2000, Volume I, 569- 572
 • Effect of Different Harvesting Time on the Essential Oil Content of Rosemary (Rosmarinus officinalis L.) in the Çukurova Conditions
  01-06-2001
  Workshop on Agricultural and Qality Aspects of Medicinal and Aromatic Plants May 29- June 01, 2001, Adana/Turkey, 263- 271
 • An Investıgatıon On Domestıcatıon Of Datisca cannabina L. Usıng In Natural Dye Stuff
  04-11-2006
  1 st International Non- Wood Forest Products Symposium, 1- 4 November 2006 Trabzon/ Turkey, 787- 792.
 • Dye Plants In Non-Wood Forest Products In The Çukurova Region
  04-11-2006
  1 st International Non- Wood Forest Products Symposium, 1- 4 November 2006 Trabzon/ Turkey, 324- 330
 • Natural Flora of South- East Anatolia Region, Effects of Land Management on Natural Resources & Socioeconomy in GAP Region
  12-06-2008
  Adıyaman, page: 80- 84, ISBN: 978-605-60221-0-4
 • Determination of variability of essential oil and agricultural characterization of Satureja hortensis L. on date of harvest during flowering period in the Çukurova condition
  22-04-2010
  6th CMAPSEEC, 6th Conference on Aromatic and Medicinal Plants of Southeast European Countries, ISBN: 978-605-61261-0-9, p:1025- 1036
 • Determining Some Botanical and Chemical Properties of Onosma mutabilis Boiss. an Endemic Plant Species in Turkey
  22-04-2010
  6th Conference on Aromatic and Medicinal Plants of Southeast European Countries, ISBN: 978-605-61261-0-9, p:803- 810
 • Essential Oil Composition of Cultivated Valerian (Valeriana Officinalis L.) in Cukurova Region
  18-09-2010
  The 3rd International Conference on Advanced Materials and Systems, ISSN: 2068 – 0783, p: 393- 398
 • Farklı Gibberellik Asit (GA3) Konsantrasyonlarının Cyclotrichium niveum (Boiss.) Manden.&Scheng Tohumlarında Çimlenmeye Etkisi
  25-09-2014
  II. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Sempozyumu, 23- 25 Eylül 2014, Yalova, 418- 422
 • Biberiye (Rosmarinus officinalis L.) Bitkisinde Morfogenetik Varyabilitenin Belirlenmesi
  04-10-2016
  III. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Sempozyumu, Antalya 4- 6 Ekim 2016, Tam Bildiriler Kitabı, s. 35- 39
 • Adıyaman Koşullarında Ketencik (Camelina sativa (L.) Crantz) Bitkisinin Agronomik Özellikleri ve Yağ Oranının Belirlenmesi
  31-12-2016
  Adıyaman Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 6(1): 85- 95
 • Adıyaman Koşullarında Tarla Tarımı Yapılan Bazı Ürünlerle Çörek Otu (Nigella sativa L.)’nun Karlılık Analizi Yönünden Karşılaştırılması
  01-12-2017
  International Conference On Food And Agricultural Economics, Proceedings Book, s. 98- 105
 • Tütün Ve Badem Atıklarından Elde Edilen Biyokömürün Bazı Toprak Kalite Parametreleri İle Anason Bitkisinin Verimine Etkileri
  05-05-2018
  Adana
 • Determination Of Diurnal Variability In Summer Savory (Satureja hortensis L.) Species In Its Natural Growth Area
  04-10-2018
  Symposium Book

Kitap

 • Adıyaman’da Doğal Yetişen Bazı Tıbbi Ve Aromatik Bitkiler Envanteri Ve Yönetim Planlaması
  12-12-2018
  Gece Kitaplığı

Makale

 • Aspirde Farklı Sıra Aralıklarının Verim Komponentleri ile Çiçek Verimine ve Boyar Madde Oranına Etkileri
  01-12-2005
  Ç. Ü. Zir. Fak. Dergisi, 20 (2): 117- 124
 • Çukurova Koşullarında Farklı Kökenli Çöven (Gypsophila sp.) Türlerinde Kök Verimleri ve Saponin İçeriklerinin Araştırılması
  01-12-2007
  Çukurova Üniv. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 16(2): 74-83.

Makale (Uluslararası)

 • The Possibilities of Domestication of Some Endemic Achillea and Hypericum Species
  01-11-2003
  Agricoltura Mediterranea Vol. 133, 124- 129
 • Domestication and Cultivation of Wild Rumex patientia L. Growing in Southern- Turkey Fresh and Dry leaves Yields and Dye Stuff Content
  01-11-2003
  Ovidius University Annals of Medicinal Science- Pharmacy. Volume 1, Number 2: p: 36-39
 • Antimicrobial activity of essential oil of endemic Achillea monocephala Boiss.& Bal.
  01-11-2003
  Ovidius University Annals of Medicinal Science- Pharmacy. Volume 1, Number 2: p: 33- 35.
 • Effect of The Different Row Arrangements on The Bioagronomic Properties and Dye Stuff Content of Burdock (Arctium minus (Hill) Bernh. subsp. Pubens
  01-10-2004
  Ovidius University Annals of Medical Science- Pharmacy Volume II, Number, 2; p. 56- 59
 • An Investigation of Dye Plants and Their Colourant Substances in The Eastern Mediterranean Region of Turkey
  01-10-2004
  Botanical Journal of The Linnean Society, 2004. 146, 71- 77
 • Essential Oil Contents and Ethnopharmacological Charecteristic of Some Spices and Herbal Drugs Trated in Turkey
  01-06-2006
  International Journal of Pharmacology, 2 (2): 256- 261
 • Comparing The Effect of Sub-Critical Water Extraction With Conventional Extraction Methods On The Chemical Composition Of Lavandula stoechas
  12-06-2008
  Elsevir Sciencedirect, Talanta 74: 930- 935
 • A Comprehensive Study On Safflower (Carthamus tinctorius L.) In Semi-Arid Conditions
  01-10-2008
  Biotechnology & Biotechnological Equipment, v: 22, n:4, pp. 947-953
 • Determination of morphological properties, agronomic characters and essential oil composition of wild growing Foeniculum vulgare Mill. In southeastern Mediterranean region of Turkey
  01-01-2010
  Biomed 5(1): pp. 6- 17
 • To Study of Essential Oil and Agricultural Properties of Vetiver (Vetiveria Zizanioides) in the Southeastern of Mediterranean
  12-09-2011
  Advances in Environmental Biology, 5(2): 447-451, 2011
 • Effect of Harvest Time on Essential Oil Composition of Thymbra spicata L. Growing in Flora of Adıyaman
  12-09-2011
  Advances in Environmental Biology, 5(2): 356-358
 • Diurnal, Ontogenetic and Morphogenetic Variability of Lavandula stoechas L. ssp. Stoechas in East Mediterranean Region
  01-12-2012
  Rev. Chim. 63, No:8, 749- 753
 • Diurnal Changes on Content and Composition of Thymbra Spicata L. Essential Oil
  01-06-2013
  Research Journal of Biological Sciences 8 (1): 6- 10
 • Determination of The Best Herbage Yield and Hypericin Content of St. John’s Wort (Hypericum perforatum L.) Under Semi Arid Climatic Conditions
  01-06-2013
  Turkish Journal of Field Crops, 18(1), 95-100.
 • Adıyaman Koşullarında Yazlık- Kışlık Kolza (Brassica sp.) Çeşitlerinde Verim ve Verim Öğelerinin Belirlenmesi
  01-01-2014
  Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 1(1): 79–84
 • Determination of Suitable Coriander (Coriandrum sativum L.) Cultivars For Eastern Mediterranean Region
  01-06-2014
  Turkish Journal of Field Crops, 19:1, 1- 6
 • The effect of dye plant amounts on color and color fastness of wool yarns
  01-06-2014
  Industria Textila, 65 (1): 29- 32
 • Determination of Cyclotrichium niveum Essential Oil and Its Components at Different Altitudes
  25-09-2014
  Not. Bot. Horti. Agrobo., 42(1): 128-131
 • The Change of Cyclotrichium niveum (Boiss) Manden & Scheng essential oils and their components at the different growth stages
  25-09-2014
  Rev. Chim. 65(3): 262- 264
 • Comparing Morphological Characteristic and Essential Oil Content of Subspecis Foeniculum vulgare ssp. vulgare Mill. and Foeniculum vulgare Mill. ssp. vulgare var. azoricum (Mill.) Thell
  01-12-2017
  Journal of Adyutayam, 5 (2): 24- 30.
 • Kuru tarımdan sulu tarıma geçiş sonrası toprak özelliklerindeki değişimler: Adıyaman Örneği
  01-12-2017
  Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Dergisi, 5 (2): 80 – 86
 • Tuz (NaCl) Stresine Maruz Kalan Reyhan (Ocimum basilicum L.) Bitkisinde Bazı Morfolojik, Fizyolojik ve Biyokimyasal Parametreler Üzerine Salisilik Asidin Etkileri
  01-12-2017
  Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 21(3): 332- 342
 • Adana-Gaziantep Otoyolu Kenarlarında Yetişen Bazı Herbal Bitkilerin Ağır Metal İçeriği
  01-12-2017
  Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 34 (1), 129-136
 • Kuraklık ve Tuz Streslerine Maruz Kalan Tütün (Nicotiana tabacum L.) Bitkisinde Bazı Fizyolojik ve Biyokimyasal Parametreler Üzerine Melatoninin Etkileri
  01-08-2018
  Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Tarım ve Doğa Dergisi
 • The Density Status of Cyclotrichium niveum (Boiss.) Manden. & Scheng. Species Showing Natural Distribution in Adiyaman Province and the Comparison of Different Locality Populations in terms of Essential Oil Contents,
  01-12-2018
  Anadolu J. of AARI, 28(1): 18- 22
Oluşturulma02 Aralık 2016 22:59
Düzenlenme 14 Haziran 2019 13:50
Görüntülenme154