İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
Menderes ALPKUTLU
Öğretim Görevlisi (Doktor)

Birim

  • Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
  • Mülkiyet Koruma ve Güvenlik

İletişim

ÖZGEÇMİŞ

 

 

Hâlihazırda Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO bünyesinde "Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü"nde "öğretim görevlisi" olan Alpkutlu, Erzurum'da temel  tahsilini tamamladı. Müteakiben, Atatürk Üniversitesi/KKEF-Târih Öğretmenliği Bölümü'nde lisans/tezsiz yüksek lisans öğrenimini sonuçlandırdı. Alpkutlu, PA/ Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Güvenlik Stratejileri ve Yönetimi Anabilim Dalı"nda başladığı tezli yüksek lisansını ise "Güvenliğin Sağlanmasında Liderin Rolü" başlıklı çalışmayla tamamladı. Alpkutlu’nun doktorası da aynı Enstitü ve Anabilim Dalında "Türkiye'de Özel Güvenlik Politikasının Analizi" başlıklı tez çalışmasıyla sonuçlandırıldı.
 

 

 


Oluşturulma22 Mart 2013 15:51
Düzenlenme 06 Temmuz 2017 00:01
Görüntülenme182