İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
Menderes ALPKUTLU
Öğretim Görevlisi (Doktor)

Birim

  • Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
  • Mülkiyet Koruma ve Güvenlik

İletişim

 

 

Erzurum ahalisinden olan Alpkutlu, hâlihazırda Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO bünyesinde "Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü"nde doktor öğretim görevlisidir. Erzurum'da temel  tahsilini tamamlayan Alpkutlu, müteakiben, Atatürk Üniversitesi/KKEF-Tarih Öğretmenliği Bölümü'nde lisans/tezsiz yüksek lisans öğrenimini sonuçlandırdı. Alpkutlu, lisans eğitimi sonrasında PA/Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Güvenlik Stratejileri ve Yönetimi Anabilim Dalı"nda başladığı tezli yüksek lisansını ise "Güvenliğin Sağlanmasında Liderin Rolü" başlıklı çalışmayla tamamladı. Alpkutlu’nun doktorası da aynı Enstitü ve Anabilim Dalında "Türkiye'de Özel Güvenlik Politikasının Analizi" başlıklı tez çalışmasıyla sonuçlandırıldı. Alpkutlu'nun mevcut çalışmaları; kamu yönetimi bağlamında ve zaman zaman tarih disiplini açılımıyla güvenlik ve liderlik merkezli devam etmektedir.
 

 

 


Oluşturulma22 Mart 2013 15:51
Düzenlenme 05 Ocak 2018 17:57
Görüntülenme457