İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
Murat KOCA
Profesör Doktor

Birim

 • Eczacılık Fakültesi

İletişim

Akademik Çalışmalar

Bildiri

 • Koca, M., Coskun, M., Temmüz, M.M. ve Ahmedzade, M., "3-fonoksi-2-hidroksipropil metakrilat monemeri ile polimerinin sentezi ve karakterizasyonu," XI. Ulusal Kimya Kongresi, 418, Van, 1997.
  [Hatalı Tarih]
 • Temüz M.M., Coskun, M., Koca, M., ve Ahmedzade, M., "3-tetrahidro- furfiriloksi-2-hidroksipropilmetakrilat-(2-fenil-1,3-dioksalan-4-il-metilmetakrilat kopolimerinin sentezi ve bazı özelliklerinin tayini," XI. Ulusal Kimya Kongresi, 408, Van, 1997.
  [Hatalı Tarih]
 • Koca, M., Ahmedzade, M. ve Coskun, M., "3-fonoksi-2-hidroksipropil metakrilat ile N-vinil-2-pirolidon kopolimerlerinin sentezi ve karakterizasyonu," XV. Ulusal Kimya Kongresi, PK-P4, İstanbul, 2001.
  [Hatalı Tarih]
 • Yakuphanoglu, F., Aydoğdu, Y., Özmen, D., Erten, H., Koca, M., "Crossover from thermal fluctuation inducing to Efros-Shklovskii and from Mott to Thermal fluctuation inducing Variable Range-Hopping Conductivity in Quarternitazion Salts Poly (CyAMA) prepared with HCl," 1st Hellenic-Turkish International Physics Conference, Bodrum, 03-PP30, Turkey and Kos-Greece, 2001.
  [Hatalı Tarih]
 • Koca, M., Muğlu, H., Koparir, M., ve Ahmedzade, M., "Benzofuran ve 1,1,3-trisübstitüe siklobütan halkası içeren oksim ve türevlerinin sentezi," XVI. Ulusal Kimya Kongresi, OK-S47, 647, Konya, 2002.
  [Hatalı Tarih]
 • Koparır, M., Koca, M., Muğlu, H. ve Ahmedzade, M., "2,5-diasetamidotiyofen içeren bileşiklerin sentezi," XVI. Ulusal Kimya Kongresi, OK-P72, 721, Konya, 2002.
  [Hatalı Tarih]
 • Muğlu, H., Koca, M., Koparir, M. ve Ahmedzade, M., "2-(N-klorasetamido)-1,3,4-tiyadiazolin sentezi ve ditiyokarbamat ve ksantat tuzları ile reaksiyonlarının incelenmesi," XVI. Ulusal Kimya Kongresi, Ok-P109, 758, Konya, 2002.
  [Hatalı Tarih]
 • Koca, M., Taşkınsu, D. Ve Ahmedzade, M., "2-Hidroksi aril aldehitlerin 1,3-diklorasetonla reksiyonlarının incelenmesi," XVI. Ulusal Kimya Kongresi, OK-P110, 759, Konya, 2002.
  [Hatalı Tarih]
 • Koca, M., Muğlu, H. ve Ahmedzade, M., "1,1,3-trisübstitüe siklobütan halkası içeren klormetilketonun 2-hidroksi aril aldehitlerle reaksiyonlarının incelenmesi," XVI. Ulusal Kimya Kongresi, OK-S48, 648, Konya, 2002.
  [Hatalı Tarih]
 • Koca, M., Kırılmış, C., Ahmedzade, M., ve Kazaz C., "1,1,3-Trisübstitüe Siklobütan Halkasi içeren Klormetil Ketonlarin 2-Hidroksi Arilaldehitlerle Reaksiyonlarinin incelenmesi," XVII. Ulusal Kimya Kongresi, OK-P55, Istanbul, 2003.
  [Hatalı Tarih]
 • Koca, M., Kırılmış, C., Ahmedzade, M., ve Kazaz C.,"Siklobütan ve Benzofuran Halkaları içeren çeşitli Aminoalkollerin Sentezi," XVII. Ulusal Kimya Kongresi, OK-S8, Istanbul, 2003.
  [Hatalı Tarih]
 • Kırılmış, C., Koca, M., Ahmedzade, M., ve Kazaz, C., "Benzofuran-2-il Halkalı Ketoksim Eterleri ve Esterlerinin Sentezi," XVII. Ulusal Kimya Kongresi, OK-S30, Istanbul, 2003.
  [Hatalı Tarih]
 • Kırılmış, C., Koca, M., Ahmedzade, M., ve Kazaz, C., "Mesitil ve Benzen Sübstitüe Benzofuran Keton ve Türevlerinin Sentezi," XVII. Ulusal Kimya Kongresi, OK-P53, Istanbul, 2003.
  [Hatalı Tarih]
 • Kırılmış, C., Koca, M., Ahmedzade, M., ve Kazaz, C., "Nafto[2,1-B]furan-2-il Halkalı Keton ve Türevlerinin Sentezi," XVII. Ulusal Kimya Kongresi, OK-P54, Istanbul, 2003.
  [Hatalı Tarih]
 • Koca, M., Kırılmış, C., Ahmedzade, M., ve Kazaz C., "Siklobütan ve Benzofuran Halkası içeren Oksim ve Oksim Türevlerinin Sentezi," XVII. Ulusal Kimya Kongresi, OK-S27, Istanbul, 2003.
  [Hatalı Tarih]
 • Ahmedzade, M., Kırılmış, C., Koca, M. and Kazaz, C., "Biologically Active New Benzofurane Derivatives," International Workshop on "Bioengineering; Problems and Perspectives," 61, October, Istanbul, 2004.
  [Hatalı Tarih]
 • Kırılmış C., Koca M., Ahmedzade M., Gafuroğlu, Ş. ve Kazaz C., "3-Amino Sübstitüe Benzofuran-2-İl Ketonlar ve Türevlerinin Sentezi," XVIII. Ulusal Kimya Kongresi, s985, Kars, 2004.
  [Hatalı Tarih]
 • Koca, M., Kırılmış, C., Ahmedzade, M., Gafuroğlu, Ş., ve Kazaz, C., "4-(Benzofuran-2-İl)Aminotiyazol Schiff Bazlarının Çeşitli Açilklorürlerle Siklikleştirme Reaksiyonlarının İncelenmesi," XVIII. Ulusal Kimya Kongresi, s986, Kars, 2004.
  [Hatalı Tarih]
 • Ahmedzade, M., Kırılmış, C., Koca, M. ve Kazaz C., "Bis-(Benzofuran-2-İl)Metan, Siklobütan Ve Tiyazol Halkalarını Birlikte İçeren Heterosiklik Bileşiklerin Sentezi," XVIII. Ulusal Kimya Kongresi, s987, Kars, 2004.
  [Hatalı Tarih]
 • Aydoğdu, Y., Koca, M., Dağdelen, F., Coşkun, M., "The thermal behaviour electrical conductivity and optical property of poly(2-hydroxy-3-phenoxy)propyl methacrylate," 23rd. İnternational Physics Congress, Muğla 13-16, 2005.
  [Hatalı Tarih]
 • Öter, Ö., Ertekin, K., Kırılmış, C., Koca, M., ve Ahmedzade, M. "Yeni sentezlenmiş Bis(7-metoksi-1-benzofuran-2-il)keton ve Ketoksim Bileşiklerinin Spektrofotometrik ve Spektroflorimetrik yöntemlerle fotofiziksel özelliklerinin belirlenmesi," XIX. Ulusal Kimya Kongresi, İzmir, OKP-62, 2005.
  [Hatalı Tarih]
 • Öter, Ö., Ertekin, K., Kırılmış, C., Koca, M., ve Ahmedzade, M. "Yeni sentezlenmiş Bis-naftofuran keton ve türevlerinin Spektrofotometrik ve Spektroflorimetrik yöntemlerle fotofiziksel özelliklerinin belirlenmesi ve optik sensör olarak kullanılabilirliğinin incelenmesi," XIX. Ulusal Kimya Kongresi, İzmir, OKP-63, 2005.
  [Hatalı Tarih]
 • Koca, M., Aydoğdu, Y., Ahmedzade, M., "Benzofuran-2-yl-(3-phenyl-3-methylcyclobutyl)ketone bileşiğinin termal ve optiksel özelliklerinin incelenmesi," Türk Fizik Derneği 22. Fizik Kongresi, 400, Bodrum, 2005.
  [Hatalı Tarih]
 • Akkurt, M., Yıldırım, S,Ö., Genç. M., Koca, M., Şekerci, M., and Fun, H-K., "Crystal and Molecular Structure of C12H12N2S3," 2nd Turkish Crystallographic Meeting, P002,Kayseri, 2006
  [Hatalı Tarih]
 • Yıldırım, S,Ö., Akkurt, M., Koca, M., Servi, S.,Şekerci, M., and Fun, H-K., "Crystal and Molecular Structure of C18H14Cl2N2S," 2nd Turkish Crystallographic Meeting, P003,Kayseri, 2006
  [Hatalı Tarih]
 • Koca, M., Kırılmış, C., "Sübstitüe bisbenzofuran–2-il Ketonlar ve Türevlerinin Sentezi," XX. Ulusal Kimya Kongresi, Kayseri, OKP-76, 2006.
  [Hatalı Tarih]
 • Koca, M., Kırılmış, C., "Benzofuran Halkası içeren Metakrilat Monomeri ve Homopolimerinin Sentezi, Çeşitli Özelliklerinin İncelenmesi," XX. Ulusal Kimya Kongresi, Kayseri, FKP-53, 2006.
  [Hatalı Tarih]
 • Arslan, N.B., Kazak, C., Kırılmış, C., Koca, M., and Büyükgüngör, O., "2-Acetamidobenzonitrile," 2nd Turkish Crystallographic Meeting, Kayseri, P–047, Mayıs, 2006.
  [Hatalı Tarih]
 • Arslan, N.B., Kazak, C., Kırılmış, C., Koca, M., and Büyükgüngör, O., "2-Acetamidobenzonitrile," 2nd Turkish Crystallographic Meeting, Kayseri, P–047, Mayıs, 2006.
  [Hatalı Tarih]
 • Dagdelen, F., Koca, M., Kirilmis, C. and Aydogdu, Y., "Electrical and Optical Characterization of Bis(7-methoxybenzofuran-2-yl)ketone," Sixth International Conference of the Balkan Physical Union, AIP Conference Proceedings Vol, 899 p.581. Istanbul, TURKEY, April 23, 2007.
  [Hatalı Tarih]
 • Öter, Ö., Ertekin, K., Kirilmis, C. and Koca M., "Selective Determination of Fe(III) by using a newly synthesized fluoroionophore: Bis(Naphto[2,1-b]furan-2-yl)methanone oxime," Eurptrode IX Ninth European Conference on Optical Chemical Sensors and Biosensors, 221, 30 March-2 April, Dublin, IRELAND, 2008
  [Hatalı Tarih]
 • Yıldırım, G., Karaboğa, F., Kıraç, E., Ertürk, A, S., Koca, M., "2-Acetly-3-amino-1-Benzofuran Molekülünün Teoriksel İncelenmesi," FB057, 24. Ulusal Kimya kongresi, Zonguldak, 2010.
  [Hatalı Tarih]
 • Büyükuslu, H., Kıraç, E., Karaboğa, F., Koca, M., ve ark. " Kuantum Mekanik Metotlarla 1-(3-Amino-1-Benzofuran-2-yl)-2-mesitylethanone Molekülünün İncelenmesi," FB058, 24. Ulusal Kimya kongresi, Zonguldak, 2010.
  [Hatalı Tarih]
 • Kıraç, E., Karaboğa, F., Yıldırım,G., Ertürk,A, S., Koca, M., ve ark. "Ab İnitio Hartree-Fock ve Yoğunluk Fonksiyon Metotları ile 1,3-dibenzoylimidazolidine-2-thione Molekülü’nün Karakteristik Özelliklerinin İncelenmesi," FS20, 24. Ulusal Kimya kongresi, Zonguldak, 2010.
  [Hatalı Tarih]
 • Ertürk,A, S., Koca, M., ve arkadaşları "1-(3-Mesityl-3-methylcycobutyl)-2-phonexyethanone," Molekülüne Teorik Bir Bakış, FP042, 24. Ulusal Kimya kongresi, Zonguldak, 2010.
  [Hatalı Tarih]
 • Karaboğa, F., Kıraç, E., Ertürk, A, S., Koca, M., "[Pd(Me-Xanthate)2] Molekülünün Teoriksel İncelenmesi," FB054, 24. Ulusal Kimya kongresi, Zonguldak, 2010.
  [Hatalı Tarih]
 • Kurt A., Koca M. ve Kırılmış C., "Poli(2-(5-bromobenzofuran-2-il)-2-oksoetilmetakrilat)’ın Termal Degradasyon Kinetiğinin İncelenmesi," PP-062, XXV. Ulusal Kimya Kongresi, Erzurum, 2011.
  [Hatalı Tarih]

Doktora Tezi

 • Siklobütan ve Benzofuran Halkası İçeren Keton ve Ketoksim Türevlerinin Sentezi, Danışman; Prof. Dr. Misir AHMEDZADE
  [Hatalı Tarih]
  Fırat Üniverstesi

Makale

Ödül

 • TÜBİTAK Yayın Teşvik Ödülleri
  [Hatalı Tarih]

Yüksek Lisans Tezi

 • 3-Fenoksi-2-Hidroksipropil Metakrilat Monomeri ile Homo ve Kopolimerlerinin Sentezi ve karekterizasyonu, Danışman;Prof. Dr. Mehmet COŞKUN
  [Hatalı Tarih]
  Fırat Üniverstesi
Oluşturulma13 Aralık 2012 19:28
Görüntülenme384