İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
Murat KOCA
Profesör Doktor

Birim

 • Eczacılık Fakültesi

İletişim

Projeler

 • Aydoğdu, Y., Koca, M., ve arkadaşları “Yarı İletken Komplekslerin sentezi için Araştırma Laboratuvarının oluşturulması”, Fırat Üniversitesi, Araştırma Projesi, FÜBAB Proje No: 714, Araştırmacı, 2004.
  01-04-2002 - 01-04-2004
  Araştırmacı
  Fırat Üniversitesi, Araştırma Projesi
 • Koca, M., Ahmedzade, M., “Siklobütan ve Benzofuran Halkası İçeren Keton ve Ketoksim Türevlerinn Sentezi”, Fırat Üniversitesi, Araştırma Projesi, FÜBAB Proje No: 643, Araştırmacı, 2003
  01-04-2003 - 01-04-2006
  Araştırmacı
  Fırat Üniversitesi, Araştırma Projesi
 • Aydoğdu, Y., Koca, M., ve arkadaşları “Yarı İletken Komplekslerin Sentezi ve Elektrik-Elektronik özelliklerinin belirlenmesi”, Fırat Üniversitesi , Araştırma Projesi, DPT Proje No: 200K 120440-1, Araştırmacı, 2005.
  01-04-2005 - [Hatalı Tarih]
  Araştırmacı
  Fırat Üniversitesi, Araştırma Projesi
 • Servi , S., Tuncer H., Genç, M., Koca, M., Kırılmış, C., Topaloğlu, Ç., Danışman, O., TÜBİTAK Araştırma Projesi No: 105 T419 “Mikrodalga Destekli Sübstitüe İminoimidazolinler ve İmidazolin Halkası İçeren Taç Eterlerinin Sentezleri”, Araştırmacı, 2006-.2009
  01-04-2006 - 01-04-2009
  Araştırmacı
  TÜBİTAK
 • Koca, M., “(Alkil)(Benzofuran-2-il)ketoksim Türevlerinin Sentezi”, Adıyaman üniversitesi Adıyaman Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Projesi (ADYÜBAP) Proje No: FEF BAP 2008-6, Proje yürütücüsü.
  01-04-2007 - 01-04-2010
  Proje yürütücüsü
  ADYÜBAP
 • Koca, M., Koçak, G., “Kumarin Halkası İçeren Metakrilat Monomerlerinin Sentez”i, Adıyaman üniversitesi, Adıyaman Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Projesi (ADYÜBAP) Proje No: FEFYL 2009-11, Proje yürütücüsü.
  01-11-2009 - 01-06-2011
  Proje yürütücüsü
  ADYÜBAP
 • Yiğit, H., Koca, M,"Yeni Benzofuran, Naftofuran veya Siklobutan Halkası İçeren Keton ve Ketoksim Türevi Bileşiklerin, MRSA, VRE ve Candida albicans Üzerindeki Aktivitelerinin Araştırılması." Adıyaman Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Projesi (ADYÜBAP) Proje No: FEFBAP/2012-004, Araştırmacı.
  01-04-2012 - [Hatalı Tarih]
  Araştırmacı
  ADYÜBAP
 • Koca, M., Arı, M., “(Aril)(3- Sübstitüebenzofuran-2-il) Ketonlar ve türevlerinin sentezi” Adıyaman Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Projesi (ADYÜBAP) Proje No: FEFYL/2012-0007, proje yöneticisi.
  01-07-2012 - [Hatalı Tarih]
  Proje yöneticisi
  ADYÜBAP
Oluşturulma13 Aralık 2012 19:28
Görüntülenme335