İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
Mustafa COŞKUN
Doçent Doktor

Birim

  • Fen-Edebiyat Fakültesi
  • Biyoloji

İletişim

ÖZGEÇMİŞ

                                                                                                                                    

Adı Soyadı: Mustafa COŞKUN

Doğum Tarihi: 01/ 01/ 1973

Medeni Durum: Evli – 2 Çocuk

 

EĞİTİMİ

 

Lise                  : Adana Borsa Lisesi, 1991.

Lisans             : Çukurova Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 1997.

Yüksek Lisans: Çukurova Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 2001.

Doktora          : Çukurova Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü,2008

 TEZLER

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı:

Farklı E Vitamini Derişimlerinin Pimpla turionellae L. Erginlerinin Eşey Oranı Üzerine Etkileri, Danışman: Prof. Dr. İskender Emre Yıl: 2001

Doktora Tez Başlığı ve Tez Danışmanı:

Besin Bileşenlerinin Pimpla turionellae L. Erginlerinin Eşey Oranı ile Total Protein ve Glikojen Miktarı Üzerine Nicel ve Nitel Etkileri, Danışman: Prof. Dr. İskender Emre,2008

Yönetmiş Olduğu ve Devam eden Tezler

Dursun, O.,  DDVP’nin (dichlorvos) subletal dozlarının Galleria mellonella L.’ nın Protein, lipit ve karbohidrat düzeyine etkileri. Çukurova Üniversitesi, 2009.

1.Danışman: Prof. Dr. İskender Emre

2.Danışman: Yrd.Doç.Dr. Mustafa COŞKUN

Yalçınkaya, E., Organofosforlu İnsektisit Fenthion’un  Galleria mellonella L’ nın Antioksidan Savunma Sistemi ve Lipid Peroksidasyonu Üzerine Etkileri,  2013

 Danışman: Yrd.Doç.Dr. Mustafa COŞKUN

Tankut, T., Herbisid Mezotrionun Galleria mellonella L. Üzerine Toksik Etkilerinin Araştırılması, 2014 (Devam ediyor)

Danışman: Doç.Dr. Mustafa COŞKUN

 

Yönetilen Doktora Tezleri

Kayış, T., Diazinon’un subletal dozlarının Pimpla turionellae L.‘nın eşey oranı ve bazı biyokimyasal parametreleri üzerine etkileri. Çukurova Üniversitesi, 2010.

1.Danışman: Prof. Dr. İskender Emre

2.Danışman: Yrd.Doç.Dr. Mustafa COŞKUN

 MESLEKİ ÖZGEÇMİŞ

1998–2008: Çukurova Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü'nde Araştırma Görevlisi.

2008- 2013: Adıyaman Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü'nde Yardımcı Doçent

2013- Devam: Adıyaman Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü'nde Doçent

 

EĞİTİM ÖĞRETİM FAALİYETLERİ 

Verdiği Lisans Dersleri:

Genel Biyoloji

Omurgasız Hayvanlar Sistematiği

Histoloji

Genel Biyoloji Laboratuvarı

Hayvan Fizyolojisi

Hayvan Fizyolojisi Laboratuvarı

Endokrinoloji

Karşılaştırmalı Hayvan Fizyolojisi

Verdiği Lisansüstü Dersleri:

Hayvanlarda Besin ve Sindirim Fizyolojisi

Böcek Fizyolojisi

Böcek Biyokimyası

  

YABANCI DİL

Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı, 2010, (ÜDS) (İngilizce)

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan SCI kapsamındaki makaleler:

 

A1. Coskun M.,  Ozalp P., and I. Emre. 2005. Effects of Vitamin E Concentrations on Sex Ratio of Pimpla turionellae (Hymenoptera: Ichneumonidae) Adults. Ann. Entomol. Soc. Am. 2005:98(3): 336–339

 

A2. Baykal M., Coskun M., Ozalp P., Sulanc M. and I., Emre. 2005.  Effects of Malathion on The Egg Production and Hatchability of Pimpla turionellae L. “Hymenoptera: Ichneumonidae”. Fresenius Environmental Bulletin. 2005:5, 418–421.

 

A3. Jansson, N. & M. Coskun. 2008. “How similar is the saproxylic beetle fauna on old oaks (Quercus spp.) in Turkey and Sweden. Revue d'Ecologie (Terre et Vie), 2008, Suppt 10: 83–91.

A4. Gulfer B., Coskun M., Kayis T., and  I., Emre. 2009.  Impact of organophosphorus insecticide, malathion on the progeny sex ratio of Pimpla turionellae L. Journal of Environmental Biology. 2009, 30(5), 727–730.

 

A5.  Coskun M., Kayis T., Ozalp P., Kocalar K., Cağla Irem Tatlıcıoğlu C., I., and I. Emre. 2009. The effects of a meridic diet on the sex ratio of offspring, on glycogen and protein content, and on productivity and longevity of adult Pimpla turionellae (Hymenoptera: Ichneumonidae) for five generations. Belgium Journal of Zoology , 139(2) 103-108 2009

 

A6 Senem MERCIMEK, Pinar OZALP and Mustafa COSKUN The effect of some sugar supplemented diet with various sucrose ratios on the life cycle and egg productivity of the adult females of Pimpla turionellae (Hymenoptera : Ichneumonidae). J. Ent. Res. Soc., 12(1): 1-7, 2010.

A7. Tamer KAYIS, Iskender EMRE, Mustafa COSKUN. Effects of diazinon on antioxidant enzymes and adult emergence of parasitoid Pimpla turionellae L. (Hymenoptera: Ichneumonidae). Turkish Journal of Entomolgy. 2012: 36 (4), 463-471.

 

A8. Vladimir Novak, Mustafa Avci, Nicklas Jansson, Oğuzhan Sarikaya, Erol Atay, Tamer Kayis, Mustafa Coskun and Faith Aytar. A New Mycetochara Species (Coleoptera: Tenebrionidae: Alleculinae) from Turkey  Journal of the Entomological Research Society,  2013, 15(2), 51-58.

 

A9. Iskender Emre, Tamer Kayis, Mustafa Coskun, Osman Dursun, Hikmet Yeter Cogun

Changes in antioxidative enzyme activity, glycogen, lipid, protein, and malondialdehyde content in cadmium-treated Galleria mellonella larvae.  Ann. Entomol. Soc. Am. 106 (3), 371-377, 2013. (SCI)

 

A10. T Kayis, M Coskun, O Dursun, I Emre. Alterations in Antioxidant Enzyme Activity, Lipid Peroxidation, and Ion Balance Induced by Dichlorvos in Galleria mellonella (Lepidoptera: Pyralidae). Ann. Entomol. Soc. Am. 108 (5), 570-574, 2015.

 

A11. M Coskun, I Emre. Role of Lipids, Amino Acids, and Sucrose on the Total Adult and Female Emergence, and Content of Glycogen and Protein in Pimpla turionellae (Hymenoptera: Ichneumonidae). Ann. Entomol. Soc. Am. 108 (4), 820-826, 2015.

 

B. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:

 

B1. Mustafa COSKUN, Pınar ÖZALP, Mehmet SULANÇ and İskender EMRE. Effects of Various Diets on the Oviposition and Sex Ratio of Pimpla turionellae L. Internatıonal Journal of Agrıculture & Bıology/2005:1, 129–132

 

B2 M. Coskun, T. Kayis, M. Sulanc and P. Ozalp. The Effects of Different Honeycomb and Sucrose Levels on the Development of Greater Wax Moth Galleria mellonella Larvae”

Internatıonal Journal of Agrıculture & Bıology/2006/08–855–858.

 

B3. Jan RÙŽIÈKA, Nicklas JANSSON & Mustafa COSKUN. Complementary description of Catops hanusi (Coleoptera: Leiodidae: Cholevinae), with notes on its bionomy and occurrence in Turkey. Entomological Problems, 36(2): 43–46, December 2006

 

B4. H. SCHILLHAMMER, S. SNÄLL, M. COSKUN & N. JANSSON. The West Palearctic species of Hesperus FAUVEL, 1874, with descriptions of three new species from Turkey   (Coleoptera: Staphylinidae: Staphylininae). Koleopterologische Rundschau - Juli, 77, 123-132. 2007

 

B5. Gianfranco Sama, Nicklas Jansson, Mustafa Avcı, Oğuzhan Sarıkaya, Mustafa Coşkun, Tamer Kayış and Hüseyin Özdikmen. Preliminary Report on a Survey of the Saproxylic Beetle Fauna Living on Old Hollow Oaks (Quercus spp.) and Oak Wood in Turkey  (Coleoptera: Cerambycidae). Mun. Ent. Zool. Vol. 6, No. 2. 819-831, 2011.

B6.  Platia, G., Jansson, N., Avcı, M., Sarıkaya, O., Coşkun, M., Kayış, T.  New species of Click beetles from Turkey (Coleoptera, Elateridae). Boleti­n de la Sociedad Entomoligica Aragonesa, 48, 207-215, 2011.

 

B7. Vladimír NOVÁK, Nicklas JANSSON, Mustafa AVCI, Oguzhan SARIKAYA, Mustafa COSKUN, Erol ATAY and Tolga GÜRKAN. New Allecula species (Coleoptera: Tenebrionidae: Alleculinae) from Turkey. Studies and Reports. Taxonomical Series 7 (1-2): 335-346, 2011.

B8.  Platia, G., Abacigil, T.O., Jansson, N., Kayis, T., Coskun, M., Varli, S.V. Click-beetles (Coleoptera, Elateridae) from two oak forests in Turkey. Boletín de la Sociedad Entomológica Aragonesa (S.E.A.), nº 55 (31/12/2014): 41–48..2014

Ulusal dergilerde yayımlanan makaleler :

B9. Mustafa COŞKUN,  İskender EMRE,  Farklı Tuz Karışımı ve RNA Oranlarının Ergin Pimpla turionellae L.’in Glikojen ve Protein Miktarına Etkisi. Ç.Ü Fen Bilimleri Enstitüsü Yıl:2008 Cilt:19-5: 1-9.

B10. Tamer KAYIŞ, Mustafa COŞKUN, İskender EMRE. Farklı Diazinon Konsantrasyonlarının Pimpla turionellae L. (Hymenoptera:Ichneumonidae) Populasyonunun Erkek Birey Sayısına Etkisi. Alatarım. 2010, 9 (1): 45-50.

C. Basılmış ders notları:

C1. Fizyoloji Laboratuar Kılavuzu 2001

Ç.Ü. Fen Edebiyat Fakültesi Seri No 2001–9

Mustafa Coşkun, Pınar Özalp ve İskender Emre

 

C2. Genel Zooloji, Birinci Kısım, 2002

Ç.Ü. Fen Edebiyat Fakültesi Seri No 39

İskender Emre ve Mustafa Coşkun

C3. Mikroteknik Ders Notları, 1999

Ç.Ü. Fen Edebiyat Fakültesi

İskender Emre ve Mustafa Coşkun

 

D.  Ulusal ve uluslararası bildiriler:

D1. M. Coşkun, T. Kayış, K. Kocalar, 2004. Ergin Pimpla turionellae L. Eşey Oranına Meridik Bir Besinin Etkisi XVII. Ulusal Biyoloji Kongresi, 21–24 Haziran 2004, Adana

D2. Mustafa Coşkun, Tamer Kayış, Çağla İrem Öznergiz, 2006. Farklı Besinlerin Ergin Pimpla turionellae L.’in Sentezledikleri Glikojen ve Protein Miktarına Etkisi

18. Ulusal Biyoloji Kongresi, 26–30 Haziran 2006, Aydın

D3. Nicklas Jansson & Mustafa Coskun, 2006. A comparison of the saproxylic beetle fauna on old oaks (Quercus spp) in Turkey and Sweden. VIII th European Congress of Entomology, İzmir-Türkiye 2006.

D4. Nicklas Jansson & Mustafa Coskun, 2006. How similar is the saproxylic beetle fauna on old oaks (Quercus spp) in Turkey and Sweden?  4th Symposium and Workshop on the Conservation of Saproxylic Beetles  Vivoin, France, June -2006

D5. Nicklas Jansson, Mustafa Coskun and Kenneth Claesson, 2007. Critical number of hollow oaks (Quercus spp) and area thresholds for saproxylic beetles (Coleoptera) in Sweden and Turkey. International Symposium Bottlenecks, Solutions, and Priorities in the Context of Functions of Forest Resources Istanbul/TURKEY   17-19 October 2007

D6. Jansson, N., Avcı, M., Coşkun, M., Sarıkaya, O., 2010. New Beetle Species Found on Old Oaks in Sothern Turkey. The Oak-Ecology, History Management and Planning II, 01-03 June 2010, Isparta, p 124.

D7. Avcı, M., Jansson, N., Sarıkaya, O., Coşkun, M., 2010. The Beetle Fauna on Old Oaks in Kasnak Forest, Isparta, Turkey. The Oak-Ecology, History Management and Planning II, 01–03 June 2010, Isparta, p 131.

D8. Coşkun, M., Jansson, N., Avcı, M., Sarıkaya, O., 2010. Rich and Unique Beetle Fauna Found on Pollarded (Coppice) Oaks in Southern Turkey. The Oak-Ecology, History Management and Planning II, 01–03 June 2010, Isparta, p 1287–129.

D9. Avcı, M., Jansson, N., Coşkun, M., Sarıkaya, O., 2010. The Situation for the Oak Forests in Turkey and Suggestions fot Future Management. The Oak-Ecology, History Management and Planning II, 01-03 June 2010, Isparta, p. 37.

D10. Jansson, N., Avcı, M., Coşkun, M., Sarıkaya, O., Brustel, H., Dubois, G., Wilde, I., Dagley, J., Hammond, P., 2010. A Comparison of the Diversity of Saproxylic Beetles on Oaks (Quercus spp.) in Turkey, France, UK and Sweden. The Oak-Ecology, History Management and Planning II, 01-03 June 2010, Isparta, p. 35.

D11. Jansson, N., Avcı, M., Coşkun, M., Kayış, T., Sarıkaya, O., Brustel, H., Dubois, G., Wilde, I., Dagley, J., Hammond, P., 2011. Work and result from a project aiming to save the oak steppic woods in Turkey and comparisons with Sweden.Steppe Oak Woods and Pannonic Sand Steppes Conference 6-8 October 2011, Kecskemet, Hungary, s.22-23

D12. İskender Emre, Mustafa Coşkun, Tamer Kayış, Hikmet Yeter Coğun, Osman Dursun. 2012. Farklı Kadmiyum Oranlarının Gallerıa mellonella L.’nın Glikojen, Protein, Lipit ve Bazı Antioksidan Enzim Aktiviteleri Üzerine Etkileri.  Ekoloji Sempozyumu, 03-05 Mayıs 2012, Kilis 7 Aralık Üniversitesi.

 D13. Tamer KAYIŞ, Mustafa COŞKUN, İskender EMRE. 2012.  Erkek Birey Sayısının Pimpla turionellae L. (Hymenoptera: Ichneumonidae)’ nın Toplam Ergin Birey Çıkışına Etkileri. 21. Uusal Biyoloji Kongresi, 3-7 Eylül 2012, İZMİR

D14. Mustafa Coşkun, İskender Emre.2012. Farklı Amino Asit  Oranlarının Pimpla turionellae L.’in Eşey Oranı Üzerine Etkisi. 21. Uusal Biyoloji Kongresi, 3-7 Eylül 2012, İZMİR

D15. Jansson, N., Kayış, T., Coşkun, M., Sarıkaya, O., Avcı, M., Abacıgil, T.Ö., Vural Varlı, S., Sancak, K., 2014. Saproxylic beetle fauna on old oaks (Quercus spp.) at different sites in Turkey have both high inter and intra specific diversity. IUFRO Joint Meeting, 09-14 April 2014, Antalya, Turkey, p 17.

D16. Mustafa Coşkun, Tamer Kayış, İskender Emre, Mehmet Yılmaz, Osman Dursun. 2014. Farklı Bakır Oranlarının Gallerıa mellonella L.’nın Glikojen, Protein, Lipit ve Bazı Antioksidan Enzim Aktiviteleri Üzerine Etkileri. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2014, Eskişehir.

D17. Emel Yalçınkaya, Mustafa Coşkun. 2015. Organofosforlu İnsektisit Fenthion’ un Galleria mellonella L’ nın Antioksidan Savunma Sistemi ve Lipid Peroksidasyonu Üzerine Etkileri. Adıyaman Bilim, Kültür ve Sanat Sempozyumu-II, 02-03 Nisan 2015.

D18. Mustafa Coşkun, Tamer Kayış, Osman Dursun  İskender Emre, Mehmet Yılmaz. 2015. Farklı Çinko Oranlarının Gallerıa mellonella L.’nın Sentezlediği Glikojen, Protein ve Lipit Miktarı Üzerine Etkileri. Ekoloji – 2015 Sempozyumu. Sinop Üniversitesi. Sinop.

 

E.  Uluslararası seminerler:

E1. Seminer Konusu: Parasitoid Insects

Verildiği Yer ve Tarih: İsveç Linköping Üniversitesi Biyoloji Bölümü – 07 Ekim 2005

 

F. Görev aldığı projeler

 

F1. Proje Konusu: “Türkiye ve İsveç’de Bulunan Yaşlı Meşe Ağaçlarındaki Böcek Faunasının Saptanması ve Benzerliklerin Ortaya Çıkartılması”

Proje Ortakları: Mustafa Coşkun ve Nicklas Jansson (Linköping Üniversitesi Biyoloji Bölümü, İsveç)  (2005-Devam Ediyor)

F2. Proje Başlığı: Besin Bileşenlerinin Pimpla turionellae L. Erginlerinin Eşey Oranı ile Total Protein ve Glikojen Miktarı Üzerine Nicel ve Nitel Etkileri.  Proje No: FBE2002D173 Çukurova Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, (Tamamlandı)

Proje Yöneticisi: Prof. Dr. İskender EMRE

Yardımcı Araştırmacı: Mustafa COŞKUN

F3. Proje Başlığı: Farklı Bakır Oranlarının Gallerıa mellonella L.’nın Glikojen, Protein, Lipit ve Bazı Antioksidan Enzim Aktiviteleri Üzerine Etkileri.  Proje No: FEFBAP2009-6 

Adıyaman Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (Tamamlandı)

Proje Yöneticisi: Mustafa COŞKUN

F4. Proje Başlığı: Farklı Kadmiyum Oranlarının Gallerıa mellonella L.’nın Glikojen, Protein, Lipit ve Bazı Antioksidan Enzim Aktiviteleri Üzerine Etkileri. Proje No:FEF2009BAP5

Çukurova Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, (Tamamlandı)

Proje Yöneticisi: Prof. Dr. İskender EMRE

Yardımcı Araştırmacı: Mustafa COŞKUN

 

F5. Proje Başlığı: Kommagene Doğa, Bilim ve Sanat Kampı TÜBİTAK " Bilim ve Toplum Projeleri Destekleme Programı" Proje No: 111B204 (2011)

Proje Yöneticisi: Mustafa COŞKUN

 

F6. Proje Başlığı: Organofosforlu İnsektisit Fenthion’un  Galleria mellonella L’ nın Antioksidan Savunma Sistemi ve Lipid Peroksidasyonu Üzerine Etkileri.

Araştırılması.  Proje No: FEFYL2011/0013   

Adıyaman Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri

Proje Yöneticisi: Mustafa COŞKUN

F7. Proje Başlığı: Herbisid Mezotrionun Galleria mellonella L. Üzerine Toksik Etkilerinin Araştırılması.  Proje No: FEFBAP2014 

Adıyaman Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri

Proje Yöneticisi: Mustafa COŞKUN

F8. Proje Başlığı: Biyoloji Bölümü Öğrenci ve Araştırma Laboratuarlarının Alt Yapısının İyileştirilmesi. Proje No: TRC-11-USPT/1126

İpek Yolu Kalkınma Ajansı /Adıyaman Üniversitesi (2011)

Proje Yöneticisi: Adıyaman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı

Yardımcı Araştırmacı: Mustafa COŞKUN

İdari Görevler:

Bölüm Başkan Yardımcısı (2009-2012)

Yurtdışı Deneyim

İsveç Linköping Üniversitesi Biyoloji Bölümü – 2005, 2009 , 2010 ve 2015 (Süre: 1 Hafta)

(Erasmus Personel Hareketliliği Programı Kapsamında)

Düzenlenen Bilimsel Toplantılar

The Oak-Ecology, History Management and Planning II, 01–03 June 2010, Isparta.

(Düzenleme Kurulu Üyeliği)

Adıyaman Üniversitesi Bilim, Kültür ve Sanat SempozyumuOluşturulma27 Aralık 2012 11:17
Görüntülenme1327