İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
Nazif ÇETİN
Doktor Öğretim Üyesi

Birim

 • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
 • İktisat

İletişim

Akademik Çalışmalar

Çalıştay

Doktora Tezi

 • ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLARIN TÜRKİYE EKONOMİSİNE ETKİLERİ - UNİLEVER TÜRKİYE ÖRNEĞİ
  05-02-2012
  İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT ANABİLİM DALI

Eğitim

 • ORTAKLIKLAR VE ÇOK ORTAKLI ŞİRKETLERDE PERFORMANS VE VERİMLİLİK POLİTİKALARI-ÖRNEK BİR UDY İŞLETMESİ "UNİLEVER"
  15-12-2011
  İKTİSADİ GİRİŞİMCİLİK VE İŞ AHLAKI DERNEĞİ
 • FİNANSAL OKUR YAZARLIK VE AİLE BÜTÇESİ PLANLAMA EĞİTİMİ (AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI EĞİTMEN EĞİTİMİ)
  03-03-2013
  AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR MÜDÜRLÜĞÜ ADIYAMAN

Kongre/Sempozyum

 • PERFORMANSA DAYALI DEĞERLENDİRME KRİTERLERİNİN İŞGÜCÜ VERİMLİLİĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
  03-04-2015
  ADYÜ BİLİM KÜLTÜR VE SANAT SEMPOZYUMU
 • TURİZM EKONOMİSİ VE SOSYO-KÜLTÜREL DİNAMİKLER
  06-05-2015
  1. ULUSLARARASI ÇİN'DEN ADRİYATİK'E KÜLTÜR-TURİZM VE EKONOMİ KONGRESİ

Makale

 • AB'YE ÜYELİK SÜRECİNDE TÜRKİYE'DE BÖLGE KALKINMA AJANSLARI VE BÖLGESEL AZ GELİŞMİŞLİK POLİTİKALARI
  03-04-2014
  ADYÜ SEMPZOZYUM 2014

Makale (Uluslararası)

 • SÜRDÜRÜLEBİLİR LOJİSTİK KAPSAMINDA ADIYAMAN İLİ
  02-04-2015
  Route Educational and Social Science Journal

Yüksek Lisans Tezi

 • AB TÜRKİYE İLİŞKİLERİNİN İKTİSADİ VE SOSYO KÜLTÜREL AÇIDAN İNCELENMESİ
  01-08-2011
  İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Oluşturulma07 Aralık 2012 11:19
Görüntülenme219