İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
Orhan HANBAY
Doçent Doktor

Birim

 • Kâhta Meslek Yüksekokulu

İletişim

Sayfalar

Tüm Yazıları

Akademik Çalışmalar

Bildiri

 • Hanbay, O. (2007): “Etkin öğrenme modelinin ikinci yabancı dil olarak Almancanın bilişsel öğrenilmesine etkisi”
  23-11-2007
  Türkiye’de Yabancı Dil Eğitimi Kongresi, Gazi Üniversitesi, Ankara
 • Hanbay, O. (2008): “İşbirliğine dayalı öğrenme modelinin ikinci yabancı dil olarak Almanca dersinde okuma ve yazma becerilerine etkisi“
  01-09-2008
  17. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Sakarya

Bildiri (Uluslararası)

 • Hanbay, O. (2010): “İkinci yabancı dil olarak Almanca dersine yönelik kendi kendine öğrenme düzey ölçeği”
  03-11-2010
  10. Uluslararası Dil, Yazın ve Deyişbilim Sempozyumu, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, Ankara
 • Hanbay, O.; Tekin, Y. (2010): “Strateji öğretiminin okuduğunu anlama yetisine etkisi ve yabancı dil dersindeki akdemik başarıya yansımaları”
  03-11-2010
  10. Uluslararası Dil, Yazın ve Deyişbilim Sempozyumu, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, Ankara
 • Hanbay, O.(2011): “Etkin Öğrenme Modelinin Öğrencilerin İkinci Yabancı Dil Olarak Almancaya Karşı Tutumlarına Etkisi"
  13-10-2011
  11. Uluslararası Dil, Yazın ve Deyişbilim Sempozyumu, Sakarya Üniversitesi, Sakarya
 • Hanbay, O.; Tekin, Y.: “İilöğretim 4. ve 7. Sınıf Öğrencilerinde Okuma Hızı ile Derslerdeki Başarı Arasındaki İlişki”
  13-10-2011
  11. Uluslararası Dil, Yazın ve Deyişbilim Sempozyumu, Sakarya Üniversitesi, Sakarya
 • Hanbay, O.(2012): "İLKÖĞRETİM 6. VE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNDE YABANCI DİL DERS YÖNTEMİ TERCİHİ"
  18-10-2012
  12. Uluslararası Dil, Yazın ve Deyişbilim Sempozyumu, Trakya Üniversitesi, Edirne
 • Hanbay, O.; Tekin, Y. (2013): “Çokdillilik Bağlamında 4. Sınıf Öğrencilerinin Birinci Yabancı Dil Öğrenmeye Karşı Tutumları”
  26-09-2013
  13. Uluslararası Dil, Yazın ve Deyişbilim Sempozyumu, Kaftas Üniversitesi, Kars.
 • Hanbay, O. (2014) İlköğretim Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin İkinci Yabancı Dil Tercihleri
  25-04-2014
  2. ULEAD Annual Congress on Research in Education (25-27 Nisan) İzmir
 • Hanbay, O. ve Ukav, İ. (2015). Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinde Genel Özyeterlik İnanç düzeyinin Farklı Değişkenlere Göre Değerlendirilmesi.
  21-05-2015
  4th International Vocational Schools Symposium (UMYOS) Yalova, 1, 1590-1593.
 • HANBAY, O. (2015). İlkokullardaki Yabancı Dil Öğretimine Yönelik Sınf Öğretmenlerinin Görüşleri.
  28-05-2015
  7. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi “21. Yüzyılda Eğitim Politikaları: Kanıt, Araştırma, İnovasyon ve Değerler”. Muğla

Doktora Tezi

 • Hanbay, O. (2007): Etkin Öğrenme Modelinin İkinci Yabancı Dil Olarak Almancanın Bilişsel, Edimsel ve Duyuşsal Öğrenilmesine Etkisi.
  [Hatalı Tarih]
  Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı

Kitap

 • Hanbay, O. (2013): Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi
 • (KİTAP BÖLÜMÜ) HANBAY, O. (2017): Eğitim Fakültelerinde “Anadili ile Yabancı Dillerin Öğretimi” Adlı Ortak Ders Önerisi.
  19-05-2017
  İçinde:: Schriften zur Sprache und Literatur, BALCI, T. HOLZAPFEL, O. SERİNDAĞ, e., Eds., IJOPEC Publication, LONDRA, pp.229-236

Kongre/Sempozyum

 • Hanbay, O. ve Tekin Y. (2015) Teacher Survey on Reading Competence and Reading Competence Promotion in Turkish Primary Schools.
  18-05-2015
  17th Annual International Conference on Education Athens, Greece,
 • Hanbay, O. (2015). Çocuklara Yabancı Dil Ögretimi Uygulama ve Arastırma Merkezi Model Önerisi.
  22-05-2015
  2. Yüksekögretim Stratejileri ve Kurumsal Isbirligi Sempozyumu. Mersin
 • Hanbay O. (2015). İlkokullardaki Yabancı Dil Öğretimine Yönelik Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri.
  28-05-2015
  7. ULUSLARARASI EGITIM ARASTIRMALARI KONGRESI"21. YÜZYILDA EGITIM POLITIKALARI: KANIT, ARASTIRMA, INOVASYON VE DEGERLER",
 • HANBAY, O. (2016). Birinci Yabancı Dil Ögrenmeye Yönelik Kaygı düzeyi ile Birinci (Ingilizce) ve Ikinci Yabancı Dil (Almanca) Derslerindeki Akademik Basarı Arasındaki Ilişki.
  29-09-2016
  Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi. Muğla.
 • HANBAY, O. (2017). Erken Yaştaki Çocuklarda Anadili Gelişimine Yönelik Uygulama Önerisi.
  08-05-2017
  2. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu. (8-20 Mayıs 2017). Alanya.

Makale

Makale (Uluslararası)

Yüksek Lisans Tezi

 • Hanbay, O. (2000): Almanca ve Türkçedeki Tamlamalarda Çeviri Güçlükleri ve Çözüm Önerileri
  [Hatalı Tarih]
  Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı
Oluşturulma11 Nisan 2013 15:09
Düzenlenme 24 Eylül 2017 13:23
Görüntülenme213