İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
Osman KILINÇÇEKER
Doçent Doktor

Birim

 • Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
 • Gıda İşleme

İletişim

Akademik Çalışmalar

Bildiri

 • Küçüköner, E., Kılınççeker, O., 2002. Gıda sanayinde kullanılan tatlandırıcılar. Türkiye 7. Gıda Kongresi, 22-24 Mayıs 2002. Kongre Kitabı. Sayfa: 613-624, Ankara.
  [Hatalı Tarih]
 • Kılınççeker, O., Doğan, İ.S., 2002. Kaplama ürünlerde tahıl unlarının kullanımı. Hububat 2002 Kongresi, 3-4 Ekim 2002, Kongre Kitabı. Sayfa: 441-450, Gaziantep.
  [Hatalı Tarih]
 • Küçüköner, E., Kılınççeker, O., Doğan, İ.S., 2003. Gıdalara yenilebilir kaplama uygulamalarında süt ürünlerinin kullanım olanakları. Seyes 2003 Sempozyumu, 22-23 Mayıs 2003. Kongre Kitabı. Sayfa: 251-256, İzmir.
  [Hatalı Tarih]
 • Çelen, M.F., Alkış, E., Kılınççeker, O., 2005. Kanatlı hayvanlarda et rengi. Gap IV Tarım Kongresi. 21-23 Eylül 2005, Kongre Kitabı. Sayfa: 605-608, Şanlıurfa.
  [Hatalı Tarih]
 • Kılınççeker, O., Doğan, İ.S., Küçüköner, E., 2006. Yenilebilir kaplamalarda tahıl kaynaklı bileşenlerin yapışma derecesi ve ürün verimi üzerine etkisi. Hububat Ürünleri Teknolojisi Kongresi, 7-8 Eylül 2006, Kongre Kitabı. Sayfa: 324-330, Gaziantep.
  [Hatalı Tarih]
 • Kılınççeker, O., Kurt, Ş., 2008. Yenilebilir kaplamalarla gıda üretiminde çay (Camellia sinensis) kateşinlerinin antioksidan olarak kullanım olanakları. 10. Gıda Kongresi. 21-23 Mayıs 2008, Kongre kitabı. Sayfa: 203-206, Erzurum.
  [Hatalı Tarih]
 • Kurt, Ş., Kılınççeker, O., 2012. Adıyaman yöresinde geleneksel kavurma üretimi. III. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, Konya, Sempozyum kitabı. s: 810-811.
  [Hatalı Tarih]
 • Kılınççeker, O., Kurt, Ş., 2012. Adıyaman ve çevresinde geleneksel olarak üretilen kavurmaların bazı kalite özelliklerinin belirlenmesi. III. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, Konya, Sempozyum kitabı. s: 825-827.
  [Hatalı Tarih]
 • Öndül, E., Kılınççeker, O., 2012. Van tuzlu balığı. III. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, Konya, Sempozyum kitabı. s:478-479.
  [Hatalı Tarih]
 • Kılınççeker, O., Öndül, E. 2014. Adıyaman geleneksel lezzeti: Şapalah. VI. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, Adana, Sempozyum kitabı. s: 142-145.
  [Hatalı Tarih]
 • Kılınççeker, O., Öndül, E. 2014. Adıyaman hevrişik tatlısı. VI. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, Adana, Sempozyum kitabı. s: 146.
  [Hatalı Tarih]
 • Kılınççeker, O., Yılmaz, M.T. 2016. Jelatin çözeltilerinin tavuk köftelerde yenilebilir kaplama olarak etkileri. Türkiye 12. Gıda Kongresi, Bildiri Kitabı.
  06-10-2016
  Edirne

Bildiri (Uluslararası)

 • Dogan, I.S., Kilincceker, O., Meral, R., Kucukoner, E., 2005. An Evaluation of Colour Measuruments of Coated Fish Fillets Throughout the Processing. 1. International Food and Nutrition Congress. 15-18 June 2005, Abstract book. Page: 158, İstanbul-Turkey.
  [Hatalı Tarih]
 • Kurt, Ş., Kılınççeker, O., 2011. Some nutritional and meat yield values of fish Şabut (Tor grypus) caught in Atatürk Dame Lake. 4th Int. Con. on Food and Nut. Together with 3rd Safe Consortium Int. Con. on Food Safety. 12-14 October 2011, Abstract book. Page: 159, İstanbul-Turkey.
  [Hatalı Tarih]
 • Kırpık, M., Kılınççeker, O., 2018. Use of quinoa (Chenopodium quinoa Willd.) flour in Chicken Meatball Production.
  25-04-2018
  1. International Gap Agriculture and Livestock Congress. Harran University, Urfa.
 • Kılınççeker, O., Karahan AM., 2018. Karagenan, keçiboynuzu ve karboksimetil selüloz gamları ile üretilen sazan eti köftelerinin bazı özellikleri.
  03-05-2018
  International Engineering and Technology Symposium. Batman University.

Makale

 • Kılınççeker, O., 2001. Gıdaların soğukta muhafazası ve mikroorganizmalar. Çiftlik Der. 2001(1): 70-74.
  [Hatalı Tarih]
 • Kılınççeker, O., Küçüköner, E., 2003. Tuzlanmış inci kefali balığında fiziksel, kimyasal ve biyokimyasal değişimlerin saptanması. Y.Y.Ü. Zir. Fak. Der. 13(1): 55-59.
  [Hatalı Tarih]
 • Kılınççeker, O., Küçüköner, E., 2004. Balığın Türkiye’deki durumu, beslenmemiz ve sağlığımızdaki yeri. Bilimsel Gıda Der. 2004(2): 25-29.
  [Hatalı Tarih]
 • Kılınççeker, O., Küçüköner, E., 2005. Marketlerde satılan bazı balık konservelerinin üzerindeki etikette verilen bileşimlerine uygunluğu. Hasad Gıda Der. 21(242): 49-51.
  [Hatalı Tarih]
 • Doğan, İ.S., Küçüköner, E., Kılınççeker, O., Meral., R., 2005. Kaplama malzemesi olarak galeta unlarının bazı kalite özelliklerinin belirlenmesi, Dünya Gıda Der. 10(2005): 77-83.
  [Hatalı Tarih]
 • Kılınççeker, O., Küçüköner, E., 2005. Gıdalarda gamların yenilebilir film olarak kullanımı. Gıda. 30(3): 181-186.
  [Hatalı Tarih]
 • Kılınççeker, O., Suner, E., 2006. Farklı kurutma yöntemi uygulanan inci kefali (Chalcalburnus tarichi) balığının bazı fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik kalitesinin incelenmesi. Y.Y.Ü. Fen. Bil. Ens. Der. 11(1): 48-51.
  [Hatalı Tarih]
 • Kılınççeker, O., Doğan, İ.S., Küçüköner, E., Meral, R., 2006. Çeşitli yenilebilir kaplama maddelerinin tavuk bagetlerinde kullanımının renk parametreleri üzerine etkisi. Y.Y.Ü. Fen. Bil. Ens. Der. 11(1): 52-56.
  [Hatalı Tarih]
 • Kılınççeker, O., Küçüköner, E., Meral, R., 2007. Beyaz et kaplamada kullanılan bazı yenilebilir kaplama materyallerinin kızartma esnasında yağların serbest yağ asitliği ve konjuge dien yağ asitliğine etkileri. Hasad Gıda, 23(268): 22-27.
  [Hatalı Tarih]
 • Kılınççeker, O., Hepsağ, F., 2010. Kaplama malzemesi olarak mısır unlarının bazı kalite özelliklerinin belirlenmesi. Gıda Tek. Elek. Derg. 5(2): 20-27.
  [Hatalı Tarih]
 • Lipid oxidation of frying fat as affected by frying times and coating materials of chicken nuggets. Gıda Tek. Elek. Derg. 5(3): 56-60.
  [Hatalı Tarih]
 • Kurt, Ş., Kılınççeker, O., 2011. Kaplama materyali olarak kullanılan soya ve peyniraltı suyu protein izolelerinin tavuk etinin duyusal kalitesi üzerindeki etkileri. Gıda Tek. Elek. Derg. 6(2): 9-15.
  [Hatalı Tarih]
 • Kılınççeker, O., 2014. Ada Çayı ve Isırgan Otu Ekstraktlarının Balık Köfte Kaplamalarında Kullanımı. Adıyaman Üniv. Fen Bil. Der. 4(2): 47-56.
  [Hatalı Tarih]
 • Kılınççeker, O., 2015. Some quality caharacteristics of fish meatballs manufactured with different vegetable-based flours. Gıda. 4(2): 61-67.
  [Hatalı Tarih]
 • Kılınççeker, O., Alkış AK., 2015. Buğday proteini ve bezelye proteini ile hazırlanan çözelti tipi kaplamaların tavuk köftelerde kullanımı.
  09-06-2015
  Adıyaman Üniv. Müh. Bil. Der. 3: 48-53.
 • Kilincceker, O. 2016. The Effects of Some Coating Materials and Frying Times on Chicken Meatballs
  [Hatalı Tarih]
  Adıyaman University Journal of Science
 • Kılınççeker, o., Yılmaz, M.T. 2016. Tavuk köftelerin kalite ve duyusal özellikleri üzerine yenilebilir kaplama materyali olarak jelatin çözeltilerinin etkileri. 13(3): 20-24.
  20-09-2016
  Tekirdağ Zir. Fak. Der.
 • Kılınççeker, O. 2017. Tara, tragakant ve agar agar gamlarının tavuk köftelerde kullanımı. Gıda. 42(3): 219-228.
 • Kılınççeker, O., Gölge, Ö. 2018. Farklı gamların tavuk köftelerdeki bazı özellikler üzerine etkileri. Güfbed. 8(2): 293-298.
  15-08-2018
  Gümüşhane Üniv. Fen Bil. Derg.
 • Kılınççeker, O., Karahan, A.M. 2018. Farklı Gamların Sazan (Cyprinus carpio L.) Eti Köftelerinin Bazı Özellikleri Üzerine Etkileri. BEU Fen Bil. Derg. 7(2): 433-444.
  28-12-2018
  BEU Fen Bil. Derg.

Makale (Uluslararası)

 • Kilincceker, O., Kucukoner, E., 2007. The effects of various coating materials on chicken drumsticks some quality parameters. Journal of Food Technology, 5(4): 279-285.
  [Hatalı Tarih]
 • Kucukoner, E., Kilincceker, O., 2009. Chemical and microbiological properties of salted fish. Indian Veterinary Journal, 86(11): 1199-1200.
  [Hatalı Tarih]
 • Kilincceker, O., Dogan, I.S., Kucukoner, E., 2009. Effect of edible coatings on the quality of frozen fish fillets. LWT- Food Science and Technology, 42(4): 868-873.
  [Hatalı Tarih]
 • Kilincceker, O., Kurt, S., 2010. The sensory quality of pearl mullet (Chalcalburnus tarichi) fillets coated with different coating materials. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 10: 471-476.
  [Hatalı Tarih]
 • Kilincceker, O., Kurt, S., 2010. Effects of chickpea (Cicer arietinum) flour on quality of deep-fat fried chicken nuggets. Journal of Food, Agriculture and Environment, 8(2): 47-50.
  [Hatalı Tarih]
 • Kurt, Ş., Kılınççeker, O., 2011. Mixture optimization of beef, turkey, and chicken meat for some of the physical, chemical, and sensory properties of meat patties. Poultry Science, 90:1809-1816.
  [Hatalı Tarih]
 • Kilincceker, O., Hepsag, F. 2011. Performance of different coating batters and frying temperatures for fried fish balls. Journal of Animal and Veterinary Advances, 10(17): 2256-2262.
  [Hatalı Tarih]
 • Kılınççeker, O., 2011. The behaviour of some vegetable-based materials used as edible coating on chicken nuggets. Food Technology and Biotechnology, 49(2): 237-243.
  [Hatalı Tarih]
 • Kurt, Ş., Kılınççeker, O. 2011. Performance optimization of soy and whey protein isolates as coating materials on chicken meat. Poultry Science, 90:195-200.
  [Hatalı Tarih]
 • Kılınççeker, O., 2012. Improvement of the some quality characteristics of frozen fish balls by coating with different plant extracts. Advances in Food Sciences, 34(3): 159-163.
  [Hatalı Tarih]
 • Kilincceker, O., Hepsag, F. 2012. Edible coating effects on fried potato balls. Food and Bioprocess Technology, 5: 1349-1354.
  [Hatalı Tarih]
 • Kurt, Ş., Kılınççeker, O., 2012. The Effects of cereal and legume flours on the quality characteristics of beef patties. Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi. 18(5): 725-730.
  [Hatalı Tarih]
 • Kilincceker, O., 2013. Utilization of oat flour as edible coating material on fried chicken meat balls. Focusing on Modern Food Industry. 2(1): 36-42.
  [Hatalı Tarih]
 • Kılınççeker, O., Hepsağ, F., Kurt, S. 2015. The effects of lentil and chickpea flours as the breading materials on some properties of chicken meatballs during frozen storage. J. of food Sci. and Tech. 52(1): 580-585.
  [Hatalı Tarih]
 • Kilincceker, O., Kurt, S., 2016. The effects of red pepper seed flour on the some quality characteristics of deep fat fried chicken meatballs.
  [Hatalı Tarih]
  Advances in Food Sci
 • Kilincceker, O., Yilmaz, M.T. 2016. Effects of different gums on the some properties of fried beef patties
  [Hatalı Tarih]
  Carpathian journal of food sciences and technology
 • Kılınççeker, O., 2017. Diyet Özellikteki Bazı Bitkisel Liflerin Tavuk Köftelerde Kullanım Olanakları. Adyütayam. 5(1): 1-9.
  02-07-2017
  ADYÜTAYAM
 • Kilincceker, O., 2017. Some quality characteristics of chicken meatballs formulated with different dietary fibers. J. of Food Safety and Food Qual. 68(6): 133-139.
  15-12-2017
  J. of Food Safety and Food Qual.
 • Kılınççeker, O., Kurt, Ş., 2018. Effects of inulin, carrot, and cellulose fibres on the properties of raw and fried chicken meatballs. South African Journal of Animal science. 48(1): 39-47.
  15-12-2017
  South African Journal of Animal science.
 • Kilincceker, O., 2018. Effects of different starches on some of the frying and storage properties of meat patties. Advances in Food sci. 40(1): 35-41.
  10-03-2018
  Advances in Food sci. Germany.
 • Effects of different fibers on the quality of chicken meatballs.
  13-12-2018
  J. of Food Safety and Food Qual. 69(6): 177-183.
 • Bezelye (Pisum sativum L.) Nişastasının bazı özellikleri ve gıda sanayinde kullanımı.
  08-05-2019
  Gaziosmanpasa Journal of Scientific Research. 8(1): 52-58.
 • Keçiboynuzu (Ceratonia siliqua L.) Ununun Tavuk Köfte Üretiminde Kullanım Olanakları
  15-05-2019
  Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 9(2): 862-869, Journal of the Institute of Science and Technology, 9(2): 862-869
Oluşturulma11 Aralık 2012 13:06
Düzenlenme 15 Mayıs 2019 13:04
Görüntülenme352