İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
Özge ÖZGÜR
Doçent Doktor

Birim

  • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
  • Sosyal Hizmet

İletişim

Adı Soyadı: Doç. Dr. Özge ÖZGÜR

Doğum Tarihi: 21/07/1980

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Sosyal Hizmet

Hacettepe Üniversitesi

2003

Yüksek Lisans

Sosyal Hizmet

Hacettepe Üniversitesi

2006

Doktora

Sosyal Hizmet

Hacettepe Üniversitesi

2009

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı: 

Yetiştirme Yurdunda Kalan Ergenler Arasında Şiddet ve Sosyal Servis Görevlilerinin Şiddete Yönelik Uygulamaları

Prof. Dr. A. Beril Tufan

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışmanı:

Çokkültürcü Sosyal Hizmet Uygulamasına Eleştirel Bir Bakış: Londra’dan Bir Örnek

Doç. Dr. Özlem Cankurtaran Öntaş

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Araştırma Görevlisi

İktisadi İdari Bilimler Fakültesi -Hacettepe Üniversitesi

2004-2009

Yardımcı Doçent

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi- Adıyaman Üniversitesi

2009-2012

Doçent

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi- Adıyaman Üniversitesi

2012-Devam ediyor

 

 

Projelerde Yaptığı Görevler:

1. Ulusal “Malatya İlinde Özürlü Veri Tabanı Oluşturma ve Özürlü Bireyleri Bilgilendirme Projesi”- (DPT-AB)- Proje Danışmanı- 2006-2007

2-Uluslararası “Learning Different Approaches in Social Work Practice”. T.C. Başbakanlık DPT Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Leonardo Da Vinci Programı)- Proje Koordinatörü-2007-2008

3- Uluslararası “New Experiences for Social Workers” (NEXKOS) T.C. Başbakanlık DPT Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Leonardo Da Vinci Programı)- Proje Koordinatörü -2008-2009

 

Araştırma Projeleri (Tamamlandıktan sonra listeye eklendi):

4- Saha Araştırması Koordinatörü: Birleşmiş Milletler Kadın ve Kız Çocuklarının İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi Ortak Programı Çerçevesinde Adıyaman Varlık Mahallesi Pilot Bölge Saha Araştırması Koordinatörlüğü (Mayıs-Haziran 2011 Adıyaman)5- Postdoktora (Doktora Sonrası) Araştırma Projesi: “The Bridges:The Role of Non-Governmental Organizations on The Way of Being Multiculturalist”. Queen Mary University of London. – 2009-2011

6- Araştırma Projesi (YÖK Desteği ile): Primary Health Care Needs of Asylum Seekers and Newly Arrived Groups in Hackney'. Middlesex University- London. 06.07.2011-04.01.2012.

İdari Görevler :

1-Yurt dışı ilişkiler komitesi- Leonardo Da Vinci komisyonu üyeliği H.Ü. Sosyal Hizmetler Yüksekokulu (2 dönem)

2-Ders programı hazırlama komisyonu üyeliği H.Ü. Sosyal Hizmetler Yüksekokulu (2 dönem)

3-Mezuniyet töreni hazırlık komitesi H.Ü. Sosyal Hizmetler Yüksekokulu (1 dönem)

4-Stratejik planlama SWOT analizi için öğrenci araştırması- H.Ü. Sosyal Hizmetler Yüksekokulu (1 dönem)

5-Adıyaman İl İnsan Hakları Kurulu Üyeliği (devam ediyor)

6-Adıyaman Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu, Öğrenciler-Mezunlar Alt Kurulu Üyeliği (devam ediyor)

7- Adıyaman Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü, Bölüm Başkan Yardımcılığı

8- Adıyaman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölüm Başkanlığı (Devam ediyor)

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

1-Türkiye Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği (2007)

2-General Social Care Council (United Kingdom) (2010)

Ödüller :

1- H.Ü. Sosyal Hizmetler Yüksekokulu Okul Birinciliği (2003)

2- Prof. Dr. Sema KUT Özel Ödülü (2003)

3- Prof. Dr. İhsan DOĞRAMACI Üstün Başarı Ödülü (2003)

4- Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Cafe Down Teşekkür Plaketi (2005)

5- Malatya Valiliği Teşekkür Plaketi (2008)

Hakemlikler:

1-      Toplum ve Sosyal Hizmet, Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü (Ulusal Hakemli Dergi)

2-      New World Sciences Academy, E-Journal Of New World Sciences Academy, (Uluslararası Hakemli E-Dergi), " style="color:#0000ff" href="http://www.newwsa.com/">http://www.newwsa.com

3-      International Journal of Humanities and Social Science, Centre for Promoting Ideas (CPI) USA, " style="color:#0000ff" href="http://www.ijhssnet.com/">http://www.ijhssnet.com

 

 

 

 

 

 

 

Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

 

2010- 11

Güz

Sosyal Hizmet Kuram ve Uygulamaları I

3

 

27

Sosyolojiye Giriş

3+3(i.ö.)

 

60

Halkla İlişkiler

2+2 (i.ö.)

 

60

İlkbahar

Sosyal Hizmet Kuram ve Uygulamaları II

3+3(i.ö.)

 

27

Halkla İlişkiler

2+2 (i.ö.)

 

  120

Sosyal Psikoloji

2+2 (i.ö.)

 

 54

Eğitim Sosyolojisi

2+2 (i.ö.)

 

56

Genel Psikoloji

4

 

  110

 

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

 

2011- 12

Güz

Sosyal Hizmete Giriş

3+3(i.ö.)

 

56

Psikolojiye Giriş I

3+3(i.ö.)

 

95

Tez Yazım Teknikleri ve Veri Analizi

3+3(i.ö.)

 

56

Gelişim Psikolojisi

  2+2 (i.ö.)

 

90

 

Psikolojik Danışma ve Rehberlik

2+2 (i.ö.)

 

27

 

Davranış Bilimlerine Giriş

  3+3(i.ö.)

 

110

 

Bitirme Tezi- I

4

 

7

 

Yüksek lisans- Belge Çözümleme Teknikleri

2

 

3

İlkbahar

Psikolojiye Giriş II

3+3(i.ö.)

 

95

Sosyal Politika

 2+2 (i.ö.)

 

90

Suç Sosyolojisi

3+3(i.ö.)

 

56

Sosyal Hizmet Ortamlarında İnceleme

3+3(i.ö.)

 

56

Yaşlılık Sosyolojisi

 2+2 (i.ö.)

 

27

 

 

Bitirme Tezi- II

4

 

7

 

 

Yüksek lisans- Gençlik ve gençlik sorunları

2

 

3

Not: Nisan 2011’den sonra yüklenilen dersler yeni eklenmiştir.

2010-2012 Arasında Yönetilen Bitirme Tezleri:

1-      Emire Özkıl: Kentsel Dönüşüm Sürecinde Aile Yapıları ve Geleneksel Dayanışma Biçimleri:Gaziantep Örneği

2-      Emine Dede: Üniversite Öğrencilerinin Kadına Yönelik Şiddete İlişkin Bakış Açıları

3-      Orhan Sahik: Cumhuriyet’ten Günümüze Türkiye’de Kadınların Siyasal Süreçlere Katılımı

4-      Zinnet Nağaş: Aile Desteğinin İlköğretim Altıncı, Yedinci ve Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Okul Başarılarına Etkisi: Mardin Mazıdağı Örneği

5-      Fatma Çelik: Diyarbakır’da Çocuk Yaşta Evlilik Öyküleri

6-      Zehra Arcakan: Adıyaman’da Yaşayan 15-24 Yaş Arası Gençlerin Serbest Zamanlarını Değerlendirme Durumları ve Rekreasyona Bakış Açıları

7-      Selma Yıldırım: Adıyaman’da Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Özürlülerin Psikososyal Sorunları ve İhtiyaçları Üzerine Bir İnceleme

 


Oluşturulma12 Nisan 2013 17:09
Görüntülenme1355