İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
Özlem AK GÜMÜŞ
Yardımcı Doçent Doktor

Birim

  • Fen-Edebiyat Fakültesi
  • Matematik

İletişim

 

 

Aslen Konya'lı olmakla birlikte, 1980 yılında Bingöl’de dünyaya geldi. İlkokulu Bartın’ın Kurucaşile ilçesinde, ortaokulu Nevşehir’in Acıgöl ilçesi’nde ve lise eğitimini Konya’nın Akşehir ilçesi’nde tamamladı. 2001’de Selçuk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü’nden Bölüm Birincisi olarak mezun oldu. Yüksek Lisansını 2005’de Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Anabilim Dalı’nda “Skaler Denklemlerin Kararlılığı Üzerine Metotlar” isimli teziyle tamamladı. 2006 yılında girmiş olduğu doktora programını Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitü Birincisi olarak “Kararlılık Üzerine Allee Etkisi” isimli tez çalışması ile 2011’de tamamlamıştır. 2002 yılından 2011 yılına kadar Selçuk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak görev yaptı. Bu süre içerisinde, uygulamaya yönelik Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü’nde Topoloji, Soyut Matematik, Analiz; Kimya Bölümü’nde Analiz ve Mühendislik Fakültesi’nin Elektrik- Elektronik Mühendisliği ve Jeoloji Mühendisliği Bölümleri’nde Matematik ve Analiz dersleri verdi. Aynı yıl içerisinde Adıyaman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Uygulamalı Matematik Anabilim Dalı'nda Yrd. Doç. Dr. olarak çalışmaya başladı. Lineer-lineer olmayan Fark ve Diferansiyel Denklemler, Matematiksel Biyoloji, Matematiksel Modelleme alanlarında araştırmalarını devam ettiren Ak Gümüş, halen aynı Üniversite’de görevine devam etmektedir.

Evli ve iki çocuk annesidir. 

KİŞİSEL BİLGİLER

Doğum Yılı      :

Doğum Yeri    :

Sabit Telefon  : 0 416 223 3800-4003

Faks                  :

E-Posta Adresi : akgumus@adiyaman.edu.tr

Posta Adresi    :

EĞİTİM BİLGİLERİ

Lisans, Selçuk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Matematik Bölümü, Konya, 2001. (1997-2001 “Onur Derecesi ile Bölüm Birinciliği”)

Yüksek Lisans, Selçuk Üniversitesi, T. C. Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya, 2005.

Doktora, Selçuk Üniversitesi, T. C. Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya, 2011. (2006-2011 “Doktora Programı Birinciliği”)

TEZLER

Yüksek Lisans Tezi, “Skaler Denklemlerin Kararlılığı Üzerine Metotlar”, Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi,  2005.

Doktora Tezi, “Kararlılık Üzerine Allee Etkisi”, Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi, 2011.

ARAŞTIRMA ALANLARI

Lineer-Lineer olmayan fark-diferansiyel denklemler

Matematiksel Biyoloji

Matematiksel Modelleme

Popülasyon dinamikleri, Kararlılık Teorisi

Matematiksel Analiz

 

BİLİMSEL HAKEMLİKLER

Nonlinear Dynamics

International Journal of Biomathematics

Mathematical Reviews,

Entomologica Fennica

The 3rd International Conference on Fuzzy Systems and Data Mining, Bildiri Kitabı

Cumhuriyet Science Journal

 

AKADEMİK ÜNVANLAR/GÖREVLER

Arş. Gör., SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, Uygulamalı Ders Öğreticiliği, 2002-2010.

Arş. Gör., SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, Danışmanlık, 2004-2008.

Yrd. Doç. Dr., ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ, Danışmanlık, 2012-2015.

Yrd. Doç. Dr., ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ, Topoloji Anabilim Dalı Başkan Vekili, 2012-(Devam Ediyor.)

Yrd. Doç. Dr., ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ, Mevlana/Erasmus Bölüm Koordinatörlüğü, 2013-(Devam Ediyor.)

 

YÖNETİLEN TEZLER

Yüksek Lisans, B.S. Bilgi, “Fark-zamanlı popülasyon modellerinin global kararlılık analizi”, ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ, Temmuz, 2014-12.02.2016 (Tamamlandı)

  1. Yüksek Lisans, Y. Yalçın, ""Gecikmeli Diferansiyel Denklemlerde Hopf Çatallanma Analizi" , ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ, Haziran, 2015-(Devam Ediyor)

 

ÖDÜLLER VE BURSLAR

Fen Fakültesi Matematik Bölümü Lisans Dönem Birinciliği,  2001

Ak Gümüş, Ö. “Doktora Programı Enstitü Birinciliği Ödülü”, T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, KONYA, 2011.

Ak Gümüş, Ö. "Yayın Teşvik, Applied Mathematics and Computation”, 2013.

Ak Gümüş, Ö. "Yayın Teşvik, Advances in Difference Equations”, 2015.

 

 

JÜRİ ÜYELİKLERİ

Tez Savunma, Adıyaman Üniversitesi, 2012.

VERDİĞİ DERSLER/ÜNVANLAR

Verilen Lisans Dersleri

  1. UYGULAMAYA YÖNELİK -Araş.Gör.-2002-2010

Matematik I, Selçuk Üniversitesi, M.Y.O, 2002-2004.

Matematik II, Selçuk Üniversitesi, M.Y.O, 2002-2004.

Topoloji I, Selçuk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Matematik Bölümü, 2004-2005.

Topoloji II, Selçuk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Matematik Bölümü, 2004-2005.

Analiz I, Selçuk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, 2004-2006.

Analiz II, Selçuk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, 2004-2006.

Matematik I, Selçuk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 2004-2005.

Matematik II, Selçuk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 2004-2005.

Analiz I, Selçuk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Matematik Bölümü, 2006-2007.

Analiz II, Selçuk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Matematik Bölümü, 2006-2007.

Matematik I, Selçuk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 2006-2007.

Matematik II, Selçuk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 2006-2007.

Soyut Matematik I, Selçuk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Matematik Bölümü, 2007-2009.

Soyut Matematik II, Selçuk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Matematik Bölümü, 2007-2009.

Analiz I, Selçuk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, 2007-2009.

Analiz II, Selçuk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, 2007-2009.

Matematik III, Selçuk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, 2009-2010.

Matematik IV, Selçuk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, 2009-2010.

 

  1. TEORİK DERSLER—Doç.Dr. 2011-

Analiz II, Adıyaman Üniversitesi, Fen-Edb. Fakültesi, Matematik Bölümü, 2011-2012.

Genel Matematik II, Adıyaman Üniversitesi, Fen-Edb.Fakültesi, Kimya Bölümü, 2011-2012.

Mesleki Matematik, Adıyaman Üniversitesi, Tekn. Bil. M.Y.O, Makine Programı, 2011-2012.

Genel Matematik I, Adıyaman Üniversitesi, Fen-Edb.Fakültesi, Kimya Bölümü, 2012-2013.

Analiz I, Adıyaman Üniversitesi, Fen-Edb. Fakültesi, Matematik Bölümü, 2012-2013.

Matematik I, Adıyaman Üniversitesi, Tekn. Bil. M.Y.O, Sondaj Teknolojisi Programı, 2012-2013.

Genel Matematik II, Adıyaman Üniversitesi, Fen-Edb.Fakültesi, Kimya Bölümü, 2012-2013.

Analiz II, Adıyaman Üniversitesi, Fen-Edb. Fakültesi, Matematik Bölümü, 2012-2013.

Analiz I, Adıyaman Üniversitesi, Fen-Edb. Fakültesi, Matematik Bölümü, 2013-2014.

Genel Matematik I, Adıyaman Üniversitesi, Fen-Edb.Fakültesi, Kimya Bölümü, 2013-2014.

Matematik I, Adıyaman Üniversitesi, Tekn. Bil. M.Y.O, İnşaat Teknolojisi Programı, 2013-2014.

Mühendislik Matematiği, Adıyaman Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, 2013-2014.

Genel Matematik II, Adıyaman Üniversitesi, Fen-Edb.Fakültesi, Kimya Bölümü, 2013-2014.

Genel Matematik II, Adıyaman Üniversitesi, İkt. İdr. Bil. Fak., İşletme Bölümü, 2013-2014.

Analiz II, Adıyaman Üniversitesi, Fen-Edb. Fakültesi, Matematik Bölümü, 2013-2014.

Mühendislik Matematiği, Adıyaman Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, 2014-2015.

Nümerik  Analiz I, Adıyaman Üniversitesi, Fen-Edb. Fakültesi, Matematik Bölümü, 2014-2015.

Fourier Analiz, Adıyaman Üniversitesi, Fen-Edb. Fakültesi, Matematik Bölümü, 2014-2015.

Nümerik  Analiz II, Adıyaman Üniversitesi, Fen-Edb. Fakültesi, Matematik Bölümü, 2014-2015. Fourier Analiz, Adıyaman Üniversitesi, Fen-Edb. Fakültesi, Matematik Bölümü, 2015-2016. 

Nümerik  Analiz I, Adıyaman Üniversitesi, Fen-Edb. Fakültesi, Matematik Bölümü, 2015-2016. 

Nümerik  Analiz II, Adıyaman Üniversitesi, Fen-Edb. Fakültesi, Matematik Bölümü, 2015-2016. 

Matematik II, Adıyaman Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, 2015-2016. 

Sayısal Analiz, Adıyaman Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, 2016-2017. 

Nümerik  Analiz I, Adıyaman Üniversitesi, Fen-Edb. Fakültesi, Matematik Bölümü, 2016-2017. 

Nümerik  Analiz II, Adıyaman Üniversitesi, Fen-Edb. Fakültesi, Matematik Bölümü, 2016-2017.

Fourier Analiz, Adıyaman Üniversitesi, Fen-Edb. Fakültesi, Matematik Bölümü, 2016-2017. 

 

 

 

Verilen Yüksek Lisans Dersleri

Uygulamalı Lineer Cebir,  Adıyaman Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012-2013.

Uygulamalı Lineer Cebir,  Adıyaman Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013-2014.

Matris Analizi, Adıyaman Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013-2014.

Uygulamalı Lineer Cebir,  Adıyaman Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014-2015.

Matris Analizi, Adıyaman Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014-2015.

Uzmanlık Alan Dersi, Adıyaman Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014-2015.

Uygulamalı Lineer Cebir,  Adıyaman Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015-2016. 

Uzmanlık Alan Dersi, Adıyaman Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015-2016.

Fark ve Diferansiyel Denklem Teorisi, Adıyaman Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016-2017.

Uzmanlık Alan Dersi, Adıyaman Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016-2017.

 

 

 

ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

Merdan H., Ak Gümüş Ö., “Stability analysis of a general discrete-time population model involving delay and Allee effects”, APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION, vol.219, 1821-1832, 2012. ( SCI-EXP)

 

Ak Gümüş Ö., “Global and local stability analysis in a nonlinear discrete-time population model”, ADVANCES IN DIFFERENCE EQUATIONS, vol.299, 1-9, 2014. ( SCI-EXP)

 

Ak Gümüş Ö., Köse H., “The stability of continuous population dynamic model depending on the number of predators and Allee effect”, SELÇUK J. of APPL. MATH., pp. 55-64, 2010.

Ak Gümüş Ö., Köse H., “On the stability of delay population dynamics related with Allee effects”, MATHEMATICAL AND COMPUTATIONAL APPLICATIONS, Vol.17, No. 1, pp. 56-67, 2012.

Ak Gümüş Ö.,” Dynamical Consequences and Stability Analysis of a New Host-Parasitoid Model”, GENERAL MATHEMATICAL NOTES, vol.27, No. 1, pp.9-15, 2015.

 

Ak Gümüş Ö., Köse H., “Allee effect on a new delay population model and stability analysis”, JOURNAL of PURE and APPLIED MATHEMATICS: ADVANCES AND APPLICATIONS, vol.7, Number 1, 21-31, 2012.

 

Ak Gümüş Ö., Taşkara N., “A note on stability constraints for asymptotic stability of the scalar equations”, TRANSYLVANIAN of MATHEMATICS and MECHANICS, vol.5, No. 2, 107-114, 2013.

 

Ak Gümüş Ö.,  Kangalgil F., “Allee effect and stability in a discrete-time host-parasitoid model”, JOURNAL of ADVANCED RESEARCH in APPLIED MATHEMATICS, Vol. 7, Issue 1, 94 -99, 2015.

 

Ak Gümüş Ö.,  Local stability analysis and Allee effects in a nonlinear discrete-time population model Involving delay, JOURNAL of ADVANCED RESEARCH in APPLIED MATHEMATİCS, vol. 7, Issue 3, 30 -37, 2015.

 

Kangalgil F., Ak Gümüş Ö., “Allee effect in a new population model and stability analysis”, GENERAL MATHEMATİCS NOTES, 2016.

 

Qamar Din,  Özlem Ak Gümüs and Hammad Khalil, Neimark-Sacker bifurcation and chaotic behavior of a modified host-parasitoid model, ZEITSCHRİFT FUR NATURFORSCHUNG, 2017.

(SCI)

Merdan H., Ak Gümüş Ö.,  Aydın G., Global stability analysis of a general scaler difference equations, Dynamic Systems and Applications, JOURNAL DISCONTINUTY, NONLİNEARITY, AND COMPLEXİTY, 2017. (basım aşamasında)

 

Özlem Ak Gümüs, Dynamics of a host- parasitoid model related to Smith growth form, GENERAL MATHEMATİCS NOTES, 2017. (basım aşamasında)

 

Ak Gümüş Ö.,  Kangalgil F., Stability analysis of host-parasitoid population connected with immigration and dynamical consequences, NEW TRENDS İN MATHEMATİCAL SCIENCES, revise

 

Özlem Ak Gümüs, B. S. Bilgi, Dynamics of a Host parasitoid model, submitted

 

ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

 

Köse H., Ak Gümüş Ö., “The stability analysis depending number of predation in discrete-time population model and Allee effect”, ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ DERGİSİ 2 (1), 24-33, 2012.

 

Ak Gümüş Ö., “Skaler denklemlerde kararlılık analizi”, ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ DERGİSİ (2), 109-149, 2014.

 

Ak Gümüş Ö.,, Generalized stability for a class of nonlinear difference population model, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 2016.

 

 

ÇALIŞTAY/POSTER/SEMPOZYUM BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR

 

Ak Gümüş Ö., Köse H., “Constitution of stability domain for handing asymtotic stable scaler                       equations”, Prooceding of the International Conference on modeling and simulation, KONYA, 661-664, 28-30 Ağustos 2006.

Ak Gümüş Ö., Taskara N., “Stability boundary for asymptotic stability of scaler equation”, International Conference on Difference Equations and Applications, İSTANBUL, 21-25 Temmuz 2008.

 Ak Gümüş Ö., Köse H., “The stability analysis depending number   of predation in discrete-time population model and Allee effect”, The first İnternational Conference on Mathematics and Statistic, DUBAİ, Birleşik Arap Emirlikleri, 2009.

Ak Gümüş Ö., Merdan H.,, “Stability analysis of a general discrete-time population model ınvolving delay and Allee effects”, Anatolian Communications ın Nonlinear Analysis, Abant İzzet Baysal University, , BOLU, 3-6 Haziran 2013.

Ak Gümüş Ö., Köse H., “On the stability of delay population dynamics related with Allee effects”, The 12th International Workshop on Dynamical Systems and Applications, Atılım University, ANKARA, 12-15 Ağustos 2013.

Ak Gümüş Ö., Köse H., “The stability continuous population dynamic model depending on the number of predators and Allee effect”, II. Ulusal Konya Ereğli Kemal Akman M.Y.O Tebliğ günleri, s.47, 13-14 Mayıs, EREĞLİ, 2010.

 

Ak Gümüş Ö., “Global stability in a population model with Allee effect”, 3rd international eurasıan conference on mathematical sciences and applications, VİYANA, 25-28 Ağustos 2014.

Ak Gümüş Ö., “Host- parasitoid modelinde kararlılık analizi”, Poster, I. Kadın Matematikçiler Derneği Çalıstayı,  Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, KOCAELİ, 2-4 Mayıs 2014.

 

Ak Gümüş Ö., “Göçe bağlı host-parasitoid modelinin dinamikliği”, II. Kadın Matematikçiler Derneği Çalıstayı,  Cumhuriyet Üniversitesi, 1-3 Mayıs 2015.

 

Ak Gümüş Ö., Stability Behavior of a modified Nicholson-Bailey model, International Conference on analysis and its applications, Ahi Evran Üniversitesi, 12-15 Temmuz, Kırşehir, 2016.

Ak Gümüş Ö., Dynamics of a Discrete-time host-parasitoid model, International Conference on analysis and its applications, Ahi Evran Üniversitesi, 12-15 Temmuz, Kırşehir, 2016.

 

Ak Gümüş Ö., The effect of Allee factor on stability in a nonlinear discrete-time population model involving delay, International Conference on analysis and its applications, Ahi Evran Üniversitesi, 12-15 Temmuz, Kırşehir, 2016.(Poster)

 

Ak Gümüş Ö., The impact of the Allee effect and global and local behaviour of the a nonlinear discrete-time population model, International Conference on Mathematics and Mathematics Education, Şanlıurfa, 11-13 Mayıs 2017.

 

Kangalgil F., Ak Gümüş Ö., A General Nonlinear Discrete-Time Population Model involving  Allee Effect and Stability Analysis, International Conference on Mathematics and Mathematics Education, Şanlıurfa, 11-13 Mayıs 2017.

 

Ak Gümüş Ö., Kangalgil F.,  A Host-Parasite Population Dynamics under Immigration,  International Conference on Mathematics and Mathematics Education, Şanlıurfa, 11-13 Mayıs 2017.(Poster)

 

Ak Gümüş Ö., Kangalgil F Allee Effect and Stability in a Discrete-time Host-parasitoid Model, International Conference on Mathematics and Mathematics Education, Şanlıurfa, 11-13 Mayıs 2017.(Poster)

 

 

 

 

KATILDIĞI BİLİMSEL SEMPOZYUM/ÇALIŞTAY VE BİLİMSEL TOPLANTILAR

 

  1. Ulusal Karmaşık Dinamik sistemler ve Uygulamaları Çalıştayı, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, ANKARA, 2012.
  2. Ankara Matematik Günleri, Çankaya Üniversitesi, ANKARA, 2013.

YÖNETİLEN PROJELER

Ak Gümüş Ö., Allee Effect'i ile iki boyutlu modellerin değişimi ve kararlılığı , SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BAP KOORDİNATÖRLÜĞÜ, 2009-2010. (Yardımcı Yürütücü)

Ak Gümüş Ö., Maynard-Smith büyüme formuna bağlı host-parasitoid modelinin dinamikliği, ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ BAP KOORDİNATÖRLÜĞÜ, 2016-(Devam Ediyor) , (Münferit)

BİLGİSAYAR PROGRAMLARI

Mapple, Matlab Paket Programı, Mathematica

BİLİMSEL DERNEK, ORGANİZASYON VE KURULUŞLARDAKİ ÜYELİKLER

Türk Eğitim-Sen, 2002-(Devam Ediyor)

 

 

 

 

 


Oluşturulma19 Aralık 2012 11:58
Düzenlenme 17 Haziran 2017 16:11
Görüntülenme531