İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
Ramazan GÜRBÜZ
Profesör Doktor

Birim

 • Eğitim Fakültesi

İletişim

Akademik Çalışmalar

Bildiri

 • Gürbüz, R. ve Çatlıoğlu, H. (2003). Çoklu Zekâ Kuramına Göre Olasılık Konusunda Geliştirilen Materyallerin Uygulanabilirliğine Yönelik Değerlendirmeler. XII. Eğitim Bilimleri Kongresi, Gazi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara: Bildiriler Kitabı s.1781-1788.
  [Hatalı Tarih]
 • Çatlıoğlu, H. ve Gürbüz, R. (2004, Ocak). İlköğretim 8. Sınıf Düzeyinde Olasılık Konusunda Çoklu Zekâ Kuramına Göre Geliştirilen Örnek Rehber Materyaller. Eğitimde İyi Örnekler Konferansı 17 Ocak 2004 Poster Sunumu, Sabancı Üniversitesi, İstanbul.
  [Hatalı Tarih]
 • Bütün, M. ve Gürbüz, R. (2006). İlköğretim Matematik Öğretmenlerinin Bölme Kavramı İle İlgili Alan Eğitimi Bilgilerinin Yapısı. I. Ulusal Matematik Eğitimi Öğrenci Sempozyumu, Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi 4-6 Eylül, İzmir, 44-52.
  [Hatalı Tarih]
 • Gürbüz, R. ve Erdem, E. (2010).İlköğretim 4. Sınıfta Oyun Temelli Öğretime İlişkin Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri: Olasılık Örneği. IX. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özet Kitapçığı, Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi 23-25 Eylül, İzmir, 208.
  [Hatalı Tarih]
 • Gürbüz, R. (2010). Çoklu Zekâ Kuramına Göre Tasarlanan Öğrenme Ortamında Gerçekleştirilen Matematik Öğretiminin Olumlu ve Olumsuz Yansımaları. 9. Matematik Sempozyumu Sergi ve Şenlikleri Özet Kitapçığı, Karadeniz Teknik Üniversitesi Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi 20-22 Ekim, Trabzon, 227-229.
  [Hatalı Tarih]
 • Birgin, O, Gürbüz, R. ve Çatlıoğlu, H. (2010). Matematik Öğretmeni Adaylarının Alternatif Ölçme ve Değerlendirme Araç ve Yöntemlerinin Önemine İlişkin Algılarının İncelenmesi. IX. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özet Kitapçığı, Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi 23-25 Eylül, İzmir, 196.
  [Hatalı Tarih]
 • Gürbüz, R. ve Fırat, S. (2010). Bilgisayar Destekli Bir Materyalle Olasılık Öğrenme. IX. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi özet Kitapçığı, Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi 23-25 Eylül, İzmir, 91.
  [Hatalı Tarih]
 • Gürbüz, R. ve Erdem, E. (2012). Olasılık Konusunun Öğrenimini ve Öğretimini Zorlaştıran Faktörler Üzerine. X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özet Kitapçığı, Niğde Üniversitesi, Eğitim Fakültesi 27-30 Haziran, Niğde, 347.
  [Hatalı Tarih]
 • Erdem, E. ve Gürbüz, R. (2012). Matematiksel ve Olasılıksal Muhakeme Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özet Kitapçığı, Niğde Üniversitesi, Eğitim Fakültesi 27-30 Haziran, Niğde, 389.
  [Hatalı Tarih]
 • Gürbüz, R. ve Gülburnu M. (2012). Dinamik Geometri Yazılımı Cabri 3D’nin Öğrencilerin Prizmalar Konusundaki Öğrenmelerine Etkisi. X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özet Kitapçığı, Niğde Üniversitesi, Eğitim Fakültesi 27-30 Haziran, Niğde, 445.
  [Hatalı Tarih]
 • Fırat S. ve Gürbüz, R. (2012). Matematik Öğretiminde Bilgisayar Destekli Eğitsel Oyunların Kavramsal Öğrenmeye Etkisi. X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özet Kitapçığı, Niğde Üniversitesi, Eğitim Fakültesi 27-30 Haziran, Niğde, 505.
  [Hatalı Tarih]
 • Gürbüz, R. ve Erdem, E. (2012). Matematiksel Muhakeme Becerileriyle Zihinden Hesap Yapma Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. 11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Kongresi Özet Kitapçığı, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi 24-26 Mayıs, Rize, 48.
  [Hatalı Tarih]
 • Erdem, E. ve Gürbüz, R. (2013). Ortaokul 3. Sınıf Öğrencilerinin Matematiksel Muhakemelerinin İncelenmesi. I. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu Özet Kitapçığı, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi 20-22 Haziran, Trabzon, 166.
  [Hatalı Tarih]
 • Gürbüz, R. ve Gülburnu M. (2013). 8. Sınıf Geometri Öğretiminde Kullanılan Cabri 3d’nin Kavramsal Öğrenmeye Etkisi. I. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu Özet Kitapçığı, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi 20-22 Haziran, Trabzon, 12.
  [Hatalı Tarih]
 • Gürbüz, R. ve Çavuş Erdem, Z. (2013). Öğrencilerin Denklem Konusundaki Hata ve Kavram Yanılgılarının Belirlenmesi. I. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu Özet Kitapçığı, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi 20-22 Haziran, Trabzon, 32.
  [Hatalı Tarih]
 • Gürbüz, R. ve Yıldırım K. (2014). Öğretmen Adaylarının Matematik Kimliklerinin Karşılaştırılması, Yükseköğretimde Eğitim Araştırmaları ve Uygulamaları Kongresi Özet Kitapçığı, 30-31 Mayıs, İstanbul.
  [Hatalı Tarih]
 • Gürbüz, R. ve Güder, Y. (2014). Matematik Öğretmenlerinin Problem Çözmede Kullandıkları Stratejiler, Yükseköğretimde Eğitim Araştırmaları ve Uygulamaları Kongresi Özet Kitapçığı, 30-31 Mayıs, İstanbul.
  [Hatalı Tarih]
 • Gürbüz, R. ve Yıldırım K. (2013). Sınıf Öğretmenlerinin Matematik Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi. XII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Kongresi Özet Kitapçığı, Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi 23-25 Mayıs, Aydın, 38.
  [Hatalı Tarih]
 • Gürbüz, R., Şahin, S ve Aksu Gürbüz, M. (2014). Okul Öncesi Dönemde Çocukların Matematiksel Gelişimleri:Karşılaştırmalı Bir Çalışma, 24. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, 25-27 Eylül, Edirne.
  [Hatalı Tarih]
 • Gürbüz, R., Erdem, E ve Gülburnu, M. (2014). Matematiksel muhakemeyle uzamsal muhakeme arasında bir ilişki var mıdır? XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özet Kitapçığı, Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi 11-14 Eylül, Adana, 196.
  [Hatalı Tarih]
 • Gürbüz, R. Çavuş Erdem, Z. ve Toprak, Z. (2015). Matematik ve Teknoloji Tutum Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması:Lise Öğrencilerinin Matematik, Teknoloji ve Tablet Kullanımına Yönelik Tutumları, II. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu Özet Kitapçığı, Adıyaman Üniversitesi, Eğitim Fakültesi 16-18 Mayıs, Adıyaman, 81.
  [Hatalı Tarih]
 • Gürbüz Aksu, M., Gürbüz, R. ve Şahin, S. (2015). Okulöncesi öğretmenlerinin ve Öğrenci Velilerinin Okul Öncesi Eğitiminden Beklentileri Üzerine: Nitel Bir Çalişma, Adıyaman Üniversitesi, Bilim, Kültür ve Sanat Kongresi II, 02-03 Nisan, Adıyaman.
  [Hatalı Tarih]
 • Tutak, T., Gürbüz, R. ve Gün, Z. (2015). Kaynaştırma Öğrencilerinin Aldıkları Eğitim Hakkındaki Görüşleri, II. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu Özet Kitapçığı, Adıyaman Üniversitesi, Eğitim Fakültesi 16-18 Mayıs, Adıyaman, 139.
  [Hatalı Tarih]
 • Gürbüz, R., Güder, Y. ve Şahin, S.(2015). Disiplinler Arası Köprü: Matematiksel Modelleme, II. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu Özet Kitapçığı, Adıyaman Üniversitesi, Eğitim Fakültesi 16-18 Mayıs, Adıyaman, 320.
  [Hatalı Tarih]
 • Gürbüz, R. ve Koç, A. (2015). Üstün Yetenekli İlkokul Öğrencilerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi, II. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu Özet Kitapçığı, Adıyaman Üniversitesi, Eğitim Fakültesi 16-18 Mayıs, Adıyaman, 141.
  [Hatalı Tarih]
 • Gürbüz, R. ve Yapıcı, H. (2015). İkinci Dereceden Fonksiyonların Anlaşılmasındaki Zorluklar ve Goegebra Kullanımının Etkililiği, II. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu Özet Kitapçığı, Adıyaman Üniversitesi, Eğitim Fakültesi 16-18 Mayıs, Adıyaman, 304.
  [Hatalı Tarih]
 • Çelik, D., Gürbüz, R., Aydın, S., Güler, M., Taşkın, D., Açıkyıldız, G. (2015, Mayıs). İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Meslek Olarak Öğretmenliği Seçmeye Yönelik Motivasyonlarının İncelenmesi. II. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu, Adıyaman.
  [Hatalı Tarih]
 • Çelik, D., Gürbüz, R., Aydın, S., Güler, M., Taşkın, D. Ve Açık Yıldız, G. (2015). İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Meslek Olarak Öğretmenliği Seçmeye Yönelik Motivasyonlarının İncelenmesi, II. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu Özet Kitapçığı, Adıyaman Üniversitesi, Eğitim Fakültesi 16-18 Mayıs, Adıyaman, 270.
  [Hatalı Tarih]
 • Gürbüz, R. ve Gülburnu, M. (2015). Sosyomatematiksel Normaların Argümantasyon Ortamında İncelenmesi, II. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu Özet Kitapçığı, Adıyaman Üniversitesi, Eğitim Fakültesi 16-18 Mayıs, Adıyaman, 84.
  [Hatalı Tarih]
 • Gürbüz, R. ve Yıldırım, K. (2015). Okuduğunu Anlama Becerisinin Matematikteki Çeşitli Değişkenlerle İlişkisinin İncelenmesi, II. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu Özet Kitapçığı, Adıyaman Üniversitesi, Eğitim Fakültesi 16-18 Mayıs, Adıyaman, 161.
  [Hatalı Tarih]
 • Şahin, S., Doğan, M.F., Gürbüz, R. & Çavuş-Erdem, Z. (2017). Öğretmen Adaylarının Matematiksel Modelleme Problemi Hazırlama Becerileri. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu Bildiri Kitabı. ss. 582-584. 17-19 Mayıs, Afyon.
  01-01-2017
  Afyon
 • Özçelik, A., Gürbüz, R. (2017). Sınıf ve Matematik Öğretmenlerinin Öğrencinin Matematik Başarısındaki Rolü: Bir Özel Durum Çalışması. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu Bildiri Kitabı. ss. 174-176. 17-19 Mayıs, Afyon.
  17-05-2017
  Afyon

Bildiri (Uluslararası)

 • Fırat, S., Gürbüz, R. (2014). Developing Computer Supported Educational Games For Teaching Probability Concepts. III. European Conference on Social And Behavioral Science, 86, Sapienza University, Rome, Italy.
  [Hatalı Tarih]
 • Erdem, E., Gürbüz, R. (2013). An Investigation of Seventh-Grade Students’ Probabilistic Reasoning. International Perspectives on New Aspectes of Learning in Teacher Education IPALTE, 123, Diyarbakır/Turkey.
  [Hatalı Tarih]
 • Birgin, O. ve Gürbüz, R. (2008). An Investigation for Learning Levels of Grade 8 Students about ‘Straight-Line Equation’ Subject. International Conference on Educational Sciences (ICES08)/Eastern Mediterranean University, Cyprus, 328-332.
  [Hatalı Tarih]
 • Gürbüz, R., Erdem, E. and Fırat, S. (2011). The Effect of Teaching Mathematics Performed in Cooperative Groups with Computer-Supported Concept Maps on Conceptual Learning. 2nd World Conference on Information Technology, 119, Antalya/Turkey.
  [Hatalı Tarih]
 • Gürbüz, R., Şahin, S. (2014). About 8th Grade Students’ Skills in Translating Among Multiple Representations. International Conference on Education in Mathematics, Science & Technology, 110, Konya/Turkey.
  [Hatalı Tarih]
 • Birgin, O., Kutluca, T. ve Gürbüz, R. (2008). The Effects of Computer Assisted Instruction on the Students’ Achievement in Mathematics at Seventh Grade. VIII. International Educational Technology Conference Proceeding, Nobel Yayın Dağıtım, Eskişehir, Turkey, 879-882.
  [Hatalı Tarih]
 • Gürbüz, R., Fırat, S. and Erdem, E. (2011). Reflections From the Computer-Supported Collaborative Learning Environment: The Case of the Subject ‘Probability’. 2nd World Conference on Information Technology, 119, Antalya.
  [Hatalı Tarih]
 • Gürbüz, R., Çavuş Erdem, Z. (2014). Teacher Views on Students’ Mistakes and Misconceptions:Equation Example. International Conference on Education in Mathematics, Science & Technology, 121, Konya/Turkey.
  [Hatalı Tarih]
 • Gürbüz, R. ve Birgin, O. (2008). The Reflections From A Journey That Two Teachers And A Researcher Transporting The Multiple Intelligence Theory Into The Learning Environment Goes On. International Conference on Educational Sciences (ICES08)/ Eastern Mediterranean University, Cyprus, 907-915.
  [Hatalı Tarih]
 • Gürbüz, R., Yıldırım, K. (2014). An Investigation of Primary School Teachers Level of Mathematics Anxiety. International Conference on Education in Mathematics, Science & Technology, 188, Konya/Turkey.
  [Hatalı Tarih]
 • Gürbüz, R. ve Birgin, O. (2008). Students’ and Their Teachers’ Views of Computer Aided Instruction. 2 nd International Computer and Instructional Technologies Symposium/ Ege University Faculty of Education, Kuşadası, Turkey, 199-206.
  [Hatalı Tarih]
 • Çelik, D., Aydın, S., Taşkın, D., Gürsoy, K., Açıkyıldız, G., Özmen, Z. M., Güler, M., Güneş, G., Birgin, O. & Gürbüz, R. (2015, Eylül). İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarına Üniversitelerde Sunulan Öğrenme Fırsatlarının Öğretmen Adaylarının Görüşleri Bağlamında İncelenmesi: Türkiye Örneği. 3. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu’nda sunulan bildiri, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
  [Hatalı Tarih]
 • Çelik, D., Aydın, S., Gürsoy, K., Taşkın, D., Özmen, Z. M., Güler, M., Açıkyıldız, G., Birgin, O., Güneş, G. & Gürbüz, R. (2015, Eylül). İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Deneyimledikleri Öğrenme Fırsatlarının TEDS-M Sonuçları İle Karşılaştırılması. 3. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu’nda sunulan bildiri, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
  [Hatalı Tarih]
 • Çelik, D., Aydın, S., Özmen, Z. M., Açıkyıldız, G., Taşkın, D., Güler, M., Gürsoy, K., Güneş, G., Birgin, O. & Gürbüz, R. (2015, Eylül) Determining Pre-Service Mathematics Teachers’ Beliefs about the Nature of Mathematics: The Case of Turkey. International Teacher Education Conferance’de sunulan bildiri, St. Petersburg, Rusya.
  [Hatalı Tarih]
 • Çelik, D., Aydın, S., Özmen, Z. M., Açıkyıldız, G., Taşkın, D., Güler, M., Gürsoy, K., Güneş, G., Birgin, O. & Gürbüz, R. (2015, Eylül) Determining Pre-Service Mathematics Teachers’ Beliefs about the Nature of Mathematics: The Case of Turkey. International Teacher Education Conferance’de sunulan bildiri, St. Petersburg, Rusya.
  [Hatalı Tarih]
 • Gürbüz, R. and Güder, Y. (2016). Reflections From Application Of Interdisciplinary Modelling Problems, IX. Europen Conference On Social and Behavioral Sciences(IASSR). 3-6 February 2016 Paris, France.
  [Hatalı Tarih]
 • Gürbüz, R., Fırat, S. (2016). Reflections from Argumentation Based Learning Environment. 8 th World Conference on Educational Sciences (WCES). 04-06 February 2016, Madrid, Spain.
  [Hatalı Tarih]
 • Gürbüz, R. & Temurtaş, A. (2016). A Comparison of Arithmetic and Algebraic Problem Solving Strategies Using Logistic Regression, International Conference on Education in Mathematics, Science & Technology (ICEMST), 19-22 May, Bodrum, Turkey.
  [Hatalı Tarih]
 • Gürbüz, R. and Yıldırım, K. (2016). Investigation of Mathematics Anxiety of Primary School Teachers According to Different Variables, IX. Europen Conference On Social and Behavioral Sciences(IASSR). 3-6 February 2016 Paris, France.
  [Hatalı Tarih]
 • Gürbüz, R., Koç, A. and Doğan M.F. (2016). An Investigation of the Mathematics Problem Solving Strategies Developed by the Gifted and Non-Gifted Students, International Conference on Mathematics Education (ICMME-2016), Fırat University, Elazığ, 12-14 May 2016, sf 554-555.
  [Hatalı Tarih]
 • Gürbüz, R., Yılmaz, F. Keleş, M.Ö. and A. Koç. (2016). A Case Study on Mathematics Fears of Secondary School Students, International Conference on Mathematics Education (ICMME-2016), Fırat University, Elazığ, 12-14 May 2016, sf 541-542.
  [Hatalı Tarih]
 • Gürbüz, R., Gülburnu, M. (2017). Öğrenme Alanlarına Özgü Sosyomatematiksel Normların İncelenmesi: Sayılar ve İşlemler. 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu Özet Kitapçığı, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, sf 132.
  01-01-2017
  Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi
 • Çelik, D., Özmen, Z. M., Güler, M., Aydın, S., Açıkyıldız, G., Taşkın, D., Gürsoy, K., Güneş, G., Birgin, O. & Gürbüz, R. (2017). Does Gender Make A Difference? An Investigation On Mathematics Teacher Candidates’ Teaching Knowledge and Their Beliefs. 26th International Conference on Educational Sciences, 20-23 April, Side, Antalya.
  01-01-2017
  Antalya
 • Gürbüz, R., Keleş, M. Ö., & Demirkol, M. (2017). Matematik Problemleriyle Değerler Eğitimi Uygulamaları. VII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, 27-29 Nisan, Çanakkale.
  27-04-2017
  Çanakkale
 • Gürbüz, R., Koç, A., Şahin, S., & Başpınar, İ. (2017). Kırsalda Öğrenim Gören Üstün Yetenekli Öğrencilerin Belirlenmesine Yönelik Uygulamalı Bir Çalışma. VII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, 27-29 Nisan, Çanakkale.
  28-04-2017
  Çanakkale
 • Çavuş Erdem, Z., Doğan, M.F., Gürbüz, R., & Şahin, S. (2017). An Ethnographical Study On The Formation Of A School Culture (Bingol Province Example). International Conference on Mathematics and Mathematics Education (ICMME-2017), (pp. 844-845), 11-13 May 2017, Harran University, Şanlıurfa.
  11-05-2017
  Şanlıurfa
 • Temurtaş, A., Gürbüz, R., Şahin, S., & Doğan, M.F. (2017). Suriyeli Öğrencilerin Matematik Derslerine Entegrasyonu ile İlgili Öğretmen Görüşleri. IVth International Eurasian Educational Research Congress Conference Proceedings, pp. 976-977. 11-14 May, Pamukkale University, Denizli.
  11-05-2017
  Denizli
 • Çavuş Erdem, Z., Doğan, M.F., Gürbüz, R., & Şahin, S. (2017). The Reflection Of Mathematical Modelling to Teaching Tools: A Textbook Analysis. International Conference on Mathematics and Mathematics Education (ICMME-2017), (pp. 955-956), 11-13 May 2017, Harran University, Şanlıurfa.
  11-05-2017
  Şanlıurfa
 • Şahin, S., Gürbüz, R., Çavuş-Erdem, Z., & Doğan, M.F. (2017). Matematiksel Modelleme Problemi mi, Değil mi? II. Uluslarası Sosyal Bilimler Sempozyumu Özet Kitapçığı, s.179. 18-20 Mayıs, Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Alanya.
  18-05-2017
  Alanya

Diğer

 • Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yayın Kurulu Üyesi
  [Hatalı Tarih]
  Adıyaman

Editörlük

 • Adıyaman Üniversitesi Bilim Kültür Dergisi(Akademi Adıyaman)/Editör ve Yayın Kurulu Üyesi
  [Hatalı Tarih]
  Adıyaman
 • e-Journal of New World Sciences Academy/Yardımcı editör
  [Hatalı Tarih]
 • Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi/Eş editör
  [Hatalı Tarih]
  Iğdır
 • Adıyaman Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi
  [Hatalı Tarih]
 • Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yayın Kurulu Üyesi
  01-01-2017
  Adıyaman

Hakemlik

 • Türk Fen Eğitimi Dergisi
  [Hatalı Tarih]
 • Computers and Educations(Indexed in SSCI)
  [Hatalı Tarih]
 • Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
  [Hatalı Tarih]
  Iğdır
 • Gaziantep Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi
  [Hatalı Tarih]
  Gaziantep
 • CyberPsychology, Behavior, and Social Networking (Indexed in SSCI)
  [Hatalı Tarih]
 • Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi
  [Hatalı Tarih]
  Diyarbakır
 • Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi/Turkish Journal of Computer and Mathematics Education
  [Hatalı Tarih]
 • Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
  [Hatalı Tarih]
 • İlköğretim Online Dergisi
  [Hatalı Tarih]
 • Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
  [Hatalı Tarih]
  Adıyaman
 • Turkish Journal of Teacher Education
  [Hatalı Tarih]
 • e-Journal of New World Sciences Academy
  [Hatalı Tarih]
 • Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
  [Hatalı Tarih]
  Çankırı
 • Kuramsal Eğitimbilim Dergisi
  [Hatalı Tarih]

Konferans

 • Zekânın Tarihsel Gelişimi ve Çoklu Zekâ Kuramı
  [Hatalı Tarih]
 • Zekânın Tarihsel Gelişimi ve Çoklu Zekâ Kuramı(Mart, 2009)
  [Hatalı Tarih]
 • Çoklu Zekâ Kuramına Göre Ortam Tasarımı(Şubat, 2011)
  [Hatalı Tarih]
 • Çoklu Zekâ Kuramına Göre Etkinlik Geliştirme Teknikleri(Şubat, 2011)
  [Hatalı Tarih]
 • Çoklu Zekâ Kuramına Göre Geliştirilmiş Etkinlik Örnekleri I ve II(Şubat, 2011)
  [Hatalı Tarih]
 • Zekânın Tarihsel Gelişimi(Şubat, 2011)
  [Hatalı Tarih]
 • Çoklu Zekâ Kuramı Müfredat İlişkisi(Şubat, 2011)
  [Hatalı Tarih]
 • Bir Başarı Hikâyesiyle Sınavı Anlamak
  [Hatalı Tarih]
 • Bir Başarı Hikâyesiyle Sınavı Anlamak(Mayıs, 2013)
  [Hatalı Tarih]

Makale

 • Gürbüz, R. (2006). Olasılık Kavramlarının Öğretimi İçin Örnek Çalışma Yapraklarının Geliştirilmesi. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(1), 111-123.
  [Hatalı Tarih]
 • Gürbüz, R. ve Coştu, B. (2004). Aktif Öğrenme, Kitap İncelemesi, İlköğretim-Online, 3(1), 23-24, (http://ilkogretim-online.org.tr).
  [Hatalı Tarih]
 • Gürbüz, R. (2006). Olasılık Kavramlarıyla İlgili Geliştirilen Öğretim Materyallerinin Öğrencilerin Kavramsal Gelişimine Etkisi. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 20, 59-68.
  [Hatalı Tarih]
 • Gürbüz, R. (2006). Olasılık Konusunun Öğretiminde Kavram Haritaları. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Online Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(2), 133-151. (http://e-dergi.yyu.edu.tr)
  [Hatalı Tarih]
 • Gürbüz, R. (2007). Olasılık Konusunda Geliştirilen Materyallere Dayalı Öğretime İlişkin Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 15(1), 259-270.
  [Hatalı Tarih]
 • Gürbüz, R. (2008). Olasılık Konusunun Öğretiminde Kullanılabilecek Bilgisayar Destekli Bir Materyal. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(15), 41-52.
  [Hatalı Tarih]
 • Gürbüz, R. ve Birgin, O. (2008). Farklı Öğrenim Seviyesindeki Öğrencilerin Rasyonel Sayıların Farklı Gösterim Şekilleriyle İşlem Yapma Performanslarının Karşılaştırılması. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(1), 85-94.
  [Hatalı Tarih]
 • Birgin, O. ve Gürbüz, R. (2008). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Ölçme ve Değerlendirme Konusundaki Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20, 163-179.
  [Hatalı Tarih]
 • Birgin, O. ve Gürbüz, R. (2009). İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Rasyonel Sayılar Konusundaki İşlemsel ve Kavramsal Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(2), 529-550.
  [Hatalı Tarih]
 • Baki, A., Gürbüz, R., Ünal, S. ve Atasoy, E. (2009). Çoklu Zeka Kuramına Dayalı Etkinliklerin Kavramsal Öğrenmeye Etkisi: Tam Sayılarda Dört İşlem Örneği. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(2), 237-259.
  [Hatalı Tarih]
 • Gürbüz, R. ve Aksu Gürbüz, M. (2010). Okulöncesi Çocukların Çoklu Zekâ Kuramına Göre Baskın Olan ve Olmayan Zekâ Alanlarının Belirlenmesi: Nitel Bir Değerlendirme. e-Journal of New World Sciences Academy, 5(2), 456-470.
  [Hatalı Tarih]
 • Gürbüz, R., Toprak, Z., Yapıcı, H. ve Doğan, S. (2011). Ortaöğretim Matematik Müfredatında Zor Olarak Algılanan Konular ve Bunların Nedenleri. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(4), 1311-1323.
  [Hatalı Tarih]
 • Gürbüz, R. ve Birgin, O. (2011). Öğrenme Ortamına Çoklu Zekâ Kuramını Taşıyan İki Öğretmen ve İki Araştırmacının Yolculuğundan Yansıyanlar. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi, 2(1), 1-19.
  [Hatalı Tarih]
 • Erdem, E, Gürbüz, R. ve Duran, H. (2011). Geçmişten Günümüze Gündelik Yaşamda Kullanılan Matematik Üzerine: Teorik Değil Pratik. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi, 2(3), 232-246.
  [Hatalı Tarih]
 • Gürbüz, R. ve Baki, A. (2013). Çoklu Zekâ Kuramına Göre Tasarlanan Öğrenme Ortamında Yapılan Matematik Öğretiminin Etkililiğinin İncelenmesi, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12, 67-100.
  [Hatalı Tarih]
 • Gürbüz, R., Erdem E. ve Yıldırım K. (2013). Başarılı Okul Müdürlerinin Özellikleri, Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 20, 167-179.
  [Hatalı Tarih]
 • Gürbüz, R. (2013). Liderliğin Matematiksel Kodları, Adıyaman Üniversitesi Bilim Kültür Dergisi, 6, 70-73.
  [Hatalı Tarih]
 • Gürbüz, R. ve Gülburnu, M. (2013). 8. Sınıf Geometri Öğretiminde Kullanılan Cabri 3D’nin Kavramsal Öğrenmeye Etkisi. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi, 4(3), 224-241.
  [Hatalı Tarih]
 • Gürbüz, R., Erdem E. ve Gülburnu, M. (2013). Sınıf Öğretmenlerinin Matematik Yeterliklerini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 14(2), 255-272.
  [Hatalı Tarih]
 • Gürbüz, R. ve Toprak, Z. (2014). Aritmetikten Cebire Geçişi Sağlayacak Etkinliklerin Tasarlanması, Uygulanması ve Değerlendirilmesi, Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 8(1), 178-203.
  [Hatalı Tarih]
 • Gürbüz, R. ve Erdem, E. (2014). Matematiksel ve Olasılıksal Muhakeme Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: 7. Sınıf Örneği, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16, 205-230
  [Hatalı Tarih]
 • Gürbüz, R. Erdem, E., Temurtaş, A, ve Koç, A. (2014). Adıyaman İlinin ÖSYS Başarısı Neden İstikrarsız, Adıyaman Üniversitesi Bilim Kültür Dergisi, 7, 90-103.
  [Hatalı Tarih]
 • Erdem, E. ve Gürbüz, R. (2015). An Analysis of Seventh-Grade Students’ Mathematical Reasoning, Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 44(1), 123-142.
  [Hatalı Tarih]
 • Gürbüz, R., Erdem, E., Temurtaş, A. Ve Koç, A. (2015). ÖSYS Başarısını Etkileyen Faktörler: Adıyaman İli Örneği, Adıyaman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(1), 49-71.
  [Hatalı Tarih]
 • Gürbüz, R. & Erdem Çavuş, Z. (2015). Öğrenci Hata ve Yanılgılarına İlişkin Öğretmen Görüşleri: Denklem Örneği. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 8(3), 360-379.
  [Hatalı Tarih]
 • Gün Şahin, Z. & Gürbüz, R. (2016). Kaynaştırma Öğrencilerini Eğiten Öğretmenlerin Yeterlikleri Üzerine, Adıyaman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(1), 138-160.
  [Hatalı Tarih]
 • Gürbüz, R., & Güder, Y. (2016). Matematik Öğretmenlerinin Problem Çözmede Kullandıkları Stratejiler, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 17(2), 371-386.
  [Hatalı Tarih]
 • Fırat, S., Gürbüz, R. ve Doğan, M. F. (2016).Öğrencilerin Bilgisayar Destekli Argümantasyon Ortamında Olasılıksal Tahminlerinin İncelenmesi, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(24), 906-944.
  01-01-2016
  Adıyaman Üniversitesi
 • Gürbüz, R. & Yıldırım, K. (2016). An Investigation of Mathematics Anxiety of Primary School Teachers, Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi, 7(3), 536-552.
  01-01-2016
  adıyaman
 • Çavuş Erdem, Z., Doğan, M.F., Gürbüz, R., Şahin, S . (2017). Matematiksel Modellemenin Öğretim Araçlarına Yansımaları: Ders Kitabı Analizi. Adıyaman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi (ADYÜEBD), 7 (1), 61-86.
  01-01-2017
  Adıyaman Üniversitesi
 • Gürbüz, R., Gülburnu, M., & Şahin, S. (2017). Oyun Destekli Kesir Öğretimi Hakkında Öğretmen Görüşleri: Video Destekli Bir Çalışma. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(4), 98-132.
  01-01-2017
  Adıyaman Üniversitesi
 • Güder, Y., & Gürbüz, R. (2017). Disiplinler Arası Modelleme Yoluyla Problem Çözmenin Öğrenmeye Etkisi: Bazı Fen ve Matematik Kavramları. İlköğretim Online, 16(3), 1101-1119.
  01-01-2017
  Adıyaman
 • Gürbüz, R., & Erdem, E. (2017). Olasılık Konusunun Öğrenilmesini Zorlaştıran Nedenler Hakkında Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Görüşleri. Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5(2), 361-380.
  01-01-2017
  Muş Alparslan Üniversitesi
 • Yıldırım, K. & Gürbüz, R., (2017). Öğretmenlere Yönelik Matematik Kaygı Ölçeği(Ö-MKÖ) Geliştirme Çalışması. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 13(3), 392-410.
  01-01-2017
  adıyaman
 • Erdem, Z. Ç., & Gürbüz, R. (2017). Öğrencilerin Hata ve Kavram Yanılgıları Üzerine Bir İnceleme: Denklem Örneği. YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(1), 640-670.
  01-01-2017
  Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Makale (Uluslararası)

 • Gürbüz, R., Çatlıoğlu, H., Birgin, O. ve Erdem E. (2010). Etkinlik Temelli Öğretimin 5. Sınıf Öğrencilerinin Bazı Olasılık Kavramlarındaki Gelişimlerine Etkisi: Yarı Deneysel Bir Çalışma, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri / Educational Sciences: Theory & Practice, 10(2), 1021-1069. (Indexed in SSCI_C)
  [Hatalı Tarih]
 • Gürbüz, R., Erdem, E., & Fırat, S., (2012). The Effect of Teaching Mathematics Performed in Cooperative Groups with Computer-Supported Concept Maps on Conceptual Learning. AWERProcedia Information Technology & Computer Science, 1, 1615-1620.
  [Hatalı Tarih]
 • Gürbüz, R., Birgin, O., & Çatlıoğlu, H. (2012). Comparing the probability-related misconceptions of pupils at different education levels. Croatian Journal of Education, 14(2), 307-357. (Indexed in SSCI)
  [Hatalı Tarih]
 • Birgin, O., Baloğlu, M., Çatlıoğlu, H. ve Gürbüz, R. (2010). An Investigation of Mathematics Anxiety among Sixth through Eighth Grade Students in Turkey. Learning and Individual Differences Journal of Psychology and Education, 20(6), 654-658. (Indexed in SSCI_B)
  [Hatalı Tarih]
 • Birgin, O., Gürbüz, R. Çatlıoğlu, H. (2012). An investigation of pre-service mathematics teachers’ perceptions related to the importance of measurement and assessment methods. Energy Education Science and Technology Part B: Social and Educational Studies, 4(2), 661-672.
  [Hatalı Tarih]
 • Birgin, O., Gürbüz, R. Çatlıoğlu, H. (2012). Determining eighth grade students’ understandings and difficulties of linear functions. Energy Education Science and Technology Part B: Social and Educational Studies, 4(3), 1345-1354.
  [Hatalı Tarih]
 • Gürbüz, R., Çatlığlu, H., Birgin, O. and Toprak, M. (2009). Students’ and Their Teachers’ Views of Computer-Assisted Instruction: A Case of Probability Subject. Odgojne Znanostı/Educational Sciences, 11(1), 153-167. (Indexed in SSCI)
  [Hatalı Tarih]
 • Çatlıoğlu, H., Gürbüz, R. & Birgin, O. (2014). Do Pre-service Elementary School Teachers Still Have Mathematics Anxiety? Some Factors and Correlates. Mathematics Bulletion Education(BOLEMA), 28(48), 110-127. (Indexed in SSCI)
  [Hatalı Tarih]
 • Gürbüz, R., Erdem, E. & Uluat, B. (2014). Reflections from the Process of Game-Based Teaching of Probability. Croatian Journal of Education, 16(3), 109-131. (Indexed in SSCI_C)
  [Hatalı Tarih]
 • Gürbüz, R. (2011). Positive and negative reflections of maths teaching carried out in learning environment designed based on multiple intelligence theory. International Online Journal of Educational Sciences, 3(3), 1195-1223.
  [Hatalı Tarih]
 • Çatlığlu, H., Birgin, O., Coştu, S. ve Gürbüz, R. (2009). The Level of Mathematics Anxiet Among Pre-Service Elementary School Teachers, Procedia Social and Behavioral Sciences 1, 1/1-1578-1581. (Indexed in SSCI)
  [Hatalı Tarih]
 • Gürbüz, R., Birgin, O., & Çatlıoğlu, H. (2014). The effects of activities based on the multiple intelligence theory of students’ conceptual learning and their retention: A case of circle and cylinder. Technics Technologies Education Management(ttem), 9(1), 197-205.
  [Hatalı Tarih]
 • Gürbüz, R. (2010). The Effect of Activity Based Instruction on Conceptual Development of Seventh Grade Students in Probability. International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, 41(6), 743-767. (Indexed in ERIC, Australian Education Index; British Education Index Scopus)
  [Hatalı Tarih]
 • Gürbüz, R., Erdem, E., & Fırat, S., (2012). The Effects of Teaching Mathematics Performed with the Help of CSCM on Conceptual Learning. Creative Education, 3(7), 1231-1240.
  [Hatalı Tarih]
 • Gürbüz, R., Erdem, E., & Fırat, S., (2014). The Effect of Activity-Based Teaching on Remedying the Probability-Related Misconceptions: A Cross-Age Comparison. Creative Education, 5(1), 18-30.
  [Hatalı Tarih]
 • Gürbüz, R. ve Akkan, Y. (2008). A Comparision of Different Grade Students' Transition Levels from Arithmetic to Algebra: A Case for 'Equation' Subject. Education and Science, 33(148), 64-76. (Indexed in SSCI_C)
  [Hatalı Tarih]
 • Birgin, O., Çatlıoğlu, H., Gürbüz, R. ve Aydın, S. (2010). Investigation Of The Computer Experiences and Attitudes of Preservice Mathematics Teachers:New Evidence From Turkey. Cyberpsychology, Behavior, And Social Networking, 13(5), 571-576. (Indexed in SSCI_A)
  [Hatalı Tarih]
 • Gürbüz, R., Fırat, S., & Erdem, E., (2012). Reflections From the Computer-Supported Collaborative Learning Environment: The Case of the Subject ‘Probability’. AWERProcedia Information Technology & Computer Science, 1, 1621-1628.
  [Hatalı Tarih]
 • Gürbüz, R. Birgin, O. (2012). The effect of computer-assisted teaching on remedying misconceptions: the case of the subject “probability”. Computers and Education, 58(3), 931-941. (Indexed in SSCI_A)
  [Hatalı Tarih]
 • Gürbüz, R. (2007). The Effects of Computer Aided Instruction on Students' Conceptual Development: A Case of Probability Subject. Eurasian Journal of Educational Research, 28(8), 75-87. (Indexed in SSCI_C)
  [Hatalı Tarih]
 • Gürbüz, R. & Şahin, S. (2015). 8th Grade Students’ Skills In Translating Among Multiple Representations. K.Ü. Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(4), 1865-1884.
  [Hatalı Tarih]
 • Gürbüz, R., Erdem, E. & Fırat, S. (2016). Probability Learning in Computer-Supported Collaborative Argumentation (CSCA) Environment. Hacettepe University Journal of Education, 31(1), 195-211. (Indexed in ESCI)
  [Hatalı Tarih]
 • Gürbüz, R. & Erdem, E. (2016). Relationship Between Mental Computation and Mathematical Reasoning. Cogent Education, 3(1), 1-18.
  [Hatalı Tarih]
 • Gürbüz, R., Erdem, E., Gülburnu, M. (2017). Relationship Between Mathematical Reasoning and Spatial Ability: A case of the Eight-Graders. Kastamonu Eğitim Dergisi.(In press)
  01-01-2017
  Kastamonu Eğitim Dergisi

Ödül

 • Başarı Belgesi, 1993-1997 Eğitim Öğretim Yılında Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Üçüncülüğü.
  [Hatalı Tarih]
 • Başarı Belgesi, 1993-1997 Eğitim Öğretim Yılında Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Birinciliği.
  [Hatalı Tarih]
 • Karadeniz Teknik Üniversitesi, Uluslararası Yayın Teşvik Ödülü
  [Hatalı Tarih]
 • Tübitak Yayın Teşvik Ödülü
  [Hatalı Tarih]
 • Tübitak Yayın Teşvik Ödülü
  [Hatalı Tarih]
 • Adıyaman Üniversitesi, Uluslararası Yayın Teşvik Ödülü
  [Hatalı Tarih]
 • Tübitak Yayın Teşvik Ödülü(3 adet)
  [Hatalı Tarih]
 • Adıyaman Üniversitesi, Uluslararası Yayın Teşvik Ödülü
  [Hatalı Tarih]
 • Tübitak Yayın Teşvik Ödülü-(4 adet)-
  [Hatalı Tarih]
 • Tübitak Yayın Teşvik Ödülü
  [Hatalı Tarih]
 • Tübitak Yayın Teşvik Ödülü
  [Hatalı Tarih]

Yüksek Lisans Tezi

 • 8. Sınıf Geometri Öğretiminde Kullanılan CABRİ 3D’nin Akademik Başarıya Etkisi ve Öğrenci Görüşlerinin Değerlendirilmesi
  [Hatalı Tarih]
 • Aritmetikten Cebire Geçişi Sağlayan Etkinliklerin Tasarlanması, Uygulanması ve Değerlendirilmesi
  [Hatalı Tarih]
 • İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Olasılık Bilgileri ile Muhakeme Yetenekleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  [Hatalı Tarih]
 • Bilgisayar Destekli Eğitsel Oyunlarla Gerçekleştirilen Matematik Öğretiminin Kavramsal Öğrenmeye Etkisi
  [Hatalı Tarih]
 • Sınıf Öğretmenlerinin Matematik Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi
  [Hatalı Tarih]
 • İkinci Dereceden Fonksiyonların Grafiklerinin Çiziminde Öğrencilerin Yaptıkları Hataların ve Kavram Yanılgılarının Tespiti ve Giderilmesi Üzerine Bir Araştırma
  [Hatalı Tarih]
Oluşturulma15 Ocak 2013 16:43
Düzenlenme 04 Ağustos 2017 12:26
Görüntülenme317