İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
Sabahattin EZER
Doktor Öğretim Üyesi

Birim

  • Fen-Edebiyat Fakültesi
  • Arkeoloji

İletişim

 

ÖZGEÇMİŞ

1.      Adı Soyadı: Sabahattin EZER

2.      Unvanı: Yrd. Doç. Dr.

3. Eğitim

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi

İstanbul Üniversitesi

1998

Y. Lisans

Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi

İstanbul Üniversitesi

2002

Doktora

Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi

Ankara Üniversitesi

2009

 

4.      Akademik ve İdari Görevler:

   Araştırma Görevlisi: İstanbul Üniversitesi 200-2002

Yardımcı Doçent: Adıyaman Üniversitesi2010

Bölüm Başkanı: Adıyaman Üniversitesi: 2010- devam ediyor     

5.     Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

      5.1.  Yüksek Lisans Tezleri

      5.2.  Doktora Tezleri

 

6.     Yayınlar

6.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

6.1.1.   Ezer, S.

            2013 “Middle Bronze Age Pottery   Kiln at Şaraga Höyük” Belleten 278, s. 1-13


6.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

    6.2.1.   Dönmez, Ş.- Alparslan (Doğan) M.- Alparslan M.- Ezer S.

           2002    “Eski Önasya Dilleri ve Kültürleri Kürsüsü Tarihçesi (1934-2001), (Hititoloji ve Protohistorya ve                  Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalları)” Anadolu Araştırmaları XVII, s.145 – 200

    6.2.2.     Ezer, S.

               2009    “Şaraga Höyük’te Bulunmuş Olan Orta Tunç Çağı’na Ait Ağzı Yivli Seramik Grubunun Fırat                       Vadisindeki Yeri ve Önemi Hakkında Bazı Değerlendirmeler: Teknik, Tipoloji, Yayılım/Köken,                                  Tarihlendirme” Anadolu/Anatolia 35. s. 39-52

   6.2.3.   Kontani, R. – Sudo, H. – Yamaguchi, Y. – Hayakawa, Y. S. – Kulakoğlu, F. - Emre, K. –Ezer, S. –                           Öztürk, G.

            2012    “Preliminary Report for the Archaeological Survey in Kayseri Province, Turkey (KAYAP), Fourth               Season (2011)” Bulletin of the Okayama Orient Museum 26. s. 41 - 62

    6.2.4.   Kontani, R. – Odaka, T. - Sudo, H. – Hayakawa, Y. S. – Yamaguchi, Y. –                                                                     Kulakoğlu, F. - Emre, K. –Ezer, S. – Öztürk, G.

            2013    “Preliminary Report for the Archaeological Survey in Kayseri Province, Turkey (KAYAP), the Fifth             Season (2012)” Bulletin of the Okayama Orient Museum 27. s. 15 - 42

    6.2.5.   Kulakoğlu, F. - Emre, K. – Kontani, R. – Ezer, S. – Öztürk, G.

            2013    “Kültepe Kaniş, Turkey: Preliminary Report on the 2012 Excavations” Bulletin of the Okayama                  Orient Museum 27. s. 43 - 50

    6.2.6.   Ezer, S.

           2014    "Kültepe-Kanesh in the Early Bronze Age" Journal of Cuneiform Studies Supplemental Series,                  Number 4, Current Research at Kültepe-Kanesh, eds. L. Atıcı, F. Kulakoğlu, G. Barjamovic, A. Fairbairn,            s. 5-23

    6.2.7.   Ezer, S.
               Baskıda      "Kültepe Eski Tunç Çağı Tabakalarında Bulunmuş Olan Depas Türü Kaplar" Arkeoloji                          Dergisi

 6.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

     6.3.1    Kulakoğlu, F. - Emre, K. - Kontani, R. - Tsumura, H. – Ezer, S.

            2010    “Kayseri Arkeolojik Yüzey Araştırması Projesi ( KAYAP ) 2008 Yılı Çalışmaları Sonuç Raporu”                 27. Araştırma Sonuçları Toplantısı, 3. Cilt, s.305 – 317

 

      6.3.2    Kulakoğlu, F. - Emre, K. - Kontani, R. – Ezer, S.

            2011    “Kayseri Arkeolojik Yüzey Araştırması Projesi ( KAYAP ) 2009 Yılı Çalışmaları Sonuç Raporu”                   28. Araştırma Sonuçları Toplantısı, 3. Cilt, s.409 – 428

 

     6.3.3    Kulakoğlu, F. - Emre, K. - Kontani, R. – Ezer, S.

            2012    “Kayseri Arkeolojik Yüzey Araştırması Projesi ( KAYAP ) 2010 Yılı Çalışmaları Sonuç Raporu”                  29. Araştırma Sonuçları Toplantısı, 3. Cilt, s.215 – 236

 

6.4.  Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

6.5.  Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

6.6.  Diğer yayınlar

    6.6.1.    Ezer S.

                  2013  “Kültepe'nin İçki Kapları-Depaslar” Aktüel Arkeoloji, s.64 – 65

 

7.  Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan bildiriler

        7.1.      Ezer, S.

                     2012    "Kultepe/Kanesh in the Early Bronze Age" The American Schools of  Oriental                                               Research (ASOR) Annual Meetings 14 - 17 Kasım, Chicago / ABD

        7.2.      Ezer, S.

                  2013    "Gedikli Karahöyük ve Tilmen Höyük Plain Simple Ware / Simple Ware Grupları ve                                       İsimlendirilmesi Üzerine Düşünceler" Çağlar Boyunca Hatay ve Çevresi Arkeolojisi 21 - 24 Mayıs,                         Hatay

        7.3.      Ezer, S.

                   2013    "Pottery Production at Kültepe" 1St Kültepe International Meeting, 20-22 Eylül 2013, Kayseri

 

8. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Yapılan Poster Sunumları

        8.1.      "Gaziantep Bölgesinden Çark Yapımı Bir Çanak Çömlek Grubu (Plain Simple Ware)"                                                 İstanbul Ünivesitesi Edebiyat Fakültesi 2001 Yılı Kazı ve Araştırma Toplantısı

9.    Projeler

      2013 - Adıyaman İli Protohistorik Dönem Yüzey Araştırmaları - Proje Yürütücüsü

 

10.  Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

      8.1 American Schools of Oriental Research

11.  Ödüller

      9.1. Yüksek Lisans Destek Bursu: İstanbul Üniversitesi BAP Başarılı Araştırmacı Ödülü – 2002

      9.2. YÖK Bursu: Amerika Birleşik Devletleri- University of Chicago-Oriental Institute (2012-2013- 3ay)


Oluşturulma26 Aralık 2012 18:54
Görüntülenme740