İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
Samet ZENGİNOĞLU
Öğretim Görevlisi

Birim

  • Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
  • Dış Ticaret

İletişim

ÖZGEÇMİŞ

Eğitim Durumu

2010–2012: Akdeniz Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı, Tezli Yüksek Lisans Programı.

2006–2010: Kocaeli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü.

Yayınlar

Uluslararası Toplantıda Sunularak Tam Metin Olarak Yayımlanan Bildiri

Zenginoğlu, S.; Apaydın, F., “Türkiye’nin AET’ye Başvuru Sürecinin Ekonomi Politiği”, 21-23 Mayıs 2015, Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu Bildiri Kitabı, ss. 1668-1674. 

Zenginoğlu, S., “12’ye 5 Kala: Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Önemi ve Geleceği”, 2. Uluslararası Çevre ve Ahlak Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Cilt. 2, Adıyaman, 2014, ss. 1128–1135.

Kanat, S.; Zenginoğlu, S. “Avrupa Kimliğinde ‘Din’ Faktörü”, 2. Uluslararası Davraz Kongresi Bildiriler Kitabı, Isparta, 2014, ss. 1623–1646.

Zenginoğlu, S., “Ortadoğu’nun Unutulan Kimlikler: Yezidilik ve Yezidiler Örneği”, Uluslararası Ortadoğu Kongresi Bildiri Kitabı, Cilt. 1, Kocaeli, Ekim 2012, ss. 161–174.

Uluslararası Toplantıda Poster, Sunum ve Gösterim

Kanat, S.; Zenginoğlu, S., “Suriyeli Mültecilere Yönelik İnsani Yaklaşımda Avrupa Birliği Temelinde Bir Analiz”, 13-14 Mayıs 2016, I. Uluslararası Gerçek ve Umut Arasında Suriyeli Mülteciler Sempozyumu, Adıyaman.

Ulusal Toplantıda Poster, Sözlü Sunum ve Gösterim

Zenginoğlu, S., 5 Kasım 2016: Siyasi İlimler Türk Derneği XIV. Lisansüstü Konferansı (Adana), “’Batı’dan Ne Anlıyoruz? Kavramsal Bir Değerlendirme”

Zenginoğlu, S., 19-20 Nisan 2016: Adıyaman Üniversitesi Bilim, Kültür ve Sanat Sempozyumu -III- (Adıyaman)- “Türkiye’nin ‘Batı’ Algısında Müphem Kavramsallaştırma”

Zenginoğlu, S., 2–3 Nisan 2015: Adıyaman Üniversitesi Bilim, Kültür ve Sanat Sempozyumu-II (Adıyaman)–"Aleksandr Dugin ve Yeni-Avrasyacılık Fikriyatında 'Türkiye'"

Zenginoğlu, S., 3–4 Nisan 2014: Adıyaman Üniversitesi Bilim, Kültür ve Sanat Sempozyumu (Adıyaman)– "Avrupa ve 'Öteki': İslamofobia Üzerine Bir Değerlendirme"

Zenginoğlu, S., 7–9 Mart 2013: IV. Siyasal ve Sosyal Bilimler Ulusal Öğrenci Kongresi (Kemer/Antalya)– “Türkiye–Avrupa Birliği İlişkileri: Değişen Algılar, Değişmeyen Siyaset”

Zenginoğlu, S., 30 Nisan 2012: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Ankara Uluslararası İlişkiler Sempozyumu 2012 (Ankara)– “Orta Asya Yönelimlerinde Kırgızistan’ın Türk Dış Politikasındaki Önemi”

Zenginoğlu, S., 29 Nisan 2011: Bilkent Üniversitesi Diplomasi Kulübü, II. Uluslararası İlişkiler Öğrenci Kongresi (Ankara)– “21. Yüzyılın Kimlik Bunalımı ve Aidiyet Problemi: Biz Kimiz? ‘Ben’ ve ‘Öteki’ / ’Biz’ ve ‘Diğerleri’

Zenginoğlu, S., 4 Aralık 2010: Siyasi İlimler Türk Derneği VIII. Lisansüstü Kongresi (İstanbul)–“Türkiye Doğu–Batı Ekseninde Bir Tercih Yapmak Zorunda Mıdır?”

Zenginoğlu, S., 5–6 Mart 2010: Bilkent Üniversitesi Diplomasi Kulübü, Uluslararası İlişkiler Öğrenci Kongresi (Ankara)– “Türkiye Doğu–Batı Ekseninde Bir Tercih Yapmak Zorunda Mıdır?”

Diğer Yayınlar

Zenginoğlu, S., "Tehdit Altındaki 'Kültür'", Türk Yurdu Dergisi, Yıl. 105, Sayı. 351, Kasım 2016, s. 78-79.

Zenginoğlu, S., "Tarihin Alternatifi ya da Araçsallaştırılması", Düşünce ve Tarih, Yıl. 2, Sayı. 4, Ocak 2015, s. 67.

Zenginoğlu, S., “Doğu Türkistan’ı Unutmamak”, Gökbayrak Dergisi, Yıl. 20, Sayı. 113, Mayıs-Haziran 2013, s. 21–26.


Oluşturulma11 Şubat 2014 14:54
Düzenlenme 24 Mart 2017 21:02
Görüntülenme218