İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
Sedat YILDIRIM
Araştırma Görevlisi

Birim

  • İslami İlimler Fakültesi
  • Temel İslam Bilimleri

 Adı Soyadı

: Sedat Yıldırım

Mail

 

: Sedat0483@gmail.com

 

 Doğum Tarihi /Yeri

: 26. 07. 1983-AĞRI

 

Unvanı

:Araştırma Görevlisi

 

Öğrenim Durumu

: Doktora devam ediyor

   

Derece

Alan

                  Üniversite

Yıl

Lisans

          İlahiyat

        Atatürk Üniversitesi

 2013

Yüksek Lisans

         Arap Dili

        Atatürk Üniversitesi

 2015

Doktora

          İlahiyat

         Ankara Üniversitesi

2015-

Yüksek Lisans Tezi:

“Şeyhu’l-İslâm Feyzullah Efendi’nin Hayatı Eserler i ve Arapça Şeceresi”

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler: 

 

* “حقوق اللاجئين السوريين دينيا وأخلاقيا”, I. Uluslar Arası Gerçek ve Umut Arasında Suriyeli Mülteciler Sempozyumu, 13-14 Mayıs 2016 – Adıyaman Üniversitesi, Adıyaman/TÜRKİYE

 

*“Zeyd B. Sâbit’in İstidrakleri”, BOOK of ABSTRACTS of 1st International Congress on New Horizons in Education and Social Sciences (ICES-2018) April 9-11, 2018 Istanbul-TURKEY.

 

*“Bedreddîn El-Aynî’nin Buhârî’ye Yaptığı Umdetu’l-Kârî Adlı Şerh’in Teyemmüm Bahsi Özelinde İncelenmesi”, BOOK of ABSTRACTS of 1st International Congress on New Horizons in Education and Social Sciences (ICES-2018) April 9-11, 2018 Istanbul-TURKEY

 

Ulusal hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler:

*Şeyh Bahâuddîn’nin “Zübdetu’l-Usûl” İsmli Eseri’nin Sünnet Bahsinin, Emîr es-San’anî’nin Tevdîhu’l-Efkâr Adlı Eserin’nin Sünnet Bahsiyle Karşılaştırılması”, Hikmet Yurdu Düşünce Yorum Sosyla Bilimler Dergisi, Cilt 10, Sayı 20, Temmuz-Aralık 2017.

  Projeler:

 *Kuşatıcı İlâhî Sevgi Teorisi Duyguları’nın Kurânî Kavramlar Perspektifi’nden Felsefî Analizî, Adıyaman Üniversitesi, 2017. (Devam ediyor).


Düzenlenme 28 Mayıs 2018 15:26
Görüntülenme174