İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
Selçuk BAYRAMOĞLU
Öğretim Görevlisi

Birim

 • Gölbaşı Meslek Yüksekokulu
 • Muhasebe ve Vergi Uyg.

İletişim

Akademik Çalışmalar

Bildiri (Uluslararası)

Makale

 • TÜRKİYE’DE 24 OCAK KARARLARI İLE BAŞLAYAN FİNANSAL SERBESTLEŞMENİN GÜNÜMÜZ İKTİSADİ VE MALİ YAPISINA YANSIMALARI
  30-03-2016
  The Journal of Academic Social Science Studies ''JASSS''
 • Küreselleşme Olgusunun Maliye Politikaları Üzerine Etkisi: “Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme” (The Phenomenon of Globalization and its Impact On Fiscal Policy: “An Evaluation on Turkey” )
  13-09-2017
  İnternational Journal Of Akademic Value Studies "JAVS"

Makale (Uluslararası)

Yüksek Lisans Tezi

 • Türkiye'de Finansal Serbestleşmenin İktisadi ve Mali Yapıdaki Dönüşüme Etkisi: 2000 Yılı Sonrasının Değerlendirilmesi
  03-03-2012
  Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Oluşturulma02 Ocak 2013 16:34
Düzenlenme 09 Şubat 2018 14:54
Görüntülenme122