İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
Servet EKMEKÇİ
Profesör Doktor

Birim

 • Eğitim Fakültesi

İletişim

 • 1088

Akademik Çalışmalar

Bildiri

 • Sayisal Analiz Sempozyumu, Determination of Critial Temperatures By Natural Iteration Method. ODTU-TUBITAK Ankara 1983.
  [Hatalı Tarih]
 • T.F.D. V Fizik Kongresi, Iki Boyutlu Antiferromagnetik Ising Modelinin Neel Sicakhgmm Tayini, Istanbul 1983.
  [Hatalı Tarih]
 • T.P.D. VI. Fizik Kongresi, Iki Boyutlu Matemagnet icin Lifshits Noktasmm Arastinlmasi. Gebze 1984.
  [Hatalı Tarih]
 • Zararsiz, A.ile Ulusal Nukleer Bilimler Kongresi, Iki Diizeyli Atomlarm Bu diizeylerde Bulunma Olasihklannm Zamana bagli Kiimesel Degisim Yontemi ile Hesaplamnasi. Istanbul 1984.
  [Hatalı Tarih]
 • T.F.D.VII.Fizik Kongresi, Curie Sicakhgmm Tavininde Ortalama Alan Yaklasmn. Istanbul 1985.
  [Hatalı Tarih]
 • Sayısal Analiz ve Uygulamaları Sempozyumu, Magnetik Alanda Tek Boyutlu Ising Modeline Uygulanan Kümesel Değişim Yönteminin Özdeğer Problemine indirgenmesi, ODTU- TUBITAK Ankara 1985.
  [Hatalı Tarih]
 • Polat, H,.ile T.FD. VIII. Fizik Kongresi. Fermi - Dirac Fiziginde Yararh integraller, Ankara 1986.
  [Hatalı Tarih]
 • Kimyasal Fizik Sempozyumu, Ising karenin Neel Sicakhgi, Bogazici Un., Istanbul 1986.
  [Hatalı Tarih]
 • T.F.D.IX. Ulusal Fizik Kongresi. Magnetik Alanda Basit antiferromagnetik Ising Spin Sistemlerinin Kritik Sicaklik ile Degisimi, Bursa 1987.
  [Hatalı Tarih]
 • IX. Ulusal Fizik Kongresi. Green Fonksiyonu yardimi ile .Kritik deger Hesaplamasi, Bursa 1987.
  [Hatalı Tarih]
 • Second Regional Conference On Mathematical physics, Adana 1987.
  [Hatalı Tarih]
 • X. Uluslar arasi Fizik kongresi. Istanbul 1988.
  [Hatalı Tarih]
 • VI. Ulusal Astronomi Kongresi , izmir 1988.
  [Hatalı Tarih]
 • Yogun Madde fizigi Kongresi) Kati Kiire Modeli ile Birimci dereceden kati-Sivi faz Gecisinin incelenmesi, Boudrum 1988.
  [Hatalı Tarih]
 • Trakya Unv. Teorik Seminerleri II., Faz Geçişlerinde Özdeğer Problemi, 1990
  [Hatalı Tarih]
 • Trakya Unv. Teorik Fizik Seminerleri III. Dengede ve Denge Durumunda Bulunmayan Sistemlerde maksimum Olasihk Fonksiyonu, 24-27 Mavis 1990
  [Hatalı Tarih]
 • T.P.D. XII. Ulusal Fizik Kongresi. iki ve Uc Boyutlu Seyreltik Magnetik Ising Modellerde Kritik deger Hesaplanmasi. Izmir 1992.
  [Hatalı Tarih]
 • T.P.D. XII. Ulusal Fizik Kongresi, Enerji ve Sicaklik Degisimleri, Izmir 1993.
  [Hatalı Tarih]
 • ITU l.istatistik Giinleri. Monte-Carlo Simulations of Ferromagnetic Materials, Istanbul 1994
  [Hatalı Tarih]
 • KIMYA-97 XI.Kimya kongresi 16-20 Haziran 1997 Anliidrojene ve hidrojene Aycicegi Yaginm Suyun Icerisine Diffizyonu.
  [Hatalı Tarih]
 • BPU-3 KONGRESI 3 BALKAN FIZIK BIRLiGi GENEL KONFERANSI 2-3 Eyliil 1997 Cluj Romanya. "Frustration and Magnetic Phase Transtions"
  [Hatalı Tarih]
 • EKMEKÇI, S., Özden, M., Aydın, M.and Erdem, A. 2008. Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Teknoloji Destekli Laboratuar Etkinlikleriyle ilgili Görüşleri, Turkish Physical Society 25th International Physics Congress, 25-29 August, Bodrum- Turkey, Abstracts, p.553.
  [Hatalı Tarih]
  Bodrum
 • EKMEKÇİ, S., Aydın, M., Özden, M. and Erdem, A. 2008. Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Proje Tabanlı Fen Öğretimi İle İlgili Görüş ve Eğilimlerinin Değerlendirilmesi, Turkish Physical Society 25th International Physics Congress, 25-29 August, Bodrum-Turkey, Abstracts, p.552.
  [Hatalı Tarih]
  Bodrum
 • Aydın, M.ve EKMEKÇI. S. 2009. Orta Öğretim Öğrencilerinin Mekanik Dalgalar Konusundaki Kavram Yanılgılarının Belirlenmesi, Turkish Physical Society 26th International Physics Conference, 24-27 September, Bodrum- Turkey, Abstracts, p.567.
  [Hatalı Tarih]
  Bodrum
 • Özden, M., Akdağ, G. and EKMEKÇI, S. 2009. European Science Education Research Association Conference, 31August-4 September 2009, Abstracts, p.467.
  [Hatalı Tarih]
 • M. Aydın ve S. Ekmekçi. Orta Öğretim Öğrencilerinin Mekanik Dalgalar Konusundaki Kavram Yanılgılarının Belirlenmesi,Türk Fizik Derneği 26.Uluslararası Fizik Kongresi, Bodrum - Türkiye, 2009.
  [Hatalı Tarih]
  Bodrum
 • S. Ekmekçi, M. aydın veD. Özkara, Fen Bilgisi Öğretmenliği Öğrencilerinin Atmosferde Meydana Gelen Doğal Elektriklenme Konusuyla İlgili Kavram Yanılgıları ve Bilgi Eksiklikleri, Turkish Physical Society 27th International Physics Congress, Istanbul University, Istanbul- Turkey, 2010.
  [Hatalı Tarih]
  Istanbul
 • ITU II. Istatistik Gunleri, Magnetically Dilute Systems
  [Hatalı Tarih]

Doktora Tezi

 • Tez Yapan: Ar.Gör.Hamza Polat Tez Konusu: Magnetik Alanda Basit Antiferromagnetik Ising Spin Sistemlerinin KritikSıcaklık ile Değişimi. Bitiş Tarihi: 1987
  [Hatalı Tarih]
 • Tez Yapan: Ar.Gör.Fikret ISIK Tez Konusu: CuC13 ve CuBr3 Ailesinin Farklı Tür değiş-Tokuş Etkileşimleri Bitiş Tarihi: 2003
  [Hatalı Tarih]

Makale

 • Meijer, P.H.E., ve EKMEKÇİ, S., The PhaseDiagram of Simple Metamagnets As Determined by The Cluster Variation Method, Physica 113A (1982). 351-366
  [Hatalı Tarih]
 • EKMEKCİ S., Tek Boyutlu Kümesel Değişim Yöntemi, YUD, 3,4.1983
  [Hatalı Tarih]
 • EKMEKÇİ, S., Kiimesel Değişim Yöntemiyle iki Boyutlu Kare için Curie ve Neel Sıcaklıklarının Bulunması. Doğa Bilim Dergisi, seri A,7,3.1983
  [Hatalı Tarih]
 • EKMEKÇİ S., Kümesel Değişim Yöntemiyie Tek Boyutlu Sıvı, YUD 3,4.1984
  [Hatalı Tarih]
 • EKMEKCİ S., Determination of Exact Curie Temparature By Using Cluster Variation and Constant Coupling Method , Hacettepe Bulletin of Science Volume 13 June 1984
  [Hatalı Tarih]
 • Zararsiz, A., EKMEKÇİ, S., iki Düzeyli Atomların Bu Düzeylerde Bulunma Olasılıklarının zamana bağlı Kümesel Değişim Yöntemi ile Hesaplanması, Doga Bilim Dergisi, Seri A. Cilt 8, 1984
  [Hatalı Tarih]
 • EKMEKÇİ, S., Iki Boyutlu Ferromagnerik Ising Karenin Diizenli Diizensiz Durumlan 19111 Kritik Sicakhk Hesaplanmasi, Doga Bilim Dergisi, Seri A. Cilt 8. Sayi 2, 1984
  [Hatalı Tarih]
 • EKMEKÇİ, S., Qifti Temel Kiime Alan Kiimesel Degisim Yontemiyie Gecis Sicakligmm Tayini, Doga Bilim Dergisi, Seri A, Cilt 8, Sayi 2, 1984
  [Hatalı Tarih]
 • Yağbasan, R., EKMEKÇİ, S., Kati Ktire Modeli ile Tek Boyutlu Latis Gazi, YUD - 4. 1984
  [Hatalı Tarih]
 • EKMEKCİ S,. Ufuktepe, Y., Kiimesel Degisim Yontemi ile iki Boyutlu A9119m Neel Sicakhgin Bulunmasi. YUD - 3, 1985
  [Hatalı Tarih]
 • EKMEKÇİ S,. Ozis, T., Bragg-Willams Yaklasimi, YUD - 4 1985.
  [Hatalı Tarih]
 • Ozis, T., EKMEKÇİ, S., Serbest Simr Deger Problemlerinin Smir integral Denklemi Yontemi ile goztimu, YUD - 1, 1985
  [Hatalı Tarih]
 • EKMEKÇİ S., Polat H.ve §ahin, A., Iki ve Uc Boyutlu Ising Modellerde Kritik Deger Hesaplanmasi DogaTU Fiz. ve Astrofizik.. C. 12. S. 1, 1988.
  [Hatalı Tarih]
 • EKMEKCİ S., H.GENCER A.BAYRİ "D-M Interactions and its Ground State in the Square Laltice" Turkish Journal of Physics. 1991 Vol.21 Number 1
  [Hatalı Tarih]
 • Polat, H., EKMEKCI, S., The Phase Diagram of Simple Metamagnets As Determined by The Constant Coupling and Cluster Variation Appox., Turkish Journal of Physics, 16 (1992), 239-253.
  [Hatalı Tarih]
 • EKMEKCI S., Akbas, H, Iki ve uc Boyutlu Seyreltik Magnetik Ising Modellerde Kritik Deger Hesaplanmasi. Turkish Journal of Physic, 16 (1992) 591-595.
  [Hatalı Tarih]
 • EKMEKÇİ S., The Relation Between Cluster Variation Method and Landau Theory, Turkish, Journal of Physics, 16 (1992), 263-268.
  [Hatalı Tarih]
 • EKMEKCI, S., Akbas, H., Aktas, §., Tomak, M., Hydrogenic Impurities In Quantum Wells Under Electric Field. Turkish Journal of Physics, V.17 No 12, p. 974-980, 1993.
  [Hatalı Tarih]
 • EKMEKCI, S., Akbas, H., Aktas, §., Tomak, M., Electric Field Effects On Shalow Impurity States In Multiple Quantum- Well Structures" 1995, Turkish Journal of of Physics, 1995, Vol 199, Number 2, pp 382, Turkey.
  [Hatalı Tarih]
 • A, Qetin., S., EKMEKÇİ, "'Monte Carlo Simulation of the Ferromagnetic Materials" Turkish Journal of Physics. Volum 19 Number 1. 1995
  [Hatalı Tarih]
 • EKMEKÇİ S., Akhmcdov-FI.z Sabaner-M.A Arda - E., "The Interaction of Fast Electrons With Polyatomic Molecules" Journal of Kocaeli University. 1995. No 2 Turkey.
  [Hatalı Tarih]
 • EKMEKCİ S., "Equilibrium State of Binary Solids in the Vacancy Formalism" Turkish Journal of Physics. 1996, Vol 20, Number 1. Turkey.
  [Hatalı Tarih]
 • EKMEKÇİ, S., M.KARABEKiROGULLARI,'" Magnetically Dilute Systems" Turkish Journal of Physics. 1997, Vol 21. Number 1 Turkey
  [Hatalı Tarih]
 • EKMEKCİ S., A.BAYRİ, T. IZGl "The Role of the Structure Factor in Analising the Antiferromagnetic Spin Ordering" Turkish Journal of Physics". 1997 Vol.21, Number 1. Turkey
  [Hatalı Tarih]
 • EKMEKCİ S., A.BAYRİ.YETER B.AYDIN. "The Anti ferromagnetic Structure of CuO Planes in High Tc" Journal of Turkish Physics, 1997, Volume 21.Number 1
  [Hatalı Tarih]
 • EKMEKCİ S., A.BAYRİ, H.GENCER "Frustrated Antiterromaghetism with Multiple-Q structure" Proc. Suppl. BPL. 5 (1997).
  [Hatalı Tarih]
 • Polat, H., EKMEKÇİ, S., Genisletilmis Sabit Qiftlerin Yaklasimi KuUamlarak Iki Boyutlu Antiferromagnetik Ising Karenin Neel sicakhgmm Hesaplanmasi. Doga TU Fiz. ve Astrofiz.C.12,S. 1,1998
  [Hatalı Tarih]
 • H. GENCER, A. BAYRI, S. EKMEKÇİ "Frustration and Magnetic Phase Transition" Turkish Journal of Physics (1999), 237
  [Hatalı Tarih]
 • Polat, H, EKMEKÇİ, S., Phase Diagram for the Simple Antiferromagnetic Ising Model Constant Coupling and Cluster Variation Approx., Phys. Stat.Sol. (b) 148,377,1988 3.EKMEKCl S. F. IŞIK, A. BAYRI "Alterneting Heisenberg s=l/2 spin chain Ferromagnetism versus Antiferromagnetism" Journal of optoelectronics and advanced materials vol.8, No.5 October 2006, p. 1856-1860
  [Hatalı Tarih]
 • Özden, M., Akdağ, G. and EKMEKÇİ, S. 2009. Okul öncesi öğretmenlerinin fen öğretimine ilişkin pedegojik alan bilgileri ile öz yeterlilik inanç düzeyleri arasındaki ilişkinin araştırılması. 18. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 1-3 Ekim 2009, İzmir, s. 319.
  [Hatalı Tarih]
 • EKMEKÇİ, S., Görücü, N. and Bayri, A. 2009. Population based random search and the topology of the potential energy surface of Lennard-Jones clusters. 16. İstanbul İstatiksel Fizik Günleri, 25-27 Haziran 2009, Sarıyer, İstanbul, Abstracts, p.21.
  [Hatalı Tarih]
 • A. Bayri, H.G. Bakır and S. Ekmekci, Antiferromagnetic exchange interactions in asymmetrically bridged dinuclear Fe(III) complexes by phenoxo and metoxo groups: magnetic field dependence of magnetization, Optoelectronics and Advanced Materials-Rapid Communications, 4 (5), 740-743, 2010
  [Hatalı Tarih]

Yüksek Lisans Tezi

 • Tez Yapan : Ar.Gör.Yüksel Ufuktepe Tez Konusu : Kümesel Değişim Yöntemi ile Bir ve İki Boyutlu Ising Modeli için Kritik Sıcaklık Tayini. Bitiş Tarihi : 1984
  [Hatalı Tarih]
 • Tez Yapan : Ar Gör.Yakup Balcı Tez Konusu :Green Fonksiyonu Yöntemi ile Kritik Sıcaklık Tayini. Bitiş Tarihi :1987
  [Hatalı Tarih]
 • Tez Yapan : Ar.Gör.Ali Şahin Tez Konusu : Katı Küre modeli ile Birinci Dereceden Katı-Sıvı Faz Geçişinin İncelenmesi. Bitiş Tarihi : 1988
  [Hatalı Tarih]
 • Tez Yapan : Ar.Gör.H.Hüseyin. Bozdemir Tez Konusu : Enerji ve Sıcaklık Değişimleri Bitiş Tarihi : 1992
  [Hatalı Tarih]
 • Tez Yapan : Uzman Ahmet Çetin Tez Konusu : Ferromagnetik Materyallerin Monte-Carlo Yöntemi ile Simulasyonu. Bitiş Tarihi : 1994
  [Hatalı Tarih]
 • Tez Yapan : Arzu Mine KERMAN Tez Konusu: ISING MODELLERİNİN İKİ BOYUTTA İNCELENMESİ Bitiş Tarihi : 1995
  [Hatalı Tarih]
 • Tez Yapan : Metin KARABEKİROĞULLARI Tez Konusu: MAGNETIK SEYRELTIK SİSTEMLERİN İNCELENMESİ Bitiş Tarihi : 1996
  [Hatalı Tarih]
 • Tez Yapan :Sevda Koçmaz (Tübitak) Tez Konusu : 1mg 1kg Arası Primer Standartlarm oluşturulması Bitiş Tarihi : 1997
  [Hatalı Tarih]
 • Tez Yapan : Emel Gülmez Tez Konusu: Kuantum Sistemleri için Einstein Bağıntısı Bitiş Tarihi : 1999
  [Hatalı Tarih]
Oluşturulma13 Mayıs 2013 16:00
Görüntülenme170