İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
Tayfun SERVİ
Doçent Doktor

Birim

  • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
  • İktisat

İletişim

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı: Tayfun SERVİ

Doğum Tarihi: 22 Mayıs 1972

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Matematik

Çukurova Üniversitesi

1997

Y. Lisans

Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Programı

Universityof Florida

2002

Doktora

İstatistik

Çukurova Üniversitesi

2009

Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı  : Tezsiz 

Doktora Tezi Başlığı (özeti ekte)  ve Danışmanı:

“Çok Değişkenli Karma Dağılım Modeline Dayalı Kümeleme Analizi”

Danışman Öğretim Üyesi : Prof.Dr. Hamza EROL (Abdullah Gül Üniversitesi)


Görev Unvanı


Yıl

Ar.Gör.

Enformatik Bölümü

2002-2003

Ar.Gör.

Fen Edebiyat Fakültesi Çukurova Üniversitesi

2003-2009

Dr.Ar.Gör.  

Fen Edebiyat Fakültesi Çukurova Üniversitesi

2009-2009

Yar.Doç.

Eğitim Fakültesi Adıyaman Üniversitesi

2009-

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri :

İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin dönüşüm geometrisi yeteneklerinin bilişsel tarz, cinsiyet, teknoloji kullanımı, sınıf düzeyi ve matematik başarıları bakımından ilişkisi”, Aycan Özyaşar (Teze başlama: Ağustos 2011-)

İdari Görevler :

Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Matematik Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı 2012-

Ödüller :

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Yurt Dışı Yüksek Lisans Bursu

TUBİTAK 2219 Doktora Sonrası Araştırma Bursu (2012 2. Dönem 1Yıllık)

 

 

Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler (Açılmışsa, yazdöneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir):

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2010-2011

Güz

İstatistik ve Olasılık I

2

2

48

İstatistik I (2 Şube)

3

0

96

İstatistik

2

0

32

İstatistik

2

0

44

Matematik uygulamaları

3

0

21

Matematik Öğretiminde Modelleme

2

0

62

Cebire Giriş

3

0

54

Okul Deneyimi

1

0

12

Temel Matematik I

2

0

110

Matematik Eğitiminde İstatistik Uygulamaları I (YL)

3

0

5

İlkbahar

İstatistik ve Olasılık II

2

2

52

İstatistik II (2 Şube)

3

0

112

Soyut Matematik (2 Şube)

3

0

106

Bilgisayar II (2 Şube)

2

2

105

Matematik Eğitiminde İstatistik Uygulamaları II (YL)

3

0

5

2011-2012

Güz

İstatistik ve Olasılık I (2 Şube)

2

2

103

İstatistik I (2 Şube)

3

0

122

Matematik uygulamaları

3

0

24

İstatistik (2 Şube)

2

0

114

İstatistik

2

0

62

Matematik Öğretiminde Modelleme

2

0

58

Matematik

3

1

62

İlkbahar

 İstatistik ve Olasılık II (2 Şube)

2

2

95

 İstatistik II  (2 Şube)

3

0

125

Temel Matematik II (4 Şube)

2

0

322

Öğretmenlik Uygulaması

2

0

12

2012-2013

Güz

İstatistik ve Olasılık I (2 Şube)

2

2

110

İstatistik I (2 Şube)

3

0

140

İstatistik (2 Şube)

2

0

111

İstatistik

2

0

57

Matematik Öğretiminde Modelleme (2 Şube)

2

0

60

Okul Deneyimi

1

0

12

Varyasyonel Hesaplama (YL)

3

0

2

 

 

 

 

 

 

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. Erişoğlu, M., Erişoğlu, Ü., Servi, T. and Sakallıoğlu, S. (2012). A New Approach for Determining Number of Clusters. Pakistan Journal of Statistics, 28 (1), 141-158

A2. M. Erisoğlu, N. Calış, T. Servi, Ü. Erişoğlu, M.Topaksu (2011). The Mixture Distribution Models for Interoccurence Times of Earthquakes. Russian Geology and Geophysics, 52 (7), 737-744

A3. Çalış, N., Erişoğlu, M., Erol, H., Servi, T. (2011). Self-Organizing Mixture Network in Mixture Discriminant Analysis: An Experimental Study. International Journal of Computational and Mathematical Sciences, 5 (3), 141-144.

 A4. Servi, T. Erol, H. (2007). On total number of candidate component cluster centers and total number of candidate mixture models in model based clustering” Selçuk J. Appl. Math. 8(2), 57-69

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1. Erişoğlu, M., Servi T., Çalış, N., Erişoğlu, Ü.,Sakallıoğlu, S., Erol, H. (2009). The Mixture  Models for Earthquake Recurrence Times, International Earthquake Symposium 17-19 August, Kocaeli, Turkey,

 B2. Ekmekçi, S., Köklü, Ö., Servi, T. (2010) Developing A Belief Scale Related To Computer Assissted Instruction, Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu II/ Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Turkey, 1444-1449.

C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :

C1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. Erişoğlu, M., Servi, T., Çaliş, N., Erişoğlu, Ü., Sakallioğlu, S.,  Erol, H. (2009). Kuzey Anadolu Fay Zonunda Deprem Oluş Sürelerinin Karma Weibull Dağılımıyla Modellenmesi 18. Ulusal İstatistik Araştırmaları Sempozyumu/TUİK, Ankara, 309-320.

F. Diğer yayınlar :

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve Özet Metni basılan bildiriler :

1) Servi, T. Erol, H. Calis, N. (2008), Supervised Classification of Remotely Sensed Multispectral Image Data Using Mixture Cluster Analysis and Mixture Discriminant Analysis: A Comparative Study.  HDM-2008 International Conference on Multivariate Statistical Modelling and High Dimensional Data Mining/Erciyes Üniversitesi, Kayseri,Turkey,

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve Özet Metni basılan bildiriler :

1) Servi, T. Erol, H. (2008). Uzaktan Algılanmış Çok Bantlı Uydu Görüntü Verisinin Alan Bazında Eğitimli Sınıflandırması İçin İç İçe Karma Kümeleme Analizinin Kullanılması. VI. İstatistik Günleri Sempozyumu /Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun.

2) Çalış N., Erol, H., Erişoğlu, M., Servi, T., (2010). Karma Ayrıştırma Analizinde Em ve Somn Algoritmalarının Karşılaştırılması. II. Ulusal Konya Ereğli Kemal Akman Meslek Yüksekokulu Tebliğ Günleri.


Oluşturulma23 Ocak 2013 10:51
Görüntülenme1000