İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
Uğur LÖK
Doçent Doktor

Birim

 • Tıp Fakültesi
 • Cerrahi Tıp Bilimleri

İletişim

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

 

 

 


İdari Görevler:

Ordu Gürgentepe Devlet Hastanesi Başhekimliği 1999-2000

Ordu Gürgentepe Sağlık Grup Başkanlığı 1999-2000

 

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:

1-    Acil Tıp Uzmanları Derneği

2-    European society of cardiology

 

ESERLER

A. ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER:

 

A1.Kose A, Bozkurt S, Lok U, Zenginol M, Yildirim C, Gunay N, Kose B,“Presumptive Latrodectus Bite With Ileus and Myocardial Involvement”Wilderness & Environmental Medicine,Volume 21, Issue 3, September 2010, Pages 271-272

 

A2. Suat Zengin, Behcet Al, Sahin Kartal, Basri Can, Mustafa Orkmez, Abdullah Taskın, Ugur Lok, Bediha Gulen,Cuma Yildirim, Seyithan Taysi. “An assessment of antioxidant status in patients with

carbon monoxide poisoning” World J Emerg Med, Vol 5, No 2, 2014

 

A3. Gulactı U, Lok U, Hatıpoglu S, Aktas N, Borta T, Hatıpoglu F, Arpacı A. Assessment of Vıtamın B12 and Folıc Acıd Defıcıency ın Emergency Department as a Cause of Acute Presentatıon of Dızzıness. Acta Medica Mediterranea, 2014, 30: 771

 

A4. Lok U, Hatıpoglu S, Gulactı U, Arpacı A, Aktas N, Borta T. The Role of Thyroid and Parathyroid Metabolism Disorders in the Etiology of Sudden Onset Dizziness. Med Sci Monit, 2014; 20:

B. ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER:

 

 

 

B1. Hakan Hakkoymaz, Selim Bozkurt, Atakan Savrun, Uğur Lök,Mehmet Okumuş, Ahmet Çelik, “Acil Serviste Karbın Monoksit Zehirlenmesi Tanısı Konan Hastaların Geriye Dönük Analizi”, K.S.Ü. Tıp Fakültasi Dergisi, sayı 61, temmuz 3,2013 in press.

 

B2. Gulacti U, Lok U, Ustun C, Atescelik M,Gurger M,Yanılmaz M. A Rarely Seen Infection in Emergency Departments: Tularemia, Which Can Cause Outbreak. JAEM 2014; 13:92-4

 

B3. Can C, Gulacti U, Kurtoglu E, Celik A, Lok U, Topacoglu H. The Relationship between Serum Sodium Concentration and Atrial Fibrillation among Adult Patients in Emergency Department Settings. JAEM 2014; 13: 131-4

 

 

 

C-ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTAPLARINDA BASILAN BİLDİRİLER:

 

C1. Mehmet Okumuş, Selim Bozkurt, Mahmut Tokur, Ahmet Çelik,Uğur Lök. “Çok Nadir Bir Proton Pompa İnhibitörü Alerjikreaksiyonu: Vaka Sunumu ” IX. Ulusal Acil Tıp Kongresi, 23-26 Mayıs, Belek/ Antalya, 2013.

 

C2. Umut Gülaçtı, Uğur Lök, Sinan Hatipoğlu, Abdullah Arpacı. “Ani Ortaya Çıkan Baş Dönmesi İle Vitamin B12,Ferritin Ve Folik Asit Düzeyleri Arasında İlişki Varmıdır?” ,IX. Ulusal Acil Tıp Kongresi, 23-26 Mayıs, Belek/ Antalya, 2013.

 

C3. Ugur Lok, Umut Gulacti, Can Benlioglu, Hasan Buyukaslan,Nurettin Aktas. “My Patıent Is Vomıtıng Bloody Doc.!” ,IX. Ulusal Acil Tıp Kongresi, 23-26 Mayıs, Belek/ Antalya, 2013.

 

C4. Uğur Lök, Selim Bozkurt, Mehmet Okumuş, Umut Gulacti,Sinan Hatipoglu. “A Rare Reference Caused By Leech Bıte” ,IX. Ulusal Acil Tıp Kongresi, 23-26 Mayıs, Belek/ Antalya, 2013.

 

C5. Hasan Büyükaslan, Bayram Yılmazkaya, Özgür Söğüt, Halil Kaya, Tahir Gökdemir, Uğur Lök, Umut Gülaçtı. “Aort Koarktasyonu İle Birlikte Dissekan Aort Anevrizması Olgu Sunumu” ,IX. Ulusal Acil Tıp Kongresi, 23-26 Mayıs, Belek/ Antalya, 2013.

 

C6. Hasan Büyükaslan, Öner Yalın, Özgür Söğüt, Halil Kaya,Tahir Gökdemir, Uğur Lök, Umut Gülaçtı. “Acilde Nadir Görülen Bir Olgu: Atipik Gradenigo Sendromu ”,IX. Ulusal Acil Tıp Kongresi, 23-26 Mayıs, Belek/ Antalya, 2013.

 

D-ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINDA (PROCEEDİNGS) BASILAN BİLDİRİLER :

D1. Uğur Lok, Umut Gülaçtı, Sinan Hatipoğlu, Murat Çelik, Tayfun Borta, Nurettin Aktaş, Hasan Büyükaslan, Giant retroperitoneal abscess with unknown origin in a patient with Alzheimer disease, 4th Eurasian Congress on Emergency Medicine, 13-16 November 2014, Antalya, Turkey.

 

D2. Hasan Büyükaslan, Uğur Lok, Halil Kaya, Mehmet Tahir Gökdemir, Umut Gülaçtı, Fatih Güngörmez, İbrahim Halil Cebe, Unusual presentation of necrotizing fasciitis, 4th Eurasian Congress on Emergency Medicine, 13-16 November 2014, Antalya, Turkey.

 

D3. Hasan Büyükaslan, Uğur Lok, Halil Kaya, Mehmet Tahir Gökdemir, Umut Gülaçtı, İrfan Eser, Samil Günay, Fatih Güngörmez, İbrahim Cebe, Veysel Avcı, A traffic accident with multiple rib fractures, bilateral pneumothorax, pneumomediastinum and flail chest, 4th Eurasian Congress on Emergency Medicine, 13-16 November 2014, Antalya, Turkey

 

D4. Uğur Lok, Umut Gülaçtı, Tayfun Borta, Murat Çelik, Nurettin Aktaş, Hasan Büyükaslan, Hair-thread Tourniquet Syndrome: A Presentation of an Infant, 4th Eurasian Congress on Emergency Medicine, 13-16 November 2014, Antalya, Turkey

 

D5. Hasan Büyükaslan, Uğur Lok, Halil Kaya, Mehmet Tahir Gökdemir, Umut Gülaçtı, Veysel Avcı1, Ramazan Giden, Fatih Güngörmez, Hypokalemic periodic paralysis triggered by honey consumption , 4th Eurasian Congress on Emergency Medicine, 13-16 November 2014, Antalya, Turkey

 

D6. Umut Gülaçtı, Uğur Lok, Sinan Hatipoğlu, Hasan Büyükaslan, Nurettin Aktaş, Tayfun Borta, Murat Çelik, Extensive bilateral lower extremity cellulitis due to traditional therapy with leeches, 4th Eurasian Congress on Emergency Medicine, 13-16 November 2014, Antalya, Turkey

 

D7. Umut Gülaçtı, Uğur Lok, Nurettin Aktaş, Tayfun Borta, Hasan Büyükaslan, Cardiac failure due to diclofenac usage, 4th Eurasian Congress on Emergency Medicine, 13-16 November 2014, Antalya, Turkey

 

 

E. KATILDIĞI KONGRE, SEMPOZYUM VE DİĞER AKTİVİTELER

 

 1. lll. Ulusal Acil Tıp Kongresi 2–6 Mayıs Antalya, Türkiye, 2007.
 2. Vl. Ulusal Acil Tıp Kongresi 6–9 Mayıs Antalya, Türkiye, 2010.
 3. VII. Ulusal Acil Tıp Kongresi 26-29 Mayıs Antalya, Türkiye, 2011.
 4. EuSEM 2012’’ 7th European Congress on Emergency Medicine & 8th Emergency Medicine Congress 3-6 October Antalya, Turkey 2012

5.    IX. Ulusal Acil Tıp Kongresi, 23-26 Mayıs, Belek/ Antalya, 2013.

6.    VIII. Acil Tıp Asistan Sempozyumu, 29 Mayıs-02 Haziran 2013, Ayder-RİZE

7.    Türkiye’de Acil Tıbbın Geleceği-Stratejik Vizyon Toplantısı,14 Eylül 2013,ANKARA

8.    XIV. Acil Tıp Sempozyumu,20-22 Mart 2014, ELAZIĞ

 1. 10. Ulusal Acil Tıp Kongresi & 1st Intercontinental Emergency Medicine Congress, 15-18 Mayıs 2014, Belek-Antalya.
 2. 4 th Eurasian Congress on Emergency Medicine, November 13-16, 2014 Antalya

11.Savaş Cerrahisi ve acil Tıp Yaklaşımı Sempozyumu, 29 Kasım 2014, Kilis

 

F-KATILDIĞI BİLİMSEL SEMİNER VE KURSLAR

 

 1. Temel Acil Tıp Eğitimi Kursu’(TATEP) 25-28 Ekim 2007 Gaziantep.
 2. Hastane Afet Planlaması Eğitimi 14-16 Mayıs 2008 İzmir.
 3. Hastane Afet Planı(HAP) Eğitici Eğitimi 28 Nisan-1 Mayıs 2009 Gaziantep.  
 4. Adıyaman Valiliği Sağlık Müdürlüğü “Travma ve Resusitasyon Kursu” eğitimine eğitici olarak, 03-05 Haziran 2011, Adıyaman.

 

 

G- ALINAN SERTİFİKALAR:

 

 1. Rahim İçi Araç Uygulama(RİA) 20 Nisan-1 Mayıs 1998 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi KAYSERİ.
 2. İş Hekimliği Sertifikası 1999 ORDU.
 3. Aile Hekimliği 1.Aşama Uyum Eğitimi katılımcı 01-07 Nisan 2010 ŞANLIURFA.

 

 

 

H- KONGRE VE SEMPOZYUMDA YAPILAN SUNULAR VE OTURUM BAŞKANLIKLARI

 

 1. Uğur Lök “Terminal Dönem Hastalar”, IX. Ulusal Acil Tıp Kongresi, 23-26 Mayıs, Belek/ Antalya, 2013.
 2. “Hastam Çok Acil!!!! Sarı-Yeşil-Kırmızı” başlıklı oturumda oturum başkanlığı, 8. Acil Tıp Asistan Sempozyumu, 29 Mayıs-02 Haziran 2013, Ayder-RİZE
 3. “PA akciğer grafisi”, 10. Ulusal Acil Tıp Kongresi & 1st Intercontinental Emergency Medicine Congress, 15-18 Mayıs 2014, Belek-Antalya.

4.       “Alanda ve Acil Serviste Afet Yönetimi”, Savaş Cerrahisi ve acil Tıp Yaklaşımı Sempozyumu, 29 Kasım 2014, Kilis

 

 

J-YAPILAN KONGRE VE SEMPOZYUM ORGANİZASYONLARI

 1. 14.Acil Tıp sempozumu, 20-22 Mart 2014, Elazığ

Oluşturulma20 Haziran 2013 10:13
Görüntülenme527